Sighvatur Björgvinsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

126. þing, 2000–2001

 1. Félög og fyrirtæki sem skráð eru á Verðbréfaþingi fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 2. Úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja óundirbúin fyrirspurn til viðskiptaráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Heildarskuldastaða ríkissjóðs fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Kampýlóbaktersmit á Íslandi fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Lækkun lyfjaútgjalda Tryggingastofnunar ríkisins fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Norræna rannsóknarsamstarfsverkefnið "Byggð og tímatal í Norður-Atlantshafi" fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Rekstur ferju í Ísafjarðardjúpi fyrirspurn til samgönguráðherra
 6. Úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaði beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra
 7. Virkjunarleyfi og umhverfismat fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 8. Þörf á byggingu leiguíbúða fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 9. Öflun markaða erlendis fyrir lambakjöt fyrirspurn til fjármálaráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða óundirbúin fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Flugsamgöngur á Vestfjörðum fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Úrskurður Kjaradóms um laun æðstu embættismanna ríkisins fyrirspurn til forsætisráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Danskar landbúnaðarafurðir fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 2. Könnun á orsökum búferlaflutninga fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Störf jaðarskattanefndar fyrirspurn til fjármálaráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Aðild starfsmanna aðila vinnumarkaðarins að Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Kjarasamningar á vegum ríkis og ríkisstofnana fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Minkalæður handa bændum í Skagafirði óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra

119. þing, 1995

 1. Reglugerð fyrir ofanflóðasjóð um aðstoð vegna snjóflóða óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Biðlistar á sjúkrahúsum eftir smáaðgerðum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 2. Breytingar á embættum héraðslækna svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Eingreiðslur til lífeyrisþega svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Ferðakostnaður sjúklinga svar sem heilbrigðisráðherra
 5. Flutningsjöfnunargjald á olíu munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 6. Flutningur ríkisstofnana út á land svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 7. Framkvæmdir við álver í kjölfar hækkaðs álverðs svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 8. Glasafrjóvgun munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 9. Greiðsla fyrir vottorð til Tryggingastofnunar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 10. Hjúkrunarrými fyrir aldraða svar sem heilbrigðisráðherra
 11. Húshitunarkostnaður svar sem iðnaðarráðherra
 12. Iðnhönnun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 13. Jöfnunaraðstoð í skipasmíðaiðnaði svar sem iðnaðarráðherra
 14. Kostnaður við undirbúning orkufreks iðnaðar svar sem iðnaðarráðherra
 15. Lækkun húshitunarkostnaðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 16. Lækkun vaxta í bankakerfinu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 17. Málefni Iðnlánasjóðs svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 18. Niðurgreiðsla og afsláttur til húshitunar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 19. Norræna ráðherranefndin 1994--1995 skýrsla ráðherra norrænna samstarfsmála
 20. Samningur á grundvelli orkusáttmála Evrópu svar sem iðnaðarráðherra
 21. Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 22. Skipan stjórna heilsugæslustöðva svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 23. Stjórnunar- og eignatengsl í íslensku atvinnulífi skýrsla viðskiptaráðherra
 24. Tekjutenging bóta í kerfi almannatrygginga svar sem heilbrigðisráðherra
 25. Tóbaksvarnir svar sem heilbrigðisráðherra
 26. Tölvubúnaður fyrir textasíma munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 27. Uppgjör bifreiðatjóna svar sem heilbrigðisráðherra
 28. Útflutningur á vikri munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 29. Verkfall sjúkraliða skýrsla heilbrigðisráðherra skv. beiðni
 30. Verslunarálagning matvæla munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 31. Yfirtökutilboð munnlegt svar sem viðskiptaráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Afurðalánaviðskipti ríkisbankanna munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 2. Athugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreiknings svar sem iðnaðarráðherra
 3. Erindi til samkeppnisráðs munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 4. Fasteignir í eigu banka og sparisjóða svar sem viðskiptaráðherra
 5. Fákeppni og samkeppnishindranir munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 6. Framlög Iðnlánasjóðs svar sem iðnaðarráðherra
 7. Hlutafjáreign banka og innlánsstofnana svar sem viðskiptaráðherra
 8. Hækkun þjónustugjalda í bönkum og lánastofnunum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 9. Innflutningur gæludýrafóðurs svar sem viðskiptaráðherra
 10. Jöfnun húshitunarkostnaðar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 11. Kostnaður og umfang rannsókna á vatnaflutningum til Fljótsdals svar sem iðnaðarráðherra
 12. Launakjör bankastjóra ríkisbankanna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 13. Listaverkaeign Seðlabanka Íslands svar sem viðskiptaráðherra
 14. Lækkun vaxta svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 15. Markaðsátak í rafmagnssölu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 16. Norræna ráðherranefndin 1993--1994 skýrsla ráðherra norrænna samstarfsmála
 17. Nýsmíði fiskiskipa svar sem iðnaðarráðherra
 18. Nýting innlendra orkulinda til raforkuvinnslu skýrsla iðnaðarráðherra
 19. Orkuöflun og orkudreifing svar sem iðnaðarráðherra
 20. Sala ríkisins á verðbréfum og spariskírteinum munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 21. Samkeppnisstaða einkarekinna garðplöntustöðva munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 22. Samkomulag stjórnarflokka um sjávarútvegsmál svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 23. Samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 24. Seðlabankastjóri svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 25. Stuðningsaðgerðir til dreifbýlisverslunar svar sem viðskiptaráðherra
 26. Útflutningur á íslensku vatni munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 27. Útlánatöp ríkisbankanna svar sem viðskiptaráðherra
 28. Úttekt á hringamyndun munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 29. Vandi skipasmíðaiðnaðarins svar við óundirbúinni fyrirspurn sem iðnaðarráðherra
 30. Vatnaflutningar til Fljótsdals munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 31. Vaxtamál og viðskipti með húsbréf svar við óundirbúinni fyrirspurn sem viðskiptaráðherra
 32. Verðmunur á nauðsynjavörum svar sem viðskiptaráðherra
 33. Viðhald húsa í einkaeign munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 34. Þróun orkuverðs svar sem iðnaðarráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Áfengis- og vímuefnameðferð svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Áfengis- og vímuefnameðferð 1991 svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Ár aldraðra munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Bótaréttur atvinnulausra í veikindum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 5. Eignarhald á Brunabótafélagi Íslands munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 6. Endurskoðun laga um fæðingarorlof o.fl. svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 7. Heilsutjón af völdum háspennuvirkja svar sem heilbrigðisráðherra
 8. Heimili fyrir alfatlaða munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 9. Hækkun meðlags til einstæðra foreldra svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 10. Málefni Kópavogshælis munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 11. Meðferð áfengissjúkra svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 12. Meðferðarheimilið á Staðarfelli svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 13. Misnotkun áfengismeðferðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 14. Rekstur hjúkrunar- og dvalarheimila svar sem heilbrigðisráðherra
 15. Sálræn heilsugæsla utan höfuðborgarsvæðisins munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 16. Skráning og bótaréttur atvinnulausra munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 17. Skrifstofur heilbrigðismála í kjördæmum landsins svar sem heilbrigðisráðherra
 18. Útboð á vegum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins svar sem heilbrigðisráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Auglýsinga- og kynningarkostnaður heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Auglýsingar heilbrigðisráðuneytis í Alþýðublaðinu svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Áhrif EES-samnings á lyfjainnflutning svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Áhrif hækkaðra gjalda í heilsugæslu á framfærsluvísitölu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 5. Dagvistarheimili barna á vegum sjúkrahúsanna svar sem heilbrigðisráðherra
 6. Embættisbústaðir (heilbr.- og trmrn.) svar sem heilbrigðisráðherra
 7. Endurgreiðslur á tannréttingakostnaði munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 8. Endurskoðun almannatryggingalaga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 9. Eyðnipróf munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 10. Ferðakostnaður lækna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 11. Fræðsla fyrir almenning um kynferðismál munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 12. Fæðingarorlof (afgreiðsla frumvarps o.fl.) munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 13. Gjafakort sem heimila líffæraflutninga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 14. Greiðsla ferðakostnaðar vegna tannréttinga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 15. Greiðslur bænda í Atvinnuleysistryggingasjóð munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 16. Hjúkrunarrými fyrir aldraða og St. Jósefsspítali í Hafnarfirði svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 17. Hætta af ávana- og fíknilyfjum í kjölfar EES-samnings svar sem heilbrigðisráðherra
 18. Iðjuþjálfun misþroska barna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 19. Kostnaður landsbyggðarfólks vegna glasafrjóvgunar svar sem heilbrigðisráðherra
 20. Kostnaður við fundaherferð og kynningu á vegum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis svar sem heilbrigðisráðherra
 21. Könnun á mataræði Íslendinga skýrsla heilbrigðisráðherra
 22. Líffæraflutningar frá Íslandi til annarra landa munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 23. Lokun fæðingardeilda svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 24. Málefni og hagur aldraðra skýrsla heilbrigðisráðherra skv. beiðni
 25. Réttargeðdeild fyrir geðsjúka afbrotamenn munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 26. Réttindamál krabbameinssjúkra barna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 27. Samræming á tryggingalöggjöfinni svar sem heilbrigðisráðherra
 28. Símaþjónusta Tryggingastofnunar ríkisins munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 29. Sjúkrahúsið í Stykkishólmi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 30. Stöðugildi í heilbrigðisþjónustu á Vestfjörðum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 31. Tannréttingar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 32. Tóbaksvarnir svar sem heilbrigðisráðherra
 33. Uppbætur á lífeyri svar sem heilbrigðisráðherra
 34. Vistunargjöld á langdvalarstofnunum aldraðra svar sem heilbrigðisráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Hringormanefnd fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Lán handrita á sýningar erlendis fyrirspurn til menntamálaráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Dráttarvextir fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 2. Gallar í varanlegri fjárfestingarvöru fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 3. Sala á ferskum fiski erlendis fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 4. Útflutningur á ferskum fiski fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 5. Útflutningur á ferskum fiski fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Framtíðarflugvallarstæði fyrir Ísafjörð fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Greiðslukvittanir lánastofnana fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 3. Meint fjársvik í fasteignasölu fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 4. Útflutningsbætur og niðurgreiðslur fyrirspurn til fjármálaráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Atvinnumál á Suðurnesjum fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Erlendar lántökur vegna viðskipta með fiskiskip innanlands fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 3. Flugstöð á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til utanríkisráðherra
 4. Jarðeignir ríkisins og leigutekjur af þeim fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Löggjöf um atvinnulýðræði fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 6. Ný langbylgjustöð fyrirspurn til menntamálaráðherra
 7. Sölustofnun lagmetis fyrirspurn til iðnaðarráðherra

102. þing, 1979–1980

 1. Sparnaður í fjármálakerfinu munnlegt svar sem fjármálaráðherra

99. þing, 1977–1978

 1. Kröfluvirkjun beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Útgjöld til menntamála fyrirspurn til menntamálaráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Atvinnulýðræði fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Eftirlit með veiðarfærabúnaði erlendra skipa fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 3. Kostnaðarhlutur sveitarfélaga varðandi stofnun og starfrækslu fræðsluskrifstofanna fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Orkumál á Austurlandi fyrirspurn til iðnaðarráðherra

Meðflutningsmaður

126. þing, 2000–2001

 1. Norrænt samstarf 2000 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

125. þing, 1999–2000

 1. Framkvæmd alþjóðlegra samninga á sviði náttúruverndar beiðni um skýrslu til umhverfisráðherra
 2. Kjör forræðislausra foreldra beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra
 3. Norrænt samstarf 1999 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 4. Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 5. Tilfærsla á aflahlutdeild beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra
 6. Tilfærsla á aflamarki beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Aðbúnaður og kjör öryrkja beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Fríverslunarsamtök Evrópu 1998 skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA

122. þing, 1997–1998

 1. Aðstöðumunur kynslóða beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Fríverslunarsamtök Evrópu 1997 skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA
 3. Rannsókn á störfum fíkniefnadeildar lögreglunnar beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 4. Staða eldri borgara hérlendis og erlendis beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 5. Viðskiptahættir í banka-, olíu-, trygginga- og flutningsviðskiptum beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Áhrif langrar biðar eftir læknisaðgerðum beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 2. Fríverslunarsamtök Evrópu 1996 skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA
 3. GATT-samningurinn fyrirspurn til utanríkisráðherra
 4. Kennsla, nám og rannsóknir á háskólastigi beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 5. Málefni Neyðarlínunnar hf. beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 6. Samanburður á lífskjörum hérlendis og í Danmörku beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 7. Starfsemi Póst- og símamálastofnunar beiðni um skýrslu til samgönguráðherra
 8. Þróun og umfang fátæktar á Íslandi beiðni um skýrslu til forsætisráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Fríverslunarsamtök Evrópu 1995 skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA
 2. Málefni Neyðarlínunnar hf. beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Norrænt samstarf skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

112. þing, 1989–1990

 1. Alþjóðaþingmannasambandið skýrsla Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
 2. Alþjóðaþingmannasambandið (83. þing í Nikósíu) skýrsla Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins

111. þing, 1988–1989

 1. Alþjóðaþingmannasambandið skýrsla Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins

108. þing, 1985–1986

 1. Staða Útvegsbanka Íslands beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Endurskoðun á lögum um fasteignasölu fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 2. Framhaldsskólar fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 3. Heilsugæsla á Þingeyri fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 4. Kröfluvirkjun fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 5. Lánasjóður íslenskra námsmanna fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 6. Mat á eignum Iscargo hf. beiðni um skýrslu til fjármálaráðherra
 7. Menntun fangavarða fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 8. Sjóefnavinnsla á Reykjanesi beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Álagning opinberra gjalda fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 2. Framkvæmdir RARIK á Melrakkasléttu fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 3. Kaup á togara fyrir Útgerðarfélag Norður-Þingeyinga hf. Þórshöfn beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 4. Málefni Flugleiða beiðni um skýrslu til samgönguráðherra
 5. Úrvinnsla skattframtala vegna ákvörðunar um búmark fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 6. Útflutningsuppbætur á landbúnaðarafurðir fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra

102. þing, 1979–1980

 1. Sparnaður í fjármálakerfinu munnlegt svar sem fjármálaráðherra

100. þing, 1978–1979

 1. Atvinnumál aldraðra fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 2. Eignarráð á flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 3. Málefni Landakotsspítala fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 4. Störf nefndar til að kanna framleiðslu- og þjónustustarfssemi hins opinbera fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 5. Útbreiðsla sjónvarps fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra

99. þing, 1977–1978

 1. Framkvæmd laga um Framleiðslueftirlit sjávarafurða fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 2. Íslenskir aðalverktakar fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 3. Orkubú Vestfjarða fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 4. Sjósamgöngur við Vestfirði fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 5. Starfsmannafjöldi banka o.fl. fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Byggðaþróunaráætlun Norður-Þingeyjarsýslu fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 2. Iðnfræðslulög fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 3. Leiguíbúðir á vegum sveitarfélaga fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 4. Nýjungar í húshitunarmálum fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 5. Raforkumál á Snæfellsnesi fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 6. Verðlagsbrot í útreikningi ákvæðisvinnu í byggingariðnaði fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra