Gylfi Þ Gíslason: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

97. þing, 1975–1976

 1. Bessastaðaárvirkjun fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 2. Byggðalína fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 3. Kjaradómur og launamál opinberra starfsmanna fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Kröfluvirkjun fyrirspurn til iðnaðarráðherra

94. þing, 1973–1974

 1. Fjölgun starfsmanna í stjórnarráðinu fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Fullvinnsla iðnaðarvara fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 3. Ríkisjarðir fyrirspurn til landbúnaðarráðherra
 4. Skipulagning björgunarmála fyrirspurn til dómsmálaráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Áfengismál fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Áfengismál fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Dómsmál fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 4. Eiturlyfjamál fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 5. Fangelsismál fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 6. Fangelsismál fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 7. Friðun Bernhöftstorfu fyrirspurn til menntamálaráðherra
 8. Lánasjóður íslenskra námsmanna fyrirspurn til menntamálaráðherra
 9. Leiklistarskóli ríkisins fyrirspurn til menntamálanefnd
 10. Orkumál Norðurlands fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 11. Stjórnir, nefndir og ráð ríkisins fyrirspurn til fjármálaráðherra
 12. Verðtrygging iðnrekstrarlána fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 13. Ölvun á almannafæri fyrirspurn til dómsmálaráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Félagsmálasáttmáli Evrópu fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Nefndaskipanir og ráðning nýrra starfsmanna fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Stofnun Leiklistarskóli ríkisins fyrirspurn til menntamálaráðherra
 4. Útflutningur á framleiðsluvörum gróðurhúsa fyrirspurn til landbúnaðarráðherra

91. þing, 1970–1971

 1. Endurvarp sjónvarps frá Reykhólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Fjárhagsaðstoð ríkisins við íþróttastarfsemina í landinu (varðandi áætlanagerð) munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Friðlýsing Eldborgar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Fræðslumyndasafn ríkisins (starfsemi) munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Heimavistarkostnaður (héraðsskólanna) munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Kennaraháskóli Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Læknadeild háskólans munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 8. Námslán og námsstyrkir munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 9. Náttúrugripasafn munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 10. Náttúruvernd munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 11. Sjónvarpsmál munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 12. Sjónvarpsmóttaka í Ólafsvík, Rifi, Hellisandi og nágrenni (endurbætur á) munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 13. Skýrsla um gjöf Jóns Sigurðssonar skýrsla menntamálaráðherra
 14. Vaxtakjör Seðlabankans munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 15. Æskulýðsmál (framkvæmd laga um) munnlegt svar sem menntamálaráðherra

90. þing, 1969–1970

 1. Aðstaða nemenda í strjálbýli munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Ávísanir með nafni Seðlabanka Íslands á munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 3. Endurskoðun laga um þjóðleikhús munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Framhaldsdeildir gagnfræðaskólanna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Greiðsla rekstrarkostnaðar til skóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Hagráð munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 7. Knattspyrnugetraunir munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 8. Niðursoðnar fiskafurðir munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 9. Sjónvarpsmál munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 10. Skóla- og námskostnaður munnlegt svar sem menntamálaráðherra

89. þing, 1968–1969

 1. Félagsheimilasjóður munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Fjárveitingar til vísindarannsókna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Fréttastofa sjónvarps munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Fuglafriðun munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Innlausn á íslenskum seðlum í erlendum bönkum munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 6. Mál heyrnleysingja munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Málefni iðnnema munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 8. Sjónvarpsmál munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 9. Verðlagsmál munnlegt svar sem viðskiptaráðherra

88. þing, 1967–1968

 1. Gengishagnaður munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 2. Sameining Landsbókasafns og Háskólabókasafns munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Skólarannsóknir munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Starfsaðstaða tannlæknadeildar háskólans munnlegt svar sem menntamálaráðherra

87. þing, 1966–1967

 1. Binding sparifjár innlánsstofnana á Norðurlandi munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 2. Námskeið fyrir starfsfólk verksmiðjuiðnaðarins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Sjónvarp munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Sjónvarp til Austurlands munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Sjónvarp til Vestfjarða munnlegt svar sem menntamálaráðherra

86. þing, 1965–1966

 1. Bygging menntaskóla á Ísafirði munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Hlustunarskilyrði útvarps munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Íþróttasjóður munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Sameining Landsbókasafns og Háskólabókasafns o.fl. munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Sjónvarpsmál munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Tannlæknadeild háskólans munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Tilboð í verk samkvæmt útboðum munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 8. Verðlagsmál munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 9. Verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar skýrsla menntamálaráðherra

85. þing, 1964–1965

 1. Skólamál munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Umferðarkennsla munnlegt svar sem menntamálaráðherra

84. þing, 1963–1964

 1. Alþýðuskólar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Listasafn Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Lóðamál sjómannaskólans munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Sjónvarpsmál munnlegt svar sem menntamálaráðherra

82. þing, 1961–1962

 1. Gjald af innflutnings- og gjaldeyrisleyfum munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 2. Hækkun framfærsluvísitölu munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 3. Tónlistarfræðsla munnlegt svar sem menntamálaráðherra

81. þing, 1960–1961

 1. Lántökur erlendis (Evrópusjóðurinn Alþjóðagjaldeyrissj.) munnlegt svar sem viðskiptaráðherra

75. þing, 1955–1956

 1. Aðstoð við togaraútgerðina fyrirspurn til
 2. Bátagjaldeyrir fyrirspurn til
 3. Húsnæðismálastjórn fyrirspurn til
 4. Verðlagsuppbót úr ríkissjóði fyrirspurn til
 5. Yfirljósmóðurstarf fyrirspurn til

73. þing, 1953–1954

 1. Atvinnubætur o. fl. fyrirspurn til
 2. Álagning á innfluttar vörur o. fl. fyrirspurn til
 3. Bátagjaldeyrir fyrirspurn til
 4. Bifreiðakostnaður ríkisins og opinberra stofnana fyrirspurn til
 5. Húsnæði leigt varnarliðsmönnum fyrirspurn til
 6. Iðnaðarbanki Íslands h/f fyrirspurn til
 7. Lánveitingar út á smábáta fyrirspurn til
 8. Olíumál fyrirspurn til
 9. Ólöglega innfluttar vörur fyrirspurn til
 10. Smáíbúðalán fyrirspurn til
 11. Stóreignarskattur fyrirspurn til
 12. Verðtrygging sparifjár fyrirspurn til
 13. Vinnudeilur fyrirspurn til

72. þing, 1952–1953

 1. Fjárhagsráð fyrirspurn til
 2. Gæðamat iðnaðarvara fyrirspurn til
 3. Kjötútflutningur til Bandaríkjanna fyrirspurn til
 4. Launalög fyrirspurn til
 5. Rannsókn sjóslysa fyrirspurn til
 6. Réttarrannsókn á starfsemi S.Í.F. fyrirspurn til
 7. Risnukostnaður fyrirspurn til
 8. Samskipti Íslendinga og varnarliðsins fyrirspurn til
 9. Skattmat eigin húsnæðis til tekna fyrirspurn til
 10. Sölunefnd setuliðseigna fyrirspurn til
 11. Uppbót á sparifé fyrirspurn til
 12. Veðlán til íbúðabygginga fyrirspurn til
 13. Þátttaka Íslands í Bernarsambandinu fyrirspurn til
 14. Öryggisráðstafanir á vinnustöðum fyrirspurn til

70. þing, 1950–1951

 1. Bernarsambandið (tekjur og gjöld vegna þátttöku Íslands) fyrirspurn til
 2. Launalög fyrirspurn til

67. þing, 1947–1948

 1. Bessastaðakirkja fyrirspurn til
 2. Bifreiðaeign ríkissjóðs, opinberra stofnana og ríkisfyrirtækja fyrirspurn til

66. þing, 1946–1947

 1. Atvinnudeild háskólans fyrirspurn til atvinnumálaráðherra
 2. Útflutningur gjafaböggla fyrirspurn til viðskiptaráðherra

Meðflutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. Kröfluvirkjun beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra

93. þing, 1972–1973

 1. Afskipti ríkisstjórnarinnar af fjármálum Ríkisútvarpsins fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 2. Reglugerð samkvæmt útvarpslögum fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 3. Samningur Íslands við Efnahagsbandalagið fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra
 4. Vararafstöðvar fyrirspurn til munnlegs svars til iðnaðarráðherra

92. þing, 1971–1972

 1. Endurskoðun hafnalaga fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 2. Framkvæmdastofnun ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 3. Frumvörp um skólakerfi og grunnskóla fyrirspurn til munnlegs svars til ríkisstjórnarinnar
 4. Heilbrigðislöggjöf fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 5. Hlutdeild ríkisins í byggingu elliheimila fyrirspurn til munnlegs svars til heilbrigðisráðherra
 6. Hrygningarsvæði fyrirspurn til munnlegs svars til sjávarútvegsráðherra
 7. Hækkun á verðlagi fyrirspurn til munnlegs svars til viðskiptaráðherra
 8. Kjarnfóðurinnflutningur fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra
 9. Lausn Laxárdeilunnar fyrirspurn til munnlegs svars til forsætisráðherra
 10. Menningarsjóður félagsheimila fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 11. Menntaskólar í Reykjaneskjördæmi fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 12. Skattgreiðsla vísitölufjölskyldu fyrirspurn til munnlegs svars til fjármálaráðherra
 13. Staðsetning vegagerðartækja fyrirspurn til munnlegs svars til samgönguráðherra
 14. Tilraunastöð Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins á Akureyri fyrirspurn til munnlegs svars til landbúnaðarráðherra

91. þing, 1970–1971

 1. Endurvarp sjónvarps frá Reykhólum munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Fjárhagsaðstoð ríkisins við íþróttastarfsemina í landinu (varðandi áætlanagerð) munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Friðlýsing Eldborgar munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Fræðslumyndasafn ríkisins (starfsemi) munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Heimavistarkostnaður (héraðsskólanna) munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Kennaraháskóli Íslands munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Læknadeild háskólans munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 8. Námslán og námsstyrkir munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 9. Náttúrugripasafn munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 10. Náttúruvernd munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 11. Sjónvarpsmál munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 12. Sjónvarpsmóttaka í Ólafsvík, Rifi, Hellisandi og nágrenni (endurbætur á) munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 13. Vaxtakjör Seðlabankans munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 14. Æskulýðsmál (framkvæmd laga um) munnlegt svar sem menntamálaráðherra

90. þing, 1969–1970

 1. Aðstaða nemenda í strjálbýli munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Ávísanir með nafni Seðlabanka Íslands á munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 3. Endurskoðun laga um þjóðleikhús munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Framhaldsdeildir gagnfræðaskólanna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 5. Greiðsla rekstrarkostnaðar til skóla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Hagráð munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 7. Knattspyrnugetraunir munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 8. Niðursoðnar fiskafurðir munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 9. Sjónvarpsmál munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 10. Skóla- og námskostnaður munnlegt svar sem menntamálaráðherra

89. þing, 1968–1969

 1. Félagsheimilasjóður munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Fjárveitingar til vísindarannsókna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Fuglafriðun munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Innlausn á íslenskum seðlum í erlendum bönkum munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 5. Mál heyrnleysingja munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 6. Málefni iðnnema munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 7. Sjónvarpsmál munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 8. Verðlagsmál munnlegt svar sem viðskiptaráðherra

88. þing, 1967–1968

 1. Skólarannsóknir munnlegt svar sem menntamálaráðherra

87. þing, 1966–1967

 1. Binding sparifjár innlánsstofnana á Norðurlandi munnlegt svar sem viðskiptaráðherra
 2. Námskeið fyrir starfsfólk verksmiðjuiðnaðarins munnlegt svar sem iðnaðarráðherra
 3. Sjónvarp til Vestfjarða munnlegt svar sem menntamálaráðherra

86. þing, 1965–1966

 1. Hlustunarskilyrði útvarps munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Sameining Landsbókasafns og Háskólabókasafns o.fl. munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 3. Sjónvarpsmál munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 4. Tilboð í verk samkvæmt útboðum munnlegt svar sem viðskiptaráðherra

85. þing, 1964–1965

 1. Skólamál munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 2. Umferðarkennsla munnlegt svar sem menntamálaráðherra

75. þing, 1955–1956

 1. Daggjöld landsspítalans fyrirspurn til
 2. Diplómatavegabréf fyrirspurn til
 3. Marshallsamningurinn fyrirspurn til

74. þing, 1954–1955

 1. Bygging þingmannabústaðar fyrirspurn til
 2. Kjarvalshús fyrirspurn til
 3. Launalög fyrirspurn til
 4. Sparifjáruppbætur fyrirspurn til
 5. Sparifjáruppbætur fyrirspurn til
 6. Verðtrygging sparifjár fyrirspurn til
 7. Verkfræðingar í þjónustu ríkisins fyrirspurn til
 8. Öryggisráðstafanir á vinnustöðum fyrirspurn til

71. þing, 1951–1952

 1. Launalög, réttindi og skyldur opinberra starfsmanna fyrirspurn til munnlegs svars til
 2. Upptökuheimili handa vangæfum börnum og unglingum fyrirspurn til munnlegs svars til

69. þing, 1949–1950

 1. Byggingarkostnaður síldarverksmiðja fyrirspurn til munnlegs svars til
 2. Endurskoðun launalaganna o.fl. fyrirspurn til munnlegs svars til
 3. Gengisskráning ítalskrar líru fyrirspurn til munnlegs svars til
 4. Lán Búnaðarbankans af gengishagnaði fyrirspurn til munnlegs svars til
 5. Lán byggingarsjóðs af gengishagnaði fyrirspurn til munnlegs svars til
 6. Ráðstöfun á gengishagnaði fyrirspurn til munnlegs svars til

68. þing, 1948–1949

 1. Aðstoð til síldarútvegsmanna fyrirspurn til munnlegs svars til
 2. Bændaskólar fyrirspurn til munnlegs svars til
 3. Embættisbústaðir fyrirspurn til munnlegs svars til
 4. Gjaldeyrismál fyrirspurn til munnlegs svars til
 5. Kynbótastöðin á Úlfarsá fyrirspurn til munnlegs svars til
 6. Launakjör alþingismanna fyrirspurn til munnlegs svars til
 7. Lýsisherzluverksmiðja fyrirspurn til munnlegs svars til
 8. Menntaskólakennsla í Laugarvatnsskóla fyrirspurn til munnlegs svars til
 9. Njósnir fyrir flugvöllum ríkisins fyrirspurn til munnlegs svars til
 10. Ríkisreikningar fyrirspurn til munnlegs svars til
 11. Sementsverksmiðja fyrirspurn til munnlegs svars til
 12. Sjúkrahælin í Kumbaravogi og Kaldaðarnesi fyrirspurn til munnlegs svars til
 13. Vatnsréttindi í Þjórsá fyrirspurn til munnlegs svars til
 14. Vegamál fyrirspurn til munnlegs svars til
 15. Verðmæti landbúnaðarvöru fyrirspurn til munnlegs svars til