Páll Pétursson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. Atvinnu- og dvalarleyfi útlendinga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 2. Atvinnuleysisbætur munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 3. Ábyrgðasjóður launa svar sem félagsmálaráðherra
 4. Átaksverkefni til að sporna við atvinnuleysi munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 5. Einelti á vinnustað munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 6. Félagsþjónusta, öldrunarþjónusta og heilsugæsla svar sem félagsmálaráðherra
 7. Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land svar sem félagsmálaráðherra
 8. Flutningur opinberra starfa og stofnana svar sem félagsmálaráðherra
 9. Fósturbörn í sveitum munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 10. Fæðingar- og foreldraorlof svar sem félagsmálaráðherra
 11. Greiðslur úr ábyrgðasjóði launa svar sem félagsmálaráðherra
 12. Húsaleiga og húsaleigubætur svar sem félagsmálaráðherra
 13. Íbúafjöldi svar sem félagsmálaráðherra
 14. Langtímameðferðarheimili og neyðarvistun munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 15. Launa- og starfskjör á vernduðum vinnustöðum svar sem félagsmálaráðherra
 16. Lækkun tekjustofna sveitarfélaga svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 17. Niðurfelling á meðlagsskuldum svar sem félagsmálaráðherra
 18. Persónulegur talsmaður fatlaðra munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 19. Reynslusveitarfélög skýrsla félagsmálaráðherra
 20. Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vesturlandi svar sem félagsmálaráðherra
 21. Upphæð atvinnuleysisbóta svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 22. Úrbætur í jafnréttismálum munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 23. Útskriftir fatlaðra af Landspítala -- háskólasjúkrahúsi í Kópavogi munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 24. Verðmæti íbúðarhúsnæðis árin 1991 og 2000 svar sem félagsmálaráðherra
 25. Þjálfun fjölfatlaðra barna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 26. Þjónusta við sjúk börn og unglinga svar sem félagsmálaráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Aðstoð við fatlaða vegna orlofsdvalar eða ferðalaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 2. Atvinnuleysistryggingasjóður munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 3. Biðlisti eftir þjónustu svæðisskrifstofa málefna fatlaðra munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 4. Einhverf börn svar sem félagsmálaráðherra
 5. Ferðakostnaður foreldra barna á meðferðarstofnunum munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 6. Fjárhagsstaða sveitarfélaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 7. Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land svar sem félagsmálaráðherra
 8. Framkvæmd laga um húnæðismál svar sem félagsmálaráðherra
 9. Greiðslur úr ábyrgðasjóði launa svar sem félagsmálaráðherra
 10. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 11. Húsaleigubætur foreldra með sameiginlegt forræði barna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 12. Hækkun vaxta af lánum Íbúðalánasjóðs svar sem félagsmálaráðherra
 13. Jafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráð svar sem félagsmálaráðherra
 14. Jafnréttisstofa svar sem félagsmálaráðherra
 15. Launagreiðslur og tryggingagjald sveitarfélaga svar sem félagsmálaráðherra
 16. Málefni fatlaðra munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 17. Málefni hælisleitandi flóttamanna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 18. Reikningsskil sveitarfélaga svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 19. Réttarstaða erlendra kvenna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 20. Skipulagsmál á hálendinu svar sem félagsmálaráðherra
 21. Staða framkvæmdaáætlunar ríkisstjórnarinnar um jafnrétti kynjanna skýrsla félagsmálaráðherra
 22. Styrkir til atvinnumála kvenna svar sem félagsmálaráðherra
 23. Tillögur byggðanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 24. Útdráttur og endurgreiðsla húsbréfa svar sem félagsmálaráðherra
 25. Útlán opinberra sjóða til nýbyggingar íbúðarhúsnæðis svar sem félagsmálaráðherra
 26. Þróun fasteignaverðs íbúðarhúsnæðis 1990-2000 svar sem félagsmálaráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 1999 skýrsla félagsmálaráðherra
 2. Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 2000 skýrsla félagsmálaráðherra
 3. Atvinnuleyfi dansara á næturklúbbum svar sem félagsmálaráðherra
 4. Atvinnuleyfi útlendinga svar sem félagsmálaráðherra
 5. Atvinnuleysisbætur munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 6. Búsetuúrræði fyrir fatlaða munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 7. Fjárhagsvandi Vesturbyggðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 8. Fjárskuldbindingar sveitarfélaga svar sem félagsmálaráðherra
 9. Framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar til að ná fram jafnrétti kynjanna skýrsla félagsmálaráðherra
 10. Framkvæmdasjóður fatlaðra svar sem félagsmálaráðherra
 11. Húsnæðismál munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 12. Jafnréttisráð svar sem félagsmálaráðherra
 13. Kostnaður sveitarfélaga vegna EES svar sem félagsmálaráðherra
 14. Landsmiðstöð fyrir útlendinga búsetta á Íslandi munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 15. Málefni innflytjenda munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 16. Móttaka flóttamanna frá Júgóslavíu munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 17. Ný stétt vinnukvenna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 18. Sjúkrasjóðir stéttarfélaga svar sem félagsmálaráðherra
 19. Tekjur sveitarfélaga af fasteignagjöldum svar sem félagsmálaráðherra
 20. Tilraunaverkefnið "Atvinna með stuðningi" munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 21. Tjón af völdum óskilagripa munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 22. Túlkun jafnréttislaga og skipun í embætti hæstaréttardómara munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 23. Undanþágur frá fasteignaskatti munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 24. Úrbætur í málefnum fatlaðra munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 25. Útskriftir fatlaðra af Landspítala - háskólasjúkrahúsi í Kópavogi munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 26. Þjónusta við börn með einhverfu og skyldar raskanir munnlegt svar sem félagsmálaráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Aðbúnaður þroskaheftra og fatlaðra á Landspítala munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 2. Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 1998 skýrsla félagsmálaráðherra
 3. Áhrif stórrar álbræðslu á fámennt samfélag munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 4. Fjöldi starfsmanna ríkis og sveitarfélaga og veiting húsnæðislána svar sem félagsmálaráðherra
 5. Framboð á leiguhúsnæði munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 6. Fyrirkomulag fasteignagjalda á landsbyggðinni munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 7. Hlutföll kynja í stjórnum, nefndum og ráðum svar sem félagsmálaráðherra
 8. Kjör einstæðra foreldra skýrsla félagsmálaráðherra skv. beiðni
 9. Kjör forræðislausra foreldra skýrsla félagsmálaráðherra skv. beiðni
 10. Lagaleg staða byggðasamlaga svar sem félagsmálaráðherra
 11. Málefni ungra afbrotamanna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 12. Móttaka flóttamanna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 13. Niðurstöður launakönnunar kjararannsóknarnefndar munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 14. Rekstrarkostnaður Húsnæðisstofnunar og Íbúðalánasjóðs svar sem félagsmálaráðherra
 15. Rekstur Reykjadals í Mosfellssveit munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 16. Tekjustofnar sveitarfélaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 17. Umönnunargreiðslur og greiðslur til stuðningsfjölskyldna svar sem félagsmálaráðherra
 18. Undanþágur frá greiðslu fasteignaskatta og gatnagerðargjalda munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 19. Varasjóður fyrir lán Byggingarsjóðs verkamanna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 20. Vatnsveitur í dreifbýli munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 21. Vaxtabyrði heimilanna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 22. Viðbótarlán Íbúðalánasjóðs svar sem félagsmálaráðherra
 23. Þörf á byggingu leiguíbúða svar sem félagsmálaráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Aðstaða þingmanna og starfsmanna í Alþingishúsinu svar sem félagsmálaráðherra
 2. Afföll húsbréfalána svar sem félagsmálaráðherra
 3. Efnahagsleg völd kvenna og karla munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 4. Endurskoðun hjúalaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 5. Endurskoðun laga um tekjustofna sveitarfélaga svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 6. Fjöldi útlendinga með atvinnuleyfi hér á landi munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 7. Framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum svar sem félagsmálaráðherra
 8. Framkvæmdaáætlun um jafnrétti kynja munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 9. Fullgilding samþykktar um starfsöryggi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 10. Íbúðalánasjóður munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 11. Kynferðislegt ofbeldi gagnvart þroskaheftum munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 12. Laun grunnskólakennara og fjármál sveitarfélaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 13. Meðferð dómsskjala í barnaverndarmáli svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 14. Mótun opinberrar fjölskyldustefnu svar sem félagsmálaráðherra
 15. Nefnd um kynhlutlaust starfsmat svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 16. Nemendagarðar við Kennaraháskólann á Laugarvatni svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 17. Nýtt greiðslumat munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 18. Peking-áætlunin munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 19. Ráðstöfun óskiptra liða í fjárlögum svar sem félagsmálaráðherra
 20. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem félagsmálaráðherra
 21. Rekstrarhagræðing svar sem félagsmálaráðherra
 22. Reynslusveitarfélög 1997-98 skýrsla félagsmálaráðherra
 23. Staðfesting samþykkta Alþjóðavinnumálastofnunarinnar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 24. Stuðningur við handverksfólk í dreifbýli svar sem félagsmálaráðherra
 25. Talsmaður í barnaverndarmálum svar sem félagsmálaráðherra
 26. Útlán Byggingarsjóðs verkamanna svar sem félagsmálaráðherra
 27. Yfirlýsingar forsætisráðherra um útsvarsmál í Reykjavík svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra

122. þing, 1997–1998

 1. Aðgerðir vegna atvinnuleysis kvenna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 2. Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 1997 skýrsla félagsmálaráðherra
 3. Atvinnuleysi kvenna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 4. Atvinnuleysistryggingar munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 5. Búsetumál fatlaðra svar sem félagsmálaráðherra
 6. Flutningur húsbréfadeildar Húsnæðisstofnunar munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 7. Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna skýrsla félagsmálaráðherra
 8. Frestun á yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 9. Fullgilding samþykktar um starfsfólk með fjölskylduábyrgð munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 10. Jafnréttisráðstefna í Lettlandi munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 11. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 12. Kostnaður við grunnskóla svar sem félagsmálaráðherra
 13. Langtímaatvinnuleysi munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 14. Launagreiðslur á vernduðum vinnustöðum svar sem félagsmálaráðherra
 15. Launamunur verkakvenna og verkakarla munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 16. Lögheimilisbreytingar sjómanna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 17. Meðlagsgreiðslur svar sem félagsmálaráðherra
 18. Menningar- og tómstundastarf fatlaðra svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 19. Nauðasamningar samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskatt svar sem félagsmálaráðherra
 20. Ráðstöfun óskiptra liða á fjárlögum svar sem félagsmálaráðherra
 21. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem félagsmálaráðherra
 22. Rekstrarhagræðing svar sem félagsmálaráðherra
 23. Sameining sveitarfélaga svar sem félagsmálaráðherra
 24. Sjúkrasjóðir verkalýðsfélaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 25. Starfsmat munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 26. Tekjur og gjöld vatnsveitna svar sem félagsmálaráðherra
 27. Vinnuklúbburinn munnlegt svar sem félagsmálaráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Afleiðingar langs vinnutíma hér á landi skýrsla félagsmálaráðherra skv. beiðni
 2. Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 1996 skýrsla félagsmálaráðherra
 3. Atvinnuleyfi fyrir nektardansara svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 4. Atvinnuleyfi útlendinga svar sem félagsmálaráðherra
 5. Atvinnuleysi og vinnumarkaðsaðgerðir munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 6. Félagslegar íbúðir svar sem félagsmálaráðherra
 7. Fíkniefnaneysla barna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 8. Framkvæmd verkefnis um reynslusveitarfélög skýrsla félagsmálaráðherra
 9. Greiðsluerfiðleikalán svar sem félagsmálaráðherra
 10. Húsaleigubætur munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 11. Húsnæðisstofnun ríkisins svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 12. Íbúðir í félagslega kerfinu og á almennum markaði svar sem félagsmálaráðherra
 13. Kynferðisleg misnotkun á börnum svar sem félagsmálaráðherra
 14. Móttaka flóttamanna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 15. Réttarstaða flóttamanna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 16. Samningar um lækkun meðlagsskulda svar sem félagsmálaráðherra
 17. Synjun atvinnuleyfa munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 18. Tekjur og gjöld vatnsveitna svar sem félagsmálaráðherra
 19. Túlkaþjónusta fyrir heyrnarlausa munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 20. Túlkaþjónusta fyrir heyrnarlausa utan sjúkrahúsa svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 21. Viðræðuáætlanir munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 22. Þjónusta við einhverf börn svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Aðgengi opinberra bygginga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 2. Aðgerðir til að draga úr launamun karla og kvenna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 3. Aðstoð við gjaldþrota einstaklinga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 4. Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 1995 skýrsla félagsmálaráðherra
 5. Atvinnuleysisbætur til bænda o.fl. svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 6. Brunamálastofnun svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 7. Embætti umboðsmanns jafnréttismála munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 8. Félagslegar íbúðir á landsbyggðinni svar sem félagsmálaráðherra
 9. Fjárhagsaðstoð félagsmálastofnana svar sem félagsmálaráðherra
 10. Fjármál sveitarfélaga svar sem félagsmálaráðherra
 11. Fjöldi félagslegra íbúða svar sem félagsmálaráðherra
 12. Framkvæmd Íslendinga á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna svar sem félagsmálaráðherra
 13. Fyrsti vaxtadagur húsbréfa svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 14. Húsbréfalán svar sem félagsmálaráðherra
 15. Kostnaður við rekstur grunnskóla svar sem félagsmálaráðherra
 16. Könnun á stöðu fatlaðra á vinnumarkaðinum munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 17. Lögfræðideild Húsnæðisstofnunar munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 18. Málefni einhverfra svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 19. Málefni einhverfra munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 20. Málefni fatlaðra munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 21. Neyðarhjálp vegna fátæktar munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 22. Norræn karlaráðstefna í Stokkhólmi munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 23. Óþörf fjárfesting í húsnæðiskerfinu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 24. Reglur um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga svar sem félagsmálaráðherra
 25. Réttarstaða fólks við gildistöku EES-samningsins svar sem félagsmálaráðherra
 26. Réttur bænda o.fl. til atvinnuleysisbóta svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 27. Skuldir sveitarfélaga svar sem félagsmálaráðherra
 28. Skýrsla um stöðu og þróun jafnréttismála svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 29. Staða og þróun jafnréttismála skýrsla félagsmálaráðherra
 30. Stytting vinnutíma skýrsla félagsmálaráðherra
 31. Tilraunasveitarfélög munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 32. Útskriftir íbúa Kópavogshælis munnlegt svar sem félagsmálaráðherra

119. þing, 1995

 1. Opinber fjölskyldustefna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Auglýsing frá Morgunblaðinu fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Framlagning frumvarps um innflutning búvara óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Opnun sendiráðs í Kína óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Seðlabankastjóri óundirbúin fyrirspurn til viðskiptaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Hagsmunir íslensks landbúnaðar og EES-samningurinn óundirbúin fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 2. Mannaskipti í stjórn Vestnorræna sjóðsins óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Norrænt samstarf 1989 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

111. þing, 1988–1989

 1. Fiskútflutningur í gámum fyrirspurn til utanríkisráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Framleiðnisjóður landbúnaðarins (tekjur og ráðstöfun fjármuna) fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Norrænt samstarf 1985 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

107. þing, 1984–1985

 1. Norrænt samstarf 1984 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

106. þing, 1983–1984

 1. Endurgreiðsla söluskatts af snjómokstri fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Fjármögnun húsnæðismála fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Samstarfsnefnd um iðnráðgjöf fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 4. Sjúklingaskrár fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

105. þing, 1982–1983

 1. Norrænt samstarf 1982 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

97. þing, 1975–1976

 1. Skyldusparnaður fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Störf normanefndar fyrirspurn til menntamálaráðherra

Meðflutningsmaður

126. þing, 2000–2001

 1. Ný stétt vinnukvenna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Ofbeldisverk barna og unglinga beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 2. Verkfall sjúkraliða beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Niðurstöður fundar leiðtoga Evrópuráðsins í Vínarborg beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Ofbeldisverk barna og unglinga á Íslandi beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 3. Ráðstefnan um öryggi og samvinnu í Evrópu 1993 skýrsla Íslandsdeild ráðstefnu um öryggi og samvinnu í Evrópu
 4. Skuldastaða heimilanna beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Sala hlutabréfa ríkissjóðs í Útvegsbanka Íslands hf. beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra
 2. Túlkun á samningi milli Íslands, Noregs og Grænlands um loðnustofninn skýrsla utanríkismálanefnd

115. þing, 1991–1992

 1. Sala hlutabréfa ríkissjóðs í Útvegsbanka Íslands hf. beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra
 2. Samningur við Flugleiðir hf. um rekstur flugþjónustu á Keflavíkurflugvelli beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra
 3. Þingmannanefnd Fríverslunarsamtaka Evrópu 1991 skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA

113. þing, 1990–1991

 1. Norrænt samstarf skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

112. þing, 1989–1990

 1. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri á Íslandi beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Stefna Íslendinga gagnvart Evrópubandalaginu skýrsla sérnefnd

111. þing, 1988–1989

 1. Námslán fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Norrænt samstarf 1988-1989 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

110. þing, 1987–1988

 1. Norrænt samstarf 1987-1988 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

109. þing, 1986–1987

 1. Norrænt samstarf 1986 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

107. þing, 1984–1985

 1. Heildargreiðslur fyrir auglýsingar ríkissjóðs fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Hitaveita á Hólastað og í nágrannasveitarfélögum fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 2. Skattfrjáls framlög í varasjóði fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra