Matthías Á. Mathiesen: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Þingmannanefnd Fríverslunarsamtaka Evrópu, EFTA skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA

112. þing, 1989–1990

 1. Þingmannanefnd Fríverslunarsamtaka Evrópu, EFTA skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA

111. þing, 1988–1989

 1. Ábyrgð stjórnarmanna Atvinnutryggingarsjóðs fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Efnahagsáætlun Norðurlanda 1989-1992 fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Eftirgjöf opinberra gjalda beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi
 4. Eftirgjöf opinberra gjalda Tímans og Nútímans hf. fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Sundurliðun símareikninga fyrirspurn til samgönguráðherra
 6. Útflutningur á ísfiski í gámum fyrirspurn til utanríkisráðherra
 7. Vegaframkvæmdir á Hafnarfjarðarvegi fyrirspurn til samgönguráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Aflagjald til hafna munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Ferðamenn munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Flugvellir á Akureyri og Egilsstöðum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Framkvæmd vegáætlunar 1987 skýrsla samgönguráðherra
 5. Framkvæmdir við Reykjanesbraut munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Hafnarframkvæmdir 1986 og 1987 skýrsla samgönguráðherra
 7. Kaupskipaeign Íslendinga munnlegt svar sem samgönguráðherra
 8. Kolbeinsey munnlegt svar sem samgönguráðherra
 9. Leigukjör Stöðvar 2 munnlegt svar sem samgönguráðherra
 10. Snjómokstur munnlegt svar sem samgönguráðherra
 11. Tjón á ljósleiðurum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 12. Tjón Norræna fjárfestingarbankans af gjaldþroti Kongsbergs Våpenfabrikk munnlegt svar sem ráðherra norrænna samstarfsmála
 13. Vegamál munnlegt svar sem samgönguráðherra
 14. Vegamál við Siglufjörð munnlegt svar sem samgönguráðherra
 15. Veiting atvinnurekstrarleyfa til erlendra ferðaskrifstofa munnlegt svar sem samgönguráðherra
 16. Öryggis- og björgunarbúnaður í skipum munnlegt svar sem samgönguráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Bann við tilraunum með kjarnavopn munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 2. Búseta bandarískra hermanna svar sem utanríkisráðherra
 3. Herflugvöllur á Norðurlandi munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 4. Hernaðarframkvæmdir munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 5. Kjarnorkuverið í Dounreay í Skotlandi munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 6. Utanríkismál skýrsla utanríkisráðherra
 7. Varnarsvæði svar sem utanríkisráðherra
 8. Verktakastarfsemi á Keflavíkurflugvelli munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 9. Viðskipti við bandaríska herinn svar sem utanríkisráðherra
 10. Þróunarsamvinna svar sem utanríkisráðherra
 11. Þróunarsamvinnustofnun Íslands munnlegt svar sem utanríkisráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Alþjóðaflugvöllur við Sauðárkrók svar sem utanríkisráðherra
 2. Ákvarðanir um hollenskt herlið á Keflavíkurflugvelli munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 3. Hernaðarframkvæmdir (um hernaðarframkvæmdir) munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 4. Innri öryggismál munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 5. Kostnaður vegna dvalar hollenskrar hersveitar á Íslandi munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 6. Kynþáttaaðskilnaðarstefna í Suður Afríku munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 7. Röksemdir fyrir hollenskri hersveit á Keflavíkurflugvelli munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 8. Sendifulltrúi Íslands á Grænlandi munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 9. Stofnun sendiráðs í Japan munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 10. Umsvif erlendra sendiráða munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 11. Utanríkismál skýrsla utanríkisráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Afurðalán bankakerfisins munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 2. Afurðalán í sjávarútvegi munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 3. Auglýsingar banka og sparisjóða munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 4. Ávöxtun gjaldeyrisforða munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 5. Gjaldmiðlar í erlendum lánum fyrirtækja munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 6. Greiðsla rekstrar- og afurðalána bænda munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 7. Lán opinberra lánasjóða munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 8. Nöfn fyrirtækja munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 9. Raunvextir afurðalána munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 10. Ríkisstyrkir Norðmanna til sjávarútvegs munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 11. Samvinnufélög og samvinnusambönd munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 12. Starfsemi banka og sparisjóða munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 13. Stofnun Útflutningsráðs munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 14. Útlán banka og sparisjóða munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 15. Viðskipti með skuldabréf munnlegt svar sem viðskiptaráðherra

106. þing, 1983–1984

 1. Bankaútibú munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 2. Bankaútubú munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 3. Eggjaeinkasala munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 4. Fundargerðir bankaráða munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 5. Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 6. Kreditkort munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 7. Útflutningur dilkakjöts munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 8. Útreikningur verðbóta munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 9. Vaxtakjör viðskiptabankanna munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 10. Verðlagning á sjávarafurðum á Bandaríkjamarkaði munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 11. Verðlagseftirlit með þjónustugjöldum bankanna munnlegt svar sem viðskiptaráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Afkoma ríkissjóðs 1980 fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Kaup á togara fyrir Útgerðarfélag Norður-Þingeyinga hf. Þórshöfn beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 3. Kjör og aðbúnaður farandverkafólks fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 4. Ríkisreikningur 1980 fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Saltverksmiðja á Reykjanesi fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 6. Verðhækkanir (um verðhækkanir á verðstöðvunartímabili o.fl.) fyrirspurn til viðskiptaráðherra

99. þing, 1977–1978

 1. Afkoma ríkissjóðs 1977 skýrsla fjármálaráðherra
 2. Bifreiðahlunnindi ráðherra munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Kostnaður vegna ráðgjafarstarfa um rekstur ríkisfyrirtækja eða stofnana munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 4. Laun forstjóra ríkisfyrirtækja munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 5. Lánsfjáráætlun 1978 skýrsla fjármálaráðherra
 6. Reglugerð um rekstur heilsugæslustöðva munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 7. Risna fyrirtækja munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 8. Verðlag munnlegt svar sem viðskiptaráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Afkoma ríkissjóðs 1976 skýrsla fjármálaráðherrafjármálaráðherra
 2. Framkvæmd skattalaga munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Innflutningur á frosnu kjöti munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 4. Lánsfjáráætlun 1977 skýrsla fjármálaráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Endurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmda munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Lánsfjáráætlun 1976 skýrsla fjármálaráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Söluskattur af innflutningsgjöldum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Trygginga- og skattakerfi munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Yfirvinna og aukagreiðslur í opinberum rekstri munnlegt svar sem fjármálaráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Fyrirgreiðsla vegna hitaveituframkvæmda fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Hafnargerð í Dyrhólaey fyrirspurn til samgönguráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Framkvæmdastofnun ríkisins fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Hrygningarsvæði fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 3. Menntaskólar í Reykjaneskjördæmi fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Skattgreiðsla vísitölufjölskyldu fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Tilraunastöð Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins á Akureyri fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

90. þing, 1969–1970

 1. Greiðslur til Sofnlánasjóðs fiskiskipa fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Ráðstafanir vegna deyfi- og vanalyfja fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Stofnlán fiskiskipaflotans fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

88. þing, 1967–1968

 1. Framkvæmd stefnuyfirlýsingar fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Rekstur Iceland Food Center í London fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 3. Skólarannsóknir fyrirspurn til menntamálaráðherra

86. þing, 1965–1966

 1. Lánasjóður sveitarfélaga fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 2. Sjálfvirkar símstöðvar í Gullbringu- og Kjósarsýslu fyrirspurn til samgönguráðherra

85. þing, 1964–1965

 1. Akbrautir milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Bifreiðaferja á Hvalfjörð fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Hjúkrunarmál fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Staða samningaviðræðna EFTA og EB og aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra
 2. Vaxtamál beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Nýtt álver beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Kaupskipaeign Íslendinga munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Veiting atvinnurekstrarleyfa til erlendra ferðaskrifstofa munnlegt svar sem samgönguráðherra

105. þing, 1982–1983

 1. Byggðaþróun í Árneshreppi fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 2. Hlutdeild Hafnarfjarðarkaupstaðar í framleiðslugjaldstekjum af ÍSAL fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 3. Kostnaður vegna athugunar á starfsemi Íslenska álfélagsins fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 4. Kostnaður við frv. um leiðréttingu orkuverðs til Íslenska álfélagsins fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 5. Lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana 1982 fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 6. Norrænt samstarf 1982 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 7. Staðgreiðsla skatta fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 8. Veðurfregnir fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Hlutdeild Hafnarfjarðarbæjar í framleiðslugjöldum ÍSALs fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 2. Lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 3. Olíustyrkir til jöfnunar og lækkunar hitakostnaðar fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 4. Öryggismál sjómanna fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Áfengisauglýsingar fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 2. Björgunarlaun til varðskipa fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 3. Fréttasendingar til skipa fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 4. Kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 5. Kostnaður við myntbreytinguna fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 6. Mötuneyti framhaldsskóla fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 7. Reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 8. Vestfjarðalæknishérað fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra

99. þing, 1977–1978

 1. Bifreiðahlunnindi ráðherra munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Laun forstjóra ríkisfyrirtækja munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Reglugerð um rekstur heilsugæslustöðva munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Verðlag munnlegt svar sem viðskiptaráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Framkvæmd skattalaga munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Innflutningur á frosnu kjöti munnlegt svar sem fjármálaráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Endurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmda munnlegt svar sem fjármálaráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Söluskattur af innflutningsgjöldum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Trygginga- og skattakerfi munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Yfirvinna og aukagreiðslur í opinberum rekstri munnlegt svar sem fjármálaráðherra

87. þing, 1966–1967

 1. Könnun á hag dagblaðanna fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 2. Störf flugvallanefndar fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra