Lúðvík Jósepsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

97. þing, 1975–1976

 1. Framkvæmd á lögum um ráðstafanir í sjávarútvegi fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Bætur vegna snjóflóðs í Siglufirði fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Fiskvinnsluskóli fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Símaafgreiðsla vegna brunavarna, læknisþjónustu og löggæslu fyrirspurn til samgönguráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Áætlun um hafrannsóknir o.fl. munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 2. Bygging Seðlabankans munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 3. Fullvinnsla iðnaðarvara munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 4. Innflutningur á olíu og olíuverð munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 5. Innlendar fiskiskipasmíðar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Kaup Seðlabankans á rekstrarvíxlum iðnaðarins munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 7. Rekstrargrundvöllur skuttogara munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 8. Rekstur skuttogara munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 9. Rækjuveiðar og rækjuvinnsla á Húnaflóasvæðinu munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 10. Sjómannastofur munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 11. Vextir og þóknun lánastofnana munnlegt svar sem viðskiptaráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Afkoma hraðfrystihúsa munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 2. Afkomu skuttogara munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. Framleiðslulán til íslensks iðnaðar munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 4. Friðuð svæði á Breiðafirði munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Lögn háspennulínu frá Sigölduvirkjun til Norðurlands munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Tryggingamál sjómanna munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 7. Verðtrygging iðnrekstrarlána munnlegt svar sem viðskiptaráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Afurðalán iðnfyrirtækja munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 2. Binding innlánsfjár í Seðlabankanum munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 3. Endurbætur vegna hraðfrystiiðnaðarins munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Hrygningarsvæði munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Hækkun á verðlagi munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 6. Neytendavernd munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 7. Rafvæðing dreifbýlisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Stofnlán atvinnuveganna munnlegt svar sem forsætisráðherra
 9. Vátrygging fiskiskipa munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra

90. þing, 1969–1970

 1. Aðild ríkisfyrirækja að Vinnuveitendasambandi Íslands fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Stöðlun fiskiskipa fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Útgáfustyrkur til vikublaðs fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Veiðiréttindi útlendinga fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

88. þing, 1967–1968

 1. Gengishagnaður fyrirspurn til viðskiptaráðherra

87. þing, 1966–1967

 1. Rafmagnsmál Austurlands fyrirspurn til orkumálaráðherra

84. þing, 1963–1964

 1. Lánveitingar úr byggingarsjóði ríkisins fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Stóreignaskattur fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Úthlutun byggingarlána fyrirspurn til félagsmálaráðherra

82. þing, 1961–1962

 1. Hækkun framfærsluvísitölu fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 2. Rafstrengur til Vestmannaeyja fyrirspurn til orkumálaráðherra

63. þing, 1944–1945

 1. Fiskiskipakaup frá Svíþjóð fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

Meðflutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. Framkvæmd laga um Framleiðslueftirlit sjávarafurða fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 2. Íslenskir aðalverktakar fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 3. Orkubú Vestfjarða fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 4. Sjósamgöngur við Vestfirði fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 5. Starfsmannafjöldi banka o.fl. fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Framkvæmd laga um heilbrigðisþjónustu beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 2. Framkvæmd skattalaga fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 3. Hafnarmál Suðurlands fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 4. Rafmagn á sveitabýli fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 5. Símakostnaður aldraðs fólks og öryrkja fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Bættar vetrarsamgöngur fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 2. Lánveitingar úr Byggðasjóði fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 3. Sjónvarpsmál á Austurlandi fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 4. Vetrarsamgöngur á Austurlandi fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Áætlun um hafrannsóknir o.fl. munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 2. Bygging Seðlabankans munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 3. Fullvinnsla iðnaðarvara munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 4. Innflutningur á olíu og olíuverð munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 5. Innlendar fiskiskipasmíðar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Kaup Seðlabankans á rekstrarvíxlum iðnaðarins munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 7. Rekstrargrundvöllur skuttogara munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 8. Rekstur skuttogara munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 9. Rækjuveiðar og rækjuvinnsla á Húnaflóasvæðinu munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 10. Sjómannastofur munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 11. Vextir og þóknun lánastofnana munnlegt svar sem viðskiptaráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Afkoma hraðfrystihúsa munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 2. Afkomu skuttogara munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. Framleiðslulán til íslensks iðnaðar munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 4. Friðuð svæði á Breiðafirði munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Lögn háspennulínu frá Sigölduvirkjun til Norðurlands munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Tryggingamál sjómanna munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 7. Verðtrygging iðnrekstrarlána munnlegt svar sem viðskiptaráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Afurðalán iðnfyrirtækja munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 2. Binding innlánsfjár í Seðlabankanum munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 3. Endurbætur vegna hraðfrystiiðnaðarins munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Hrygningarsvæði munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Hækkun á verðlagi munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 6. Neytendavernd munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 7. Rafvæðing dreifbýlisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Stofnlán atvinnuveganna munnlegt svar sem forsætisráðherra
 9. Vátrygging fiskiskipa munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra

91. þing, 1970–1971

 1. Friðlýsing Eldborgar fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Fræðslumyndasafn ríkisins (starfsemi) fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 3. Heyverkunaraðferðir (nýjar) fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 4. Hreinsitæki í Áburðarverksmiðjunni fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 5. Læknadeild háskólans fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 6. Náttúrugripasafn fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 7. Samgöngur við Austurland fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 8. Starfsmannaráðningar á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 9. Stofnlán fiskiskipa fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 10. Störf íslenskra starfsmanna í Kaupmannahöfn fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 11. Tannviðgerðir skólabarna (varðandi) fyrirspurn til munnlegs svars til
 12. Virkjunarmöguleikar í Skjálfandafljóti (varðandi rannsóknir á og Jökulsá) fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 13. Æskulýðsmál (framkvæmd laga um) fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra

90. þing, 1969–1970

 1. Bygging bókhlöðu fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 2. Framhaldsdeildir gagnfræðaskólanna fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 3. Jarðgöng á Oddsskarðsvegi fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 4. Nefndir fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 5. Niðurlagningarverksmiðja ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 6. Ráðstafanir vegna beitusíldar fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 7. Ríkisvegir í Reykjavík fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 8. Snjómokstur á þjóðvegum fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

89. þing, 1968–1969

 1. Félagsheimilasjóður fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Framkvæmd á lögum nr. 83/1967 fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 3. Landgræðsla sjálfboðaliða fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 4. Mál heyrnleysingja fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 5. Útbreiðsla sjónvarps fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra

85. þing, 1964–1965

 1. Starfsfræðsla fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar

67. þing, 1947–1948

 1. Fjármál flugvallanna í Keflavík og Reykjavík fyrirspurn til munnlegs svars til
 2. Síldarverksmiðja á Norðausturlandi fyrirspurn til munnlegs svars til
 3. Viðlega báta um vertíðir fyrirspurn til munnlegs svars til