Bragi Sigurjónsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

102. þing, 1979–1980

 1. Beinar greiðslur til bænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Búvöruverð munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 3. Hagræðingarlán til iðnaðar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 4. Rannsókn landgrunns Íslands munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

100. þing, 1978–1979

 1. Djúphiti í jörð og virkjunarréttur fallvatna fyrirspurn til forsætisráðherra

98. þing, 1976–1977

 1. Kröfluvirkjun fyrirspurn til iðnaðarráðherra

96. þing, 1974–1975

 1. Eignarráð yfir jarðhita fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Hækkun almannatryggingabóta fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Lausaskuldir sjávarútvegsins fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Greiðslur vegna Laxárdeilu fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Sala og kaup ríkisjarða fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Laxarækt í Laxá fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Laxárvirkjun III fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Orkuflutningur frá Sigöldu til Norðurlands fyrirspurn til iðnaðarnefnd
 4. Sigölduvirkjun fyrirspurn til iðnaðarráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Hækkun á verðlagi fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 2. Kjarnfóðurinnflutningur fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

Meðflutningsmaður

102. þing, 1979–1980

 1. Beinar greiðslur til bænda munnlegt svar sem landbúnaðarráðherra
 2. Hagræðingarlán til iðnaðar munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Rannsókn landgrunns Íslands munnlegt svar sem iðnaðarráðherra

97. þing, 1975–1976

 1. Bessastaðaárvirkjun fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 2. Byggðalína fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 3. Kjaradómur og launamál opinberra starfsmanna fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 4. Kröfluvirkjun fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Áhugaleikfélög fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Bygging Seðlabankans fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 3. Framkvæmdir Vegagerðar ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 4. Heimili drykkjusjúklinga á Vífilsstöðum fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 5. Lánamál húsbyggjenda fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 6. Lánsfé til byggingar leiguhúsnæðis fyrirspurn til munnlegs svars til félagsmálaráðherra
 7. Rafvæðing sveitanna fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 8. Sala Birningsstaða í Laxárdal fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 9. Sjómannastofur fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Aukinn húsakostur sjúkrahúss á Akureyri fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 2. Síldarverksmiðjur ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra

91. þing, 1970–1971

 1. Flugvellir á Vestfjörðum fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 2. Raforkumál Þistilfjarðarbyggða fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 3. Rafvæðingaráætlun Vestfjarða fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra
 4. Sjóvinnuskólar fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 5. Sláturhús á Húsavík (varðandi sláturhús á Húsavík) fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 6. Vestfjarðaáætlun fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra