Jónína Bjartmarz: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Almenningssamgöngur svar sem umhverfisráðherra
 2. Eldfjallagarður á Reykjanesi munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 3. Framkvæmdaáætlun um sjálfbæra þróun svar sem umhverfisráðherra
 4. Hreinsun stranda og hafnarsvæða af skipsflökum svar sem umhverfisráðherra
 5. Járnblendiverksmiðja á Grundartanga svar sem umhverfisráðherra
 6. Kjarnorkuendurvinnslustöðin í Sellafield munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 7. Kjör framkvæmdastjóra norrænu ráðherranefndarinnar munnlegt svar sem ráðherra norrænna samstarfsmála
 8. Lagabreytingar sem fullgilding Árósasamningsins hefði í för með sér munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 9. Loftslagsmál munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 10. Losun gróðurhúsalofttegunda munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 11. Losun gróðurhúsalofttegunda frá stóriðju svar sem umhverfisráðherra
 12. Merkingar á erfðabreyttum matvælum munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 13. Múlavirkjun á Snæfellsnesi svar sem umhverfisráðherra
 14. Norræna ráðherranefndin 2006 skýrsla ráðherra norrænna samstarfsmála
 15. Rannsóknarboranir á háhitasvæðum munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 16. Rannsóknir á sjófuglum munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 17. Reglur um aflífun og flutning búfjár munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 18. Sjófuglarannsóknir og breytingar á náttúrufari munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 19. Skilgreining vega og utanvegaaksturs munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 20. Stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 21. Stækkun friðlandsins í Þjórsárverum svar sem umhverfisráðherra
 22. Störf á landsbyggðinni svar sem umhverfisráðherra
 23. Þáttur flugsamgangna í losun gróðurhúsalofttegunda svar sem umhverfisráðherra
 24. Þjóðarátak gegn lélegri umgengni um landið munnlegt svar sem umhverfisráðherra

132. þing, 2005–2006

 1. Norrænt samstarf 2005 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 2. Styrkir til ættleiðingar óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Gjafsókn fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Íslenskukennsla fyrir útlendinga fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 4. Íslenskukennsla fyrir útlendinga í grunn- og framhaldsskólum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Komur á heilsugæslustöðvar o.fl. fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 6. Lögfræðiaðstoð við þolendur heimilisofbeldis fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 7. Norrænt samstarf 2004 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 8. Þjónusta við innflytjendur fyrirspurn til félagsmálaráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Brottfall nemenda úr framhaldsskólum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Framtíðaruppbygging Landspítalans fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Gjafsókn fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 4. Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 5. Hlutur ábyrgðarmanna í endurgreiðslum námslána fyrirspurn til menntamálaráðherra
 6. Norrænt samstarf 2003 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 7. Þjónusta sálfræðinga innan heilbrigðiskerfisins fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

Meðflutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. NATO-þingið 2002 skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins

127. þing, 2001–2002

 1. NATO-þingið 2001 skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins

126. þing, 2000–2001

 1. ÖSE-þingið 2000 skýrsla Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu

125. þing, 1999–2000

 1. ÖSE-þingið 1999 skýrsla Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu