Jón Helgason: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Verslunarálagning matvæla fyrirspurn til viðskiptaráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn ofbeldisverkum fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Árangur viðræðna við EB um landbúnaðarmál fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 3. Eftirlit með heilbrigði og hollustu innfluttra landbúnaðarvara fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Greiðslur atvinnuleysisbóta til bænda fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 5. Orsakir atvinnuleysis fyrirspurn til forsætisráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Álögur á ferðaþjónustu fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Landbúnaðarstefna fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 3. Sjávarútvegsstefna fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 4. Vannýtt orka Landsvirkjunar fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 5. Velferð barna og unglinga fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 6. Vistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandi fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Byggðaáætlun óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Endurvinnsluiðnaður fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Framkvæmd búvörusamnings óundirbúin fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 4. Leiga á ökutækjum án ökumanns fyrirspurn til samgönguráðherra
 5. Orkuverð fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 6. Stuðningur við fyrirvara Íslands við GATT-samninginn óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 7. Virkjun Skaftár og Hverfisfljóts fyrirspurn til iðnaðarráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Sykurverksmiðja fyrirspurn til iðnaðarráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Aðstoð við riðuveikisvæði munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Fjármögnun lána vegna sauðfjárafurða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Forfalla- og afleysingaþjónusta bænda svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Fullvirðisréttur svar sem landbúnaðarráðherra
 5. Innflutningur á gleráli munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Jarðakaup munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Kaup og leiga á fullvirðisrétti svar sem landbúnaðarráðherra
 8. Kjúklingabú svar sem landbúnaðarráðherra
 9. Kjötbirgðir og útflutningsbætur munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 10. Kynbætur á svínum og alifuglum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Könnun á búrekstraraðstöðu munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 12. Leiðbeiningarþjónusta í loðdýrarækt svar sem landbúnaðarráðherra
 13. Málefni loðdýrabænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 14. Staðgreiðslulán vegna sauðfjárafurða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 15. Útflutningsverslun með kjöt svar sem landbúnaðarráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Fangelsismál (kostnaður o.fl.) munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Fangelsismál (úrbætur) munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 3. Framleiðnisjóður landbúnaðarins (tekjur og ráðstöfun fjármuna) svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Fullvirðisréttur svar sem landbúnaðarráðherra
 5. Hækkun á landbúnaðarvörum svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Kaupmáttur launaliðar bóndans svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Landhelgisgæslan munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 8. Löggæslumál á Reyðarfirði munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 9. Nýjungar í vinnslu landbúnaðarafurða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 10. Opinberar fjársafnanir munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 11. Skógrækt ríkisins (skipting fjármagns milli kjördæma) munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 12. Verðlag og sala á kindakjöti svar sem landbúnaðarráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Endurskoðun laga um fasteignarsölu munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Erfðalög munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 3. Fangelsismál munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 4. Flugrekstur Landhelgisgæslunnar svar sem dómsmálaráðherra
 5. Framleiðsla bæti- og matarefna úr mjólk munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Fullvirðisréttur í landbúnaðarframleiðslu næstu verðlagsár munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Hringrot í kartöflum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 8. Löggæsla á höfuðborgarsvæðinu munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 9. Markaðsöflun fyrir íslenskar búvörur svar sem landbúnaðarráðherra
 10. Nýframkvæmdir í landbúnaði svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Rannsókn vímuefnamála munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 12. Ríkisbú svar sem landbúnaðarráðherra
 13. Sala mjólkur til Grænlands munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 14. Sjúkraflutningar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 15. Sláturhús á Fagurhólsmýri munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 16. Sláturkostnaður svar sem landbúnaðarráðherra
 17. Starf ríkissaksóknara munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 18. Starf ríkissaksóknara munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 19. Starfsmaður Veiðimálastofnunar munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 20. Stuðningur við loðdýrabændur munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 21. Störf ríkissaksóknara svar sem dómsmálaráðherra
 22. Störf ríkissaksóknara svar sem dómsmálaráðherra
 23. Undirbúningur að svæðabúmarki skýrsla landbúnaðarráðherra skv. beiðni
 24. Útflutningur dilkakjöts til Bandaríkjanna svar sem landbúnaðarráðherra
 25. Verð kindakjöts og mjólkur svar sem landbúnaðarráðherra
 26. Verðuppgjör til bænda svar sem landbúnaðarráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Almannafriður munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Beinar greiðslur til bænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Fiskeldi munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Fjölgun vínveitingaleyfa munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 5. Framkvæmd höfundalaga munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 6. Framleiðslustyrkir til kartöfluverksmiðja munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Fullvinnsla kjötafurða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 8. Löggjöf um fiskeldi (um undirbúning að löggjöf um fiskeldi) munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 9. Lögreglustöð í Garðabæ munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 10. Meint fjársvik í fasteignasölu munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 11. Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 12. Sauðfé á sunnanverðum Vestfjörðum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 13. Stofnútsæði munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 14. Útflutningur landbúnaðarafurða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 15. Útflutningur niðurgreiddra landbúnaðarafurða munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 16. Vatnstaka Íslandslax hf. í Grindavík munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 17. Verð á áburði munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 18. Verðuppgjör til bænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

106. þing, 1983–1984

 1. Afdrif nauðgunarmála munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Áburðarverksmiðja ríkisins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Átak gegn útbreiðslu ávana- og fíkniefna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 4. Efling kalrannsókna munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 5. Endurskoðun laga um sjálfræðissviptingu munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 6. Gjaldskrá fyrir uppboðshaldara munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 7. Gróðurvernd munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 8. Gæða- og öryggisreglur varðandi hjólbarða munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 9. Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 10. Innheimta og ráðstöfun kjarnfóðursgjalds munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 11. Kafarar Landhelgisgæslunnar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 12. Kvartanir vegna lögreglu munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 13. Lækkun húshitunarkostnaðar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 14. Lögrétta og endurbætur í dómsmálum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 15. Minniháttar einkamál fyrir héraðsdómi munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 16. Rannsókn umferðarslysa munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 17. Ráðstöfun kjarnfóðurgjalds munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 18. Sumarbústaðir að Hellnum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 19. Tilraunastöðin á Reykhólum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 20. Þyrlukaup munnlegt svar sem dómsmálaráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Þáttur söluskatts og aðflutningsgjalda í framleiðslukostnaði landbúnaðarvara fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Athugun á einstökum ákvæðum skaðabótalaga skýrsla allsherjarnefnd
 2. Ofbeldisverk barna og unglinga beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 3. Reglur um veitingu ríkisborgararéttar skýrsla allsherjarnefnd
 4. Verkfall sjúkraliða beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Ofbeldisverk barna og unglinga á Íslandi beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 2. Skuldastaða heimilanna beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Sala hlutabréfa ríkissjóðs í Útvegsbanka Íslands hf. beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Sala hlutabréfa ríkissjóðs í Útvegsbanka Íslands hf. beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra
 2. Samningur við Flugleiðir hf. um rekstur flugþjónustu á Keflavíkurflugvelli beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra
 3. Vestnorræna þingmannaráðið 1991 skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins

110. þing, 1987–1988

 1. Jarðakaup munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Könnun á búrekstraraðstöðu munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Málefni loðdýrabænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Löggæslumál á Reyðarfirði munnlegt svar sem dómsmálaráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Löggæsla á höfuðborgarsvæðinu munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Sláturhús á Fagurhólsmýri munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Stuðningur við loðdýrabændur munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Meint fjársvik í fasteignasölu munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Sauðfé á sunnanverðum Vestfjörðum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Áfengisauglýsingar fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 2. Kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 3. Kostnaður við myntbreytinguna fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 4. Reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 5. Vestfjarðalæknishérað fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra