Ólafur Ragnar Grímsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Gjaldeyrisvarasjóður Íslendinga óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Launaþróun sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Verkfall sjúkraliða óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Afhending EES-samningsins í utanríkismálanefnd óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Auglýsingakostnaður í dagblöðum og sjónvarpi fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Launakjör sýslumanna óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Ávöxtun spariskírteina ríkissjóðs svar sem fjármálaráðherra
 2. Eignarskattar svar sem fjármálaráðherra
 3. Fjárgreiðslur umfram heimildir fjárlaga svar sem fjármálaráðherra
 4. Fjárveitingar til blaðanna svar sem fjármálaráðherra
 5. Flutningur ónotaðs persónuafsláttar milli foreldra og barns svar sem fjármálaráðherra
 6. Jöfnunargjald (fríverslunarsamningur) svar sem utanríkisráðherra
 7. Ónýttur persónuafsláttur svar sem fjármálaráðherra
 8. Ríkisfjármál 1990 skýrsla fjármálaráðherra
 9. Samningar við sveitarfélög um greiðslu á hlut ríkissjóðs í kaupum eða framkvæmdum svar sem fjármálaráðherra
 10. Sérstakur eignarskattur svar sem fjármálaráðherra
 11. Skattframtöl svar sem fjármálaráðherra
 12. Vaxtabætur og húsnæðisbætur svar sem fjármálaráðherra
 13. Yfirdráttur ríkissjóðs í Seðlabanka svar sem fjármálaráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Bifreiðagjald (skipting milli kjördæma) svar sem fjármálaráðherra
 2. Eignarskattar (skipting milli kjördæma) svar sem fjármálaráðherra
 3. Eignarskattar (sérstakur eignarskattur) svar sem fjármálaráðherra
 4. Eignir og skuldir ríkisins í Seðlabanka Íslands svar sem fjármálaráðherra
 5. Frestur skattstjóra til að úrskurða kærur svar sem fjármálaráðherra
 6. Innflutningsgjald af bensíni svar sem fjármálaráðherra
 7. Kaup ríkisins á fasteignum svar sem fjármálaráðherra
 8. Kostnaður við virðisaukaskatt svar sem fjármálaráðherra
 9. Launagreiðslur úr ríkissjóði svar sem fjármálaráðherra
 10. Milliþinganefnd um húsnæðislánakerfið svar sem fjármálaráðherra
 11. Opinber gjöld í gjaldþrotaskiptum svar sem fjármálaráðherra
 12. Risnu- og ferðakostnaður ráðuneyta 1984 til 1989 svar sem fjármálaráðherra
 13. Risnu- og ferðakostnaður ráðuneyta og ríkisfyrirtækja árið 1990 svar sem fjármálaráðherra
 14. Ríkisfjármál 1989 skýrsla fjármálaráðherra
 15. Sérstakur eignarskattur (skipting milli kjördæma) svar sem fjármálaráðherra
 16. Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði (skipting milli kjördæma) svar sem fjármálaráðherra
 17. Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði (vangoldnir skattar) svar sem fjármálaráðherra
 18. Styrkir til blaðaútgáfu svar sem fjármálaráðherra
 19. Tóbakssala svar sem fjármálaráðherra
 20. Verðbreytingarfærslur Landsvirkjunar svar sem fjármálaráðherra
 21. Vextir á ríkisvíxlum svar sem fjármálaráðherra
 22. Virðisaukaskattur í ríkjum Evrópubandalagsins svar sem fjármálaráðherra
 23. Þungaskattur af dísilbifreiðum svar sem fjármálaráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Aukafjárveitingar svar sem fjármálaráðherra
 2. Aukafjárveitingar okt. til des. 1988 skýrsla fjármálaráðherra
 3. Fjárreiður fræðslustjóraembætta svar sem fjármálaráðherra
 4. Greiðsla fasteignaskatta svar sem fjármálaráðherra
 5. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins svar sem fjármálaráðherra
 6. Ríkisfjármál 1988 skýrsla fjármálaráðherra
 7. Sala spariskírteina ríkissjóðs svar sem fjármálaráðherra
 8. Tekjur einstaklinga svar sem fjármálaráðherra
 9. Tekjuskattur ríkisstarfsmanna svar sem fjármálaráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Áhrif byggingarkostnaðar flugstöðvarinnar á rekstrarútgjöld fyrirtækja fyrirspurn til utanríkisráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Ákvarðanir um hollenskt herlið á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Kostnaður vegna dvalar hollenskrar hersveitar á Íslandi fyrirspurn til utanríkisráðherra
 3. Röksemdir fyrir hollenskri hersveit á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til utanríkisráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Orkuverð til Járnblendifélagsins fyrirspurn til iðnaðarráðherra

102. þing, 1979–1980

 1. Sölustofnun lagmetis fyrirspurn til iðnaðarráðherra

100. þing, 1978–1979

 1. Hækkanir opinberra stofnana, framfærsluvísitölu og kaupgjaldsvísitölu munnlegt svar sem forsætisráðherra

Meðflutningsmaður

120. þing, 1995–1996

 1. Evrópuráðsþingið 1995 skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
 2. Munur á launum og lífskjörum á Íslandi og í Danmörku beiðni um skýrslu til forsætisráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Framkvæmd búvörusamningsins beiðni um skýrslu til landbúnaðarráðherra
 2. Framkvæmd grunn- og framhaldsskólalaga síðustu þrjú ár beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Árangur af einkavæðingu bifreiðaeftirlits beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 2. Niðurstöður fundar leiðtoga Evrópuráðsins í Vínarborg beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 3. Ráðstefnan um öryggi og samvinnu í Evrópu 1993 skýrsla Íslandsdeild ráðstefnu um öryggi og samvinnu í Evrópu
 4. Skólastarf í grunn- og framhaldsskólum sl. þrjú ár beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Rannsókna- og vísindastefna ríkisstjórnarinnar beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 2. Túlkun á samningi milli Íslands, Noregs og Grænlands um loðnustofninn skýrsla utanríkismálanefnd

115. þing, 1991–1992

 1. Málefni og hagur aldraðra beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 2. Starfsleyfistillögur fyrir álver á Keilisnesi skýrsla umhverfisnefnd
 3. Þróun íslensks iðnaðar beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Kaup og sala fasteigna á vegum ríkisins beiðni um skýrslu til fjármálaráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Afskipti bankaeftirlitsins af málefnum Útvegsbankans beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

106. þing, 1983–1984

 1. Þing Evrópuráðsins skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

105. þing, 1982–1983

 1. Evrópuráðið skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

104. þing, 1981–1982

 1. Aðild Íslands að kjarnorkuvopnalausu svæði á Norðurlöndum fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 2. Beinar greiðslur til bænda fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 3. Evrópuráðsþingið 1982 skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
 4. Nýjar kjarnorkueldflaugar í Evrópu fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 5. Rekstrar- og afurðalán landbúnaðarins fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 6. Tjón á Vesturlínu fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Evrópuráðsþingið 1980 skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

100. þing, 1978–1979

 1. Jarðakaupalán fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 2. Lögfræðiþjónusta fyrir efnalítið fólk fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 3. Málefni áfengissjúklinga fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 4. Ráðstafanir vegna riðuveiki í sauðfé fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 5. Varnir gegn mengun af völdum bandaríska hersins fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 6. Öryggisbúnaður smábáta fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Áætlanagerð Framkvæmdastofnunar ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 2. Barnalífeyrir og meðlög fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 3. Dýpkunarskip og dýpkunarframkvæmdir fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 4. Kynlífsfræðsla í skólum fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 5. Ráðgjafarþjónusta fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 6. Samstarf við erlenda aðila um virkjanir og stóriðju á Austurlandi fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 7. Undanþága afnotagjalda af hljóðvarpi og sjónvarpi fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 8. Undanþága afnotagjalda fyrir síma fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 9. Útflutningsuppbætur á landbúnaðarafurðir fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Lántaka fyrir Hafnabótasjóð fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 2. Staða félagsheimilasjóðs fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 3. Verð á rafmagni til húshitunar fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 4. Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra