Steingrímur Hermannsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Ályktanir 112. löggjafarþings skýrsla forsætisráðherra
 2. Ferðakostnaður ráðherra svar sem forsætisráðherra
 3. Fjármál embættis húsameistara ríkisins svar sem forsætisráðherra
 4. Nefnd um atvinnu- og byggðamál í uppsveitum Árnessýslu svar sem forsætisráðherra
 5. Opinber aðstoð til skreiðarframleiðenda svar sem forsætisráðherra
 6. Vísinda- og tæknistefna skýrsla forsætisráðherra
 7. Þjóðhagsáætlun 1991 skýrsla forsætisráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Alþjóðleg ráðstefna um verndun hafsins svar sem forsætisráðherra
 2. Atvinnutryggingarsjóður útflutningsgreina skýrsla forsætisráðherra
 3. Atvinnuþróun á Norðurlandi vestra svar sem forsætisráðherra
 4. Áhrif lögbundinna forréttinda svar sem forsætisráðherra
 5. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri á Íslandi skýrsla forsætisráðherra skv. beiðni
 6. Framkvæmd ályktana Alþingis á síðastliðnum fimm árum skýrsla forsætisráðherra skv. beiðni
 7. Fræðsla um Evrópumálefni svar sem forsætisráðherra
 8. Hlutur Þróunarfélagsins í Iceland Crown svar sem forsætisráðherra
 9. Húsameistari ríkisins (viðskipti við opinberar stofnanir) svar sem forsætisráðherra
 10. Listaverk í eigu banka og sjóða svar sem forsætisráðherra
 11. Nefndir og ráð á vegum ríkisins svar sem forsætisráðherra
 12. Sérfræðiþjónusta á vegum ríkisstjórnarinnar svar sem forsætisráðherra
 13. Þjóðhagsáætlun 1990 skýrsla forsætisráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Eiginfjárrýrnun fyrirtækja í sjávarútvegi svar sem forsætisráðherra
 2. Staða og rekstur fiskvinnslufyrirtækja skýrsla forsætisráðherra skv. beiðni
 3. Starfsemi Þróunarfélags Íslands hf. skýrsla forsætisráðherra skv. beiðni
 4. Varnir gegn mengun hafsins við Ísland svar sem forsætisráðherra
 5. Þjóðhagsáætlun 1989 skýrsla forsætisráðherra
 6. Þróun launa ríkisstarfsmanna svar sem forsætisráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Afstaða Íslands til framkvæmdar afvopnunartillagna munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 2. Áhrif byggingarkostnaðar flugstöðvarinnar á rekstrarútgjöld fyrirtækja svar sem utanríkisráðherra
 3. Heimsóknir herskipa og kjarnavopn munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 4. Hernaðarframkvæmdir munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 5. Kjarnorkuvopnalaust Ísland munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 6. Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson skýrsla utanríkisráðherra skv. beiðni
 7. Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson skýrsla utanríkisráðherra skv. beiðni
 8. Mengun af völdum olíuleka frá eldsneytisgeymum svar sem utanríkisráðherra
 9. Stjórn Ísraelsmanna á herteknum svæðum munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 10. Strjálbýlisátak Evrópuráðsins munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 11. Utanríkismál skýrsla utanríkisráðherra
 12. Viðskipti við Suður-Afríku munnlegt svar sem utanríkisráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Alþingiskosningar og þinghald munnlegt svar sem forsætisráðherra
 2. Ávana- og fíkniefni munnlegt svar sem forsætisráðherra
 3. Búseta í heimabyggð munnlegt svar sem forsætisráðherra
 4. Dómhús fyrir Hæstarétt Íslands svar sem forsætisráðherra
 5. Fíkniefnamál skýrsla forsætisráðherra skv. beiðni
 6. Fríiðnaðarsvæði skýrsla forsætisráðherra
 7. Hjálparstöð fyrir börn og unglinga munnlegt svar sem forsætisráðherra
 8. Notkun almannafjár til tækifærisgjafa munnlegt svar sem forsætisráðherra
 9. Stjórnarskrárnefnd munnlegt svar sem forsætisráðherra
 10. Útflutningsverðmæti og gjaldeyrisöflun eftir kjördæmum svar sem forsætisráðherra
 11. Yfirlýsingar í tengslum við kjarasamninga munnlegt svar sem forsætisráðherra
 12. Þjóðhagsáætlun 1987 skýrsla forsætisráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Almenn stjórnsýslulöggjöf munnlegt svar sem forsætisráðherra
 2. Alþjóðasamningur um afnám mismununar gagnvart konum munnlegt svar sem forsætisráðherra
 3. Bifreiðamál ráðherra svar sem fjármálaráðherra
 4. Byggðanefnd þingflokkanna munnlegt svar sem forsætisráðherra
 5. Friðarár Sameinuðu þjóðanna 1986 munnlegt svar sem forsætisráðherra
 6. Fríiðnaðarsvæðið við Keflavíkuflugvöll munnlegt svar sem forsætisráðherra
 7. Greiðslur til Vinnuveitendasambands Íslands svar sem forsætisráðherra
 8. Hlutabréf ríkisins í Flugleiðum munnlegt svar sem forsætisráðherra
 9. Kjötinnflutningur varnarliðsins munnlegt svar sem forsætisráðherra
 10. Lán Byggðasjóðs til Flugfisks - Flateyri hf. munnlegt svar sem forsætisráðherra
 11. Lánsfjárfyrirheit vegna kaupa á togaranum Má munnlegt svar sem forsætisráðherra
 12. Viðræður við Alusuisse svar sem forsætisráðherra
 13. Þátttaka Íslands í vísindasamstarfi Evrópuþjóða munnlegt svar sem forsætisráðherra
 14. Þjóðhagsáætlun skýrsla forsætisráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Atvinnumál í Hafnarfirði munnlegt svar sem forsætisráðherra
 2. Flótti háskólamenntaðra manna úr þjónustu ríkisins munnlegt svar sem forsætisráðherra
 3. Framlag til hjálparstarfs í Eþíópíu munnlegt svar sem forsætisráðherra
 4. Hagsmunaárekstrar í stjórnsýslunni munnlegt svar sem forsætisráðherra
 5. Heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar munnlegt svar sem forsætisráðherra
 6. Íhlutun stjórnvalda í kjarasamninga munnlegt svar sem forsætisráðherra
 7. Kolbeinsey munnlegt svar sem forsætisráðherra
 8. Launakjör kvenna og karla munnlegt svar sem forsætisráðherra
 9. Lán til fiskeldisstöðva munnlegt svar sem forsætisráðherra
 10. Þjóðhagsáætlun skýrsla forsætisráðherra

106. þing, 1983–1984

 1. Greiðslur ríkisfyrirtækja til Vinnuveitendasambandsins munnlegt svar sem forsætisráðherra
 2. Kostnaður af kynningu á efnahagsaðgerðum Sjálfsæðisflokks og Framsóknarflokks munnlegt svar sem forsætisráðherra
 3. Samanburðarkannanir á launakjörum kvenna og karla munnlegt svar sem forsætisráðherra
 4. Þjóðhagsáætlun 1984 skýrsla forsætisráðherra
 5. Þormóður rammi munnlegt svar sem forsætisráðherra

105. þing, 1982–1983

 1. Endurbygging Egilsstaðaflugvallar munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Fjarskiptasamband við skip á Breiðafjarðarmiðum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Rækjuveiðar við Húnaflóa munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Stjórn og starfræksla póst- og símamála munnlegt svar sem samgönguráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Ellilífeyrir sjómanna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Fiskikort munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. Framvkæmd vegáætlunar 1981 skýrsla samgönguráðherra
 4. Hafnarframkvæmdir 1981 skýrsla samgönguráðherra
 5. Leiguskip Skipaútgerðar ríkisins munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Símaþjónusta opinberra stjórnsýslustofnana munnlegt svar sem samgönguráðherra
 7. Stöðuveiting stöðvarstjóra Pósts og síma á Ísafirði munnlegt svar sem samgönguráðherra
 8. Tilraunageymir til veiðarfærarannsókna munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 9. Útboð verklegra framkæmda munnlegt svar sem samgönguráðherra
 10. Viðaukatillaga við vegáætlun munnlegt svar sem samgönguráðherra
 11. Örbylgjustöðvar á Skaga og í Grímsey munnlegt svar sem samgönguráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Framkvæmd vegáætlunar 1980 skýrsla samgönguráðherra
 2. Fæðispeningar sjómanna munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. Húsnæðismál póstþjónustunnar í Reykjavík munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Lánskjör Fiskveiðasjóðs munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Málefni Flugleiða skýrsla samgönguráðherra skv. beiðni
 6. Reykjanesbraut munnlegt svar sem samgönguráðherra
 7. Símamál munnlegt svar sem samgönguráðherra
 8. Símamál í Kjósarhreppi munnlegt svar sem samgönguráðherra
 9. Skilyrði fyrir ríkisábyrgð vegna lántöku Flugleiða munnlegt svar sem samgönguráðherra
 10. Skýrsla samgönguráðherra um hafnarframkvæmdir 1980 skýrsla samgönguráðherrasamgönguráðherra
 11. Smíði brúar á Ölfusá munnlegt svar sem samgönguráðherra
 12. Tilkynningarskylda íslenskra skipa munnlegt svar sem samgönguráðherra

102. þing, 1979–1980

 1. Framkvæmd vegáætlunar 1979 skýrsla samgönguráðherra
 2. Hafnarframkvæmdir 1979 skýrsla samgönguráðherra
 3. Símamál (um símamál) munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Símamál á Austurlandi munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Símamál í Kjalarnes- og Kjósarhreppum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Tilraunaveiðar með dragnót munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 7. Útboð verklegra framkvæmda munnlegt svar sem samgönguráðherra

100. þing, 1978–1979

 1. Hefting landbrots munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Hvar í dómskerfinu eru stödd nokkur mál sem teljast til efnahagslegra afbrota munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 3. Jarðakaupalán munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 4. Ráðstafanir vegna riðuveiki í sauðfé munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 5. Rekstrarlán til sauðfjárbænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 6. Skógrækt ríkisins munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 7. Skýrsla um meðferð dómsmála skýrsla dómsmálaráðherradómsmálaráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Framfærslukostnaður fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Styrkveiting Norðurlandaráðs til íþrótta fyrirspurn til forsætisráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Raforkuframkvæmdir og rannsóknir í Vestfjarðakjördæmi fyrirspurn til
 2. Rafvæðing dreifbýlisins fyrirspurn til iðnaðarráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Breytingar á skattalögum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Hitaveituframkvæmdir í Hafnarfirði, Kópavogi og Garðahreppi fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Línusvæði fyrir Vestfjörðum fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 4. Ráðstafanir til að fyrirbyggja raforkuskort á Vestfjörðum fyrirspurn til
 5. Vanskil hafna fyrirspurn til samgönguráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Bygging leiguhúsnæðis fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Framkvæmd leyfisveitinga og annarra veiðitakmarkana í sjávarútvegi fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Jöfnun á flutningskostnaði fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Rafvæðing dreifbýlisins fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Þjóðvegir í kaupstöðum og kauptúnum fyrirspurn til samgönguráðherra

Meðflutningsmaður

117. þing, 1993–1994

 1. Ráðstefnan um öryggi og samvinnu í Evrópu 1993 skýrsla Íslandsdeild ráðstefnu um öryggi og samvinnu í Evrópu

116. þing, 1992–1993

 1. Túlkun á samningi milli Íslands, Noregs og Grænlands um loðnustofninn skýrsla utanríkismálanefnd

110. þing, 1987–1988

 1. Stjórn Ísraelsmanna á herteknum svæðum munnlegt svar sem utanríkisráðherra
 2. Strjálbýlisátak Evrópuráðsins munnlegt svar sem utanríkisráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Yfirlýsingar í tengslum við kjarasamninga munnlegt svar sem forsætisráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Lán til fiskeldisstöðva munnlegt svar sem forsætisráðherra

106. þing, 1983–1984

 1. Samanburðarkannanir á launakjörum kvenna og karla munnlegt svar sem forsætisráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Ellilífeyrir sjómanna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Símaþjónusta opinberra stjórnsýslustofnana munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Stöðuveiting stöðvarstjóra Pósts og síma á Ísafirði munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Tilraunageymir til veiðarfærarannsókna munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Útboð verklegra framkæmda munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Örbylgjustöðvar á Skaga og í Grímsey munnlegt svar sem samgönguráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Fæðispeningar sjómanna munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 2. Húsnæðismál póstþjónustunnar í Reykjavík munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Lánskjör Fiskveiðasjóðs munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Reykjanesbraut munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Símamál munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Símamál í Kjósarhreppi munnlegt svar sem samgönguráðherra
 7. Skilyrði fyrir ríkisábyrgð vegna lántöku Flugleiða munnlegt svar sem samgönguráðherra
 8. Tilkynningarskylda íslenskra skipa munnlegt svar sem samgönguráðherra

100. þing, 1978–1979

 1. Hvar í dómskerfinu eru stödd nokkur mál sem teljast til efnahagslegra afbrota munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Jarðakaupalán munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Ráðstafanir vegna riðuveiki í sauðfé munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra

99. þing, 1977–1978

 1. Sjónvarp fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Sundlaug við Endurhæfingadeild Borgarspítalans fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Áburðarverksmiðja ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 2. Leigu- og söluíbúðir á vegum sveitarfélaga fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Rafvæðing dreifbýlisins fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 2. Sjónvarpsskilyrði á fiskimiðum umhverfis landið fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Bygging læknisbústaðar á Hólmavík fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 2. Eignaraðild útvegsmanna að fiskiskipaflotanum fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 3. Hafnaáætlun fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 4. Landhelgissjóður fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 5. Rekstrargrundvöllur skuttogara fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 6. Rekstur skuttogara fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 7. Rækjuveiðar og rækjuvinnsla á Húnaflóasvæðinu fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 8. Skipun formanns stjórnarnefndar ríkisspítalanna fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 9. Stytting vinnutíma fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 10. Verkfallsréttur opinberra starfsmanna fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Framleiðslulán til íslensks iðnaðar fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 2. Opinberar nefndir sem lagðar hafa verið niður fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 3. Radíóstaðsetningartæki skipa fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 4. Skipun opinberra nefnda í tíð núverandi ríkisstjórnar fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Endurbætur vegna hraðfrystiiðnaðarins fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 2. Friðun Þingvalla fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 3. Íþróttamannvirki skóla fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 4. Sjónvarpsviðgerðir fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra