Kristinn H. Gunnarsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Áfengisauglýsingar og viðbrögð við dómi Hæstaréttar óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Bráðabirgðalög fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. EES-samningurinn fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Erlent eignarhald á íslenskum fyrirtækjum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Hæfi við ákvarðanir er varða Kaupþing fyrirspurn til menntamálaráðherra
 6. Hækkun á eigin fé fjármálafyrirtækja fyrirspurn til fjármálaráðherra
 7. Listaverk í eigu ríkisbankanna óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra
 8. Peningamarkaðs- og skammtímasjóðir beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra
 9. Samráð við Fjármálaeftirlitið fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 10. Skilmálar við frystingu lána óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 11. Skuldir sjávarútvegsfyrirtækja fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 12. Skuldir sjávarútvegsfyrirtækja fyrirspurn til fjármálaráðherra
 13. Stuðningur ríkisins við fráveitur fyrirspurn til umhverfisráðherra
 14. Tjón af Suðurlandsskjálfta í maí sl. fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 15. Verð á áfengi fyrirspurn til fjármálaráðherra
 16. Yfirlýsingar forsætisráðherra og utanríkisráðherra óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra

135. þing, 2007–2008

 1. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að vinna bug á verðbólgu óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Afstaða ríkisstjórnarinnar til aðildarumsóknar að ESB óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Áfengisneysla og áfengisverð fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Áhrif af samdrætti í þorskveiðum fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 5. Álver við Húsavík óundirbúin fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 6. Blönduvirkjun fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 7. Breiðafjarðarferjan Baldur fyrirspurn til samgönguráðherra
 8. Búrfellsvirkjun fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 9. Eftirlaunalögin óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 10. Fasteignamat ríkisins fyrirspurn til fjármálaráðherra
 11. Fjárfesting erlendra aðila í sjávarútvegi óundirbúin fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 12. Flutningskerfi Landsnets á Vestfjörðum fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 13. Fósturskimun og fóstureyðingar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 14. Frumvarp um losun gróðurhúsalofttegunda óundirbúin fyrirspurn til umhverfisráðherra
 15. Grænlandssjóður fyrirspurn til forsætisráðherra
 16. GSM-samband og háhraðatengingar óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra
 17. Háskóli á Ísafirði óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra
 18. Hugmyndir um uppkaup á mjólkurkvóta óundirbúin fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 19. Íbúaþróun utan höfuðborgarsvæðisins fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 20. Jarðgöng og vegagerð á sunnanverðum Vestfjörðum fyrirspurn til samgönguráðherra
 21. Kostnaður af áfengisnotkun fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 22. Lán Íbúðalánasjóðs fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 23. Losun kjölfestuvatns fyrirspurn til umhverfisráðherra
 24. Lækkun matvælaverðs óundirbúin fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 25. Mannvirki á Straumnesfjalli og Darra fyrirspurn til utanríkisráðherra
 26. Markmið heilbrigðisáætlunar til ársins 2010 fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 27. Reykjavíkurflugvöllur óundirbúin fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 28. Sala á Breiðafjarðarferjunni Baldri fyrirspurn til samgönguráðherra
 29. Sala á Breiðafjarðarferjunni Baldri fyrirspurn til fjármálaráðherra
 30. Sameining heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 31. Skýrsla Vestfjarðanefndar fyrirspurn til forsætisráðherra
 32. Stefna ríkisstjórnarinnar í gjaldmiðilsmálum óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 33. Útflutningur á óunnum þorski fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 34. Útgjöld til menntamála og laun kennara óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 35. Viðskipti með aflamark og aflahlutdeild fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 36. Virkjunarkostir á Vestfjörðum fyrirspurn til iðnaðarráðherra

133. þing, 2006–2007

 1. Ákvörðun aflamarks 1984 fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Greiðslur úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Heimild til hlerunar á símum alþingismanna fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 4. Hlerun á símum alþingismanna fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 5. Merking varðskipa fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 6. Sóknarmark skipa fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

132. þing, 2005–2006

 1. Atvinnumál á Ísafirði fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Ákvörðun aflamarks fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 3. Embætti útvarpsstjóra fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Flutningur aflaheimilda milli skipa fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 5. Íbúðalán banka og sparisjóða fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 6. Jafnstöðuafli fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 7. Landsvirkjun fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 8. Neysluviðmiðun fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 9. Persónuafsláttur til greiðslu útsvars fyrirspurn til fjármálaráðherra
 10. Skattalækkun og ný hjúkrunarheimili óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 11. Sóknarmark skipa fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Háskóli á Ísafirði fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Jarðgöng í Dýrafirði fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Jarðgöng til Bolungarvíkur fyrirspurn til samgönguráðherra
 4. Siglufjarðarvegur fyrirspurn til samgönguráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Aflaheimildir fiskiskipa úr íslenskum deilistofnum fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Aflaheimildir fiskiskipa úr stofnum utan lögsögu fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 3. Brunatryggingar fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 4. Efling sérsveitar lögreglunnar fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 5. Fjarnám á framhaldsskólastigi fyrirspurn til menntamálaráðherra
 6. Fjarnám á háskólastigi fyrirspurn til menntamálaráðherra
 7. Framlög til eignarhaldsfélaga fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 8. Greiðsluskylda ríkissjóðs umfram heimildir fjárlaga fyrirspurn til fjármálaráðherra
 9. Hringamyndun fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 10. Hæstiréttur fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 11. Kaup á hlutafé í eignarhaldsfélögum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 12. Kostnaður nemenda við fjarnám og staðnám fyrirspurn til menntamálaráðherra
 13. Kostnaður ríkisins við starfsnám fyrirspurn til menntamálaráðherra
 14. Landsvirkjun fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 15. Námslán fyrir skólagjöldum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 16. Notkun farsíma án handfrjáls búnaðar fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 17. Ráðgjafarnefnd við Hafrannsóknastofnun fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 18. Tekjur háskóla af skólagjöldum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 19. Tekjur sérskóla af skólagjöldum fyrirspurn til menntamálaráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Skýrsla Hagfræðistofnunar HÍ um tekjuskiptingu á Íslandi óundirbúin fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

122. þing, 1997–1998

 1. Gjald af kvikmyndasýningum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Iðnaðaruppbygging á Vestfjörðum fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Kjör og staða fólks er stundar nám fjarri heimabyggð fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Kostnaður við grunnskóla fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 5. Köfun niður að Æsu ÍS 87 fyrirspurn til samgönguráðherra
 6. Könnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslu fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 7. Ólympískir hnefaleikar fyrirspurn til menntamálaráðherra
 8. Rannsóknarnefnd sjóslysa fyrirspurn til samgönguráðherra
 9. Ráðstöfun óskiptra liða á fjárlögum fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 10. Ráðstöfun óskiptra liða á fjárlögum fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 11. Ráðstöfunarfé ráðherra fyrirspurn til utanríkisráðherra
 12. Ráðstöfunarfé ráðherra fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 13. Ráðstöfunarfé ráðherra fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 14. Rekstrarhagræðing fyrirspurn til utanríkisráðherra
 15. Rekstrarhagræðing fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 16. Rekstrarhagræðing fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 17. Réttindi og greiðslur í fæðingarorlofi fyrirspurn til fjármálaráðherra
 18. Ríkisstofnanir fyrirspurn til forsætisráðherra
 19. Ríkisstofnanir fyrirspurn til forsætisráðherra
 20. Ríkisstofnanir fyrirspurn til forsætisráðherra
 21. Sameining sveitarfélaga fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 22. Samgöngur á Vestfjörðum fyrirspurn til samgönguráðherra
 23. Sparnaður í ráðuneytinu (sparnaður í menntamálaráðuneytinu) fyrirspurn til menntamálaráðherra
 24. Tekjur og gjöld vatnsveitna fyrirspurn til félagsmálaráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Beingreiðslur til bænda eftir kjördæmum fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 2. Blönduvirkjun fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Ferðir Baldurs yfir Breiðafjörð fyrirspurn til samgönguráðherra
 4. Fjárveiting til verkefna á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar í atvinnulífinu fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 5. Landgræðsluverðir fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 6. Landsvirkjun fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 7. Langtímaáætlun í vegamálum óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra
 8. Lífeyrisskuldbindingar vegna starfsmanna stjórnmálaflokkanna fyrirspurn til fjármálaráðherra
 9. Niðurskurður á fjárveitingum til sjúkrahúsa á landsbyggðinni óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 10. Rekstrarhagræðing fyrirspurn til fjármálaráðherra
 11. Rekstur dagvistarheimila á vegum sjúkrahúsa fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 12. Réttindi og greiðslur í fæðingarorlofi fyrirspurn til fjármálaráðherra
 13. Samræming á starfsemi og framkvæmdum ríkisins fyrirspurn til forsætisráðherra
 14. Sjómannaafsláttur fyrirspurn til fjármálaráðherra
 15. Slysabætur sjómanna fyrirspurn til samgönguráðherra
 16. Staða sjávarþorpa í óbreyttu kvótakerfi óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 17. Stefnumótandi byggðaáætlun fyrirspurn til forsætisráðherra
 18. Steinbítsveiðar fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 19. Tekjur og gjöld vatnsveitna fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 20. Útleiga leikhúsa og samkeppni leikfélaga fyrirspurn til menntamálaráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Fjármál sveitarfélaga fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Nefndir á vegum ráðuneyta fyrirspurn til forsætisráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Arðgreiðslur vatnsveitu fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Álagning vatnsgjalds og aukavatnsgjalds fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Dreifikerfi Ríkisútvarpsins fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Ferðakostnaður ráðherra fyrirspurn til forsætisráðherra
 5. Húsaleigubætur fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 6. Kostnaður við dagskrárgerð í Ríkisútvarpinu fyrirspurn til menntamálaráðherra
 7. Kostnaður við sameiningu sveitarfélaga fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 8. Laun bæjarstjóra fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 9. Laun forstöðumanna ríkisstofnana fyrirspurn til fjármálaráðherra
 10. Niðurfelling afnotagjalda af útvarpi fyrirspurn til menntamálaráðherra
 11. Rekstur svæðisstöðva Ríkisútvarpsins fyrirspurn til menntamálaráðherra
 12. Skattfrelsi leigutekna af íbúðarhúsnæði fyrirspurn til fjármálaráðherra
 13. Tekjur og gjöld vatnsveitna 1993 fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 14. Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 15. Vatnsgjald fyrirspurn til félagsmálaráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Framkvæmd reglugerðar um löggæslu á skemmtunum fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Löggæsla á skemmtunum fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 3. Seta embættismanna í sveitarstjórnum fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Stefnumörkun ríkisstjórnarinnar vegna átaks í sameiningu sveitarfélaga fyrirspurn til samgönguráðherra
 5. Verkefnaflutningur til sveitarfélaga óundirbúin fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 6. Verkefni reynslusveitarfélaga fyrirspurn til félagsmálaráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Aðild ríkisfyrirtækja að VSÍ fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Áhrif EES-samnings á sveitarfélögin fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Ársreikningar sveitarfélaga fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 4. Eftirlit með sveitarstjórnum fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 5. Endurgreiðslur lána vegna framkvæmda í vegagerð óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 6. Fjárhagsáætlun sveitarfélaga fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 7. Kostnaður við löggæslu á skemmtunum (mismunandi skilyrði skemmtanaleyfa) fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 8. Kostnaður við löggæslu á skemmtunum (samræming reglna o.fl.) fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 9. Löggæsla á skemmtunum fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 10. Mál Sophiu Hansen og áhrif EES-samnings á byggðaþróun óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 11. Samþykktir um stjórn sveitarfélaga fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 12. Stjórnarnefndir vinnumiðlunar fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 13. Umfang löggæslu fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 14. Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum fyrirspurn til félagsmálaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Bílakaup ráðherra óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Embættisbústaðir (fjmrn.) fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Embættisbústaðir (heilbr.- og trmrn.) fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Embættisbústaðir (dómsmrn.) fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 5. Embættisbústaðir (landbrn.) fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 6. Ferðakostnaður ráðherra (ferðir eftir 1. maí 1991) fyrirspurn til forsætisráðherra
 7. Greiðsla opinberra gjalda með skuldabréfi fyrirspurn til fjármálaráðherra
 8. Héraðsskólinn í Reykjanesi fyrirspurn til fjármálaráðherra
 9. Innheimta og ráðstöfun sérstaks eignarskatts fyrirspurn til menntamálaráðherra
 10. Innheimta skyldusparnaðar ungs fólks fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 11. Kostnaður við fundaherferð og kynningu á vegum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 12. Kostnaður við fundaherferðir innan lands á vegum utanríkisráðuneytis fyrirspurn til utanríkisráðherra
 13. Málefni Sléttuhrepps fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 14. Ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs sjávarútvegsins fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 15. Reglugerð um ábyrgðasjóð launa og skyldusparnaður óundirbúin fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 16. Skattaleg meðferð á keyptum aflakvóta fyrirspurn til fjármálaráðherra
 17. Starfsemi skóla fyrirspurn til menntamálaráðherra
 18. Vanskil á staðgreiðslu tekjuskatts og útsvars fyrirspurn til fjármálaráðherra
 19. Vaxtakjör og þjónustugjöld banka og sparisjóða fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 20. Vegaframkvæmdir á Vestfjörðum óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra
 21. Þorskveiði fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. VES-þingið 2008 skýrsla Íslandsdeild Vestur-Evrópusambandsins

135. þing, 2007–2008

 1. Fósturgreining og fræðsla um Downs-heilkenni fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. VES-þingið 2007 skýrsla Íslandsdeild Vestur-Evrópusambandsins

133. þing, 2006–2007

 1. Evrópuráðsþingið 2006 skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

132. þing, 2005–2006

 1. Fríverslunarsamtök Evrópu 2005 skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA

130. þing, 2003–2004

 1. Evrópuráðsþingið 2003 skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

128. þing, 2002–2003

 1. Fríverslunarsamtök Evrópu 2002 skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA
 2. Rannsóknir á sumarexemi fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Fríverslunarsamtök Evrópu 2001 skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA
 2. Stjórnsýsluendurskoðun á tollframkvæmd skýrsla efnahags- og viðskiptanefnd
 3. Úttekt Ríkisendurskoðunar á skattsvikamálum skýrsla efnahags- og viðskiptanefnd

126. þing, 2000–2001

 1. Þingmannanefnd EFTA og EES 2000 skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA

125. þing, 1999–2000

 1. Fríverslunarsamtök Evrópu 1999 skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA
 2. Innheimtusvið tollstjórans í Reykjavík skýrsla efnahags- og viðskiptanefnd

122. þing, 1997–1998

 1. Mengun frá fiskimjölsverksmiðjum beiðni um skýrslu til umhverfisráðherra
 2. Raðsmíðaskip beiðni um skýrslu til fjármálaráðherra
 3. Ráðstöfun óskiptra liða á fjárlögum fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Ráðstöfun óskiptra liða á fjárlögum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Ráðstöfun óskiptra liða á fjárlögum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 6. Ráðstöfun óskiptra liða á fjárlögum fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 7. Ráðstöfun óskiptra liða á fjárlögum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 8. Ráðstöfun óskiptra liða á fjárlögum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 9. Ráðstöfun óskiptra liða á fjárlögum fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 10. Ráðstöfunarfé ráðherra fyrirspurn til forsætisráðherra
 11. Ráðstöfunarfé ráðherra fyrirspurn til menntamálaráðherra
 12. Ráðstöfunarfé ráðherra fyrirspurn til umhverfisráðherra
 13. Ráðstöfunarfé ráðherra fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 14. Ráðstöfunarfé ráðherra fyrirspurn til samgönguráðherra
 15. Ráðstöfunarfé ráðherra fyrirspurn til fjármálaráðherra
 16. Ráðstöfunarfé ráðherra fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 17. Ráðstöfunarfé ráðherra fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 18. Ráðstöfunarfé ráðherra fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 19. Ráðstöfunarfé ráðherra fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 20. Rekstrarhagræðing fyrirspurn til forsætisráðherra
 21. Rekstrarhagræðing fyrirspurn til menntamálaráðherra
 22. Rekstrarhagræðing fyrirspurn til umhverfisráðherra
 23. Rekstrarhagræðing fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 24. Rekstrarhagræðing fyrirspurn til samgönguráðherra
 25. Rekstrarhagræðing fyrirspurn til fjármálaráðherra
 26. Rekstrarhagræðing fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 27. Rekstrarhagræðing fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 28. Rekstrarhagræðing fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 29. Rekstrarhagræðing fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Afleiðingar langs vinnutíma hér á landi beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra
 2. Björgunar- og hreinsunarstörf vegna strands Víkartinds beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 3. Flutningur Landmælinga Íslands fyrirspurn til umhverfisráðherra
 4. Innheimta vanskilaskulda beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 5. Raðsmíðaskip beiðni um skýrslu til fjármálaráðherra
 6. Samkeppnisstaða frjálsra leikhópa gagnvart opinberu leikhúsunum beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 7. Staða og þróun bolfiskfrystingar í landi beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra
 8. Útboð og tapaðar kröfur á hendur verktakafyrirtækjum beiðni um skýrslu til fjármálaráðherra
 9. Þróun launa og lífskjara á Íslandi beiðni um skýrslu til forsætisráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Kostnaður við rekstur grunnskóla fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Munur á launum og lífskjörum á Íslandi og í Danmörku beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 3. Skuldir sveitarfélaga fyrirspurn til félagsmálaráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Athugun á einstökum ákvæðum skaðabótalaga skýrsla allsherjarnefnd
 2. Framkvæmd búvörusamningsins beiðni um skýrslu til landbúnaðarráðherra
 3. Framkvæmd grunn- og framhaldsskólalaga síðustu þrjú ár beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 4. Reglur um veitingu ríkisborgararéttar skýrsla allsherjarnefnd

117. þing, 1993–1994

 1. Árangur af einkavæðingu bifreiðaeftirlits beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 2. Skólastarf í grunn- og framhaldsskólum sl. þrjú ár beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Kynning á EES-samningi gagnvart sveitarfélögum fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 2. Rannsókna- og vísindastefna ríkisstjórnarinnar beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 3. Varnarsvæði fyrirspurn til utanríkisráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Málefni og hagur aldraðra beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 2. Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra
 3. Þróun íslensks iðnaðar beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra