Þórunn Sveinbjarnardóttir: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

139. þing, 2010–2011

 1. NATO og flóttamenn frá Afríku óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Niðurstaða loftslagsráðstefnu í Mexíkó óundirbúin fyrirspurn til umhverfisráðherra
 3. Norðurskautsmál 2010 skýrsla Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál

138. þing, 2009–2010

 1. Rafbyssur óundirbúin fyrirspurn til dómsmála- og mannréttindaráðherra
 2. Skuldbindingar vegna EES-samningsins fyrirspurn til utanríkisráðherra
 3. Stjórnskipun Íslands óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 4. Stofnun atvinnuvegaráðuneytis óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 5. Úthlutun hjá Fjölskylduhjálpinni óundirbúin fyrirspurn til félags- og tryggingamálaráðherra
 6. Þróunarsamvinnuáætlun fyrirspurn til utanríkisráðherra

137. þing, 2009

 1. Hlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnana fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Hlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnana fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Hlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnana fyrirspurn til utanríkisráðherra
 4. Hlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnana fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 5. Hlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnana fyrirspurn til menntamálaráðherra
 6. Hlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnana fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 7. Hlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnana fyrirspurn til umhverfisráðherra
 8. Hlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnana fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 9. Hlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnana fyrirspurn til samgönguráðherra
 10. Hlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnana fyrirspurn til félags- og tryggingamálaráðherra
 11. Hlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnana fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 12. Hlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnana fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 13. Ættleiðingar óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra

136. þing, 2008–2009

 1. Íslenska ákvæðið og fundur um loftslagsmál í Kaupmannahöfn svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 2. Mengunarmælingar við Þingvallavatn munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 3. Mælingar á brennisteinsvetni í andrúmslofti munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 4. Sæstrengir í friðlandi Surtseyjar munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 5. Umhverfismat vegna framkvæmda við álver á Bakka svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 6. Uppbygging orkufrekra fyrirtækja svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra

135. þing, 2007–2008

 1. Akureyrarsetur Náttúrufræðistofnunar Íslands munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 2. Áhættumat vegna siglinga olíuflutningaskipa í íslenskri efnahagslögsögu munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 3. Álver í Helguvík svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 4. Dreifing fjölpósts munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 5. Eftirlit með útsölustöðum tóbaks o.fl. svar sem umhverfisráðherra
 6. Endurgreiðsla á kostnaði við veiðar á ref og mink svar sem umhverfisráðherra
 7. Erfðabreyttar lífverur munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 8. Fjöldi landvarða og vinnutímabil þeirra munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 9. Framkvæmd náttúruverndaráætlunar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 10. Frumvarp um losun gróðurhúsalofttegunda svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 11. Frumvörp um skipulagsmál og mannvirki svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 12. Íslenska ákvæðið í Kyoto-bókuninni svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 13. Kortlagning vega og slóða á hálendinu munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 14. Lagarammi í orkumálum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 15. Landupplýsingar svar sem umhverfisráðherra
 16. Lífríki Hvalfjarðar munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 17. Losun gróðurhúsalofttegunda frá álverum svar sem umhverfisráðherra
 18. Losun gróðurhúsalofttegunda frá jarðvarmavirkjunum svar sem umhverfisráðherra
 19. Losun kjölfestuvatns munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 20. Losun koltvísýrings o.fl. munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 21. Náttúruvernd við Mývatn og Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu svar sem umhverfisráðherra
 22. Olíugjald svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 23. Olíuhreinsistöð á Vestfjörðum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 24. Orkuframleiðsla svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 25. Rannsóknaboranir í Gjástykki munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 26. Sérstaða Íslands í loftslagsmálum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 27. Sjálfbær þróun og hvalveiðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 28. Staða vélhjólaaksturs á Íslandi svar sem umhverfisráðherra
 29. Starf forstöðumanns veiðistjórnunarsviðs Umhverfisstofnunar munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 30. Starfshópur ráðherra um loftslagsmál munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 31. Stuðningur við frjáls félagasamtök svar sem umhverfisráðherra
 32. Störf hjá ráðuneytinu svar sem umhverfisráðherra
 33. Teigsskógur svar sem umhverfisráðherra
 34. Transfitusýrur í matvælum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 35. Umhverfismál skýrsla umhverfisráðherra
 36. Undanþága frá skattlagningu á mengun frá flugvélum munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 37. Urriðafossvirkjun svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 38. Útstreymi gróðurhúsalofttegunda svar sem umhverfisráðherra
 39. Vatnajökulsþjóðgarður svar við óundirbúinni fyrirspurn sem umhverfisráðherra
 40. Vegir og slóðar á miðhálendi Íslands svar sem umhverfisráðherra
 41. Veglagning yfir Grunnafjörð munnlegt svar sem umhverfisráðherra
 42. Öryggismál í sundlaugum munnlegt svar sem umhverfisráðherra

133. þing, 2006–2007

 1. Viðurkenning á sjálfstæði Vestur-Sahara fyrirspurn til utanríkisráðherra

132. þing, 2005–2006

 1. Innrásin í Írak óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Nýting vatnsafls og jarðvarma fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Skýrsla um aukin tækifæri í forustu atvinnulífsins óundirbúin fyrirspurn til viðskiptaráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Alþjóðaumhverfissjóðurinn fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Grunnafjörður fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Grunnafjörður fyrirspurn til umhverfisráðherra
 4. Íslenska friðargæslan fyrirspurn til utanríkisráðherra
 5. Kynferði og eignarhald í atvinnurekstri og landbúnaði óundirbúin fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 6. Kyoto-bókunin fyrirspurn til umhverfisráðherra
 7. Meðferð Darfúr-málsins fyrir Alþjóðasakamáladómstólnum fyrirspurn til utanríkisráðherra
 8. Samþætting kynjasjónarmiða í alþjóðastarfi fyrirspurn til utanríkisráðherra
 9. Útgjöld til jafnréttismála fyrirspurn til forsætisráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Borgaraleg friðargæsla fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Borgaraleg friðargæsla fyrirspurn til utanríkisráðherra
 3. Fæðingarorlofssjóður fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 4. Íslenska friðargæslan fyrirspurn til utanríkisráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. Afstaða ríkisstjórnarinnar til tillögu Frakka og Þjóðverja í Íraksdeilunni óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Alþjóðasakamáladómstóllinn fyrirspurn til utanríkisráðherra
 3. Framlög ríkisins til neytendamála fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 4. Framlög til Mannfjöldasjóðs Sameinuðu þjóðanna fyrirspurn til utanríkisráðherra
 5. Hljóðvist fyrirspurn til samgönguráðherra
 6. Kostnaður við sængurlegu fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 7. Reykjanesbraut fyrirspurn til samgönguráðherra
 8. Skipan matvælaeftirlits fyrirspurn til forsætisráðherra
 9. Tilnefning dómara í alþjóðasakamáladómstólinn fyrirspurn til utanríkisráðherra
 10. Val kvenna við fæðingar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Afstaða Bandaríkjastjórnar gagnvart Palestínu óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Framkvæmd Kyoto-bókunarinnar óundirbúin fyrirspurn til umhverfisráðherra
 3. Framlög til þróunarmála fyrirspurn til utanríkisráðherra
 4. Íslenska friðargæslan fyrirspurn til utanríkisráðherra
 5. Kynning á evrunni fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 6. Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 7. Reglugerðir frá umhverfisráðuneyti fyrirspurn til umhverfisráðherra
 8. Samningur um líffræðilega fjölbreytni fyrirspurn til umhverfisráðherra
 9. Skógræktarmál og Bernarsamningurinn fyrirspurn til umhverfisráðherra
 10. Stefnumótun í öryggis- og varnarmálum fyrirspurn til utanríkisráðherra
 11. Undirbúningur heimsóknar Yassers Arafats óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 12. Val kvenna við fæðingar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 13. Varnarsamningurinn við Bandaríkin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 14. Öryggisráðstafanir lögreglunnar í tengslum við fund utanríkisráðherra NATO fyrirspurn til dómsmálaráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Aðgengi og verðlagning opinberra rannsóknargagna fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Andúð gegn útlendingum óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 3. Aukaframlög til Þjóðmenningarhúss óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Friðargæsla fyrirspurn til utanríkisráðherra
 5. Gagnkvæmt afnám vegabréfsáritana fyrirspurn til utanríkisráðherra
 6. Jarðvarmi og vatnsafl fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 7. Konur í ferðaþjónustu fyrirspurn til samgönguráðherra
 8. Landsmiðstöð fyrir útlendinga búsetta á Íslandi fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 9. Náttúruverndaráætlun fyrirspurn til umhverfisráðherra
 10. Ófriður fyrir botni Miðjarðarhafs óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 11. Ófrjósemisaðgerðir 1938-1975 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 12. Rannsókn á efnahagslegum völdum kvenna fyrirspurn til forsætisráðherra
 13. Sambýli kvíaeldis og villtrar náttúru fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 14. Starfsemi Keflavíkurstöðvarinnar fyrirspurn til utanríkisráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Framkvæmd alþjóðlegra samninga á sviði náttúruverndar beiðni um skýrslu til umhverfisráðherra
 2. Kjarnorkuverið í Sellafield óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 3. Móttaka flóttamanna fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 4. Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 5. Verndun votlendis fyrirspurn til umhverfisráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Flóttamenn í Austur-Saír fyrirspurn til forsætisráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Aðstoð til sjálfsstjórnarsvæða Palestínumanna í Ísrael fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Aðstoð við Bosníu fyrirspurn til utanríkisráðherra

Meðflutningsmaður

139. þing, 2010–2011

 1. Fæðingar- og foreldraorlof beiðni um skýrslu til velferðarráðherra
 2. Skýrsla Ríkisendurskoðunar um eftirfylgni álit félags- og tryggingamálanefndar
 3. Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sameiningu í ríkisrekstri álit félags- og tryggingamálanefndar
 4. Viðbrögð við ábendingum Ríkisendurskoðunar í skýrslu um þjónustusamninga Barnaverndarstofu beiðni um skýrslu til velferðarráðherra

138. þing, 2009–2010

 1. Norðurskautsmál 2009 skýrsla Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál

136. þing, 2008–2009

 1. Mengunarmælingar við Þingvallavatn munnlegt svar sem umhverfisráðherra

133. þing, 2006–2007

 1. Fátækt barna og hagur þeirra beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Flutnings- og leigukostnaður Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Húsnæði heilsugæslustöðva fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Kjör einstæðra og forsjárlausra foreldra beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra
 5. Miðstöð mæðraverndar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 6. Sala Heilsuverndarstöðvarinnar við Barónsstíg fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 7. Tengsl heilsugæslunnar við nýtt þekkingarþorp í Vatnsmýrinni fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 8. Þróunarsamvinna og þróunarhjálp beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra

132. þing, 2005–2006

 1. Fátækt barna og hagur þeirra beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Þróunarsamvinna og þróunarhjálp beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Áhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands beiðni um skýrslu til samgönguráðherra
 2. Fátækt barna og hagur þeirra beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 3. Norðurskautsmál 2004 skýrsla Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál

130. þing, 2003–2004

 1. Áhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands beiðni um skýrslu til samgönguráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. Fjöldi keisaraskurða fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Norðurskautsmál 2002 skýrsla Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál

127. þing, 2001–2002

 1. Fjöldi fæðinga og kostnaður við þær fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Umfang og rekstrarkostnaður heilbrigðisþjónustunnar 1990-2001 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Atvinnumöguleikar kvenna í fiskvinnslu fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 2. Áhættuhegðun karla fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 3. Átak til atvinnusköpunar fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 4. Löggjöf og eftirlit með klámi, vændi o.fl. beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 5. Ný stétt vinnukvenna fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 6. Rannsókn á stöðu kynjanna í skólakerfinu fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 7. Réttarstaða sambúðarfólks beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 8. Stóriðja í Hvalfirði fyrirspurn til munnlegs svars til umhverfisráðherra
 9. Umfang og rekstrarkostnaður heilbrigðisþjónustunnar 1990-2001 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Kjör forræðislausra foreldra beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra
 2. Lagaumhverfi varðandi löggjöf og eftirlit með klámi, vændi o.fl. beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 3. Staða garðyrkjubænda beiðni um skýrslu til landbúnaðarráðherra
 4. Úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaði beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra