Árni Magnússon: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

132. þing, 2005–2006

 1. Aðgerðir í málefnum heimilislausra munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 2. Aðstæður kvenna í Konukoti svar sem félagsmálaráðherra
 3. Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 4. Framkvæmdaáætlun um launajafnrétti kynjanna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 5. Fæðingarorlof svar sem félagsmálaráðherra
 6. Húsnæðismál geðfatlaðra munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 7. Íbúatölur svar sem félagsmálaráðherra
 8. Íbúðabyggingar svar sem félagsmálaráðherra
 9. Íbúðalánasjóður svar sem félagsmálaráðherra
 10. Jafnréttisfræðsla fyrir ráðherra og stjórnendur opinberra stofnana munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 11. Kostnaður við sameiningarkosningar svar sem félagsmálaráðherra
 12. Kynbundið ofbeldi munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 13. Lenging fæðingarorlofs munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 14. Réttarstaða sjómanna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 15. Réttur nemenda í framhalds- og háskólanámi til húsaleigubóta munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 16. Skammtímaatvinnuleyfi ungmenna svar sem félagsmálaráðherra
 17. Starfsumhverfi dagmæðra munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 18. Sveitarstjórnarmál skýrsla félagsmálaráðherra
 19. Sönnunarbyrði samkvæmt jafnréttislögum munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 20. Úrbætur í málefnum atvinnulausra munnlegt svar sem félagsmálaráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Aðgerðir gegn félagslegum undirboðum munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 2. Alþjóðavinnumálaþingin í Genf 2001--2004 skýrsla félagsmálaráðherra
 3. Atvinnuleysi munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 4. Ábyrgðasjóður launa svar sem félagsmálaráðherra
 5. Breytingar á húsnæðismarkaði svar sem félagsmálaráðherra
 6. Fatlaðar konur svar sem félagsmálaráðherra
 7. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga svar sem félagsmálaráðherra
 8. Fjárhagsstaða meðlagsgreiðenda munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 9. Framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 10. Framlög aðalsjóðs sveitarfélaga til fræðslumála svar sem félagsmálaráðherra
 11. Fæðingarorlofssjóður svar sem félagsmálaráðherra
 12. Gjaldfrjáls leikskóli munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 13. Gjaldskrá leikskóla svar sem félagsmálaráðherra
 14. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 15. Greiningar- og ráðgjafarstöðvar svar sem félagsmálaráðherra
 16. Heimilislausir munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 17. Húsaleigubætur svar sem félagsmálaráðherra
 18. Húsnæðislán sparisjóðanna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 19. Innheimta meðlaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 20. Kjör og vinnuskilyrði blaðburðarfólks munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 21. Langtímaatvinnulausir svar sem félagsmálaráðherra
 22. Langtímaatvinnuleysi munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 23. Lánatryggingasjóður kvenna svar sem félagsmálaráðherra
 24. Lánveitingar Íbúðalánasjóðs svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 25. Leigulóðaréttindi sumarhúsaeigenda munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 26. Lóðaúthlutunarreglur Reykjavíkurborgar munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 27. Lögheimili í sumarbústaðabyggðum svar sem félagsmálaráðherra
 28. Miðaldra og eldra fólk á vinnumarkaði munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 29. Nýting sveitarfélaga á tekjustofnum svar sem félagsmálaráðherra
 30. Réttindi starfsfólks á einkaheimilum svar sem félagsmálaráðherra
 31. Réttur foreldra vegna veikinda barna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 32. Réttur nemenda í framhalds- og háskólanámi til húsaleigubóta munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 33. Samkeppnishæfni Íbúðalánasjóðs munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 34. Samstarf við Rauða kross Íslands um móttöku flóttamannahópa munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 35. Skuldbindingar sveitarfélaga vegna einkaframkvæmda svar sem félagsmálaráðherra
 36. Skuldbindingar vegna einkaframkvæmda í ársreikningum sveitarfélaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 37. Styrkir til að sporna við atvinnuleysi svar sem félagsmálaráðherra
 38. Styrkir úr starfsmenntasjóði svar sem félagsmálaráðherra
 39. Sumardvalarheimili fyrir fatlaða svar sem félagsmálaráðherra
 40. Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 41. Þjónusta við innflytjendur munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 42. Þjónustusamningur við Sólheima munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 43. Þjónustusamningur við Sólheima svar sem félagsmálaráðherra
 44. Öryggismál og aðbúnaður á Kárahnjúkasvæðinu svar sem félagsmálaráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi við Kárahnjúka svar sem félagsmálaráðherra
 2. Aðgerðir gegn einelti munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 3. Atvinnuleysi ungs fólks í Reykjavík svar sem félagsmálaráðherra
 4. Atvinnuleysisbætur svar sem félagsmálaráðherra
 5. Atvinnumál fatlaðra svar sem félagsmálaráðherra
 6. Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 7. Barnavernd svar sem félagsmálaráðherra
 8. Barnaverndarmál munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 9. Brot á lögum um atvinnuréttindi útlendinga svar sem félagsmálaráðherra
 10. Búseta geðfatlaðra svar sem félagsmálaráðherra
 11. Búsetumál fatlaðra svar sem félagsmálaráðherra
 12. Búsetuúrræði fyrir geðfatlaða munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 13. Eftirlit með ráðningarsamningum útlendinga svar sem félagsmálaráðherra
 14. Endurskoðun atvinnuleysisbóta munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 15. Erlendir starfsmenn á Kárahnjúkasvæðinu svar sem félagsmálaráðherra
 16. Félagsleg aðstoð við einstæða foreldra svar sem félagsmálaráðherra
 17. Félagslegt réttlæti á vinnumarkaði svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 18. Fjárveitingar til rannsóknastofnana svar sem félagsmálaráðherra
 19. Fjölskylduráð og opinber fjölskyldustefna svar sem félagsmálaráðherra
 20. Forsjárlausir foreldrar munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 21. Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna 2002--2004 skýrsla félagsmálaráðherra
 22. Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga svar sem félagsmálaráðherra
 23. Fæðingarorlofssjóður munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 24. Greiðsla fæðingarstyrks munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 25. Greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði svar sem félagsmálaráðherra
 26. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins svar sem félagsmálaráðherra
 27. Hjónabönd öryrkja svar sem félagsmálaráðherra
 28. Jafnrétti kynjanna svar sem félagsmálaráðherra
 29. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 30. Kostnaður sveitarfélaga vegna atvinnuleysis munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 31. Lánveitingar Íbúðalánasjóðs svar sem félagsmálaráðherra
 32. Málefni fatlaðra svar sem félagsmálaráðherra
 33. Niðurstaða ráðherranefndar um fátækt munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 34. Opinber fjölskyldustefna svar sem félagsmálaráðherra
 35. Ófeðruð börn svar sem félagsmálaráðherra
 36. Samþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgð svar sem félagsmálaráðherra
 37. Staða og afkoma barnafjölskyldna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 38. Starfsemi sjúkrasjóða svar sem félagsmálaráðherra
 39. Starfslokasamningar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem félagsmálaráðherra
 40. Starfsumhverfi dagmæðra munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 41. Stuðningur við börn með Goldenhar-heilkenni munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 42. Styrkir til atvinnumála kvenna svar sem félagsmálaráðherra
 43. Tekjutap sveitarfélaga svar sem félagsmálaráðherra
 44. Verndaðir vinnustaðir svar sem félagsmálaráðherra
 45. Þjálfun fjölfatlaðra barna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra

Meðflutningsmaður

131. þing, 2004–2005

 1. Fjárhagsstaða meðlagsgreiðenda munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 2. Framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 3. Langtímaatvinnuleysi munnlegt svar sem félagsmálaráðherra