Sólveig Pétursdóttir: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

131. þing, 2004–2005

 1. Evrópuráðsþingið 2004 skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

130. þing, 2003–2004

 1. Evrópuráðsþingið 2003 skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

128. þing, 2002–2003

 1. Aðgerðir til að efla löggæslu munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Aðskilnaður ríkis og þjóðkirkju svar sem dómsmálaráðherra
 3. Atvinnu- og dvalarleyfi útlendinga munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 4. Birting skoðanakannana rétt fyrir kosningar svar sem dómsmálaráðherra
 5. Fangelsismál munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 6. Fjöldi lögreglumanna svar sem dómsmálaráðherra
 7. Fjöldi lögreglumanna svar sem dómsmálaráðherra
 8. Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land svar sem dómsmálaráðherra
 9. Flutningur hættulegra efna um jarðgöng munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 10. Flutningur opinberra starfa og stofnana svar sem dómsmálaráðherra
 11. Kostnaður við viðgerðir á varðskipum svar sem dómsmálaráðherra
 12. Kynferðisbrot svar sem dómsmálaráðherra
 13. Leyniþjónusta munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 14. Löggæslukostnaður svar sem dómsmálaráðherra
 15. Löggæslumál í Rangárvallasýslu munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 16. Mannshvörf svar sem dómsmálaráðherra
 17. Meðferð opinberra mála munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 18. Reiknilíkan fyrir rekstur sýslumannsembætta munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 19. Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga svar sem dómsmálaráðherra
 20. Réttarstaða bifreiðastjóra sem aka eftir vegöxlum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 21. Réttarstaða fólks í hjúskap og óvígðri sambúð munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 22. Réttur þolenda kynferðisbrota svar sem dómsmálaráðherra
 23. Samstarf Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna til að stemma stigu við glæpastarfsemi svar sem dómsmálaráðherra
 24. Skráning ökutækja munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 25. Skýrslutaka af börnum í Barnahúsi og dómhúsum svar sem dómsmálaráðherra
 26. Staða umferðaröryggismála 2002 skýrsla dómsmálaráðherra
 27. Svipting lögræðis og fjárræðis svar sem dómsmálaráðherra
 28. Söfnunarkassar og happdrættisvélar svar sem dómsmálaráðherra
 29. Tollgæsla í Grundartangahöfn munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 30. Umfang happdættismarkaðarins svar sem dómsmálaráðherra
 31. Umferðarsektir svar sem dómsmálaráðherra
 32. Umferðarslys í Reykjavík munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 33. Ættleiðingar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 34. Ættleiðingar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 35. Ættleiðingar frá útlöndum svar sem dómsmálaráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Aukið lögreglueftirlit munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Ákvörðun refsinga við afbrotum svar sem dómsmálaráðherra
 3. Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land svar sem dómsmálaráðherra
 4. Fyrirkomulag ökuprófa svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 5. Jafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráð svar sem dómsmálaráðherra
 6. Lögreglan í Reykjavík munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 7. Meðferð við vímuvanda fanga munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 8. Meðlagsgreiðslur munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 9. Nauðgunarmál svar sem dómsmálaráðherra
 10. Nálgunarbann svar sem dómsmálaráðherra
 11. Persónuskrár svar sem dómsmálaráðherra
 12. Rannsókn á dreifingu barnakláms á netinu svar sem dómsmálaráðherra
 13. Rannsókn óupplýstra mannshvarfa svar sem dómsmálaráðherra
 14. Reglur um flutning hættulegra efna um jarðgöng svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 15. Skemmtanahald á útihátíðum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 16. Staða og þróun löggæslu skýrsla dómsmálaráðherra skv. beiðni
 17. Umferð á Reykjanesbraut svar sem dómsmálaráðherra
 18. Upplýsingar um fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 19. Útkallstími björgunarþyrlu og stjórn björgunaraðgerða munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 20. Öryggisráðstafanir lögreglunnar í tengslum við fund utanríkisráðherra NATO munnlegt svar sem dómsmálaráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Aðgerðir lögreglunnar í fíkniefnamálum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 2. Akstur og hvíldartími ökumanna svar sem dómsmálaráðherra
 3. Andúð gegn útlendingum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 4. Eftirlit á nektarstöðum svar sem dómsmálaráðherra
 5. Einbreiðar brýr munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 6. Fangelsismál munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 7. Fíkniefnanotkun í fangelsum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 8. Fjöldi afbrota og fjölgun lögreglumanna svar sem dómsmálaráðherra
 9. Fjöldi og orsakir umferðarslysa á Reykjanesbraut svar sem dómsmálaráðherra
 10. Flóttamenn svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 11. Flugfloti og varðskip Landhelgisgæslunnar svar sem dómsmálaráðherra
 12. Flutningur á fjarvinnslustörfum út á land svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 13. Flutningur eldfimra efna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 14. Framlög til lögregluumdæmis Árnessýslu munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 15. Gildistaka Schengen-samkomulagsins munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 16. Gjaldþrot einstaklinga svar sem dómsmálaráðherra
 17. Hjónabönd útlendinga hér á landi svar sem dómsmálaráðherra
 18. Hlutverk ríkislögreglustjóra munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 19. Jöfnunarsjóður sókna svar sem dómsmálaráðherra
 20. Konur í lögreglunni svar sem dómsmálaráðherra
 21. Lagaheimild til að skylda sakborninga til dvalar á meðferðarstofnun munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 22. Launagreiðslur fanga munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 23. Launakjör lögreglumanna hér á landi og í Danmörku svar sem dómsmálaráðherra
 24. Löggjöf og eftirlit með klámi, vændi o.fl. skýrsla dómsmálaráðherra skv. beiðni
 25. Löggæsla á Akranesi og í Borgarnesi svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 26. Meðferð mála ungra sakborninga svar sem dómsmálaráðherra
 27. Ráðningar í stöðu dómara svar sem dómsmálaráðherra
 28. Rekstrarform í löggæslu svar sem dómsmálaráðherra
 29. Reynslulausn svar sem dómsmálaráðherra
 30. Reynslulausn fanga svar sem dómsmálaráðherra
 31. Réttarstaða sambúðarfólks skýrsla dómsmálaráðherra skv. beiðni
 32. Samfélagsþjónusta munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 33. Samfélagsþjónusta í tengslum við dóma og refsingar svar sem dómsmálaráðherra
 34. Sjómælingar við Ísland svar sem dómsmálaráðherra
 35. Skipun hæstaréttardómara munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 36. Sporhundar hjálparsveitar skáta í Hafnarfirði svar sem dómsmálaráðherra
 37. Staða lögreglumála í Árnessýslu svar sem dómsmálaráðherra
 38. Starfsemi Landhelgisgæslunnar svar sem dómsmálaráðherra
 39. Starfsmenn Landhelgisgæslunnar svar sem dómsmálaráðherra
 40. Stöðugildi lögreglumanna í sveitarfélögum svar sem dómsmálaráðherra
 41. Sýslumannsembættið í Ólafsfirði svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 42. Söfnunarkassar og happdrættisvélar svar sem dómsmálaráðherra
 43. Umferðaröryggisáætlun 2001--2012 svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 44. Umferðaröryggisáætlun og umferðaröryggismál munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 45. Umferðaröryggismál munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 46. Úthald og öryggishlutverk landhelgisgæsluskipanna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 47. Úthlutun úr Jöfnunarsjóði sókna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 48. Vegagerðarmenn í umferðareftirliti munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 49. Viðgerðir á tveim varðskipum erlendis svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 50. Yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi munnlegt svar sem dómsmálaráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Aðgerðir gegn ofbeldi og ránum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 2. Áfengiskaupaaldur skýrsla dómsmálaráðherra
 3. Breyting á áfengiskaupaaldri munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 4. Dvalarleyfi háð takmörkunum svar sem dómsmálaráðherra
 5. Eftirlit á skilorði munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 6. Fíkniefni og vopn sem lagt hefur verið hald á svar sem dómsmálaráðherra
 7. Framsal Háskóla Íslands á einkaleyfi til peningahappdrættis munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 8. Gjald fyrir ökupróf, ökuskírteini og vegabréf svar sem dómsmálaráðherra
 9. Gæsluvarðhaldsvistun barna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 10. Heilbrigðisþjónusta við unga afbrotamenn munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 11. Heimsóknir útlendinga munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 12. Koma útlendinga til Íslands svar sem dómsmálaráðherra
 13. Kynferðisleg misnotkun á börnum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 14. Lagabreytingar í kjölfar hækkunar sjálfræðisaldurs svar sem dómsmálaráðherra
 15. Leiðbeiningar- og tilkynningarskylda fyrir brotaþola munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 16. Löggæsla í Grindavík svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 17. Löggæsla í Mosfellsbæ og á Seltjarnarnesi munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 18. Mannshvörf síðan 1944 svar sem dómsmálaráðherra
 19. Nálgunarbann munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 20. Ný gögn í Geirfinnsmálinu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 21. Reglur um öryggisbúnað í bifreiðum fatlaðra munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 22. Sala og eftirlit með skoteldum svar sem dómsmálaráðherra
 23. Skoteldar svar sem dómsmálaráðherra
 24. Skráning afbrota munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 25. Smíði nýs varðskips svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 26. Staða umferðaröryggismála í ársbyrjun 2000 skýrsla dómsmálaráðherra
 27. Staðlar fyrir lögreglubifreiðir munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 28. Staðlar fyrir mannafla á lögreglustöðvum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 29. Starfsemi Barnahúss svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 30. Söfnunarkassar og happdrættisvélar svar sem dómsmálaráðherra
 31. Tæknibúnaður lögreglunnar á landsbyggðinni svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 32. Umgengni barna við báða foreldra svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 33. Viðbrögð við vandamálum sem tengjast spilafíkn munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 34. Ættleiðingar einhleypra svar sem dómsmálaráðherra
 35. Öryggismál á hálendi Íslands svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra

124. þing, 1999

 1. Yfirheyrslur yfir börnum út af kynferðisbrotum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Norður-Atlantshafsþingið 1998 skýrsla Íslandsdeild Norður-Atlantshafsþingsins

122. þing, 1997–1998

 1. Norður-Atlantshafsþingið 1997 skýrsla Íslandsdeild Norður-Atlantshafsþingsins

121. þing, 1996–1997

 1. Hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi) skýrsla allsherjarnefnd
 2. Norður-Atlantshafsþingið 1996 skýrsla Íslandsdeild Norður-Atlantshafsþingsins

120. þing, 1995–1996

 1. Norður-Atlantshafsþingið 1995 skýrsla Íslandsdeild Norður-Atlantshafsþingsins

118. þing, 1994–1995

 1. Athugun á einstökum ákvæðum skaðabótalaga skýrsla allsherjarnefnd
 2. Reglur um veitingu ríkisborgararéttar skýrsla allsherjarnefnd

115. þing, 1991–1992

 1. Fæðingarorlof (afgreiðsla frumvarps o.fl.) fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Barnalög fyrirspurn til dómsmálaráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Kynferðisbrot fyrirspurn til dómsmálaráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Aðgerðir vegna komu fulltrúa Sea Shepherd samtakanna fyrirspurn til dómsmálaráðherra

Meðflutningsmaður

121. þing, 1996–1997

 1. Samkeppnisstaða frjálsra leikhópa gagnvart opinberu leikhúsunum beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Norður-Atlantshafsþingið 1991 skýrsla Íslandsdeild Norður-Atlantshafsþingsins
 2. Vegalaus börn beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Afkoma ríkissjóðs beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi
 2. Málefni Sigló hf. og fleira beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi
 3. Tryggingar Landsbanka Íslands vegna skulda Sambands íslenskra samvinnufélaga beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi