Birgir Ísleifur Gunnarsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Skógræktarátak fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Happdrætti Háskóla Íslands fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Reglugerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Reglugerð um kostnaðaruppgjör milli ríkissjóðs og sveitarfélaga fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Sparnaður í menntamálum fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Styrkir til blaðaútgáfu fyrirspurn til fjármálaráðherra
 6. Störf ríkisskattanefndar fyrirspurn til fjármálaráðherra
 7. Úthlutunarreglur Lánasjóðs íslenskra námsmanna fyrirspurn til menntamálaráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Aðalnámsskrá fyrir grunnskóla beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 2. Endurskoðun útvarpslaga fyrirspurn til menntamálaráðherra

110. þing, 1987–1988

 1. Bann við ofbeldiskvikmyndum og Kvikmyndaeftirlitið munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Barnaefni í fjölmiðlum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Deilur kennarasamtaka og ríkisins munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 4. Félagsheimilasjóður og menningarsjóður félagsheimila svar sem menntamálaráðherra
 5. Fiskvinnsluskólar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Fjarkennsla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Framfærslumat námsmanna svar sem menntamálaráðherra
 8. Fréttaflutningur Ríkisútvarpsins um utanríkismál skýrsla menntamálaráðherra skv. beiðni
 9. Fræðsluútvarp Ríkisútvarpsins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 10. Fulbright-stofnunin munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 11. Hreindýr munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 12. Húsnæðismál Íþróttakennaraskóla Íslands svar sem menntamálaráðherra
 13. Iðjuþjálfar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 14. Íþróttasjóður svar sem menntamálaráðherra
 15. Jöfnun á námskostnaði munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 16. Landshlutaútvarp Ríkisútvarpsins munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 17. Lausar stöður kennara og skólastjóra og ráðning í þær munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 18. Leiðbeinendur og stundakennarar í grunnskólum og framhaldsskólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 19. Leiðbeinendur við kennslustörf svar sem menntamálaráðherra
 20. Málefni óperusöngvara munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 21. Menningarsjóður útvarpsstöðva munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 22. Menntun starfsfólks í ferðamannaþjónustu svar sem menntamálaráðherra
 23. Mývatnsrannsóknir munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 24. Nám á framhaldsskólastigi svar sem menntamálaráðherra
 25. Náms- og kennslugögn munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 26. Námslán munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 27. Ný löggjöf um háskóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 28. Ráðning í stöðu þjóðgarðsvarðar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 29. Rás 2 munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 30. Ritskoðun á fréttastofu sjónvarps munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 31. Samfelldur skóladagur barna á grunnskólastigi svar sem menntamálaráðherra
 32. Sjávarútvegsskóli munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 33. Vísindastefna munnlegt svar sem menntamálaráðherra

107. þing, 1984–1985

 1. Listiðnaður og iðnhönnun fyrirspurn til menntamálaráðherra

106. þing, 1983–1984

 1. Útflutningur dilkakjöts fyrirspurn til viðskiptaráðherra

105. þing, 1982–1983

 1. Aldurshámark starfsmanna ríkisins fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Réttindi sjúkranuddara fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Verðjöfnunargjald af raforku fyrirspurn til iðnaðarráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Skattamál fyrirspurn til fjármálaráðherra

102. þing, 1979–1980

 1. Símamál fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Störf stjórnarskrárnefndar fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Útboð verklegra framkvæmda fyrirspurn til samgönguráðherra

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Vestnorræna þingmannaráðið 1990 skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins

112. þing, 1989–1990

 1. Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra
 2. Nýtt álver beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Afkoma ríkissjóðs beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi
 2. Málefni Sigló hf. og fleira beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi
 3. Tryggingar Landsbanka Íslands vegna skulda Sambands íslenskra samvinnufélaga beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi

110. þing, 1987–1988

 1. Ritskoðun á fréttastofu sjónvarps munnlegt svar sem menntamálaráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Jöfnunargjald af innfluttum kartöflum beiðni um skýrslu til landbúnaðarráðherra

104. þing, 1981–1982

 1. Alkalískemmdir á steinsteypu í húsum fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 2. Áhrif tölvuvæðingar í skólakerfi landsins fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 3. Bókasafn Landsbankans og Seðlabankans fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 4. Fjáröflun fyrir Bjargráðasjóð fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 5. Fjölgun presta fyrirspurn til munnlegs svars til kirkjumálaráðherra
 6. Flóð Þjórsár í Villingaholtshreppi fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 7. Framkvæmd jöfnunar á starfsskilyrðum atvinnuveganna beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 8. Gjaldtaka tannlækna fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 9. Gróði bankakerfisins fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 10. Heilbrigðisþjónusta fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 11. Húsnæðisstofnun ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 12. Tollafgreiðslugjald á aðföng til iðnaðar fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 13. Tölvustýrð sneiðmyndatæki fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 14. Útboð verklegra framkæmda fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

103. þing, 1980–1981

 1. Fjármagn til yfirbyggingar vega fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 2. Símamál fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra

102. þing, 1979–1980

 1. Áfengiskaup ráðuneyta fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 2. Listskreytingar ískólum fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 3. Störf milliþinganefndar í byggðamálum fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra