Kristján Pálsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. Ábyrgðasjóður launa fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Einbreiðar brýr fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Flugumferð um Keflavíkurflugvöll fyrirspurn til utanríkisráðherra
 4. Flugvallarskattar á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til samgönguráðherra
 5. Framlög Byggðastofnunar til eignarhaldsfélaga og atvinnuþróunarsjóða fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 6. Heilsugæslumál á Suðurnesjum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 7. Komugjöld á heilsugæslustöðvum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 8. Kröfur ríkisins um þjóðlendur fyrirspurn til fjármálaráðherra
 9. Nýting afla af fullvinnsluskipum fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 10. Rannsóknir á nýjum orkugjöfum fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 11. Rannsóknir á nýtingu fiskúrgangs o.fl. fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 12. Starfslokasamningar hjá varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til utanríkisráðherra
 13. Starfssvæði og verkefni Suðurlandsskóga fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 14. VES-þingið 2002 skýrsla Íslandsdeild Vestur-Evrópusambandsins

127. þing, 2001–2002

 1. Ábyrgðasjóður launa fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Einbreiðar brýr fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Einkarekstur göngudeildar við Landspítala -- háskólasjúkrahús fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Ferjusiglingar Herjólfs milli Vestmannaeyja og Þorlákshafnar fyrirspurn til samgönguráðherra
 5. Fé til rannsókna á nýjum orkugjöfum fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 6. Fiskiskip sem leigðu til sín aflaheimildir á fiskveiðiárinu 2000/2001 fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 7. Lífeyrisréttindi í séreign fyrirspurn til fjármálaráðherra
 8. Nýting afla af fullvinnsluskipum fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 9. Nýtt byggðakort ESA á Suðurnesjum fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 10. Óðalsjarðir fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 11. Óðalsjarðir í Reykjavík og Gullbringu- og Kjósarsýslum fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 12. Rannsóknir á nýtingu fiskúrgangs fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 13. Réttarstaða Byrgisins í Rockville á Miðnesheiði fyrirspurn til utanríkisráðherra
 14. Starfssvæði og verkefni hjá Suðurlandsskógum fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 15. VES-þingið 2001 skýrsla Íslandsdeild Vestur-Evrópusambandsins

126. þing, 2000–2001

 1. Hreinsun og afhending neðra Nickel-svæðisins í Reykjanesbæ fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Innflutningur gæludýrafóðurs frá gin- og klaufaveikisvæðum óundirbúin fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 3. Samkeppni olíufélaganna fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 4. Skólaskip fyrir grunnskólanemendur fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 5. Stjórnsýsla á varnarsvæðinu á Miðnesheiði og Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til forsætisráðherra
 6. Úthlutun sjónvarpsrása á höfuðborgarsvæðinu fyrirspurn til samgönguráðherra
 7. VES-þingið 2000 skýrsla Íslandsdeild Vestur-Evrópusambandsins
 8. Viðbúnaður gegn gin- og klaufaveikifaraldri í Englandi óundirbúin fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Aðgerðir gegn ofbeldi og ránum óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Aflahlutdeildarkerfi við loðnuveiðar fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 3. Breytt rekstrarform Ríkisútvarpsins fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Eldi þorsks og annarra sjávardýra fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 5. Notkun á íslensku máli í veðurfréttum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 6. Verndun Þjórsárvera við Hofsjökul fyrirspurn til umhverfisráðherra
 7. VES-þingið 1999 skýrsla Íslandsdeild Vestur-Evrópusambandsins

123. þing, 1998–1999

 1. Afföll húsbréfalána fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Bifreiðakaupastyrkir til fatlaðra óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Bifreiðakaupastyrkir til fatlaðra fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. PCB-mengun fyrirspurn til umhverfisráðherra
 5. Rannsóknir á rjúpnastofninum á Suðvesturlandi fyrirspurn til umhverfisráðherra
 6. Skýrsla um frísvæði á Suðurnesjum fyrirspurn til utanríkisráðherra
 7. Slys á Reykjanesbraut fyrirspurn til samgönguráðherra
 8. Starfsemi erlendra kvikmyndavera á Íslandi fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 9. Tilraunaveiðar á túnfiski fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 10. Útboð á vegum varnarliðsins óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra

122. þing, 1997–1998

 1. Flutningur Stýrimanna- og Vélskólans úr Sjómannaskólahúsinu óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Stöðugleiki og öryggisbúnaður skipa fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Túnfiskveiðar fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 4. Túnfiskveiðar fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Afleiðingar afnáms línutvöföldunar fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Bílastyrkur til fatlaðra og öryrkja óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Störf nefndar um stefnu í landbúnaðarmálum fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 4. Vísitölubinding langtímalána fyrirspurn til forsætisráðherra
 5. Vörugjöld á sportvörur fyrirspurn til fjármálaráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Aðgerðir stjórnvalda gegn grænfriðungum o.fl. óundirbúin fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Efnistaka úr Seyðishólum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 3. Framtíðarsamvinna Íslands og Vestur-Evrópusambandsins fyrirspurn til utanríkisráðherra
 4. Veiðar og rannsóknir á smokkfiski fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 5. Veiðar og rannsóknir á túnfiski fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

119. þing, 1995

 1. Frísvæði á Suðurnesjum fyrirspurn til utanríkisráðherra

Meðflutningsmaður

127. þing, 2001–2002

 1. Úttekt Ríkisendurskoðunar á fjárlagaferlinu skýrsla fjárlaganefnd

126. þing, 2000–2001

 1. Kaup ríkisstofnana á ráðgjöf og annarri sérfræðiþjónustu skýrsla fjárlaganefnd
 2. Meðferðarstofnanir beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 3. Rammasamningar Ríkiskaupa skýrsla fjárlaganefnd

125. þing, 1999–2000

 1. Meðferðarstofnanir beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. VES-þingið 1998 skýrsla Íslandsdeild Vestur-Evrópusambandsins

122. þing, 1997–1998

 1. Raðsmíðaskip beiðni um skýrslu til fjármálaráðherra
 2. VES-þingið 1997 skýrsla Íslandsdeild Vestur-Evrópusambandsins

121. þing, 1996–1997

 1. Hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi) skýrsla allsherjarnefnd
 2. Raðsmíðaskip beiðni um skýrslu til fjármálaráðherra
 3. Starfsleyfistillögur fyrir álver á Grundartanga skýrsla umhverfisnefnd