Sigurjón Þórðarson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Afkoma lunda og annarra sjófugla fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 2. Eftirlit með gasbúnaði í hjólhýsum fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Fangabúðir Bandaríkjamanna við Guantanamo-flóa fyrirspurn til utanríkisráðherra
 4. Fóðurkostnaður í loðdýrabúum fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 5. Gini-stuðull fyrirspurn til fjármálaráðherra
 6. Hrefna og botnfiskur fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 7. Jafnræði fiskvinnslu í landi og á sjó fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 8. Kjarnorkuendurvinnslustöðin í Sellafield fyrirspurn til umhverfisráðherra
 9. Kostnaður við stuðningsaðgerðir í Írak fyrirspurn til utanríkisráðherra
 10. Laun sjómanna og lífskjör á landsbyggðinni fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 11. Ófaglært starfsfólk í heilbrigðisþjónustu fyrirspurn til fjármálaráðherra
 12. Reglur um aflífun og flutning búfjár fyrirspurn til umhverfisráðherra
 13. Rekstur dvalar- og hjúkrunarrýma fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 14. Styrkir AVS-rannsóknasjóðs í sjávarútvegi fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 15. Störf hjá Ratsjárstofnun fyrirspurn til utanríkisráðherra
 16. Svæðisbundin fiskveiðistjórn fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 17. Tekjur af olíu- og kílómetragjaldi fyrirspurn til fjármálaráðherra
 18. Útræðisréttur strandjarða fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 19. Veiðiheimildir úr sameiginlegri fiskveiðiauðlind þjóðarinnar fyrirspurn til forsætisráðherra
 20. Velta vínbúða í Mjódd og Garðheimum fyrirspurn til fjármálaráðherra

132. þing, 2005–2006

 1. Ábyrgð Byggðastofnunar fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Byggðakvóti fyrir Bíldudal fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 3. Endurbætur á varðskipinu Ægi fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 4. Fiskistofa fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 5. Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 6. Fjölgun starfa hjá ríkinu óundirbúin fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 7. Flutningur vínbúðarinnar í Mjódd í leiguhúsnæði fyrirspurn til fjármálaráðherra
 8. Framboð til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna fyrirspurn til utanríkisráðherra
 9. Fyrri störf sendiherra fyrirspurn til utanríkisráðherra
 10. Gini-stuðull fyrirspurn til fjármálaráðherra
 11. Hafrannsóknastofnun óundirbúin fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 12. Hátækniiðnaður óundirbúin fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 13. Hrefnuveiði fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 14. Innlausn fiskveiðiheimilda fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 15. Kjarnorkuvinnslustöðin í Sellafield fyrirspurn til umhverfisráðherra
 16. Kostnaður við rannsókn Baugsmálsins fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 17. Leyfisveitingar til fyrirtækja fyrirspurn til forsætisráðherra
 18. Lokanir veiðisvæða fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 19. Lokun veiðisvæða fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 20. Losunarkvóti á gróðurhúsalofttegundir fyrirspurn til umhverfisráðherra
 21. Löggæsla á skemmtunum í Skagafirði fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 22. Mannaráðningar hjá Ríkisútvarpinu fyrirspurn til menntamálaráðherra
 23. Mál Ölgerðarinnar gegn umhverfis- og heilbrigðisstofu Reykjavíkur fyrirspurn til umhverfisráðherra
 24. Meðferð mála hjá Samkeppniseftirlitinu fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 25. Opinber gjöld af bensíni og olíu óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 26. Ráðgjöf Hafrannsóknastofnunarinnar fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 27. Réttarstaða sjómanna fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 28. Rækjustofninn í Arnarfirði fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 29. Sala Búnaðarbankans óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 30. Samkeppnisstaða fiskverkenda fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 31. Skotveiði og friðland í Guðlaugstungum fyrirspurn til umhverfisráðherra
 32. Staða íslensks skipaiðnaðar fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 33. Stofnun stjórnsýsludómstóls fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 34. Styrkir til kúabænda fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 35. Styrkir til sjávarútvegs fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 36. Störf hjá Rarik fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 37. Störf hjá ríkinu fyrirspurn til fjármálaráðherra
 38. Upplýsingar frá Fjármálaeftirlitinu fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 39. Úrskurðarnefndir fyrirspurn til forsætisráðherra
 40. Útræðisréttur strandjarða fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 41. Verð á heitu vatni fyrirspurn til iðnaðarráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Atvinnubrestur á Stöðvarfirði fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Blönduvirkjun fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Eldvarnaeftirlit fyrirspurn til umhverfisráðherra
 4. Fiskveiðistjórnarkerfi fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 5. Fiskvinnslunám fyrirspurn til menntamálaráðherra
 6. Fjármál hins opinbera fyrirspurn til fjármálaráðherra
 7. Fjöldi og kjör sendiherra fyrirspurn til utanríkisráðherra
 8. Framboð til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna fyrirspurn til utanríkisráðherra
 9. Framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 10. Gini-stuðull fyrirspurn til fjármálaráðherra
 11. Gini-stuðull fyrir ráðstöfunartekjur hjóna og sambúðarfólks fyrirspurn til fjármálaráðherra
 12. Gini-stuðull og tekjuskattsbreytingar fyrirspurn til fjármálaráðherra
 13. Hagfræðistofnun Háskóla Íslands fyrirspurn til menntamálaráðherra
 14. Heimasala afurða bænda fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 15. Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 16. Kostnaður við lögfræðiálit fyrirspurn til forsætisráðherra
 17. Kynning á íslenska kvótakerfinu fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 18. Landssími Íslands fyrirspurn til fjármálaráðherra
 19. Landssíminn óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 20. Merkingar á þorski, ufsa, skarkola og grálúðu fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 21. Reglugerð um slátrun og meðferð sláturafurða fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 22. Sala eignarhluta Landsbanka Íslands í Vátryggingafélagi Íslands fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 23. Sementsverð á landsbyggðinni fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 24. Sendiherrar fyrirspurn til utanríkisráðherra
 25. Stuðningur við búvöruframleiðslu fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 26. Styrkur til loðdýraræktar fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 27. Söluandvirði hlutabréfa í Fjölni á Þingeyri fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 28. Útræðisréttur strandjarða fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 29. Vegagerð á Uxahryggjaleið fyrirspurn til samgönguráðherra
 30. Veiðiregla fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 31. Þjóðmálakönnun í Eyjafirði fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 32. Þvingunarúrræði og dagsektir umhverfisstofnana fyrirspurn til umhverfisráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Breiðbandið og leigulínugjaldskrá Landssímans fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Farsíma- og tölvusamband í dreifbýli fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Fiskvinnsluskólar óundirbúin fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Fjárflutningar fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 5. Fjármál hins opinbera fyrirspurn til fjármálaráðherra
 6. Friðun rjúpu fyrirspurn til umhverfisráðherra
 7. Heilsugæslan á Þingeyri fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 8. Hreinsun skolps fyrirspurn til umhverfisráðherra
 9. Hundaræktarbúið í Dalsmynni fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 10. Hættumat fyrir sumarhúsabyggð fyrirspurn til umhverfisráðherra
 11. Landssíminn fyrirspurn til fjármálaráðherra
 12. Samkeppnisstofnun fyrirspurn til viðskiptaráðherra

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Kostnaður ríkisins við rannsókn og rekstur Baugsmálsins fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Vestnorræna ráðið 2006 skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins

132. þing, 2005–2006

 1. Vestnorræna ráðið 2005 skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins

130. þing, 2003–2004

 1. Framkvæmd alþingiskosninganna 10. maí 2003 beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 2. Störf einkavæðingarnefndar beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 3. Úrskurðarnefndir fyrirspurn til forsætisráðherra