Skúli Guðmundsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

89. þing, 1968–1969

 1. Skuldir Íslendinga við aðrar þjóðir fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 2. Stækkun áburðarverksmiðjunnar fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

87. þing, 1966–1967

 1. Lýsishersluverksmiðja fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

86. þing, 1965–1966

 1. Félagsheimilasjóður fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 2. Greiðsla sjúkrakostnaðar í einkasjúkrahúsum fyrirspurn til félagsmálaráðherra

74. þing, 1954–1955

 1. Sparifjáruppbætur fyrirspurn til
 2. Verðtrygging sparifjár fyrirspurn til

71. þing, 1951–1952

 1. Rannsókn gegn Helga Benediktssyni fyrirspurn til
 2. Tryggingastofnun ríkisins fyrirspurn til

70. þing, 1950–1951

 1. Greiðsla á erfðafjárskatti með skuldabréfum fyrirspurn til
 2. Metzner og aðstoðarmaður hans fyrirspurn til
 3. Náttúrufriðun, verndun sögustaða o.fl. fyrirspurn til
 4. Vínveitingaleyfi lögreglustjórans í Reykjavík fyrirspurn til

68. þing, 1948–1949

 1. Aðstoð til síldarútvegsmanna fyrirspurn til
 2. Bygging fornminjasafns fyrirspurn til
 3. Bændaskólar fyrirspurn til
 4. Embættisbústaðir dómara fyrirspurn til
 5. Gjaldeyrismál fyrirspurn til
 6. Hvíldartími háseta á togurum fyrirspurn til
 7. Klak í ám og vötnum fyrirspurn til
 8. Kynbótastöðin á Úlfarsá fyrirspurn til
 9. Landbúnaðarvélar fyrirspurn til
 10. Launakjör alþingismanna fyrirspurn til
 11. Leiga á jarðhúsum fyrirspurn til
 12. Ljóskastarar í skipum fyrirspurn til
 13. Lýsisherzluverksmiðja fyrirspurn til
 14. Mannahald og launagreiðslu hjá fjárhagsráði og deildum þess fyrirspurn til
 15. Menntaskólakennsla í Laugarvatnsskóla fyrirspurn til
 16. Nefndir launaðar af ríkinu fyrirspurn til
 17. Njósnir fyrir flugvöllum ríkisins fyrirspurn til
 18. Riftun kaupsamnings um Silfurtún fyrirspurn til
 19. Ríkisreikningar fyrirspurn til
 20. Sementsverksmiðja fyrirspurn til
 21. Sjúkrahælin í Kumbaravogi og Kaldaðarnesi fyrirspurn til
 22. Skriðuklaustur fyrirspurn til
 23. Tolleftirgjöf af bifreiðum fyrirspurn til
 24. Úlfarsá í Mosfellssveit fyrirspurn til
 25. Vatnsréttindi í Þjórsá fyrirspurn til
 26. Vegamál fyrirspurn til
 27. Verðmæti landbúnaðarvöru fyrirspurn til
 28. Þjóðartekjur af útgerð 1947 fyrirspurn til

67. þing, 1947–1948

 1. Ríkisreikningar 1944, 1945 og 1946 fyrirspurn til

66. þing, 1946–1947

 1. Framleiðslutæki þjóðarinnar fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Vatnsveitur fyrirspurn til

63. þing, 1944–1945

 1. Ákvæðisvinna fyrirspurn til samgönguráðherra

59. þing, 1942

 1. Atvinnumál fyrirspurn til atvinnumálaráðherra

54. þing, 1939–1940

 1. Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir svar við óundirbúinni fyrirspurn sem atvinnumálaráðherra
 2. Talstöðvar í fiskiskipum o. fl. munnlegt svar sem atvinnumálaráðherra

53. þing, 1938

 1. Síldarverksmiðja á Raufarhöfn munnlegt svar sem atvinnumálaráðherra

Meðflutningsmaður

89. þing, 1968–1969

 1. Áburðarkaup og rekstrarlán bænda fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 2. Búrfellsvirkjun fyrirspurn til munnlegs svars til orkumálaráðherra
 3. Félagsheimilasjóður fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 4. Framkvæmd á lögum nr. 83/1967 fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 5. Fuglafriðun fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 6. Gjaldeyristekjur í sambandi við starfsemi varnarliðsins fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 7. Kaup á tilbúnum áburði (ráðstafanir vegna) fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 8. Landgræðsla sjálfboðaliða fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 9. Lán og styrkir úr atvinnubótasjóði og atvinnujöfnunarsjóði fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 10. Mál heyrnleysingja fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 11. Samningsréttur Bandalags háskólamanna fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 12. Útbreiðsla sjónvarps fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 13. Vextir af innheimtum ríkissjóðstekjum fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra

88. þing, 1967–1968

 1. Breytingar á nýju vísitölunni fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 2. Rekstur Tryggingastofnunar ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar

86. þing, 1965–1966

 1. Kísilgúrverksmiðja fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 2. Lýsishersluverksmiðju fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar

85. þing, 1964–1965

 1. Dánar- og örorkubætur sjómanna fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 2. Félagsheimilasjóður fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 3. Vinnuvélar (ótollaðar) fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar

81. þing, 1960–1961

 1. Niðursuða sjávarafurða á Siglufirði fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Yfirvinna kennara fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar

75. þing, 1955–1956

 1. Glersteypa fyrirspurn til
 2. Verðtrygging sparifjár fyrirspurn til

74. þing, 1954–1955

 1. Bygging þingmannabústaðar fyrirspurn til
 2. Kjarvalshús fyrirspurn til

71. þing, 1951–1952

 1. Kristfjárjarðir o. fl. fyrirspurn til munnlegs svars til
 2. Mannahald við vöruskömmtun og verðlagseftirlit fyrirspurn til munnlegs svars til

69. þing, 1949–1950

 1. Lánveitingar til skipakaupa o.fl. fyrirspurn til munnlegs svars til
 2. Skipun læknishéraða fyrirspurn til munnlegs svars til

67. þing, 1947–1948

 1. Áhættuiðgjöld til Tryggingastofnunar ríkisins 1947 fyrirspurn til munnlegs svars til
 2. Starfskerfi og rekstrargjöld ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til
 3. Þingmannabústaður fyrirspurn til munnlegs svars til
 4. Þjóðleikhúsið fyrirspurn til munnlegs svars til

53. þing, 1938

 1. Síldarverksmiðja á Raufarhöfn munnlegt svar sem atvinnumálaráðherra