Rannveig Guðmundsdóttir: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Nauðasamningar samkvæmt lögum um tekjuskatt fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Niðurfelling á meðlagsskuldum fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Norðurskautsmál fyrirspurn til utanríkisráðherra
 4. Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 5. Söfnunarkassar og happdrættisvélar fyrirspurn til dómsmálaráðherra

132. þing, 2005–2006

 1. Framhaldsskóli í Suðvesturkjördæmi fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Tekjuskattur einstaklinga fyrirspurn til fjármálaráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Flutningur fíkniefnaleitarhunda milli Norðurlandanna fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Framkvæmd barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 3. Framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til utanríkisráðherra
 4. Háhitasvæði við Torfajökul fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 5. Hundar og sóttvarnir fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 6. Kaupmáttur ráðstöfunartekna ellilífeyrisþega fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 7. Matvöruverð fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 8. Matvöruverð og birgjar fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 9. Orkuvinnsla til vetnisframleiðslu fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 10. Stuðningur við börn á alþjóðavettvangi fyrirspurn til utanríkisráðherra
 11. Stuðningur við landbúnað og matvöruverð fyrirspurn til fjármálaráðherra
 12. Stærð verslunarhúsnæðis fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 13. Tilraunir með vindmyllur fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 14. Tollar á innfluttar búvörur og matvöruverð fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 15. Úthlutanir úr Framkvæmdasjóði fatlaðra fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 16. Vatnajökulsþjóðgarður fyrirspurn til umhverfisráðherra
 17. Veiði í vötnum á afréttum fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 18. Villinganesvirkjun og Skatastaðavirkjun fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 19. Þjónustusamningur við Sólheima fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 20. Þjónustusamningur við Sólheima fyrirspurn til félagsmálaráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Evrópska efnahagssvæðið og íslenskur vinnumarkaður fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Fjarlækningar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Fjölskylduráð og opinber fjölskyldustefna fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 4. Fríverslunarsamningur við Kanada fyrirspurn til utanríkisráðherra
 5. Hafrannsóknir á Svalbarða fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 6. Landbúnaðarstefna Evrópusambandsins fyrirspurn til utanríkisráðherra
 7. Matvælaverð á Íslandi og í nágrannalöndunum óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 8. Mismunandi rekstur heilsugæslustöðva fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 9. Nám í hótel- og matvælagreinum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 10. Norræni tungumálasamningurinn og táknmál óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra
 11. Opinber fjölskyldustefna fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 12. Orion-þotur óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 13. Ófeðruð börn fyrirspurn til ráðherra Hagstofu Íslands
 14. Óhefðbundnar lækningar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 15. Rafræn sjúkraskrá fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 16. Samþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgð fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 17. Skuldajöfnun skattskulda fyrirspurn til fjármálaráðherra
 18. Skyndirannsóknir lögreglu á myndbandaleigum fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 19. Speglunaraðgerðir í hnjám fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 20. Staða og afkoma barnafjölskyldna fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 21. Söfnunarkassar og happdrættisvélar fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 22. Tækniháskóli Íslands fyrirspurn til menntamálaráðherra
 23. Uppbyggingarstarf í Írak fyrirspurn til utanríkisráðherra
 24. Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna í Kaupmannahöfn fyrirspurn til utanríkisráðherra
 25. Úreltar búvélar fyrirspurn til umhverfisráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. Aðgerðir til að efla löggæslu fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Aðgerðir unnar af sérfræðilæknum á stofum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Afdrif þingsályktana óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Breytingar á skattbyrði árin 1995--2000 fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Einkahlutafélög á sviði heilbrigðisþjónustu fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 6. Evrópusambandið og sjávarútvegsstefna fyrirspurn til utanríkisráðherra
 7. Ferliverk á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 8. Ferliverk á sjúkrahúsum utan Reykjavíkur fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 9. Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 10. Komugjöld sjúklinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 11. Lækkun á endurgreiðslu virðisaukaskatts fyrirspurn til fjármálaráðherra
 12. Nauðasamningar fyrirspurn til fjármálaráðherra
 13. Niðurfelling á meðlagsskuldum fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 14. Opinber gjöld á handfrjálsan búnað fyrirspurn til fjármálaráðherra
 15. Ráðning sjúkrahúsprests við Barnaspítala Hringsins fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 16. Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 17. Réttarstaða fólks í hjúskap og óvígðri sambúð fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 18. Sérfræðimenntaðir læknar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 19. Skýrslutaka af börnum í Barnahúsi og dómhúsum fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 20. Söfnunarkassar og happdrættisvélar fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 21. Tekjuskattur einstaklinga fyrirspurn til fjármálaráðherra
 22. Útskriftir fatlaðra af Landspítala -- háskólasjúkrahúsi í Kópavogi fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 23. Verkaskipting ráðuneyta fyrirspurn til forsætisráðherra
 24. Þingvellir fyrirspurn til forsætisráðherra
 25. Þjónusta við aðstandendur ungra fíkniefnaneytenda fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Aukið lögreglueftirlit fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Ákvæði laga um skottulækningar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Einkarekstur í heilbrigðiskerfinu fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Endurgreiðsla virðisaukaskatts fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Endurskoðun á EES-samningnum fyrirspurn til utanríkisráðherra
 6. Endurskoðun EES-samningsins óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 7. Fjármálafræðsla í skólum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 8. Fjármögnun vetnisrannsókna fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 9. Fríverslunarsamningur við Kanada fyrirspurn til utanríkisráðherra
 10. Heilsugæslulæknar á höfuðborgarsvæðinu fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 11. Húsnæðismál Kvikmyndasafns Íslands fyrirspurn til menntamálaráðherra
 12. Kostnaður við varnaðarmerkingar á tóbaki fyrirspurn til fjármálaráðherra
 13. Lánasjóður íslenskra námsmanna fyrirspurn til menntamálaráðherra
 14. Málefni hælisleitandi flóttamanna óundirbúin fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 15. Myntbandalag Evrópu og upptaka evru fyrirspurn til utanríkisráðherra
 16. Nám í málm- og véltæknigreinum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 17. Persónuskrár fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 18. Réttindi Norðurlandabúa fyrirspurn til ráðherra norrænna samstarfsmála
 19. Stækkun Evrópusambandsins fyrirspurn til utanríkisráðherra
 20. Störf þóknananefndar fyrirspurn til fjármálaráðherra
 21. Tillögur vegsvæðanefndar fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 22. Umferðarmál við Smáralind í Kópavogi óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra
 23. Vandi heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 24. Vistvænt eldsneyti fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 25. Þjóðareign náttúruauðlinda fyrirspurn til forsætisráðherra
 26. Þróun matvöruverðs á Norðurlöndum fyrirspurn til ráðherra Hagstofu Íslands

126. þing, 2000–2001

 1. EES-samstarfið fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Flóttamenn óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 3. Flutningur á félagslegum verkefnum fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Forvarnir fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 5. Framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til utanríkisráðherra
 6. Hátæknisjúkrahús fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 7. Íslenski búningurinn fyrirspurn til menntamálaráðherra
 8. Íslenskir búningar fyrirspurn til samgönguráðherra
 9. Meðferð ályktana Alþingis fyrirspurn til forsætisráðherra
 10. Stefna í málum Landspítala - háskólasjúkrahúss í Kópavogi fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 11. Söfnunarkassar og happdrættisvélar fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 12. Tillögur vegsvæðanefndar fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 13. Útskriftir fatlaðra af Landspítala - háskólasjúkrahúsi í Kópavogi fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 14. Þingvallabærinn fyrirspurn til forsætisráðherra
 15. Þjóðbúningar fyrirspurn til forsætisráðherra
 16. Þjónusta við börn með einhverfu og skyldar raskanir fyrirspurn til félagsmálaráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Fíkniefni og vopn sem lagt hefur verið hald á fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Flutningur á félagslegum verkefnum frá heilbrigðisráðuneyti til félagsmálaráðuneytis fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Meðferð ályktana Alþingis fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Ný gögn í Geirfinnsmálinu óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 5. Rekstrarkostnaður Húsnæðisstofnunar og Íbúðalánasjóðs fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 6. Umönnunargreiðslur og greiðslur til stuðningsfjölskyldna fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 7. Viðbótarlán Íbúðalánasjóðs fyrirspurn til félagsmálaráðherra

124. þing, 1999

 1. Tillögur um aðgerðir vegna fíkniefnavandans óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Yfirheyrslur yfir börnum út af kynferðisbrotum óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Brunamálaskólinn fyrirspurn til umhverfisráðherra
 2. Lausaganga búfjár fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 3. Mannréttindi fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 4. Mótun opinberrar fjölskyldustefnu fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 5. Réttarstaða fólks í hjúskap og óvígðri sambúð fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 6. Stuðningur við handverksfólk í dreifbýli fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 7. Söfnunarkassar og happdrættisvélar fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 8. Talsmaður í barnaverndarmálum fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 9. Öryggis- og brunamál fyrirspurn til umhverfisráðherra

122. þing, 1997–1998

 1. Fræðsla í fjármálaumsýslu í skólum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Fullgilding samþykktar um starfsfólk með fjölskylduábyrgð fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Mælingar á mengun frá stóriðju og sorpbrennslu fyrirspurn til umhverfisráðherra
 4. Nauðasamningar samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskatt fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Nauðasamningar samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskatt fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 6. Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 7. Ríkisstyrktar hafnaframkvæmdir samkvæmt hafnaáætlun 1997-2000 fyrirspurn til samgönguráðherra
 8. Skipaður talsmaður barna í forsjármálum fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 9. Virðisaukaskattur af handverksmunum úr íslenskum náttúruefnum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 10. Virðisaukaskattur af laxveiðileyfum óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Ferliverk á Ríkisspítölum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Ferliverk á Sjúkrahúsi Reykjavíkur fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Ferliverk á öðrum sjúkrahúsum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Fíkniefnaneysla barna fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 5. Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 6. Komugjöld sjúklinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 7. Kynning á réttaraðstoð fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 8. Móttaka flóttamanna fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 9. Nauðasamningar fyrirspurn til fjármálaráðherra
 10. Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 11. Réttarstaða flóttamanna fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 12. Réttarstaða flóttamanna fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 13. Samanburður á lífskjörum hérlendis og í Danmörku beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 14. Samningar um lækkun meðlagsskulda fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 15. Sérfræðimenntaðir læknar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 16. Túlkaþjónusta fyrir heyrnarlausa fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 17. Upplýsingamiðstöð fyrir aðstandendur ungra fíkniefnaneytenda fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Brunamálastofnun óundirbúin fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Endurskoðun lögræðislaga fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 3. Félagslegar íbúðir á landsbyggðinni fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 4. Fjöldi félagslegra íbúða fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 5. Húsbréfalán fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 6. Lánasjóður íslenskra námsmanna fyrirspurn til menntamálaráðherra
 7. Réttindi starfsmanna varnarliðsins fyrirspurn til utanríkisráðherra
 8. Skyldunámsefni í vímuvörnum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 9. Umsýslustofnun varnarmála fyrirspurn til utanríkisráðherra
 10. Úrelding fiskiskipa fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 11. Útskriftir íbúa Kópavogshælis fyrirspurn til félagsmálaráðherra

119. þing, 1995

 1. Úrelding smábáta fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 1994 skýrsla félagsmálaráðherra
 2. Arðgreiðslur vatnsveitu munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 3. Álagning vatnsgjalds og aukavatnsgjalds munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 4. Framkvæmd jafnréttislaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 5. Framkvæmd jafnréttislaga (dómar og úrskurðir) svar sem félagsmálaráðherra
 6. Fræðsla í fjármálaumsýslu í skólum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 7. Gjaldþrot fyrirtækja fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 8. Greiðsluaðlögun húsnæðislána svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 9. Greiðslur atvinnuleysisbóta til sjálfstætt starfandi einstaklinga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 10. Greiðslur til sveitarfélaga úr Atvinnuleysistryggingasjóði svar sem félagsmálaráðherra
 11. Greiðslur úr Atvinnuleysistryggingasjóði til fiskvinnslufólks svar sem félagsmálaráðherra
 12. Húsaleigubætur og búsetaréttur svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 13. Jafn réttur kvenna og karla til dæmdra bóta svar sem félagsmálaráðherra
 14. Kostnaður ríkissjóðs við Ár fjölskyldunnar svar sem félagsmálaráðherra
 15. Kostnaður við sameiningu sveitarfélaga svar sem félagsmálaráðherra
 16. Laun bæjarstjóra svar sem félagsmálaráðherra
 17. Lausaganga búfjár fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 18. Lausaganga búfjár á Reykjanesi fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 19. Lágmarksframfærslukostnaður svar sem félagsmálaráðherra
 20. Lán til viðgerða á félagslegum íbúðum munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 21. Málefni fatlaðra skýrsla félagsmálaráðherra
 22. Miðstöð fyrir nám í matvælagreinum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 23. Reynslusveitarfélög skýrsla félagsmálaráðherra
 24. Samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar svar sem félagsmálaráðherra
 25. Samþykktir Sambands húsnæðisnefnda munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 26. Skipting á vegafé milli kjördæma fyrirspurn til samgönguráðherra
 27. Staða og þróun jafnréttismála skýrsla félagsmálaráðherra
 28. Starfsmenntun í atvinnulífinu skýrsla félagsmálaráðherra
 29. Tekjur og gjöld vatnsveitna 1993 svar sem félagsmálaráðherra
 30. Tekjustofnar til vegagerðar fyrirspurn til samgönguráðherra
 31. Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 32. Vatnsgjald munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 33. Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga svar sem félagsmálaráðherra
 34. Verndaðir vinnustaðir svar sem félagsmálaráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Áhrif af niðurfellingu aðstöðugjalds fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Samningur gegn ólöglegri verslun með fíkniefni fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 3. Veiðar á ref í friðlandinu á Hornströndum fyrirspurn til umhverfisráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Bygging húsnæðis fyrir matvælaiðjubraut Menntaskólans í Kópavogi fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Kostnaður við sölu á spariskírteinum ríkissjóðs og við Lánasýslu ríkisins fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Skattframtöl fyrirspurn til fjármálaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Fræðsla í fjármálaumsýslu í skólum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Innheimta opinberra gjalda fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Kostnaður við auglýsingar og sölu á spariskírteinum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Öryggismál sjómanna fyrirspurn til samgönguráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Hraðamælingar í íbúðahverfum fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Skattframtöl fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Staðfesting á samningi gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og skynvilluefni fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 4. Úrbætur í félagslegum réttindum heimavinnandi fólks fyrirspurn til félagsmálaráðherra

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Fátækt barna og hagur þeirra beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Norrænt samstarf 2006 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

132. þing, 2005–2006

 1. Fátækt barna og hagur þeirra beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Fjármögnun og umsvif ríkisins eftir landshlutum beiðni um skýrslu til forsætisráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Fátækt barna og hagur þeirra beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Fjármögnun og umsvif ríkisins eftir landshlutum beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 3. Kvartanir og kærur sjúklinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Norrænt samstarf 2004 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 5. Umboðsmenn sjúklinga fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Norrænt samstarf 2003 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

128. þing, 2002–2003

 1. Norrænt samstarf 2002 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

127. þing, 2001–2002

 1. Norrænt samstarf 2001 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 2. Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 3. Umfang og rekstrarkostnaður heilbrigðisþjónustunnar 1990-2001 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Friðargæsla fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 2. Iðgjaldahækkanir tryggingafélaganna beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra
 3. Löggjöf og eftirlit með klámi, vændi o.fl. beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 4. Ófrjósemisaðgerðir 1938-1975 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 5. Umfang og rekstrarkostnaður heilbrigðisþjónustunnar 1990-2001 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Áhættulán fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 2. Framkvæmd alþjóðlegra samninga á sviði náttúruverndar beiðni um skýrslu til umhverfisráðherra
 3. Kjör einstæðra foreldra beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra
 4. Kjör forræðislausra foreldra beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra
 5. Lagaumhverfi varðandi löggjöf og eftirlit með klámi, vændi o.fl. beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 6. Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 7. Staða garðyrkjubænda beiðni um skýrslu til landbúnaðarráðherra
 8. Úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaði beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Aðbúnaður og kjör öryrkja beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Kjör einstæðra foreldra beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra
 3. Norrænt samstarf 1998 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

122. þing, 1997–1998

 1. Aðstöðumunur kynslóða beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Norrænt samstarf 1996-1997 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 3. Rannsókn á störfum fíkniefnadeildar lögreglunnar beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 4. Staða eldri borgara hérlendis og erlendis beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 5. Tíðni og eðli barnaslysa 1990 - 96 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 6. Viðskiptahættir í banka-, olíu-, trygginga- og flutningsviðskiptum beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Aðstaða fyrir brunasjúklinga á Landspítala fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 2. Kennsla, nám og rannsóknir á háskólastigi beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 3. Málefni Neyðarlínunnar hf. beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 4. Starfsemi Póst- og símamálastofnunar beiðni um skýrslu til samgönguráðherra
 5. Vestnorræna þingmannaráðið skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
 6. Þróun og umfang fátæktar á Íslandi beiðni um skýrslu til forsætisráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Málefni Neyðarlínunnar hf. beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 2. Útbreiðsla fíkniefna og þróun ofbeldis beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 3. Vestnorræna þingmannaráðið 1995 skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins

117. þing, 1993–1994

 1. Niðurstöður fundar leiðtoga Evrópuráðsins í Vínarborg beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Ráðstefnan um öryggi og samvinnu í Evrópu 1993 skýrsla Íslandsdeild ráðstefnu um öryggi og samvinnu í Evrópu

115. þing, 1991–1992

 1. Norrænt samstarf 1991 til 1992 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 2. Vestnorræna þingmannaráðið 1991 skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins