Matthías Bjarnason: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Yfirtökutilboð fyrirspurn til viðskiptaráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Fiskimálasjóður fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Hlutafjáreign banka og innlánsstofnana fyrirspurn til viðskiptaráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Verslunarfyrirtæki í dreifbýli fyrirspurn til viðskiptaráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Hvalveiðimál og Andramál beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Bætt merking akvega munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Dýpkunarskip svar sem samgönguráðherra
 3. Erlend fjárfesting og íslenskt atvinnulíf skýrsla viðskiptaráðherra
 4. Erlent áhættufjármagn munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 5. Framkvæmd vegáætlunar 1986 skýrsla samgönguráðherra
 6. Framkvæmdir við Egilsstaðaflugvöll munnlegt svar sem samgönguráðherra
 7. Fyrirhleðslur á vatnasvæði við Markarfljót munnlegt svar sem samgönguráðherra
 8. Hafnaframkvæmdir 1985 skýrsla samgönguráðherra
 9. Hafnamál (líknastöð og framkvæmdir) munnlegt svar sem samgönguráðherra
 10. Innlán og útlán innlánsstofnana eftir kjördæmum svar sem viðskiptaráðherra
 11. Innlánsdeildir kaupfélaganna svar sem viðskiptaráðherra
 12. Lausafjárkaup munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 13. Lánveitingar banka og sparisjóða svar sem viðskiptaráðherra
 14. Samgönguleiðir um Hvalfjörð munnlegt svar sem samgönguráðherra
 15. Símaþjónusta munnlegt svar sem samgönguráðherra
 16. Sjálfvirkt tilkynningarkerfi fiskiskipa munnlegt svar sem samgönguráðherra
 17. Sjálfvirkur sleppibúnaður björgunarbáta munnlegt svar sem samgönguráðherra
 18. Snjómokstursreglur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 19. Truflanir í símakerfinu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 20. Umferðaröryggi á Reykjanesbraut munnlegt svar sem samgönguráðherra
 21. Úrbætur í ferðaþjónustu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 22. Vegagerð á Laxárdalsheiði svar sem samgönguráðherra
 23. Verð á steypu og sementi svar sem viðskiptaráðherra
 24. Viðskiptahagsmunir Íslendinga gagnvart Evrópubandalaginu munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 25. Viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf. skýrsla viðskiptaráðherra
 26. Öryggisfræðsla sjómanna munnlegt svar sem samgönguráðherra
 27. Öryggismálanefnd sjómanna skýrsla samgönguráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Afskipti bankaeftirlitsins af málefnum Útvegsbankans skýrsla viðskiptaráðherra skv. beiðni
 2. Dráttarvextir munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 3. Eiginfjárstaða ríkisbankanna (um útlán og eiginfjárstöðu ríkisbankanna) munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 4. Endurnýjun á Sjóla GK munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 5. Endurskoðun fjarskiptalaga munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Erlend leiguskip (um erlend leiguskip) munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 7. Ferðaskrifstofa ríkisins svar sem samgönguráðherra
 8. Fjárframlög til vegagerðar svar sem samgönguráðherra
 9. Fjárveitingar úr Ferðamálasjóði svar sem samgönguráðherra
 10. Framkvæmd vegáætlunar 1985 skýrsla samgönguráðherra
 11. Hafnamál munnlegt svar sem samgönguráðherra
 12. Hafnarframkvæmdir 1983 skýrsla samgönguráðherra
 13. Hafnarframkvæmdir 1984 skýrsla samgönguráðherra
 14. Kostnaður við Bakkafjarðarhöfn munnlegt svar sem samgönguráðherra
 15. Mötuneyti Pósts og síma í Thorvaldsensstræti munnlegt svar sem samgönguráðherra
 16. Sala á ferskum fiski erlendis munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 17. Skipting útflutningsverðmætis eftir kjördæmum svar sem viðskiptaráðherra
 18. Skipun formanns stjórnar Ferðamálaráðs munnlegt svar sem samgönguráðherra
 19. Staða Útvegsbanka Íslands skýrsla viðskiptaráðherra skv. beiðni
 20. Starf flugmálanefndar munnlegt svar sem samgönguráðherra
 21. Tekjur Ferðamálaráðs svar sem samgönguráðherra
 22. Tollar Efnahagsbandalagsins á saltfiski munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 23. Upphitun flugbrautar við Sauðárkrók svar sem samgönguráðherra
 24. Útflutningur á ferskum fiski svar sem viðskiptaráðherra
 25. Vanskil korthafa hjá greiðslukortafyrirtækjum svar sem viðskiptaráðherra
 26. Vaxtaálagning banka á veðskuldabréf munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 27. Verðbætur á innlán og útlán banka munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 28. Öryggisbúnaður fiski- og farskipahafna munnlegt svar sem samgönguráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Búnaður bandaríska herliðsins í stöðvum Landsímans munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Eftirlit með innflutningi matvæla munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Fé tannverndarsjóðs munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Fóstureyðingar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 5. Fóstureyðingar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 6. Framkvæmd vegáætlunar 1984 skýrsla samgönguráðherra
 7. Framtíðarflugvallarstæði fyrir Ísafjörð munnlegt svar sem samgönguráðherra
 8. Hafnareglugerð munnlegt svar sem samgönguráðherra
 9. Leigubifreiðaakstur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 10. Símalyfseðlar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 11. Símamál munnlegt svar sem samgönguráðherra
 12. Sjúkrasamlög ( ga) munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 13. Skortur á hjúkrunarfræðingum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 14. Vistunarvandi öryrkja munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

106. þing, 1983–1984

 1. Athvarf fyrir börn og unglinga sem neyta fíkniefna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Framkvæmd vegáætlunar 1982 skýrsla samgönguráðherra
 3. Framkvæmd vegáætlunar 1983 skýrsla samgönguráðherra
 4. Fræðsla varðandi kynlíf og barneignir munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 5. Geðræn vandamál barna og unglinga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 6. Hafnarframkvæmdir 1982 skýrsla samgönguráðherra
 7. Heildarstefna í áfengismálum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 8. Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 9. Jafnréttislög munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 10. Krabbameinslækningar (um krabbameinslækningar og K-byggingu Landspítalans) munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 11. Kvörtunarnefnd munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 12. Málefni El Salvador á vettvangi Sameinuðu þjóðanna munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 13. Mengun lofts og lagar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 14. Samgöngumál í Ísafjarðarsýslu munnlegt svar sem samgönguráðherra
 15. Símamál í Sandgerði munnlegt svar sem samgönguráðherra
 16. Sjúklingaskrár munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 17. Sleppibúnaður björgunarbáta munnlegt svar sem samgönguráðherra
 18. Staða heilsugæslulæknis á Eskifirði munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 19. Stjórn Hafnamálastofnunar ríkisins munnlegt svar sem samgönguráðherra
 20. Sullaveiki munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 21. Varnir gegn mengun sjávar munnlegt svar sem samgönguráðherra
 22. Öryggisbúnaður fiski- og farskipahafna munnlegt svar sem samgönguráðherra

105. þing, 1982–1983

 1. Bann við því að bændum sé greitt fullt verð fyrir afurðir fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 2. Birgðir afurða fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 3. Utanlandsferðir á vegum Alþingis, ríkisstjórnar og ríkisstofnana fyrirspurn til forsætisráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Utanlandsferðir á vegum Alþingis, ríkisstjórnar og ríkisstofnana fyrirspurn til forsætisráðherra

100. þing, 1978–1979

 1. Hækkanir opinberra stofnana, framfærsluvísitölu og kaupgjaldsvísitölu fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Námsstyrkir erlendra aðila til Íslendinga fyrirspurn til menntamálaráðherra

99. þing, 1977–1978

 1. Fóstureyðingalöggjöf munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Framkvæmd laga um Framleiðslueftirlit sjávarafurða munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. Hollustuhættir í síldar- og fiskimjölsverksmiðjum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Innheimta skemmtanaskatts munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 5. Ljósmæðralög munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 6. Reglugerð um lágmarksstærðir fisktegunda munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 7. Rekstur sjúkrahótels í Reykjavík munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 8. Síldarverksmiðja ríkisins á Skagaströnd munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 9. Skuldir fiskiskipaflota landsmanna munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 10. Útflutningur tilbúinna fiskrétta munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 11. Þorskstofninn munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Byggingarþróun heilbrigðisstofnana 1970-1976 og ýmsar upplýsingar um heilbrigðismál skýrsla heilbrigðisráðherraheilbrigðisráðherra
 2. Geðdeild Landsspítalans munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Rannsóknir á mengun í álverinu í Straumsvík munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Síldarverksmiðjur ríkisins munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Stofnfjársjóður fiskiskipa munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 6. Útflutningsgjald af grásleppuhrognum munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Bæklunarlækningadeild Landspítalans munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Ráðgjafarþjónusta munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Endurskoðun laga um ljósmæðranám munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Mengunarhætta í Njarðvíkurhreppi og Keflavík munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Rannsókn rækjumiða við Grímsey munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Vanskil á stofnlánum hjá Fiskveiðasjóði Íslands og Byggðasjóði munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Vistunarrými fyrir langlegusjúklinga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Skipulag vöruflutninga fyrirspurn til samgönguráðherra

86. þing, 1965–1966

 1. Hlustunarskilyrði útvarps fyrirspurn til menntamálaráðherra

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Opinber rannsókn á brottrekstri ríkisstarfsmanns fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 2. Úthlutun á fiskveiðiheimildum fyrir smábáta beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Staða og rekstur fiskvinnslufyrirtækja beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Starfsemi Þróunarfélags Íslands hf. beiðni um skýrslu til forsætisráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Snjómokstursreglur munnlegt svar sem samgönguráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Sala á ferskum fiski erlendis munnlegt svar sem viðskiptaráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Vistunarvandi öryrkja munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Erlendar lántökur vegna viðskipta með fiskiskip innanlands fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 2. Sölustofnun lagmetis fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Flugsamgöngur við Vestfirði fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 2. Málefni Skúla Pálssonar á Laxalóni fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 3. Olíustyrkur fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 4. Tilkynningarskylda íslenskra skipa fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 5. Útflutningur á saltfiski fyrirspurn til viðskiptaráðherra

100. þing, 1978–1979

 1. Aðbúnaður og hollustuhættir á vinnustöðum fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 2. Gildistaka byggingarlaga fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 3. Niðurskurður fjárframlaga 1978 fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra

99. þing, 1977–1978

 1. Fóstureyðingalöggjöf munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Framkvæmd laga um Framleiðslueftirlit sjávarafurða munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. Innheimta skemmtanaskatts munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 4. Reglugerð um lágmarksstærðir fisktegunda munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Rekstur sjúkrahótels í Reykjavík munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 6. Síldarverksmiðja ríkisins á Skagaströnd munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Geðdeild Landsspítalans munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Rannsóknir á mengun í álverinu í Straumsvík munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Síldarverksmiðjur ríkisins munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Stofnfjársjóður fiskiskipa munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Útflutningsgjald af grásleppuhrognum munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Ráðgjafarþjónusta munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Mengunarhætta í Njarðvíkurhreppi og Keflavík munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Vanskil á stofnlánum hjá Fiskveiðasjóði Íslands og Byggðasjóði munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. Vistunarrými fyrir langlegusjúklinga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Aðaldalsflugvöllur og flugsamgöngur við Kópasker fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 2. Embætti umboðsmanns Alþingis fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 3. Hitun húsa með raforku fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 4. Málefni útflutningsiðnaðar og lagmetis fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 5. Raforkumál á Snæfellsnesi fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 6. Störf stjórnarskrárnefndar fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 7. Verðlagning ríkisjarða fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Bygging héraðsskóla fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Neytendavernd fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 3. Stofnlán atvinnuveganna fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 4. Vestfjarðaáætlun fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 5. Vísitölubinding húsnæðislána fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 6. Æskulýðsmál fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra