Pálmi Jónsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

116. þing, 1992–1993

 1. Sandfok á Mývatnssvæðinu fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. GATT-viðræður fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Lánasjóður íslenskra námsmanna fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Lífeyristryggingar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Sjúkratryggingar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 5. Viðlagatrygging Íslands fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Herferð gegn kinda- og hrossakjöti fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Starfsemi Þróunarfélags Íslands hf. beiðni um skýrslu til forsætisráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Þjónusta sjóða og fjármálastofnana fyrirspurn til forsætisráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Yfirlýsingar í tengslum við kjarasamninga fyrirspurn til forsætisráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Verð kindakjöts og mjólkur fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

106. þing, 1983–1984

 1. Lækkun húshitunarkostnaðar fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Rækjuveiðar fyrir Norðurlandi fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 3. Þyrlukaup fyrirspurn til dómsmálaráðherra

105. þing, 1982–1983

 1. Bann við því að bændum sé greitt fullt verð fyrir afurðir munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Beinar greiðslur til bænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Verðmyndunarkerfi landbúnaðarins og endurskoðun útflutningsbótakerfisins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Votheysverkun munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Beinar greiðslur til bænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Harðindi norðanlands munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Varnir gegn sjúkdómum á plöntum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Greiðsla útflutningsbóta og niðurgreiðslna til bænda (um greiðslu beint til bænda) munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Lifnaðarhættir æðarfugls munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Útflutningsuppbætur á landbúnaðarafurðir munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Verslun og innflutningur á kartöflum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

102. þing, 1979–1980

 1. Greiðslur vegna Búnaðarþings munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

100. þing, 1978–1979

 1. Loðnuveiðar fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Ráðstafanir vegna birgðasöfnunar mjólkurafurða fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

99. þing, 1977–1978

 1. Framkvæmd grunnskólalaga fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Framkvæmdasjóður Suðurnesja fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Gjaldtaka á fjölsóttum stöðum í umsjá ríkisins fyrirspurn til samgönguráðherra
 4. Viðsræður við Ísal hf. fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 5. Votheysverkun fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Landbúnaðaráætlanir fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Jarðhitarannsóknir við Varmahlíð fyrirspurn til iðnaðarráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Grænfóðurverksmiðjur fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 2. Innflutningur á olíu og olíuverð fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 3. Vextir og þóknun lánastofnana fyrirspurn til viðskiptaráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Binding innlánsfjár í Seðlabankanum fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 2. Fjármagn til Landnáms ríkisins fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

Meðflutningsmaður

115. þing, 1991–1992

 1. Vegalaus börn beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Staða samningaviðræðna EFTA og EB og aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra
 2. Vaxtamál beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Aðalnámsskrá fyrir grunnskóla beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 2. Málefni Sigló hf. og fleira beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi

105. þing, 1982–1983

 1. Beinar greiðslur til bænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Beinar greiðslur til bænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Harðindi norðanlands munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Varnir gegn sjúkdómum á plöntum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Útflutningsuppbætur á landbúnaðarafurðir munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Verslun og innflutningur á kartöflum munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

100. þing, 1978–1979

 1. Atvinnumöguleikar ungs fólks fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 2. Jarðakaupalán fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 3. Lögfræðiþjónusta fyrir efnalítið fólk fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 4. Málefni áfengissjúklinga fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 5. Raungildi olíustyrks fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 6. Ráðstafanir vegna riðuveiki í sauðfé fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 7. Störf byggðanefndar fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 8. Varnir gegn mengun af völdum bandaríska hersins fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 9. Öryggisbúnaður smábáta fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Atvinnumál aldraðra fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 2. Flutningur ríkisstofnana fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 3. Síldarverksmiðjur ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 4. Veitinga- og gistihúsarektstur fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 5. Viðgerðar- og viðhaldsaðstoða flugvéla á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Björgunarstarfsemi varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 2. Dreifing sjónvarps fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 3. Fiskiðnskóli í Siglufirði fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 4. Fjölgun starfsmanna í stjórnarráðinu fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 5. Fullvinnsla iðnaðarvara fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 6. Ríkisjarðir fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 7. Skipulagning björgunarmála fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 8. Starfsemi Viðlagasjóðs fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 9. Öryggi sjómanna á loðnuveiðum fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Afhending skuttogara fyrir Útgerðarfélag Akureyringa fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 2. Friðuð svæði á Breiðafirði fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 3. Inngönguréttindi kennara í háskólanum fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 4. Opinberar framkvæmdir í Reykjaneskjördæmi fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 5. Orlof og þjónusta staðgöngumanna í landbúnaði fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 6. Samkeppnishættir erlendra skipasmíðastöðva fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 7. Sjálfvirk radíódufl í íslenskum skipum fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 8. Smíði skuttogara á Spáni fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 9. Tækniháskóli Íslands fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 10. Verðlagsgrundvöllur landbúnaðarvara fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 11. Öflun skeljasands til áburðar fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Síldarleit fyrir Norðurlandi fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 2. Staðsetningarkerfi fyrir siglingar fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

88. þing, 1967–1968

 1. Alþingishús fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 2. Bandaríska sjónvarpið fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 3. Framkvæmdaáætlun fyrir Norðurland fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 4. Húsaleigugreiðslur ríkisstofnana fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 5. Norðurlandsáætlun fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 6. Stjórnarráðshús fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 7. Þingsköp Alþingis fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra