Magnús Kjartansson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. Afstaða Framsóknarflokksins til erlendrar hersetu fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Framkvæmdir og þjónusta í þágu bandaríska hersins á Íslandi fyrirspurn til utanríkisráðherra
 3. Hönnun nýs alþingishúss fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Innflutningur á áfengi og tóbaki fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Innflutningur á áfengi og tóbaki fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 6. Sjónvarp fyrirspurn til menntamálaráðherra
 7. Sundlaug við Endurhæfingadeild Borgarspítalans fyrirspurn til forsætisráðherra
 8. Umboðsmenn erlendra framleiðenda eða heildsala fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 9. Verðlagsmál fyrirspurn til viðskiptaráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Framkvæmd laga um heilbrigðisþjónustu beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 2. Framkvæmd skattalaga fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Hafnarmál Suðurlands fyrirspurn til samgönguráðherra
 4. Rafmagn á sveitabýli fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 5. Símakostnaður aldraðs fólks og öryrkja fyrirspurn til samgönguráðherra
 6. Veiting lyfsöluleyfa fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Endurskipulagning utanríkiþjónustunnar fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Greiðsla sjúkrasamlags vegna tannlækninga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Heilbrigðisstofnanir fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 5. Nýting innlendra orkugjafa fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 6. Þjóðhátíðarmynt fyrirspurn til viðskiptaráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Athuganir á Sandárvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Bygging læknisbústaðar á Hólmavík munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Endurskoðun á tryggingakerfinu munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Erlent hráefni til lagmetis munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Fjármagn og fjármagnsöflun til niðursuðuverksmiðja munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Geðdeild Landsspítalans munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 7. Hitaveita á Suðurnesjum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Hitaveituframkvæmdir í Hafnarfirði, Kópavogi og Garðahreppi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 9. Hitun húsa með raforku munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 10. Málefni útflutningsiðnaðar og lagmetis munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 11. Nýting innlendra orkugjafa í stað olíu skýrsla iðnaðarráðherra
 12. Olíuleit í hafsbotni umhverfis Ísland munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 13. Orkusala Landsvirkjunar til Norðlendinga munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 14. Raforkumál á Snæfellsnesi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 15. Rafvæðing sveitanna munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 16. Skipun formanns stjórnarnefndar ríkisspítalanna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 17. Sölustofnun lagmetis munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 18. Tafir á lagningu rafmagns á sveitabæi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Aukinn húsakostur sjúkrahúss á Akureyri munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Áfengismál munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Endurskoðun ljósmæðralaga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Gufuaflsvirkjun til rafmagnsframleiðslu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Lagarfossvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Laxárvirkjun III munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Málefni geðsjúkra munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 8. Orkuflutningur frá Sigöldu til Norðurlands munnlegt svar sem iðnaðarnefnd
 9. Orkumál Norðurlands munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 10. Rannsókn á virkjunarmöguleikum í Skjálfandafljóti munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 11. Rekstur annarrar lyfjabúðar í Hafnarfirði munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 12. Samkeppnishættir erlendra skipasmíðastöðva munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 13. Úrbætur í heilbrigðismálum í Ólafsfirði og Norður-Þingeyjarsýslu munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Augnlækningar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Elli- og örorkulífeyrir munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Heilbrigðislöggjöf munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Læknaskortur í strjálbýli munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 5. Varnir gegn sígarettureykingum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

91. þing, 1970–1971

 1. Friðlýsing Eldborgar fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Fræðslumyndasafn ríkisins (starfsemi) fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Hreinsitæki í Áburðarverksmiðjunni fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 4. Læknadeild háskólans fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Náttúrugripasafn fyrirspurn til menntamálaráðherra
 6. Samgöngur við Austurland fyrirspurn til samgönguráðherra
 7. Starfsmannaráðningar á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 8. Stofnlán fiskiskipa fyrirspurn til forsætisráðherra
 9. Störf íslenskra starfsmanna í Kaupmannahöfn fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar

90. þing, 1969–1970

 1. Álit háskólanefndar fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 2. Bygging bókhlöðu fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 3. Dvöl hermanna fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 4. Endurskoðun laga um þjóðleikhús fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Fiskiðnskóli fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 6. Fæðingardeild Landsspítalans fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 7. Gjaldþrot Vátryggingafélagsins hf fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 8. Málefni Landssmiðjunnar fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 9. Ráðstafanir vegna beitusíldar fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 10. Sumaratvinna skólafólks fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 11. Úthaldsdagar varðskipanna fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 12. Ökumælar fyrirspurn til samgönguráðherra

89. þing, 1968–1969

 1. Efnahagssamvinna Norðurlanda fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 2. Fréttastofa sjónvarps fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Fæðingardeild Landsspítalans fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Kísilvegur fyrirspurn til samgönguráðherra
 5. Kæra á hendur forstöðumanni vinnuhælisins á Litla-Hrauni fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 6. Lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 7. Rekstur Landssmiðjunnar fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 8. Smíði skuttogara fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 9. Sumaratvinna skólafólks fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar

88. þing, 1967–1968

 1. Alþingishús fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Bandaríska sjónvarpið fyrirspurn til utanríkisráðherra
 3. Breytingar á nýju vísitölunni fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Framkvæmdaáætlun fyrir Norðurland fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 5. Húsaleigugreiðslur ríkisstofnana fyrirspurn til fjármálaráðherra
 6. Kostnaður af Kirkjuþingi, Búnaðarþingi og Fiskiþingi fyrirspurn til fjármálaráðherra
 7. Norðurlandsáætlun fyrirspurn til fjármálaráðherra
 8. Rekstur Tryggingastofnunar ríkisins fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 9. Sameining Landsbókasafns og Háskólabókasafns fyrirspurn til menntamálaráðherra
 10. Stjórnarráðshús fyrirspurn til forsætisráðherra
 11. Þingsköp Alþingis fyrirspurn til forsætisráðherra

70. þing, 1950–1951

 1. Keflavíkurflugvöllur fyrirspurn til

Meðflutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. Athugun og rannsóknir á snjóflóðum og skriðuföllum fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 2. Framkvæmdir á Hrafnseyri til minningar um Jón Sigurðsson fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 3. Húsnæði Tryggingarstofnunar ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 4. Hönnun Þjóðarbókhlöðu fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 5. Kaup og rekstur á tofveiðiskipinu Baldri fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 6. Kröfluvirkjun beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra
 7. Kröfluvirkjun fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 8. Starfsemi Hafrannsóknarstofnunar fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 9. Starfsemi Húsnæðismálastofnunar ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 10. Stofnlánasjóður atvinnubifreiða og vinnuvéla fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 11. Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Athuganir á Sandárvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Bygging læknisbústaðar á Hólmavík munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Endurskoðun á tryggingakerfinu munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Erlent hráefni til lagmetis munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Fjármagn og fjármagnsöflun til niðursuðuverksmiðja munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Geðdeild Landsspítalans munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 7. Hitaveita á Suðurnesjum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Hitaveituframkvæmdir í Hafnarfirði, Kópavogi og Garðahreppi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 9. Hitun húsa með raforku munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 10. Málefni útflutningsiðnaðar og lagmetis munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 11. Olíuleit í hafsbotni umhverfis Ísland munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 12. Raforkumál á Snæfellsnesi munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 13. Rafvæðing sveitanna munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 14. Skipun formanns stjórnarnefndar ríkisspítalanna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 15. Sölustofnun lagmetis munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Aukinn húsakostur sjúkrahúss á Akureyri munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Áfengismál munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Endurskoðun ljósmæðralaga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Málefni geðsjúkra munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 5. Orkumál Norðurlands munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Rekstur annarrar lyfjabúðar í Hafnarfirði munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 7. Samkeppnishættir erlendra skipasmíðastöðva munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Úrbætur í heilbrigðismálum í Ólafsfirði og Norður-Þingeyjarsýslu munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Augnlækningar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Heilbrigðislöggjöf munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Læknaskortur í strjálbýli munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Varnir gegn sígarettureykingum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

91. þing, 1970–1971

 1. Endurvarp sjónvarps frá Reykhólum fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Fasteignamat (gildistöku) fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 3. Fjárhagsaðstoð ríkisins við íþróttastarfsemina í landinu (varðandi áætlanagerð) fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 4. Gengistöp hjá Fiskveiðasjóði (greiðslur á) fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 5. Greiðslur af aflaverðmæti til Stofnlánasjóðs fiskiskipa fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 6. Kennaraháskóli Íslands fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 7. Námslán og námsstyrkir fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 8. Náttúruvernd fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 9. Raforkuframkvæmdir í Norðurlandskjördæmi vestra fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 10. Raforkumál fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 11. Setning reglugerðar um skóla skv. 15.gr. laga um fávitastofnanir fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 12. Sjónvarpsmál fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 13. Skipting tekna af launaskatti fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 14. Stofnlán fiskiskipaflotans fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra

90. þing, 1969–1970

 1. Greiðsla rekstrarkostnaðar til skóla fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Lán og styrkveitingar atvinnumálanefndar ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 3. Raforkumál fyrirspurn til munnlegs svars til orkumálaráðherra
 4. Ráðstafanir í geðverndarmálum fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 5. Sjálfvirkt símakerfi fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 6. Sjálfvirkt símkerfi fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 7. Skóla- og námskostnaður fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra

89. þing, 1968–1969

 1. Aðstoð við fátækar þjóðir fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 2. Áburðarverksmiðjan fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 3. Bækistöðvar Atlantshafsbandalagsins í Hvalfirði fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 4. Fjárfesting ríkisbankanna fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 5. Fjárveitingar til vísindarannsókna fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 6. Heildarendurskoðun húsnæðismálalöggjafar fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 7. Landhelgissektir fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 8. Lánsfé vegna jarðakaupa fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 9. Málefni iðnnema fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 10. Sjónvarp frá Skáneyjarbungu fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 11. Skólarannsóknir fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 12. Starfsaðstaða Bifreiðaeftirlits ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 13. Tollstöðvarbygging við Reykjavíkurhöfn fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 14. Vegabætur við Skeiðhól í Hvalfirði fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 15. Öryggisráðstafanir vegna hafíshættu fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar

88. þing, 1967–1968

 1. Framkvæmd stefnuyfirlýsingar fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 2. Rekstur Iceland Food Center í London fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 3. Skólarannsóknir fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra