Vilhjálmur Hjálmarsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. Byggingamál kennaraskóla og skóla þroskaheftra fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Kennaraháskóli Íslands fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Símamál fyrirspurn til samgönguráðherra

99. þing, 1977–1978

 1. Aðstoð Þjóðleikhússins við áhugaleikfélögin munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Framkvæmd grunnskólalaga skýrsla menntamálaráðherra
 3. Fræðsla og þáttur fjölmiðla í áfengisvörnum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Hátíðarbrigði vegna stórafmælis Snorra Sturlusonar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Hlutur félagsheimilasjóðs af skemmtanaskatti munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Hönnun Þjóðarbókhlöðu munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Menntamálaráðuneytið skýrsla menntamálaráðherra
 8. Ráðstöfun húsakynna að Staðarfelli munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 9. Sjónvarp munnlegt svar sem menntamálaráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Sparnaður í rekstri Ríkisútvarpsins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Vandi landshlutasamtakanna við að fjármagna rekstur fræðsluskrifstofa munnlegt svar sem menntamálaráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Gjöf Jóns Sigurðssonar skýrsla menntamálaráðherra
 2. Kynlífsfræðsla í skólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Undanþága afnotagjalda af hljóðvarpi og sjónvarpi munnlegt svar sem menntamálaráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Endurvarpsstöðvar sjónvarps á Austurlandi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Flutningur sjónvarps á leikhúsverkum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Framhaldsnám hjúkrunarkvenna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Framkvæmd grunnskólalaga munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Kennaraháskóli Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Kennsla í sjúkra- og iðjuþjálfun munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Sjónvarpsmál á Austurlandi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 8. Staða félagsheimilasjóðs munnlegt svar sem menntamálaráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Starfshættir skóla fyrirspurn til menntamálaráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Afhending skuttogara fyrir Útgerðarfélag Akureyringa fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Friðuð svæði á Breiðafirði fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 3. Samkeppnishættir erlendra skipasmíðastöðva fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 4. Sjálfvirk radíódufl í íslenskum skipum fyrirspurn til samgönguráðherra
 5. Smíði skuttogara á Spáni fyrirspurn til fjármálaráðherra
 6. Tækniháskóli Íslands fyrirspurn til menntamálaráðherra
 7. Verðlagsgrundvöllur landbúnaðarvara fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 8. Öflun skeljasands til áburðar fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

90. þing, 1969–1970

 1. Aðstaða nemenda í strjálbýli fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Sjónvarpsmál fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Strandsiglingar fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

Meðflutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. Byggingamál Ríkisútvarpsins fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Framkvæmdir við dreifikerfi og búnað Ríkisútvarpsins fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 3. Sala á bv. Fonti fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra

99. þing, 1977–1978

 1. Aðstoð Þjóðleikhússins við áhugaleikfélögin munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Fræðsla og þáttur fjölmiðla í áfengisvörnum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Hátíðarbrigði vegna stórafmælis Snorra Sturlusonar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Hlutur félagsheimilasjóðs af skemmtanaskatti munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Hönnun Þjóðarbókhlöðu munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Ráðstöfun húsakynna að Staðarfelli munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Sjónvarp munnlegt svar sem menntamálaráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Sparnaður í rekstri Ríkisútvarpsins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Vandi landshlutasamtakanna við að fjármagna rekstur fræðsluskrifstofa munnlegt svar sem menntamálaráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Kynlífsfræðsla í skólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Undanþága afnotagjalda af hljóðvarpi og sjónvarpi munnlegt svar sem menntamálaráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Endurvarpsstöðvar sjónvarps á Austurlandi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Flutningur sjónvarps á leikhúsverkum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Framhaldsnám hjúkrunarkvenna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Framkvæmd grunnskólalaga munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Kennaraháskóli Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Kennsla í sjúkra- og iðjuþjálfun munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Sjónvarpsmál á Austurlandi munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 8. Staða félagsheimilasjóðs munnlegt svar sem menntamálaráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Áhugaleikfélög fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Bygging Seðlabankans fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 3. Félagsmálasáttmáli Evrópu fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 4. Fjöldi starfsliðs við stjórnsýslu fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 5. Framkvæmd sveitarafvæðingar á Austurlandi 1973 fyrirspurn til munnlegs svars til
 6. Framkvæmdir Vegagerðar ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 7. Gjald til Iðnnemasambands Íslands fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 8. Heimili drykkjusjúklinga á Vífilsstöðum fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 9. Lánamál húsbyggjenda fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 10. Lánsfé til byggingar leiguhúsnæðis fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 11. Rafvæðing sveitanna fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 12. Sala Birningsstaða í Laxárdal fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 13. Sjómannastofur fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 14. Yfirbyggingar á Bolungarvíkurvegi fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Læknaskortur í strjálbýli fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 2. Vegamál í Vesturlandskjördæmi fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

91. þing, 1970–1971

 1. Bygging verkamannabústaða fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 2. Dreifing raforku fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 3. Endurbætur á flugvöllum fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 4. Ferðamálaráð og Ferðaskrifstofa ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 5. Flugvallargerð á höfuðborgarsvæðinu fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 6. Hraðbraut í gegnum Kópavog (greiðslu kostnaðar við gerð á Hafnarfjarðarvegi) fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 7. Jarðvarmaveitur ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 8. Kal í túnum (ráðstafanir vegna) fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 9. Umferðarráð (vegna) fyrirspurn til munnlegs svars til dómsmálaráðherra
 10. Þingskjöl og Alþingistíðindi fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 11. Þungaskattur (af bifreið, samvkæmt ökumæli) fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

90. þing, 1969–1970

 1. Greiðsla rekstrarkostnaðar til skóla fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Lán og styrkveitingar atvinnumálanefndar ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 3. Raforkumál fyrirspurn til munnlegs svars til orkumálaráðherra
 4. Ráðstafanir í geðverndarmálum fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 5. Sjálfvirkt símakerfi fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 6. Sjálfvirkt símkerfi fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 7. Skóla- og námskostnaður fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra

89. þing, 1968–1969

 1. Fiskimálaráð fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 2. Gengistap áburðarverksmiðju og áburðarverð fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 3. Innlausn á íslenskum seðlum í erlendum bönkum fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 4. Sementsverksmiðja ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 5. Sementsverksmiðja ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 6. Verðlagsmál o.fl. fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 7. Vestfjarðaáætlun fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra

88. þing, 1967–1968

 1. Lánveitingar úr Byggingasjóði ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 2. Skólakostnaður fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar

79. þing, 1959

 1. Skattur á stóreignir fyrirspurn til
 2. Togarasmíð fyrirspurn til