Þuríður Backman: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. Alþjóðaþingmannasambandið 2012 skýrsla Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
 2. Evrópuráðsþingið 2012 skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
 3. Fullgilding Íslands á samningi Evrópuráðsins um baráttu gegn ofbeldi gegn konum fyrirspurn til innanríkisráðherra
 4. Fullgilding Íslands á samningi Evrópuráðsins um baráttu gegn ofbeldi gegn konum fyrirspurn til velferðarráðherra
 5. Fullgilding Íslands á samningi Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi fyrirspurn til utanríkisráðherra
 6. Hljóðvist í skólahúsnæði fyrirspurn til umhverfis- og auðlindaráðherra
 7. Kennsla og rannsóknir í lífrænum greinum og erfðatækni í landbúnaði fyrirspurn til mennta- og menningarmálaráðherra
 8. Merkingar, rekjanleiki og innflutningur erfðabreyttra matvæla og erfðabreytts fóðurs fyrirspurn til atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra
 9. Undirritun og fullgilding Íslands á samningum Evrópuráðsins fyrirspurn til utanríkisráðherra

140. þing, 2011–2012

 1. Alþjóðaþingmannasambandið 2011 skýrsla Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
 2. Evrópuráðsþingið 2011 skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
 3. Ræktun erfðabreyttra plantna fyrirspurn til umhverfisráðherra
 4. Viðbrögð stjórnvalda við úttekt barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrirspurn til velferðarráðherra
 5. Þjónusta við börn með geðræn vandamál óundirbúin fyrirspurn til velferðarráðherra

139. þing, 2010–2011

 1. Alþjóðaþingmannasambandið 2010 skýrsla Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
 2. Réttindi fólks með fötlun fyrirspurn til félags- og tryggingamálaráðherra
 3. Umhverfisáhrif Kárahnjúkavirkjunar fyrirspurn til umhverfisráðherra

138. þing, 2009–2010

 1. Alþjóðaþingmannasambandið 2009 skýrsla Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
 2. Fullnæging skilyrða fyrir framkvæmd Kárahnjúkavirkjunar fyrirspurn til umhverfisráðherra

136. þing, 2008–2009

 1. 10% niðurskurður í heilbrigðisþjónustu óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla fyrirspurn til félags- og tryggingamálaráðherra
 3. Samfélagsáhrif virkjunar- og stóriðjuframkvæmda á Austurlandi fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 4. Svæðisstöðvar RÚV óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra

135. þing, 2007–2008

 1. Afgreiðsla tóbaks fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Eftirlit með útsölustöðum tóbaks o.fl. fyrirspurn til umhverfisráðherra
 3. Endurskoðun laga um gagnagrunn á heilbrigðissviði fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Erfðabreytt aðföng í landbúnaði fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 5. Erfðabreyttar lífverur fyrirspurn til umhverfisráðherra
 6. Færanleg sjúkrastöð í Palestínu fyrirspurn til utanríkisráðherra
 7. Innflutningur á fínkorna tóbaki fyrirspurn til fjármálaráðherra
 8. Innflutningur og eftirlit með innfluttu kjöti fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 9. Lífrænn landbúnaður óundirbúin fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
 10. Lokun starfsendurhæfingar í Bergiðjunni fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 11. Rannsóknaboranir í Gjástykki fyrirspurn til umhverfisráðherra
 12. Ríkisábyrgð til handa deCODE Genetics Inc. fyrirspurn til fjármálaráðherra
 13. Sala upplýsinga um erfðamengi einstaklinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 14. Samgöngumiðstöð í Reykjavík fyrirspurn til samgönguráðherra
 15. Samningar við sérfræðinga í heilbrigðisþjónustu fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 16. Skattskylda framlaga úr styrktar- og sjúkrasjóðum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 17. Tóbaksvarnir fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 18. Vottaðar lífrænar landbúnaðarvörur fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

134. þing, 2007

 1. Sumarafleysingar á heilbrigðisstofnunum óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

133. þing, 2006–2007

 1. Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 2. Framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Húsnæðismál opinberra stofnana fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Sala á Heilsuverndarstöðinni við Barónsstíg fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Tóbaksvarnir fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

132. þing, 2005–2006

 1. Grisjun þjóðskóga fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 2. Innflutningur á erfðabreyttu fóðri fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 3. Innflutningur á landbúnaðarvörum fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 4. Íbúaþróun á Austurlandi fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 5. Legurými og starfsmannafjöldi á Landspítala – háskólasjúkrahúsi fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 6. Merkingar ásetningsfjár fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 7. Útivist í þjóðskógum fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 8. Viðbrögð og varnir gegn fuglaflensu fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 9. Vinnsla skógarafurða fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 10. Þjónusta við psoriasis- og exemsjúklinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Aðgerðir til að draga úr offitu barna fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Börn og unglingar með átröskun fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Erfðabreytt aðföng til landbúnaðar fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 4. Erfðabreytt bygg fyrirspurn til umhverfisráðherra
 5. Erfðabreytt bygg fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 6. Eyðing minka og refa fyrirspurn til umhverfisráðherra
 7. Framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 8. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 9. Hreindýrarannsóknir fyrirspurn til umhverfisráðherra
 10. Iðnaðarframleiddar transfitusýrur í matvælum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 11. Lögheimili í sumarbústaðabyggðum fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 12. Minka- og refaveiðar fyrirspurn til umhverfisráðherra
 13. Rekjanleiki kjöts fyrirspurn til umhverfisráðherra
 14. Réttindi starfsfólks á einkaheimilum fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 15. Stuðningur við íbúa á herteknum svæðum í Palestínu og Sýrlandi fyrirspurn til utanríkisráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 2. Afsláttarkort Tryggingastofnunar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Breyting á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Endurgreiðsla tannlæknakostnaðar óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 5. Eyðing minka og refa fyrirspurn til umhverfisráðherra
 6. Ferðakostnaður vegna tannréttinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 7. Ferðakostnaður vegna tannréttinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 8. Flatey á Mýrum fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 9. Fæðingarþjónusta fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 10. Greiðslumark í sauðfjárrækt fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 11. Málefni geðsjúkra fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 12. Notkun ljósabekkja fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 13. Sálfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 14. Sálfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 15. Símaþjónusta barnadeildar á Landspítalanum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 16. Umhverfisvöktun á framkvæmdatíma Kárahnjúkavirkjunar fyrirspurn til umhverfisráðherra
 17. Virðisaukaskattur af refa- og minkaveiðum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 18. Þverfaglegt endurhæfingarráð fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 19. Öryggi sjúkraflugvallar á Djúpavogi fyrirspurn til samgönguráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. Aukin heilsugæsluþjónusta fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Endurhæfing krabbameinssjúklinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Eyrnasuð fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Ferðakostnaður vegna tannréttinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 5. Innihaldslýsingar á matvælum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 6. Nautakjötsframleiðsla fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 7. Rafmagnseftirlit fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 8. Rafmagnseftirlit og ástand raflagna á sveitabýlum fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 9. Rannsóknarsetur að Kvískerjum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 10. Rekstrarform heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 11. Sjálfstætt starfandi sérfræðingar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 12. Tannheilsa barna og unglinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 13. Umhverfisvöktun á framkvæmdatíma Kárahnjúkavirkjunar fyrirspurn til umhverfisráðherra
 14. Úthlutun sérstaks greiðslumarks í sauðfjárrækt fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 15. Útseld hjúkrunarþjónusta fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 16. Úttekt Ríkisendurskoðunar á starfsemi Löggildingarstofu fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 17. Viðbragðsáætlun vegna smitsjúkdóma í búfé fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Atkvæðagreiðsla um innflutning á fósturvísum úr norskum kúm óundirbúin fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 2. Biðlistar í heilbrigðiskerfinu fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Eftirlitsgjöld á kjöti fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 4. Fjöldi leguplássa og starfsmanna á Landspítala – háskólasjúkrahúsi fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 5. Grænmeti og kjöt fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 6. Rafgirðingar fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 7. Rafrænt upplýsingakerfi bókasafna fyrirspurn til menntamálaráðherra
 8. Rannsóknasetur að Kvískerjum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 9. Sjúkrahótel fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 10. Skráning S-merktra lyfja fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 11. Smygl á tóbaki og áfengi fyrirspurn til fjármálaráðherra
 12. Styrking Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 13. Takmarkanir á tóbaksreykingum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 14. Truflanir á fjarskiptum vegna raflína fyrirspurn til samgönguráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Afgreiðsla dýralyfja fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Afgreiðsla S-merktra lyfja fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Átak í lífrænni ræktun fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 4. Innflutningur á fósturvísum úr norskum kúm óundirbúin fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 5. Innflutningur á fósturvísum úr norskum kúm óundirbúin fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 6. Innflutningur á nautakjöti fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 7. Mat á umhverfisáhrifum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 8. Miðlægur gagnagrunnur lyfjanotkunar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 9. Skert þjónusta Fjórðungssjúkrahússins í Neskaupstað fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 10. Skimun vegna HIV-veiru á Vogi óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 11. Skógræktarverkefni á Austurlandi fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 12. Styrking Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 13. Tilraunastöðin að Keldum fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 14. Úrskurður um vega- og brúarframkvæmdir í Fljótsdal fyrirspurn til umhverfisráðherra
 15. Vegasamband á Breiðamerkursandi fyrirspurn til samgönguráðherra
 16. Verndun íslenskra búfjárkynja fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 17. Öryggi vegfarenda á Norðfjarðarvegi fyrirspurn til samgönguráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Almenningssamgöngur á landsbyggðinni fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Eldsneytisafgreiðsla á Egilsstaðaflugvelli fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Flokkun eiturefna fyrirspurn til umhverfisráðherra
 4. Forvarnir gegn krabbameini og úrræði í þjónustu við krabbameinssjúklinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 5. Kærumál vegna ólöglegrar sölu á tóbaki fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 6. Rekstur nýs hjúkrunarheimilis við Sóltún fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 7. Tóbaksvarnir á heilbrigðisstofnunum fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

124. þing, 1999

 1. Starfræksla miðlægs gagnagrunns á heilbrigðissviði fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Uppsagnir grunnskólakennara óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Aðgerðir í þágu sauðfjárbænda vegna verðfalls á gærum óundirbúin fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 2. Farþjónusta sérfræðilækna fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Staða íslenskrar tungu í fjölmiðlum óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Tóbaksvarnir fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Heilsutjón vegna háspennuvirkja fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Héraðslæknisembættin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Skrifstofur heilbrigðismála fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Ferðaþjónusta fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Greiðsla ferðakostnaðar vegna tannréttinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Símaþjónusta Tryggingastofnunar ríkisins fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Tóbaksvarnir fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

Meðflutningsmaður

140. þing, 2011–2012

 1. Tillögur stjórnlagaráðs um breytingar á stjórnarskrá Íslands skýrsla forsætisnefndin

139. þing, 2010–2011

 1. Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sameiningu í ríkisrekstri álit fjárlaganefndar
 2. Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sjálfseignarstofnanir og sjóði álit fjárlaganefndar

138. þing, 2009–2010

 1. Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar álit fjárlaganefndar
 2. Fæðingar- og foreldraorlof beiðni um skýrslu til félags- og tryggingamálaráðherra
 3. Skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálastjórn 50 ríkisstofnana álit fjárlaganefndar
 4. Skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálastjórn ráðuneyta og skil rekstraráætlana álit fjárlaganefndar
 5. Skýrsla Ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga til ágúst 2009 álit fjárlaganefndar
 6. Staða barna og ungmenna beiðni um skýrslu til félags- og tryggingamálaráðherra

136. þing, 2008–2009

 1. Alþjóðaþingmannasambandið 2008 skýrsla Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
 2. Peningamarkaðs- og skammtímasjóðir beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

135. þing, 2007–2008

 1. Alþjóðaþingmannasambandið 2007 skýrsla Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
 2. Eignir Ratsjárstofnunar fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 3. Framganga lögreglu gagnvart mótmælendum stóriðjuframkvæmda beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 4. Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 5. Kostnaður við Kárahnjúkavirkjun beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra
 6. Múlagöng fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 7. Ný störf á vegum ríkisins fyrirspurn til forsætisráðherra
 8. Sala á hlut ríkisins í Jarðböðunum við Mývatn fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 9. Samningar, viljayfirlýsingar og fyrirheit ráðherra beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 10. Skuldbindingar íslenskra sveitarfélaga í EES-samningnum beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra
 11. Störf á vegum ríkisins fyrirspurn til iðnaðarráðherra

134. þing, 2007

 1. Samningar, viljayfirlýsingar og fyrirheit ráðherra beiðni um skýrslu til forsætisráðherra

132. þing, 2005–2006

 1. Viðskipti með aflaheimildir beiðni um skýrslu til fjármálaráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Flutningur hættulegra efna fyrirspurn til umhverfisráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Framkvæmd alþingiskosninganna 10. maí 2003 beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 2. Störf einkavæðingarnefndar beiðni um skýrslu til forsætisráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Samtenging sjúkraskráa fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Manneldis- og neyslustefna fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 2. Meðferðarstofnanir beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 3. Reglur Evrópusambandsins um viðskipti með dýraafurðir fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 4. Samtenging sjúkraskráa fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Meðferðarstofnanir beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 2. Samningur um raforkusölu til álbræðslu á Reyðarfirði fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Tilfærsla á aflahlutdeild beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra
 4. Tilfærsla á aflamarki beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Árangur af einkavæðingu bifreiðaeftirlits beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra