Jón Sigurðsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

116. þing, 1992–1993

 1. Afstaða Landsvirkjunar til lækkunar orkuverðs munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Hækkun raunvaxta hjá Íslandsbanka svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 3. Jarðhitaleit í Austur-Skaftafellssýslu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 4. Lækkun vaxta svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 5. Pappírsnotkun þjóðarinnar munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 6. Rafmagnseftirlit ríkisins svar sem iðnaðarráðherra
 7. Sala hlutabréfa ríkissjóðs í Útvegsbanka Íslands hf. skýrsla viðskiptaráðherra skv. beiðni
 8. Samkeppnisráð munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 9. Samningar um álbræðslu á Keilisnesi svar sem iðnaðarráðherra
 10. Stálvinnslan hf. munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 11. Umhverfismat á virkjunarframkvæmdum á Jökulsá á Fjöllum munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 12. Útboð munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 13. Útboð á vegum iðnaðarráðuneytisins svar sem iðnaðarráðherra
 14. Útboð á vegum viðskiptaráðuneytisins svar sem viðskiptaráðherra
 15. Útflutningur raforku um sæstreng skýrsla iðnaðarráðherra
 16. Útlán og afskriftir ríkisbankanna svar sem viðskiptaráðherra
 17. Vannýtt orka Landsvirkjunar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 18. Vatnsborð og búsvæði bleikju í Þingvallavatni munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 19. Þilplötuverksmiðja munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Aðgerðir til stuðnings íslenskum skipasmíðaiðnaði munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Auglýsinga- og kynningarkostnaður iðnaðarráðuneytis svar sem iðnaðarráðherra
 3. Auglýsinga- og kynningarkostnaður viðskiptaráðuneytis svar sem viðskiptaráðherra
 4. Auglýsingar iðnaðarráðuneytis í Alþýðublaðinu svar sem iðnaðarráðherra
 5. Auglýsingar viðskiptaráðuneytis í Alþýðublaðinu svar sem viðskiptaráðherra
 6. Ábyrgð verktaka munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Endurvinnsluiðnaður munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Fljótsdalsvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 9. Framleiðsla og nýting raforku svar sem iðnaðarráðherra
 10. Hagnaður banka og sparisjóða 1991 munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 11. Iðnráðgjöf á landsbyggðinni munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 12. Jöfnun á húshitunarkostnaði munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 13. Landsvirkjun svar sem iðnaðarráðherra
 14. Lækkun húshitunarkostnaðar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 15. Nýjar hugmyndir um orkufrekan iðnað svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 16. Orkusáttmáli Evrópu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 17. Orkuverð munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 18. Orkuverð frá Landsvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 19. Raforkuverð munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 20. Rannsóknir á háhitasvæði í Öxarfirði svar sem iðnaðarráðherra
 21. Sala raforku til skipa í höfnum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 22. Sala ríkisfyrirtækja og reglur um eignaraðild svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 23. Sementsverksmiðja ríkisins (sala hlutafjár) munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 24. Styrking rafdreifikerfis til sveita munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 25. Súrálsverksmiðja á Íslandi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 26. Útboð (framlagning frumvarps) munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 27. Verðlagsstofnun svar sem viðskiptaráðherra
 28. Verðmunur á nauðsynjavörum munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 29. Verslunarálagning munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 30. Virkjun Skaftár og Hverfisfljóts munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 31. Yfirtaka á skuldum orkufyrirtækja svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 32. Þróun íslensks iðnaðar skýrsla iðnaðarráðherra skv. beiðni

113. þing, 1990–1991

 1. Álver á Keilisnesi skýrsla iðnaðarráðherra
 2. Háspennulína frá Fljótsdal til Norðurlands svar sem iðnaðarráðherra
 3. Orkusala til álversins í Straumsvík svar sem iðnaðarráðherra
 4. Staða samninga um nýtt álver skýrsla iðnaðarráðherra
 5. Starfsemi ríkisfyrirtækja 1988 og 1989 skýrsla iðnaðarráðherra
 6. Undirbúningur vegna álbræðslu svar sem iðnaðarráðherra
 7. Vaxtamál skýrsla viðskiptaráðherra skv. beiðni

112. þing, 1989–1990

 1. Fjárfestingarsjóðir iðnaðarins svar sem iðnaðarráðherra
 2. Hagsmunaárekstrar í stjórnum peningastofnana ríkis svar sem viðskiptaráðherra
 3. Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum skýrsla viðskiptaráðherra skv. beiðni
 4. Lán Útvegsbankans svar sem viðskiptaráðherra
 5. Nýtt álver skýrsla iðnaðarráðherra skv. beiðni
 6. Raforkuöflun vegna nýrrar álbræðslu í Straumsvík svar sem iðnaðarráðherra
 7. Samningar um nýja álbræðslu í Straumsvík svar sem iðnaðarráðherra
 8. Staða og horfur í íslenskum skipaiðnaði skýrsla iðnaðarráðherra
 9. Starfsmannafjöldi banka og sparisjóða svar sem viðskiptaráðherra
 10. Stjórnir og ráð peningastofnana ríkisins svar sem viðskiptaráðherra
 11. Vanskil í viðskiptabönkum 1988 og 1989 svar sem viðskiptaráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Breytingar á lánskjaravísitölu svar sem viðskiptaráðherra
 2. Erlendar lántökur til fjárhagslegrar endurskipulagningar svar sem viðskiptaráðherra
 3. Fjárfestingar ríkisbanka svar sem viðskiptaráðherra
 4. Hlutfall skatta af vergum þjóðartekjum svar sem viðskiptaráðherra
 5. Kostnaðarverð raforku svar sem iðnaðarráðherra
 6. Meðferð Olís-málsins í Landsbanka Íslands svar sem viðskiptaráðherra
 7. Norræna ráðherranefndin 1988--1989 skýrsla ráðherra norrænna samstarfsmála
 8. Nýtt álver svar sem iðnaðarráðherra
 9. Nýtt álver við Straumsvík svar sem iðnaðarráðherra
 10. Rafmagnssamningur Landsvirkjunar og Ísals svar sem iðnaðarráðherra
 11. Raunvaxtamunur í bankakerfinu svar sem viðskiptaráðherra
 12. Ríkisábyrgð á skuldbindingum Atvinnutryggingarsjóðs útflutningsgreina svar sem viðskiptaráðherra
 13. Skattar á íbúðarhúsnæði í löndum OECD svar sem viðskiptaráðherra
 14. Skipting gjaldeyristekna eftir kjördæmum svar sem viðskiptaráðherra
 15. Starfsemi ríkisfyrirtækja 1987 skýrsla iðnaðarráðherra
 16. Truflanir í raforkukerfi landsins skýrsla iðnaðarráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Aðgerðir vegna komu fulltrúa Sea Shepherd samtakanna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Afnám bankastimplunar við innflutning munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 3. Afplánunarmál munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 4. Auglýsingar fógeta og sýslumanna svar sem dómsmálaráðherra
 5. Álit matsnefndar og lokaskilareikningur Útvegsbanka Íslands skýrsla viðskiptaráðherra
 6. Ávana- og fíkniefnadeild lögreglunnar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 7. Byggingarkostnaður Seðlabankahússins munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 8. Deilur um forræði barna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 9. Erlend nöfn á íslenskum fyrirtækjum munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 10. Erlend vörukaupalán svar sem viðskiptaráðherra
 11. Fangelsismál munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 12. Fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við pyndingum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 13. Gjafsókn svar sem dómsmálaráðherra
 14. Gjaldtaka innlánsstofnana svar sem viðskiptaráðherra
 15. Gjaldþrotamál svar sem dómsmálaráðherra
 16. Heildarendurskoðun erfðalaga munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 17. Hlutafélagaskrá munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 18. Innflutningur á fatnaði með fölsuðum upprunaskírteinum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 19. Innflutningur á gölluðum Subaru-bifreiðum munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 20. Jöfnuður í verslun við einstök lönd munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 21. Kosningarréttur Íslendinga erlendis munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 22. Kynferðisafbrotamál gagnvart börnum svar sem dómsmálaráðherra
 23. Leigutekjur af flugvél Landhelgisgæslunnar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 24. Löggildingarstofa ríkisins munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 25. Löggjöf um auglýsingar munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 26. Löggæslumál munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 27. Mengunarútbúnaður bifreiða munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 28. Nauðungaruppboð svar sem dómsmálaráðherra
 29. Ólöglegur innflutningur myndbanda munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 30. Rannsóknarnefnd umferðarslysa munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 31. Rekstrarhalli á Seðlabankanum munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 32. Samfélagsþjónusta sem úrræði í viðurlagakerfinu munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 33. Samvinnufélög (endurskoðun laga) munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 34. Skólabifreiðar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 35. Tjón Norræna fjárfestingarbankans af gjaldþroti Kongsbergs Våpenfabrikk munnlegt svar sem ráðherra norrænna samstarfsmála
 36. Umsóknir erlendra manna um landvist munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 37. Útgjöld vísitölufjölskyldu munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 38. Veiting leyfa til útflutnings á skreið skýrsla viðskiptaráðherra skv. beiðni
 39. Veiting útflutningsleyfa á frystum sjávarafurðum til Bandaríkjanna munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 40. Verðlagsmál munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 41. Verðtrygging munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 42. Vextir svar sem viðskiptaráðherra
 43. Vextir og peningamál í sjávarútvegi og landbúnaði svar sem viðskiptaráðherra
 44. Viðfangsefni sýslumannsembætta árin 1980-1987 skýrsla dómsmálaráðherra
 45. Þjónustugjöld banka og sparisjóða svar sem viðskiptaráðherra

Meðflutningsmaður

115. þing, 1991–1992

 1. Iðnráðgjöf á landsbyggðinni munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Afplánunarmál munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Ávana- og fíkniefnadeild lögreglunnar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 3. Deilur um forræði barna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 4. Erlend nöfn á íslenskum fyrirtækjum munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 5. Fangelsismál munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 6. Skólabifreiðar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra