Brynjólfur Bjarnason: þingskjöl

1. flutningsmaður

75. þing, 1955–1956

 1. 436 breytingartillaga, almannatryggingar
 2. 620 breytingartillaga, almannatryggingar

74. þing, 1954–1955

 1. 287 breytingartillaga, almannatryggingar

73. þing, 1953–1954

 1. 632 breytingartillaga, brunatryggingar í Reykjavík
 2. 677 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

72. þing, 1952–1953

 1. 304 breytingartillaga, kaup á togurum og togveiðibát
 2. 435 breytingartillaga, tekjuskattsviðauki
 3. 478 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 4. 543 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, framkvæmdabanki Íslands

71. þing, 1951–1952

 1. 97 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá
 2. 504 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 3. 682 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, greiðsluafgangur ríkissjóðs
 4. 683 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, greiðsluafgangur ríkissjóðs
 5. 769 breytingartillaga, fasteignaskattar til sveitarsjóða

70. þing, 1950–1951

 1. 59 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins (lántökuheimild)
 2. 69 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 3. 419 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 4. 606 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 5. 762 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, verðlag og dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 6. 782 breytingartillaga, verðlag og dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 7. 806 breytingartillaga, lántaka handa ríkissjóði (heimild fyrir ríkisstjórnina)

69. þing, 1949–1950

 1. 156 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (framlenging á III. kafla)
 2. 457 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 3. 492 breytingartillaga, verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur
 4. 516 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (framlenging á gildi III. kafla l. nr. 100/1948)
 5. 695 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, húsaleiga
 6. 696 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, húsaleiga
 7. 781 breytingartillaga, húsaleiga

68. þing, 1948–1949

 1. 193 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 2. 215 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 3. 274 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 4. 275 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 5. 447 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 6. 766 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu
 7. 767 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Marshallaðstoðin
 8. 817 breytingartillaga, launabætur til opinberra starfsmanna

67. þing, 1947–1948

 1. 234 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 2. 235 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 3. 236 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 4. 518 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir (breyting á l. 128/1947)
 5. 540 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 6. 541 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir (viðauki við l. 128/1947)
 7. 578 breytingartillaga, vegalagabreyting
 8. 606 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 9. 683 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

66. þing, 1946–1947

 1. 359 breytingartillaga, iðnfræðsla
 2. 466 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 3. 474 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna
 4. 546 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vatnsveitur
 5. 586 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, manneldisgildi hveitis
 6. 597 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 7. 640 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, hækkun á aðflutningsgjöldum 1947
 8. 641 breytingartillaga, hækkun á aðflutningsgjöldum 1947
 9. 779 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, bæjarstjórn á Sauðárkróki
 10. 801 breytingartillaga, innkaupastofnun ríkisins
 11. 832 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tannlækningar
 12. 920 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 13. 927 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, óskilgetin börn
 14. 973 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 15. 977 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, eignakönnun

63. þing, 1944–1945

 1. 983 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 2. 984 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 3. 985 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 4. 1082 breytingartillaga, búnaðarmálasjóður

62. þing, 1943

 1. 83 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, happdrætti Laugarneskirkju
 2. 84 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, happdrætti Hallgrímskirkju
 3. 136 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 4. 489 breytingartillaga, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 5. 600 breytingartillaga, vinnuhæli berklasjúklinga

61. þing, 1942–1943

 1. 220 breytingartillaga, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 2. 274 breytingartillaga, kynnisferð sveitafólks
 3. 302 breytingartillaga, kynnisferð sveitafólks
 4. 408 breytingartillaga, samkomudagur reglulegs Alþingis 1943
 5. 611 breytingartillaga, kynnisferð sveitafólks
 6. 745 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir

60. þing, 1942

 1. 166 breytingartillaga, verðuppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir

59. þing, 1942

 1. 387 breytingartillaga, jarðræktarlög
 2. 388 breytingartillaga, húsaleiga

58. þing, 1941

 1. 53 breytingartillaga, vinnuafl í setuliðsþjónustu

56. þing, 1941

 1. 79 breytingartillaga, verðlagsuppót á laun embættis- og starfsmanna ríkisins
 2. 202 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 203 breytingartillaga, stríðsgróðaskattur
 4. 366 breytingartillaga, fjárlög
 5. 577 breytingartillaga, óskilgetin börn

55. þing, 1940

 1. 95 breytingartillaga, húsaleiga
 2. 131 breytingartillaga, brúasjóður
 3. 213 breytingartillaga, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana
 4. 319 breytingartillaga, lýðræðið og öryggi ríkisins
 5. 538 breytingartillaga, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana

54. þing, 1939–1940

 1. 144 breytingartillaga, tollskrá
 2. 145 breytingartillaga, hegningarlög
 3. 158 breytingartillaga, tollskrá
 4. 310 breytingartillaga, skatt- og útsvarsgreiðsla af stríðsáhættuþóknun
 5. 594 breytingartillaga, bráðabirgðaráðstafanir
 6. 619 breytingartillaga, fjárlög 1940
 7. 649 breytingartillaga, fjárlög 1940
 8. 662 breytingartillaga, stéttarfélög og vinnudeilur
 9. 701 breytingartillaga, gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi
 10. 702 breytingartillaga, gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi
 11. 719 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur af vaxtafé

53. þing, 1938

 1. 194 breytingartillaga, samvinnufélög
 2. 202 breytingartillaga, togaraútgerðarnefnd
 3. 232 breytingartillaga, fjárlög 1939
 4. 452 breytingartillaga, gerðardómur í farmannakaupdeilu
 5. 525 breytingartillaga, iðnaðarnám
 6. 535 breytingartillaga, laun embætissmanna

52. þing, 1937

 1. 180 breytingartillaga, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 2. 185 breytingartillaga, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 3. 246 breytingartillaga, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 4. 280 breytingartillaga, fjárlög 1938
 5. 428 breytingartillaga, fjárlög 1938
 6. 442 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 7. 480 breytingartillaga, alþýðutryggingar

Meðflutningsmaður

74. þing, 1954–1955

 1. 253 breytingartillaga, fjárlög 1955
 2. 270 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1955
 3. 271 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1955
 4. 297 breytingartillaga, fjárlög 1955
 5. 526 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 6. 527 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 7. 571 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum

72. þing, 1952–1953

 1. 249 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, kaup á togurum og togveiðibát
 2. 290 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta
 3. 292 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 4. 307 nefndarálit menntamálanefndar, húsmæðrafræðsla
 5. 317 nefndarálit fjárhagsnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 6. 391 breytingartillaga allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 7. 392 nefndarálit fjárhagsnefndar, smáíbúðabyggingar
 8. 439 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki
 9. 442 nefndarálit menntamálanefndar, menningarsjóður
 10. 444 nefndarálit fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands h.f.
 11. 503 nefndarálit fjárhagsnefndar, jafnvirðiskaup og vöruskipti
 12. 534 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 13. 555 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, framkvæmdabanki Íslands
 14. 564 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, framkvæmdabanki Íslands
 15. 586 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gengisskráning
 16. 597 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 17. 641 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 18. 661 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana
 19. 696 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, sparisjóðir
 20. 745 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Búnaðarbankinn, byggingarsjóður verkamanna, lánadeild smáíbúðarhúsa o.fl.
 21. 746 nefndarálit fjárhagsnefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 22. 755 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpsrekstur ríkisins

71. þing, 1951–1952

 1. 98 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta skemtanaskatt með viðauka
 2. 313 nál. með brtt. menntamálanefndar, forgangsréttur til embætta
 3. 319 nefndarálit menntamálanefndar, prófesorsembætti í læknadeild Háskóla Íslands
 4. 346 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 379 nál. með rökst. menntamálanefndar, rithöfundaréttur og prentréttur
 6. 387 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattfrelsi sparifjár
 7. 389 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 8. 446 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki, lækkun skatts af lágtekjum o. fl.
 9. 471 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Fyrningarsjóður Íslands
 10. 520 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 11. 522 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 12. 554 nefndarálit fjárhagsnefndar, lánasjóður stúdenta
 13. 558 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, skattfrádráttur vegna skuldaskila bátaútvegsins
 14. 584 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skattfrelsi sparifjár
 15. 600 breytingartillaga menntamálanefndar, forgangsréttur til embætta
 16. 618 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, menntaskólar
 17. 681 nefndarálit fjárhagsnefndar, fé mótvirðissjóðs
 18. 706 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 19. 707 nefndarálit fjárhagsnefndar, byggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum
 20. 712 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 21. 720 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, fasteignaskattar til sveitarsjóða
 22. 741 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, skipun prestakalla

70. þing, 1950–1951

 1. 40 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skólastjóralaun og kennara við barnaskóla
 2. 64 nefndarálit fjárhagsnefndar, vegalagabreyting
 3. 98 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, aðstoð til bænda á óþurrkasvæðunum (austan- og norðanlands)
 4. 104 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 5. 367 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 6. 368 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 7. 383 breytingartillaga, almannatryggingar
 8. 418 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun
 9. 434 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 449 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 11. 486 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 12. 503 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fasteignaskattur
 13. 505 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjárhagsráð (fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit)
 14. 506 nefndarálit fjárhagsnefndar, viðskiptasamningar við Pólland
 15. 559 nefndarálit allsherjarnefndar, bifreiðalög (ökukennsla)
 16. 571 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lóðaskrásetning á Akureyri
 17. 601 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur (veiting ríkisborgararéttar)
 18. 603 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur (veiting ríkisborgararéttar)
 19. 630 frhnál. með rökst. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur (veiting ríkisborgararéttar)
 20. 640 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 21. 730 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 22. 732 nefndarálit fjárhagsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna (heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán til síldarútvegsmanna)
 23. 739 breytingartillaga fjárhagsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna (heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán til síldarútvegsmanna)
 24. 741 nál. með brtt. allsherjarnefndar, atvinnuréttindi útlendinga
 25. 761 breytingartillaga allsherjarnefndar, atvinnuréttindi útlendinga
 26. 765 nefndarálit fjárhagsnefndar, Þjóðminjasafnshúsið
 27. 770 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sala lögveða (sala lögveða án undangengis lögtaks)
 28. 817 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins ( lán til kaupenda o.fl.)

69. þing, 1949–1950

 1. 200 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.
 2. 242 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna (lánsábyrgð)
 3. 247 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 4. 270 breytingartillaga fjárhagsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna (lánsábyrgð)
 5. 301 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 327 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1950
 7. 350 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, eignakönnun
 8. 383 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, endurgreiðsla tolla af tilbúnum timburhúsum
 9. 488 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur
 10. 489 breytingartillaga allsherjarnefndar, verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur
 11. 508 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, útsvör
 12. 555 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útsvör
 13. 593 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 14. 623 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 15. 633 breytingartillaga, fjárlög 1950
 16. 661 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1946
 17. 662 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 18. 692 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 19. 755 nál. með rökst. allsherjarnefndar, manntal
 20. 782 breytingartillaga, húsaleiga
 21. 792 breytingartillaga, lækkun tekjuskatts af lágtekjum
 22. 796 breytingartillaga, uppbætur á ellilífeyri o.fl.

68. þing, 1948–1949

 1. 49 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 2. 50 nefndarálit fjárhagsnefndar, happadrættislán ríkissjóðs
 3. 63 breytingartillaga, vegalagabreyting
 4. 80 breytingartillaga fjárhagsnefndar, happadrættislán ríkissjóðs
 5. 90 breytingartillaga fjárhagsnefndar, happadrættislán ríkissjóðs
 6. 158 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning og lögbann
 7. 159 breytingartillaga allsherjarnefndar, kyrrsetning og lögbann
 8. 186 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 9. 187 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 10. 188 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 11. 209 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenskum og erlendum gjaldeyri
 12. 228 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1949
 13. 229 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1949
 14. 237 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur
 15. 282 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, kirkjugarðar
 16. 296 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, jeppabifreiðar
 17. 297 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla Eimskipafélag Íslands
 18. 364 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarmálefni Reykjavíkur
 19. 382 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1949
 20. 383 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyri
 21. 384 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 22. 395 nefndarálit allsherjarnefndar, lóðasala í Reykjavík
 23. 403 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 24. 411 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 25. 418 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á steinolíu, hráolíu o.fl.
 26. 423 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Keflavík
 27. 424 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana
 28. 445 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 29. 454 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 30. 469 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 31. 487 nefndarálit allsherjarnefndar, ræktunarlönd og byggingarlóðir í kaupstöðum
 32. 491 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar 1945
 33. 493 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahús o.fl.
 34. 551 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 35. 575 breytingartillaga allsherjarnefndar, erfðalög
 36. 587 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 37. 592 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, réttindi kvenna
 38. 605 nefndarálit fjárhagsnefndar, orkuver og orkuveitur
 39. 629 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra
 40. 632 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra
 41. 651 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungaruppboð
 42. 654 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Efri-Skútu og Neðri-Skútu
 43. 662 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar
 44. 666 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 45. 681 breytingartillaga, fjárlög 1949
 46. 729 nefndarálit allsherjarnefndar, loftflutningur milli landa
 47. 747 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða o. fl.
 48. 750 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð
 49. 753 nefndarálit fjárhagsnefndar, Laxárvirkjun
 50. 757 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 51. 758 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, orlof
 52. 770 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða o. fl.

67. þing, 1947–1948

 1. 43 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun (peningaskipti)
 2. 44 nefndarálit fjárhagsnefndar, útgáfa krónuseðla
 3. 92 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1948
 4. 147 nefndarálit allsherjarnefndar, skemmtanir og samkomur
 5. 221 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 6. 222 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 7. 228 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 8. 245 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 9. 248 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 10. 249 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 11. 264 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1948
 12. 298 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahús o.fl.
 13. 302 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi Sameinuðu þjóðanna
 14. 303 nefndarálit allsherjarnefndar, nafnbreyting Vinnuveitendafélags Íslands
 15. 328 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1948
 16. 329 breytingartillaga, samkomudagur reglulegs Alþingis 1948
 17. 331 nefndarálit allsherjarnefndar, fésektir
 18. 392 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun (skráning innistæðna o.fl.)
 19. 414 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 20. 444 nefndarálit allsherjarnefndar, fasteignasala
 21. 446 nefndarálit allsherjarnefndar, bifreiðalög
 22. 479 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 23. 482 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ljósmæðralög
 24. 492 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (breyting á l. 128/1947)
 25. 493 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 26. 499 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 27. 508 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsaleiga
 28. 517 nefndarálit allsherjarnefndar, brunavarnir og brunamál
 29. 537 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (viðauki við l. 128/1947)
 30. 538 nefndarálit fjárhagsnefndar, síldarvinnslutæki o.fl.
 31. 611 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarnám byggingarlóða á Sauðárkróki
 32. 612 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð, innflutningsverslun og verðlagseftirlit
 33. 645 nefndarálit fjárhagsnefndar, hitaaflstöð og hitaveita á Ísafirði
 34. 658 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands
 35. 678 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1944
 36. 682 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur

66. þing, 1946–1947

 1. 560 breytingartillaga, fjárlög 1947
 2. 721 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur
 3. 772 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fyrningarsjóður ríkisins
 4. 800 nefndarálit fjárhagsnefndar, innkaupastofnun ríkisins
 5. 834 breytingartillaga, tannlækningar
 6. 903 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 7. 950 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 8. 979 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1943
 9. 1013 nefndarálit fjárhagsnefndar, ný orkuver og orkuveitur

64. þing, 1945–1946

 1. 362 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946

63. þing, 1944–1945

 1. 70 nefndarálit sérnefndar, niðurfelling dansk-íslenzka sambandslagasamningsins frá 1918
 2. 145 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða

62. þing, 1943

 1. 16 breytingartillaga, samþykki til frestunar á fundum Alþingis
 2. 40 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 3. 92 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 135 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 5. 225 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 6. 226 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 7. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, veitingaskattur
 8. 274 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld 1944 með viðauka
 9. 336 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningur 1940
 10. 356 nefndarálit fjárhagsnefndar, tjóni af veru herliðs hér á landi
 11. 357 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, innheimta skatta og útsvara
 12. 390 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tjóni af veru herliðs hér á landi
 13. 419 nefndarálit fjárhagsnefndar, heimild fyrir ríkisstjórnina og ríkisstofnanir að greiða eftirlaun
 14. 420 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 15. 421 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 16. 486 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 17. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944
 18. 519 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, eignaraukaskattur
 19. 528 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðlækkunarskattur
 20. 546 breytingartillaga, fjárlög 1944
 21. 562 nefndarálit fjárhagsnefndar, vinnuhæli berklasjúklinga
 22. 588 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 23. 592 breytingartillaga, alþýðutryggingar
 24. 609 breytingartillaga, fjárlög 1944
 25. 653 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð
 26. 654 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 27. 660 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur

61. þing, 1942–1943

 1. 135 nefndarálit allsherjarnefndar, orlof
 2. 172 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur
 3. 197 breytingartillaga allsherjarnefndar, orlof
 4. 199 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 5. 207 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 6. 240 breytingartillaga allsherjarnefndar, orlof
 7. 245 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 8. 259 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðsla íslenzkra afurða
 9. 263 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar
 10. 273 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 11. 280 nefndarálit allsherjarnefndar, verzlunaratvinna
 12. 312 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 13. 347 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 14. 355 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög fyrir árið 1943
 15. 356 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Höfn í Siglufirði
 16. 374 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 17. 388 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög fyrir árið 1943
 18. 410 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 19. 418 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 20. 420 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 21. 431 breytingartillaga allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 22. 434 breytingartillaga allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 23. 457 nefndarálit samgöngunefndar, brúargerð
 24. 458 breytingartillaga samgöngunefndar, brúargerð
 25. 478 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 26. 483 nefndarálit allsherjarnefndar, taka ljósmynda og meðferð ljósmyndavéla
 27. 534 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 28. 543 nefndarálit allsherjarnefndar, jöfnunarsjóður vinnulauna
 29. 632 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, æskulýðshöll í Reykjavík
 30. 659 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 31. 686 nefndarálit allsherjarnefndar, stríðsslysatrygging sjómanna
 32. 711 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur

60. þing, 1942

 1. 215 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög

59. þing, 1942

 1. 502 breytingartillaga, ríkisprentsmiðjan Gutenberg

55. þing, 1940

 1. 308 breytingartillaga, fjárlög 1941

53. þing, 1938

 1. 76 breytingartillaga, milliþinganefnd í skattamálum
 2. 425 breytingartillaga, fjárlög 1939

52. þing, 1937

 1. 427 breytingartillaga, fjárlög 1938