Magnús Stefánsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Hólaskóli -- Háskólinn á Hólum fyrirspurn til menntamálaráðherra

135. þing, 2007–2008

 1. Aukið álag á heilsugæsluna óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Fjárhagsleg staða Orkusjóðs fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Ísland sem alþjóðleg fjármálamiðstöð fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Losun gróðurhúsalofttegunda frá álverum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 5. Stimpilgjöld af lánum til húsnæðiskaupa fyrirspurn til fjármálaráðherra
 6. Strandsiglingar fyrirspurn til samgönguráðherra

133. þing, 2006–2007

 1. Aldurstakmark á skipulagðar útihátíðir svar sem félagsmálaráðherra
 2. Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 2005 og 2006 skýrsla félagsmálaráðherra
 3. Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 2006 skýrsla félagsmálaráðherra
 4. Atvinnumál fatlaðra svar sem félagsmálaráðherra
 5. Búsetumál geðfatlaðra í Reykjavík munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 6. Eftirlit með gasbúnaði í hjólhýsum munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 7. Erlendir ríkisborgarar á vinnumarkaði svar sem félagsmálaráðherra
 8. Erlent starfsfólk svar sem félagsmálaráðherra
 9. Erlent vinnuafl og innflytjendur svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 10. Félagsþjónusta sveitarfélaga við aldraða árin 2004--2006 svar sem félagsmálaráðherra
 11. Fjárhagur sveitarfélaga svar sem félagsmálaráðherra
 12. Flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 13. Foreldrar langveikra og alvarlega fatlaðra barna svar sem félagsmálaráðherra
 14. Framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla svar sem félagsmálaráðherra
 15. Framkvæmdaáætlun um launajafnrétti kynjanna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 16. Fæðingarorlof munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 17. Fæðingarorlof munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 18. Fæðingarorlofsgreiðslur og umönnunarbætur munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 19. Fötluð grunnskólabörn munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 20. Greinargerð um jafnréttisáætlun munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 21. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 22. Húsaleigubætur munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 23. Jafnréttisumsögn með stjórnarfrumvörpum munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 24. Kjör einstæðra og forsjárlausra foreldra skýrsla félagsmálaráðherra skv. beiðni
 25. Lánatryggingarsjóður kvenna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 26. Lánveitingar Íbúðalánasjóðs munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 27. Leiðbeiningarreglur í anda ILO-samþykktar nr. 158 svar sem félagsmálaráðherra
 28. Leiðbeiningarreglur varðandi uppsagnir starfsmanna svar sem félagsmálaráðherra
 29. Málefni fatlaðra svar sem félagsmálaráðherra
 30. Miðaldra og eldra fólk á vinnumarkaði munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 31. Niðurfelling á meðlagsskuldum svar sem félagsmálaráðherra
 32. Nýbyggingar svar sem félagsmálaráðherra
 33. Réttur nemenda í framhalds- og háskólanámi til húsaleigubóta munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 34. Staða blindra og daufblindra svar sem félagsmálaráðherra
 35. Staða fólks við fyrstu íbúðarkaup svar sem félagsmálaráðherra
 36. Staða miðaldra fólks á vinnumarkaði svar sem félagsmálaráðherra
 37. Staða og þróun jafnréttismála frá 2004 skýrsla félagsmálaráðherra
 38. Starfsmannaleigur munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 39. Stuðningsforeldrar munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 40. Störf á landsbyggðinni svar sem félagsmálaráðherra
 41. Tekjur sveitarfélaga af einkahlutafélögum svar sem félagsmálaráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. Styrkir til útrásar íslenskrar dægurtónlistar fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Styrkir til útrásar íslenskrar dægurtónlistar fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Tollgæsla í Grundartangahöfn fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 4. ÖSE-þingið 2002 skýrsla Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu

127. þing, 2001–2002

 1. Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. ÖSE-þingið 2001 skýrsla Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu

126. þing, 2000–2001

 1. Samræmd samgönguáætlun fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Stofnun þjóðgarðs á Snæfellsnesi fyrirspurn til umhverfisráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Afkoma Þróunarsjóðs sjávarútvegsins fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Fjarnám og fjarkennsla fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Móttökuskilyrði ríkisútvarps og ríkissjónvarps fyrirspurn til menntamálaráðherra

122. þing, 1997–1998

 1. Vegasamband við þéttbýlisstaði fyrirspurn til samgönguráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Frákast á afla fiskiskipa fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Móttöku- og hlustunarskilyrði Ríkisútvarpsins á Vesturlandi fyrirspurn til menntamálaráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Móttöku- og hlustunarskilyrði útvarps og sjónvarps í Grundarfirði óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Útlánatöp ríkisbanka og opinberra sjóða 1990--1995 fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 3. Veiðar smábáta óundirbúin fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. NATO-þingið 2008 skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins
 2. Peningamarkaðs- og skammtímasjóðir beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

135. þing, 2007–2008

 1. NATO-þingið 2007 skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins

132. þing, 2005–2006

 1. NATO-þingið 2005 skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins
 2. Norðurskautsmál 2005 skýrsla Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál

131. þing, 2004–2005

 1. NATO-þingið 2004 skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins
 2. Norðurskautsmál 2004 skýrsla Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál

130. þing, 2003–2004

 1. NATO-þingið 2003 skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins
 2. Norðurskautsmál 2003 skýrsla Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál

128. þing, 2002–2003

 1. Norðurskautsmál 2002 skýrsla Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál

123. þing, 1998–1999

 1. Alþjóðaþingmannasambandið 1998 skýrsla Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins

122. þing, 1997–1998

 1. Alþjóðaþingmannasambandið 1997 skýrsla Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
 2. Raðsmíðaskip beiðni um skýrslu til fjármálaráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Alþjóðaþingmannasambandið 1996 skýrsla Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
 2. Raðsmíðaskip beiðni um skýrslu til fjármálaráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Alþjóðaþingmannasambandið 1995 skýrsla Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
 2. Kynferðis- og sifskaparbrotamál beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 3. Löndun undirmálsfisks fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra