Björn Jónsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. Bætur til bænda vegna vegagerðar munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Ferðamál munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Framkvæmd vegáætlunar 1973 skýrsla samgönguráðherra
 4. Framkvæmdir Vegagerðar ríkisins munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Hafnaáætlun munnlegt svar sem samgönguráðherra
 6. Innflutningur júgóslavneskra verkamanna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 7. Landkynningarstarfsemi munnlegt svar sem samgönguráðherra
 8. Lánamál húsbyggjenda munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 9. Lánsfé til byggingar leiguhúsnæðis munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 10. Sjálfvirk viðvörunarkerfi munnlegt svar sem samgönguráðherra
 11. Vegagerð í Mánárskriðum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 12. Yfirbyggingar á Bolungarvíkurvegi munnlegt svar sem samgönguráðherra

87. þing, 1966–1967

 1. Binding sparifjár innlánsstofnana á Norðurlandi fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 2. Skólakostnaðarlög fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 3. Slysatrygging sjómanna fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 4. Varðveisla skjala og gagna þingkjörinna og stjórnskipaðra nefnda fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar

86. þing, 1965–1966

 1. Kísilgúrverksmiðja fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Lýsishersluverksmiðju fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar
 3. Verðlagsmál fyrirspurn til viðskiptaráðherra

85. þing, 1964–1965

 1. Tunnuverksmiðjur ríkisins fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

82. þing, 1961–1962

 1. Öryrkjamál fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar

Meðflutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. Bætur til bænda vegna vegagerðar munnlegt svar sem samgönguráðherra
 2. Ferðamál munnlegt svar sem samgönguráðherra
 3. Framkvæmdir Vegagerðar ríkisins munnlegt svar sem samgönguráðherra
 4. Hafnaáætlun munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Innflutningur júgóslavneskra verkamanna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 6. Landkynningarstarfsemi munnlegt svar sem samgönguráðherra
 7. Lánamál húsbyggjenda munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 8. Lánsfé til byggingar leiguhúsnæðis munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 9. Sjálfvirk viðvörunarkerfi munnlegt svar sem samgönguráðherra
 10. Vegagerð í Mánárskriðum munnlegt svar sem samgönguráðherra
 11. Yfirbyggingar á Bolungarvíkurvegi munnlegt svar sem samgönguráðherra

91. þing, 1970–1971

 1. Afurðalán landbúnaðarins fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 2. Dragnótaveiði í Faxaflóa (reynsluna o.fl.) fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 3. Fiskiræktarmál fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 4. Fiskiræktarsjóður fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 5. Heimavistarkostnaður (héraðsskólanna) fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 6. Ísingarhætta (varúðarráðstafanir vegna) fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 7. Póstgíróþjónusta fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 8. Vaxtakjör Seðlabankans fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 9. Vöruvöndun á sviði fiskveiða og fiskverkunar fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra

89. þing, 1968–1969

 1. Aðstoð við fátækar þjóðir fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 2. Áburðarverksmiðjan fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 3. Heildarendurskoðun húsnæðismálalöggjafar fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 4. Öryggisráðstafanir vegna hafíshættu fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar

84. þing, 1963–1964

 1. ? fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra

83. þing, 1962–1963

 1. Skipulagning fiskveiða með netum fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 2. Virkjunarmöguleikar Jökulsár á Fjöllum o.fl. (rannsókn á) fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra