Árni M. Mathiesen: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Afnám tóbakssölu í fríhöfnum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Ábyrgð á Icesave-reikningum í Bretlandi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 3. Álit umboðsmanns um skipan dómara svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 4. Embættismenn og innherjareglur svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 5. Endurgreiðsla virðisaukaskatts af vinnu við íbúðarhúsnæði svar sem fjármálaráðherra
 6. Endurhverf viðskipti svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 7. Fjármögnun á kaupum á verðbréfum úr peningamarkaðssjóðum Glitnis, Landsbanka Íslands og Kaupþings svar sem fjármálaráðherra
 8. Greiðslur úr lífeyrissjóðum og skattlagning þeirra svar sem fjármálaráðherra
 9. Heimild til að draga opinber gjöld af launagreiðslum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 10. Húsaleigusamningar ríkisins og ríkisstofnana svar sem fjármálaráðherra
 11. Icesave-reikningar í Bretlandi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 12. Jafnræði kynja í ríkisbönkum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 13. Kæra bankanna á hendur Íbúðalánasjóði munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 14. Launamál í ríkisstofnunum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 15. Ný bankaráð ríkisbankanna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 16. Samkomulag við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 17. Samkomulag við IMF svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 18. Skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 19. Skuldir sjávarútvegsfyrirtækja svar sem fjármálaráðherra
 20. Sparnaður hjá ríkinu og uppsagnir svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 21. Tekjur af endurflutningi hugverka munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 22. Tilboð Breta um að færa reikninga Icesave yfir í breska lögsögu svar sem fjármálaráðherra
 23. Tóbakssala í fríhöfnum svar sem fjármálaráðherra
 24. Verð á áfengi svar sem fjármálaráðherra

135. þing, 2007–2008

 1. Aðgerðir gegn skattsvikum svar sem fjármálaráðherra
 2. Bensíngjald og meðalútsöluverð bensíns svar sem fjármálaráðherra
 3. Bætt kjör umönnunarstétta svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 4. Dráttarvextir af skattaskuldum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 5. Endurgreiðsla virðisaukaskatts munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 6. Endurskoðun forsendna fjárlaga svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 7. Endurskoðun samnings við Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 8. Fasteignamat ríkisins munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 9. Heildarfjöldi ársverka í opinberum stofnunum svar sem fjármálaráðherra
 10. Hús Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á Seyðisfirði munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 11. Húsnæðissparnaðarreikningar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 12. Innflutningur á fínkorna tóbaki munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 13. Kostnaður við Kárahnjúkavirkjun svar sem fjármálaráðherra
 14. Launamál kennara svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 15. Ljósmæðradeilan og leiðrétting launa kvennastétta svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 16. Lækkun tolla á matvæli svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 17. Málefni fatlaðra á Reykjanesi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 18. Málefni lögreglustjóraembættisins á Suðurnesjum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 19. Meginbreytingar á skattlagningu og áhrif þeirra á tekjur ríkissjóðs svar sem fjármálaráðherra
 20. Niðurstaða nefndar um skattlagningu eldsneytis svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 21. Ríkisábyrgð til handa deCODE Genetics Inc. munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 22. Sala á Breiðafjarðarferjunni Baldri svar sem fjármálaráðherra
 23. Sala eigna ríkisins á Keflavíkurflugvelli svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 24. Sala eigna ríkisins í Hvalfirði svar sem fjármálaráðherra
 25. Samningar við ljósmæður svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 26. Skattamál tengd byggingu Kárahnjúkavirkjunar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 27. Skattlagning á lífeyrissjóðstekjur munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 28. Skattlagning á starf björgunarsveita svar sem fjármálaráðherra
 29. Skattlagning á tónlist og kvikmyndir munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 30. Skattskylda framlaga úr styrktar- og sjúkrasjóðum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 31. Skipan héraðsdómara við Héraðsdóm Norðurlands eystra og Héraðsdóm Austurlands svar sem fjármálaráðherra
 32. Skuld ríkisins við verktakafyrirtækið Impregilo munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 33. Stimpilgjöld af lánum til húsnæðiskaupa munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 34. Störf hjá ráðuneytinu svar sem fjármálaráðherra
 35. Tekjur af endursölu hugverka munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 36. Tollamál íslenskra ferðamanna svar sem fjármálaráðherra
 37. Umræða um Evrópumál svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 38. Uppgjör fjármálafyrirtækja í evrum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 39. Útgjöld til menntamála og laun kennara svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 40. Úthýsing verkefna á vegum ríkisins munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 41. Útrásarverkefni Landsvirkjunar og Rariks munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 42. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við verðsamráði olíufélaganna munnlegt svar sem fjármálaráðherra

134. þing, 2007

 1. Framkvæmd þjóðlendulaga svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra

133. þing, 2006–2007

 1. Aðgerðir gegn skattsvikum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Almenningssamgöngur svar sem fjármálaráðherra
 3. Barnabætur og barnabótaauki svar sem fjármálaráðherra
 4. Bifreiða-, ferða- og risnukostnaður svar sem fjármálaráðherra
 5. Fjárframlög til aðila utan ríkiskerfisins svar sem fjármálaráðherra
 6. Gini-stuðull svar sem fjármálaráðherra
 7. Greiðslur úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum svar sem fjármálaráðherra
 8. Húsnæðismál opinberra stofnana svar sem fjármálaráðherra
 9. Kostnaður við þjóðlendumál svar sem fjármálaráðherra
 10. Lækkun virðisaukaskatts á geisladiskum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 11. Nauðasamningar samkvæmt lögum um tekjuskatt svar sem fjármálaráðherra
 12. Ófaglært starfsfólk í heilbrigðisþjónustu munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 13. Sala á Heilsuverndarstöðinni við Barónsstíg svar sem fjármálaráðherra
 14. Samkeppnisrekstur og virðisaukaskattur svar sem fjármálaráðherra
 15. Skattamál einkahlutafélaga 2003--2005 svar sem fjármálaráðherra
 16. Skattar og gjöld af barnavörum svar sem fjármálaráðherra
 17. Skatttekjur ríkis og sveitarfélaga svar sem fjármálaráðherra
 18. Styrkir til íþróttaiðkunar og heilsuræktar svar sem fjármálaráðherra
 19. Störf á landsbyggðinni svar sem fjármálaráðherra
 20. Tekjur af olíu- og kílómetragjaldi svar sem fjármálaráðherra
 21. Tekjuskattsgreiðslur banka svar sem fjármálaráðherra
 22. Velta vínbúða í Mjódd og Garðheimum svar sem fjármálaráðherra
 23. Virkjanaundirbúningur Landsvirkjunar í neðri hluta Þjórsár munnlegt svar sem fjármálaráðherra

132. þing, 2005–2006

 1. Alþjóðleg útboð svar sem fjármálaráðherra
 2. Barnabætur munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 3. Barnabætur og barnabótaauki svar sem fjármálaráðherra
 4. Bifreiða-, ferða- og risnukostnaður svar sem fjármálaráðherra
 5. Eftirlit með framkvæmd fjárlaga svar sem fjármálaráðherra
 6. Eignarskattur og eldri borgarar munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 7. Einkaneysla og skatttekjur svar sem fjármálaráðherra
 8. Fjármagnstekjuskattur líknarfélaga svar sem fjármálaráðherra
 9. Fjöldi ríkisstarfsmanna svar sem fjármálaráðherra
 10. Flutningur vínbúðarinnar í Mjódd í leiguhúsnæði svar sem fjármálaráðherra
 11. Gegnumlýsingartæki fyrir tollgæsluna munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 12. Gini-stuðull svar sem fjármálaráðherra
 13. Kostnaður við Baugsmálið svar sem fjármálaráðherra
 14. Lækkun matarskatts svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 15. Opinber gjöld af bensíni og olíu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 16. Persónuafsláttur til greiðslu útsvars svar sem fjármálaráðherra
 17. Saksókn og ákæruvald í skattamálum svar sem fjármálaráðherra
 18. Samkeppnisstaða ríkisbanka á húsnæðismarkaði munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 19. Skattalækkun og ný hjúkrunarheimili svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 20. Skattamál í tengslum við Kárahnjúkavirkjun munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 21. Skattbyrði svar sem fjármálaráðherra
 22. Skattbyrði svar sem fjármálaráðherra
 23. Skatteftirlit með stórfyrirtækjum svar sem fjármálaráðherra
 24. Skattkerfið og fjárfestingar í sprotafyrirtækjum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 25. Skattlagning lífeyrisgreiðslna og skattleysismörk 70 ára og eldri svar sem fjármálaráðherra
 26. Skattlagning styrkja úr sjúkra- og styrktarsjóðum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 27. Skattlagning söluhagnaðar af hlutabréfum og vaxta til erlendra aðila svar sem fjármálaráðherra
 28. Skattskil í veitingahúsarekstri svar sem fjármálaráðherra
 29. Skatttekjur af umferð svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 30. Skatttekjur ríkissjóðs árið 2004 svar sem fjármálaráðherra
 31. Skattur á líkamsrækt munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 32. Skerðing vaxtabóta svar sem fjármálaráðherra
 33. Skuldbreytingar hjá Íbúðalánasjóði svar við óundirbúinni fyrirspurn sem fjármálaráðherra
 34. Störf hjá ríkinu svar sem fjármálaráðherra
 35. Sumarbústaðir svar sem fjármálaráðherra
 36. Sveigjanlegur vinnutími í ríkisstofnunum og ráðuneytum svar sem fjármálaráðherra
 37. Tekjur ríkissjóðs af stimpilgjöldum svar sem fjármálaráðherra
 38. Tekjuskattur einstaklinga svar sem fjármálaráðherra
 39. Upplýsingar í ársreikningum um lán til stjórnenda fyrirtækja munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 40. Upplýsingaskylda í ársreikningum svar sem fjármálaráðherra
 41. Vaxtabætur vegna endurbóta á húsnæði munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 42. Viðskipti með aflaheimildir skýrsla fjármálaráðherra skv. beiðni
 43. Virðisaukaskattur af lyfjum svar sem fjármálaráðherra
 44. Þjóðlendumál svar sem fjármálaráðherra
 45. Þróun áfengisgjalds svar sem fjármálaráðherra
 46. Þróun skattprósentu munnlegt svar sem fjármálaráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Aflahlutdeild svar sem sjávarútvegsráðherra
 2. Dragnótaveiðar í Eyjafirði munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. Fiskmarkaðir munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Fiskveiðistjórnarkerfi munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Grásleppuveiðar svar sem sjávarútvegsráðherra
 6. Haf-, fiski-, og rækjurannsóknir í Arnarfirði svar sem sjávarútvegsráðherra
 7. Hvalveiðar í vísindaskyni munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 8. Íslenskir fiskkaupendur munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 9. Kynning á íslenska kvótakerfinu svar sem sjávarútvegsráðherra
 10. Kynþroski þorsks svar sem sjávarútvegsráðherra
 11. Leyfilegur meðafli botnfisks svar sem sjávarútvegsráðherra
 12. Meðafli í flotvörpu svar sem sjávarútvegsráðherra
 13. Meðferð aflaheimilda svar sem sjávarútvegsráðherra
 14. Merkingar á þorski, ufsa, skarkola og grálúðu munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 15. Norsk-íslenski síldarstofninn svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 16. Norsk-íslenski síldarstofninn svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 17. Rækjuveiðar í Arnarfirði munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 18. Svæðalokun á grunnslóð svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 19. Útflutningur á ferskum botnfiski svar sem sjávarútvegsráðherra
 20. Veiðarfæri í sjó munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 21. Veiðiregla munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 22. Verkefnasjóður sjávarútvegsins svar sem sjávarútvegsráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Aflaheimildir fiskiskipa úr íslenskum deilistofnum svar sem sjávarútvegsráðherra
 2. Aflaheimildir fiskiskipa úr stofnum utan lögsögu svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. Aflamark og veiðar smábáta svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. AVS-rannsóknasjóður í sjávarútvegi svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Bátar sem hafa landað leyfilegum meðafla botnfisks svar sem sjávarútvegsráðherra
 6. Brottkast á síld svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 7. Eldisþorskur munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 8. Fjárveitingar til rannsóknastofnana svar sem sjávarútvegsráðherra
 9. Flutningur veiðiheimilda fiskveiðiárin 2001/2002 og 2002/2003 svar sem sjávarútvegsráðherra
 10. Gjaldþrot fyrirtækja í sjávarútvegi svar sem sjávarútvegsráðherra
 11. Hafrannsóknir á Svalbarða munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 12. Hrefnuveiðar svar sem sjávarútvegsráðherra
 13. Íslenski þorskstofninn munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 14. Jafnrétti kynjanna svar sem sjávarútvegsráðherra
 15. Kolmunni svar sem sjávarútvegsráðherra
 16. Kvótamiðlun Landssambands íslenskra útvegsmanna munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 17. Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum svar sem sjávarútvegsráðherra
 18. Loðnuveiðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 19. Lúða, skata og hákarl svar sem sjávarútvegsráðherra
 20. Lúðuveiðar svar sem sjávarútvegsráðherra
 21. Lúðuveiðar Færeyinga við Ísland svar sem sjávarútvegsráðherra
 22. Meðafli botnfisks svar sem sjávarútvegsráðherra
 23. Meðafli í flotvörpu svar sem sjávarútvegsráðherra
 24. Mælingar á þrávirkum efnum í hvölum munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 25. Opinber störf í sjávarútvegi munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 26. Rannsóknir og veiðar á háfum svar sem sjávarútvegsráðherra
 27. Rauðserkur, stinglax og gjölnir svar sem sjávarútvegsráðherra
 28. Ráðgjafarnefnd við Hafrannsóknastofnun munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 29. Rækjuveiðar svar sem sjávarútvegsráðherra
 30. Skerðing kolmunnakvóta svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 31. Stjórn fiskveiða svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 32. Stuðningur við kræklingaeldi munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 33. Styrkveitingar til eldis sjávardýra svar sem sjávarútvegsráðherra
 34. Umhverfisvænar sjávarafurðir og sjálfbærar veiðar svar sem sjávarútvegsráðherra
 35. Úthald rannsóknarskipa svar sem sjávarútvegsráðherra
 36. Veiðar á sjaldgæfum fiski svar sem sjávarútvegsráðherra
 37. Veiðar og rannsóknir á túnfiski munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 38. Veiðar og verkun grásleppu svar sem sjávarútvegsráðherra
 39. Veiðarfærarannsóknir svar sem sjávarútvegsráðherra
 40. Veiðitilraunir og rannsóknir erlendra aðila við Ísland svar sem sjávarútvegsráðherra
 41. Viðvörunarskeyti umframafla svar sem sjávarútvegsráðherra
 42. Vigtunarleyfi svar sem sjávarútvegsráðherra
 43. Þróunarsjóður sjávarútvegsins svar sem sjávarútvegsráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. Brot á reglugerð um grásleppuveiðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 2. Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. Hvalveiðar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Hvalveiðar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Kræklingarækt svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 6. Loðnuveiðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 7. Nýting afla af fullvinnsluskipum svar sem sjávarútvegsráðherra
 8. Rannsóknir á nýtingu fiskúrgangs o.fl. svar sem sjávarútvegsráðherra
 9. Samþjöppun í útgerð og fiskvinnslu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 10. Skelfiskveiðar og ástand lífríkis í Breiðafirði munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 11. Stuðningur við frjáls félagasamtök svar sem sjávarútvegsráðherra
 12. Útflutningur á óunnum fiski svar sem sjávarútvegsráðherra
 13. Úthlutun byggðakvóta svar sem sjávarútvegsráðherra
 14. Úthlutun Byggðastofnunar og ráðherra á aflaheimildum svar sem sjávarútvegsráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Aflamark í ýsu svar sem sjávarútvegsráðherra
 2. Aflamarksbátar svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. Afnám kvótasetningar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Fiskiskip sem leigðu til sín aflaheimildir á fiskveiðiárinu 2000/2001 svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land svar sem sjávarútvegsráðherra
 6. Flutningur veiðiheimilda fiskveiðiárin 1996/1997 til 2000/2001 svar sem sjávarútvegsráðherra
 7. Greiðslur fyrir veiðiheimildir 1996/1997 til 2000/2001 svar sem sjávarútvegsráðherra
 8. Hafsbotninn við Ísland munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 9. Heildarskuldir sjávarútvegsins svar sem sjávarútvegsráðherra
 10. Hvalir munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 11. Jafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráð svar sem sjávarútvegsráðherra
 12. Kostnaður við stjórn fiskveiða svar sem sjávarútvegsráðherra
 13. Kræklingarækt munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 14. Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 15. Landanir á Vestfjörðum svar sem sjávarútvegsráðherra
 16. Laun og launahlutfall í flotanum svar sem sjávarútvegsráðherra
 17. Loðnuveiðar svar sem sjávarútvegsráðherra
 18. Nýting afla af fullvinnsluskipum svar sem sjávarútvegsráðherra
 19. Rannsóknir á áhrifum veiðarfæra svar sem sjávarútvegsráðherra
 20. Skýrsla Hagfræðistofnunar HÍ um tekjuskiptingu á Íslandi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 21. Tilraunaveiðar með gildrum munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 22. Úthald hafrannsóknaskipa svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 23. Útræðisréttur strandjarða munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 24. Verð og reglur um útfluttan fisk svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 25. Verðmæti steinbítskvóta munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 26. Þorskveiði smábáta svar sem sjávarútvegsráðherra
 27. Þróunarsjóður sjávarútvegsins svar sem sjávarútvegsráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Atvinnumöguleikar kvenna í fiskvinnslu munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 2. Áhrif hrefnustofnsins á viðgang þorskstofnsins munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. B-landamærastöðvar á Íslandi munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Boðað verkfall sjómanna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 5. Dragnótaveiðar í Faxaflóa svar sem sjávarútvegsráðherra
 6. Eftirlitsmenn Fiskistofu svar sem sjávarútvegsráðherra
 7. Fiskistofa svar sem sjávarútvegsráðherra
 8. Fyrirtæki í útgerð munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 9. Hafrannsóknastofnunin svar sem sjávarútvegsráðherra
 10. Hrefnuveiðar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 11. Hrognkelsa- og rækjuveiðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 12. Hvalveiðar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 13. Kjaradeila sjómanna og útvegsmanna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 14. Kostnaður við hafrannsóknarskip svar sem sjávarútvegsráðherra
 15. Loðnukvóti svar sem sjávarútvegsráðherra
 16. Löndun á þorski erlendis og stærðarflokkun þorskaflans á árunum 1930-80 svar sem sjávarútvegsráðherra
 17. Skipstjórakvóti svar sem sjávarútvegsráðherra
 18. Skólaskip fyrir grunnskólanemendur munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 19. Umgengni um nytjastofna sjávar (viðurlög) munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 20. Útbreiðsla krabba, beitukóngs og öðuskeljar við Ísland svar sem sjávarútvegsráðherra
 21. Þingsályktun um hvalveiðar svar sem sjávarútvegsráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Aðgerðir til að vinna gegn áhrifum loftslagsbreytinga munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 2. Aflahlutdeildarkerfi við loðnuveiðar svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. Eignir, skuldir og aflaverðmæti í sjávarútvegi svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Eldi þorsks og annarra sjávardýra munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Forkaupsréttur sveitarfélaga að fiskiskipum svar sem sjávarútvegsráðherra
 6. Hvalveiðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 7. Kvótaþing, Verðlagsstofa skiptaverðs og takmörkun á flutningi aflamarks skýrsla sjávarútvegsráðherra
 8. Könnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslu munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 9. Reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 10. Tilfærsla á aflahlutdeild skýrsla sjávarútvegsráðherra skv. beiðni
 11. Verðmæti seldra veiðiheimilda svar sem sjávarútvegsráðherra
 12. Þóknun LÍÚ fyrir innheimtu tryggingagjalds svar sem sjávarútvegsráðherra
 13. Þróun aflamarks svar sem sjávarútvegsráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Menntun þeirra sem hafa leyfi til fornleifarannsókna fyrirspurn til menntamálaráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Framtíðaráætlanir um útgjöld heilbrigðis- og tryggingakerfisins fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Framtíðaráætlanir um útgjöld til menntamála fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Jarðgufuvirkjanir utan miðhálendisins fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 4. Tekjuskattur og bótagreiðslur fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Vatnsorka utan miðhálendisins fyrirspurn til iðnaðarráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Raforkuframleiðsla Hitaveitu Suðurnesja og Landsvirkjunar fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Þróun kaupmáttar launa fyrirspurn til forsætisráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Hagræn stjórntæki og umhverfisvernd fyrirspurn til umhverfisráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Einkavæðing og tekjumarkmið fjárlaga fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Innheimta virðisaukaskatts fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Skipting heildarútlána Stofnlánadeildar landbúnaðarins fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Auglýsinga- og kynningarkostnaður dóms- og kirkjumálaráðuneytis fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Auglýsinga- og kynningarkostnaður félagsmálaráðuneytis fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Auglýsinga- og kynningarkostnaður forsætisráðuneytis fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Auglýsinga- og kynningarkostnaður heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 5. Auglýsinga- og kynningarkostnaður iðnaðarráðuneytis fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 6. Auglýsinga- og kynningarkostnaður landbúnaðarráðuneytis fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 7. Auglýsinga- og kynningarkostnaður menntamálaráðuneytis fyrirspurn til menntamálaráðherra
 8. Auglýsinga- og kynningarkostnaður samgönguráðuneytis fyrirspurn til samgönguráðherra
 9. Auglýsinga- og kynningarkostnaður sjávarútvegsráðuneytis fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 10. Auglýsinga- og kynningarkostnaður umhverfisráðuneytis fyrirspurn til umhverfisráðherra
 11. Auglýsinga- og kynningarkostnaður utanríkisráðuneytis fyrirspurn til utanríkisráðherra
 12. Auglýsinga- og kynningarkostnaður viðskiptaráðuneytis fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 13. Auglýsingakostnaður fjármálaráðuneytis fyrirspurn til fjármálaráðherra
 14. Vegalaus börn beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra

Meðflutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. Skelfiskveiðar og ástand lífríkis í Breiðafirði munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Útræðisréttur strandjarða munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Atvinnumöguleikar kvenna í fiskvinnslu munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 2. Hvalveiðar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Fríverslunarsamtök Evrópu 1998 skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA

122. þing, 1997–1998

 1. Fríverslunarsamtök Evrópu 1997 skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA

121. þing, 1996–1997

 1. Fríverslunarsamtök Evrópu 1996 skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA
 2. Samkeppnisstaða frjálsra leikhópa gagnvart opinberu leikhúsunum beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 3. Starfsemi hjúkrunarheimila og öldrunarstofnana fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Starfsleyfistillögur fyrir álver á Grundartanga skýrsla umhverfisnefnd

120. þing, 1995–1996

 1. Fríverslunarsamtök Evrópu 1995 skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA

115. þing, 1991–1992

 1. Norrænt samstarf 1991 til 1992 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 2. Starfsleyfistillögur fyrir álver á Keilisnesi skýrsla umhverfisnefnd