Tómas Ingi Olrich: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

130. þing, 2003–2004

 1. Ábyrgðarmenn námslána munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Bókasafnsskírteini svar sem menntamálaráðherra
 3. Bygging menningarhúsa á landsbyggðinni munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Endurgreiðslubyrði námslána munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Félags- og tómstundamál munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Fjöldatakmarkanir í Háskóla Íslands svar sem menntamálaráðherra
 7. Íþróttamiðstöð Íslands að Laugarvatni munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 8. Lífeyrisskuldbindingar Ríkisútvarpsins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 9. Menningarmál á Vesturlandi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 10. Nám í hagnýtri fjölmiðlun svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra
 11. Nám í hjúkrunarfræði munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 12. Sameining ríkisháskólanna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 13. Sjálfstæðar rannsóknir í Tækniháskóla Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 14. Starfsmenntun leiðsögumanna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 15. Textun sjónvarpsefnis svar sem menntamálaráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. Álagning STEF-gjalda á óskrifaða geisladiska munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Bygging menningarhúsa á landsbyggðinni munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Dreifmenntun í Vesturbyggð munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Efling fjarnáms munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Eftirlit með iðn- og starfsnámi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Einelti munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Fjarkennsla svar sem menntamálaráðherra
 8. Fjarnám í fámennum byggðum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 9. Fjöldatakmarkanir í Háskóla Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 10. Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land svar sem menntamálaráðherra
 11. Flutningur opinberra starfa og stofnana svar sem menntamálaráðherra
 12. Framhaldsskóli á Snæfellsnesi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 13. Framkvæmd laga um leikskóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 14. Framkvæmd skólahalds í grunnskólum skólaárin 1998--1999, 1999--2000 og 2000--2001 skýrsla menntamálaráðherra
 15. Heimakennsla á grunnskólastigi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 16. Húsnæðismál Listaháskóla Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 17. Húsnæðismál Tækniháskóla Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 18. Höfundaréttur munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 19. Íslenskt táknmál munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 20. Könnun á læsi fullorðinna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 21. Meistaranám iðngreina munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 22. Menningarmál á landsbyggðinni svar sem menntamálaráðherra
 23. Menningarstofnanir á Suðurlandi svar sem menntamálaráðherra
 24. Rekstur framhaldsskóla svar sem menntamálaráðherra
 25. Samkeppnisstaða háskóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 26. Samningur við sveitarfélög á Vesturlandi um menningarmál svar sem menntamálaráðherra
 27. Samræmd stúdentspróf munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 28. Sérhæfing fjölbrautaskóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 29. Skipting rannsókna- og þróunarfjár á milli fræðasviða og starfsgreina svar sem menntamálaráðherra
 30. Skipting rannsókna- og þróunarfjár á milli háskóla svar sem menntamálaráðherra
 31. Starfsemi Ríkisútvarpsins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 32. Stofnun framhaldsskóla á Snæfellsnesi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 33. Stofnun framhaldsskóla í Mosfellsbæ munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 34. Styrkir til útrásar íslenskrar dægurtónlistar svar sem menntamálaráðherra
 35. Styrkir til vísindarannsókna svar sem menntamálaráðherra
 36. Uppruni rannsókna- og þróunarfjár svar sem menntamálaráðherra
 37. Úrræði fyrir fullorðna sem eiga við læsisvanda að etja munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 38. Útsendingar Ríkisútvarpsins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 39. Varaeintakasafn Landsbókasafns -- Háskólabókasafns í Reykholti svar sem menntamálaráðherra
 40. Þjónusta við sjúk börn og unglinga svar sem menntamálaráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Aðalnámskrá grunnskóla svar sem menntamálaráðherra
 2. Aðflutningsgjöld af hljóðmagnarasettum til kennslu munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Aðstaða til fjarnáms munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Einsetning grunnskóla svar sem menntamálaráðherra
 5. Fjármálafræðsla í skólum svar sem menntamálaráðherra
 6. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum svar sem menntamálaráðherra
 7. Húsnæðismál Kvikmyndasafns Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 8. Jöfnun námskostnaðar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 9. Kostun á stöðum við háskóla svar sem menntamálaráðherra
 10. Málefni Þjóðminjasafnsins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 11. NATO-þingið 2001 skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins
 12. Nám í málm- og véltæknigreinum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 13. Ráðstöfunarfé ráðherra og ráðstöfun óskipts fjár á safnliðum svar sem menntamálaráðherra
 14. Reiknilíkan fyrir framhaldsskóla svar við óundirbúinni fyrirspurn sem menntamálaráðherra
 15. Starfsemi öldungadeilda svar sem menntamálaráðherra
 16. Stuðningur við frjáls félagasamtök á sviði umhverfis- og náttúruverndarmála svar sem menntamálaráðherra
 17. Textun íslensks sjónvarpsefnis svar sem menntamálaráðherra
 18. Tilnefning á heimsminjaskrá UNESCO munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 19. Úthlutun listamannalauna árin 2000, 2001 og 2002 svar sem menntamálaráðherra
 20. Úthlutun úr húsafriðunarsjóði svar sem menntamálaráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. NATO-þingið 2000 skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins

125. þing, 1999–2000

 1. NATO-þingið 1999 skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins

123. þing, 1998–1999

 1. Samskipti á neytendavörumarkaði fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 2. Samstarf mennta- og sjúkrastofnana til að bæta úr læknaskorti fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Upplýsingar úr sjúkraskrám fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

122. þing, 1997–1998

 1. Markaðshlutdeild fyrirtækja (málmbræðsluver) fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Markaðshlutdeild fyrirtækja (framleiðsla steinsteypu) fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Markaðshlutdeild fyrirtækja (öl- og gosdrykkjaframleiðsla) fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 4. Markaðshlutdeild fyrirtækja (útflutningur sjávarafurða) fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 5. Markaðshlutdeild fyrirtækja (sjávarútvegs- og fiskvinnslufyrirtæki) fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 6. Markaðshlutdeild fyrirtækja (áætlunarflug) fyrirspurn til samgönguráðherra
 7. Markaðshlutdeild fyrirtækja (sjóflutningar) fyrirspurn til samgönguráðherra
 8. Markaðshlutdeild fyrirtækja (tímarit) fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 9. Markaðshlutdeild fyrirtækja (dagblaðaútgáfa) fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 10. Markaðshlutdeild fyrirtækja (matvælamarkaður) fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 11. Markaðshlutdeild fyrirtækja (bankastarfsemi) fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 12. Markaðshlutdeild fyrirtækja (greiðslukortafyrirtæki) fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 13. Umferðarlög fyrirspurn til dómsmálaráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Greiðslur í lífeyrissjóði og almannatryggingar fyrirspurn til fjármálaráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Innheimta opinberra gjalda fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Reglur við innheimtu opinberra gjalda fyrirspurn til fjármálaráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Kostnaður og umfang rannsókna á vatnaflutningum til Fljótsdals fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Rannsóknir á umhverfisáhrifum vatnaflutninga fyrirspurn til umhverfisráðherra
 3. Vatnaflutningar til Fljótsdals fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 4. Viðhald húsa í einkaeign fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 5. Þjónusta Ríkisútvarpsins við heyrnarskerta og heyrnarlausa fyrirspurn til menntamálaráðherra
 6. Ættleiðing barna fyrirspurn til dómsmálaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Innflutningur prófunarefna fyrirspurn til viðskiptaráðherra

Meðflutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. Stofnun framhaldsskóla á Snæfellsnesi munnlegt svar sem menntamálaráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Evrópuráðsþingið 1998 skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

122. þing, 1997–1998

 1. Evrópuráðsþingið 1997 skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

121. þing, 1996–1997

 1. Evrópuráðsþingið 1996 skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
 2. Starfsleyfistillögur fyrir álver á Grundartanga skýrsla umhverfisnefnd

120. þing, 1995–1996

 1. Evrópuráðsþingið 1995 skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins

115. þing, 1991–1992

 1. Starfsleyfistillögur fyrir álver á Keilisnesi skýrsla umhverfisnefnd
 2. Vegalaus börn beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra