Sverrir Hermannsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. Umfang happdættismarkaðarins fyrirspurn til dómsmálaráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Hækkun vaxta af lánum Íbúðalánasjóðs fyrirspurn til félagsmálaráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Skipstjórakvóti fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Tilfærsla á aflahlutdeild beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra
 2. Tilfærsla á aflamarki beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra

124. þing, 1999

 1. Endurskoðun á stjórnkerfi fiskveiða fyrirspurn til forsætisráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Fréttaflutningur Ríkisútvarpsins um utanríkismál beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Almenningsbókasöfn munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Dagvistarstofnanir svar sem menntamálaráðherra
 3. Endurmat á störfum kennara munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Fjárhagsvandi Þjóðleikhússins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Fjárveitingar til Alþýðuskólans á Eiðum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Framtíð rásar tvö munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Gæsla í heimavistum svar sem menntamálaráðherra
 8. Heimilisfræðsla (endurskoðun laga) svar sem menntamálaráðherra
 9. Hússtjórnarfræðsla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 10. Íslenskt efni sjónvarpsstöðva í einkaeign munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 11. Íþróttaaðstaða í Menntaskólanum við Hamrahlíð munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 12. Kennaraskortur munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 13. Kennsla í útvegsfræðum við Háskóla Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 14. Náms- og kennslugögn munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 15. Rannsóknarlektor í sagnfræði (kennslu- og stjórnunarskylda) munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 16. Rannsóknarlektor í sagnfræði (setning í stöðu) munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 17. Réttindalausir við kennslustörf svar sem menntamálaráðherra
 18. Sálfræðiþjónusta á Austurlandi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 19. Sérkennsla skýrsla menntamálaráðherra skv. beiðni
 20. Skólaakstur svar sem menntamálaráðherra
 21. Skólamálaráð Reykjavíkur munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 22. Skriðuklaustur munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 23. Skýrsla OECD um íslenska menntastefnu munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 24. Stuðnings- og sérkennsla svar sem menntamálaráðherra
 25. Vísinda- og rannsóknaráð munnlegt svar sem menntamálaráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Aðgangur skóla að náms- og kennslugögnum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Byggingarkostnaður nýs útvarpshúss munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Dagvistarrými og skóladagheimili (um dagvistarrými og skóladagheimili) munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Fræðsla til varnar vímuefnaneyslu munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Kennarastöður munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Kennsla í útvegsfræðum við Háskóla Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Kennsluréttindi í grunnskólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 8. Kennsluréttindi kennara í framhaldsskólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 9. Kynlífsfræðsla í skólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 10. Laun, samnings- og verkfallsréttur og lögverndun á starfsheiti kennara munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 11. Lögverndun á starfsheiti kennara munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 12. Nám í ferðamannaþjónustu munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 13. Norsku- og sænskunám í grunnskóla og framhaldsskóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 14. Rannsóknir við Mývatn munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 15. Staða lektors í íslenskum bókmenntum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 16. Staða lektors í íslenskum bókmenntum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 17. Tjarnarskóli munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 18. Tóbaksvarnir munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 19. Útibú frá aðalskóla svar sem menntamálaráðherra
 20. Þátttaka Íslands í vísindasamstarfi Evrópuþjóða munnlegt svar sem forsætisráðherra
 21. Þjóðminjalög munnlegt svar sem menntamálaráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Aðveitustöð hjá Prestsbakka munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 2. Álver við Eyjafjörð munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Framhald samningaviðræðna við Alusuisse munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 4. Framkvæmd iðnaðarstefnu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Innkaup opinberra aðila á innlendum iðnaðarvörum munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Kísilmálmverksmiðja á Grundartanga munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Kynning á líftækni munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 9. Olíuleit á landgrunni Íslands munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 10. Orkuverð til Járnblendifélagsins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 11. Rafmagnseftirlit ríkisins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 12. Sjóefnavinnsla á Reykjanesi skýrsla iðnaðarráðherra
 13. Starfsemi ríkisfyrirtækja er tilheyra starfssviði iðnaðarráðuneytis 1984 skýrsla iðnaðarráðherra
 14. Yfirtaka Landsvirkunar á Kröfluvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

106. þing, 1983–1984

 1. `tarfsemi ríkisfyrirtækja og hlutafélaga með ríkisaðild er tilheyra starssviði iðnaðarráðuneytis skýrsla iðnaðarráðherra
 2. Bráðabirgðasamningur milli Íslands og SwissAluminium skýrsla iðnaðarráðherra
 3. Dýpkunarskip munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Endurnýjun bræðslukera munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 5. Frestun Suðurlínu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 6. Jarðhitarannsóknir á Snæfellsnesi og í Dalasýslu munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 7. Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 8. Lífefnaiðnaður munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 9. Lokun járnblendiverksmiðjunnar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 10. Samstarfsnefnd um iðnráðgjöf munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 11. Starfsemi ríkisfyrirtækja og hlutafélaga með ríkisaðild er tilheyra starssviði iðnaðarráðuneytis ári skýrsla iðnaðarráðherra
 12. Suðurlína munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 13. Undirbúningsframkvæmdir við Fljótsdalsvirkjun munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Fiskikort fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Kortabók Íslands fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Móðurmálskennsla í fjölmiðlum fyrirspurn til menntamálaráðherra

100. þing, 1978–1979

 1. Brennsla svartolíu í fiskiskipum fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Útgáfa fiskikorta fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 3. Verðmyndun á bensíni og olíum fyrirspurn til viðskiptaráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Félagsmálasáttmáli Evrópu fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Fiskileit úti fyrir Austfjörðum fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 3. Fjöldi starfsliðs við stjórnsýslu fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Framkvæmd sveitarafvæðingar á Austurlandi 1973 fyrirspurn til
 5. Gjald til Iðnnemasambands Íslands fyrirspurn til menntamálaráðherra
 6. Yfirbyggingar á Bolungarvíkurvegi fyrirspurn til samgönguráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Flugvallargerð við Seyðisfjörð fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Lagarfossvirkjun fyrirspurn til iðnaðarráðherra

Meðflutningsmaður

125. þing, 1999–2000

 1. Norræna rannsóknarsamstarfsverkefnið "Byggð og tímatal í Norður-Atlantshafi" fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Norrænt samstarf 1987-1988 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

109. þing, 1986–1987

 1. Skólamálaráð Reykjavíkur munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Skriðuklaustur munnlegt svar sem menntamálaráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Olíuleit á landgrunni Íslands munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

106. þing, 1983–1984

 1. Samstarfsnefnd um iðnráðgjöf munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

105. þing, 1982–1983

 1. Norrænt samstarf 1982 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

103. þing, 1980–1981

 1. Málefni Ríkisútvarpsins beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra

99. þing, 1977–1978

 1. Byggðaáætlun Hólsfjalla og Möðrudals á Efra-Fjalli fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Fiskeldisstöð ríkisins í Kollafirði og fisksjúkdómanefnd fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 3. Ný stofnlína til Skagastrandar fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Áhugaleikfélög fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Bygging Seðlabankans fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 3. Framkvæmdir Vegagerðar ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 4. Heimili drykkjusjúklinga á Vífilsstöðum fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 5. Lánamál húsbyggjenda fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 6. Lánsfé til byggingar leiguhúsnæðis fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 7. Rafvæðing sveitanna fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 8. Sala Birningsstaða í Laxárdal fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 9. Sjómannastofur fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra