Sigríður Á. Andersen: þingskjöl

1. flutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 366 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2020 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)
 2. 367 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 3. 368 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 4. 369 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 5. 370 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2020 um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun upplýsingasamfélagið, skrá í 101. gr.)
 6. 371 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 7. 484 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2020 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 8. 507 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2020 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (Hugverkaréttindi)
 9. 518 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, utanríkisþjónusta Íslands (skipun embættismanna o.fl.)
 10. 579 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samnings milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu árið 2021
 11. 1271 nefndarálit utanríkismálanefndar, framfylgd ályktana Vestnorræna ráðsins árið 2020
 12. 1294 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 235/2020 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur)
 13. 1295 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 19/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 14. 1296 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli (niðurfelling ákvæða)
 15. 1452 nefndarálit utanríkismálanefndar, stefna Íslands í málefnum norðurslóða
 16. 1469 breytingartillaga, loftferðir (skyldur flugrekenda vegna COVID-19)
 17. 1530 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, aukið samstarf Grænlands og Íslands

150. þing, 2019–2020

 1. 263 nefndarálit utanríkismálanefndar, ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu
 2. 264 breytingartillaga utanríkismálanefndar, ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu
 3. 308 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Lýðveldisins Norður-Makedóníu
 4. 478 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, EES-reglur)
 5. 479 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 190/2019 um breytingu á IX. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, neytendavernd, EES-reglur)
 6. 480 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, EES-reglur)
 7. 481 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2019 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, orka.)
 8. 482 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/2019 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, orka)
 9. 483 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2019 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi)
 10. 484 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2019 um breytingu á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, neytendavernd)
 11. 485 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2019 um breytingu á I. og II. viðauka við EES-samninginn (heilbrigði dýra, plantna, tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
 12. 486 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding heildarsamnings um efnahagslega samvinnu milli EFTA-ríkjanna og Indónesíu
 13. 647 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 172/2019 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 14. 648 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2019 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)
 15. 649 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árunum 2019 og 2020
 16. 992 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorræn umhverfisverðlaun hafsins
 17. 993 nefndarálit utanríkismálanefndar, niðurgreiðsla flugfargjalda ungmenna milli Vestur-Norðurlanda
 18. 1055 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 269/2019 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn (samvinna á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins o.fl.)
 19. 1349 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 311/2019 um breytingu á X. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (almenn þjónusta, neytendavernd)
 20. 1350 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2020 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 21. 1351 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 237/2019 og nr. 305/2019 um breytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 22. 1352 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 259/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 23. 1353 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 288/2019 og nr. 301/2019 um breytingu á I. viðauka og II. viðauka við EES-samninginn (heilbrigði dýra og plantna, tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir, vottun)
 24. 1435 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 260/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 25. 1436 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 302/2019 um breytingu á V. viðauka og bókun 31 við EES-samninginn (frelsi launþega til flutninga, samvinna á sérstökum sviðum utan fjórfrelsis)
 26. 1437 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 27. 1802 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, utanríkisþjónusta Íslands (skipun embættismanna o.fl.)

146. þing, 2016–2017

 1. 72 breytingartillaga, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)

145. þing, 2015–2016

 1. 637 breytingartillaga, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 2. 693 breytingartillaga, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)

144. þing, 2014–2015

 1. 1382 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga)
 2. 1610 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (nauðasamningar)
 3. 1612 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (nauðasamningar)

141. þing, 2012–2013

 1. 904 breytingartillaga, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 2. 905 breytingartillaga, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 806 nefndarálit velferðarnefndar, sóttvarnalög (opinberar sóttvarnaráðstafanir o.fl.)
 2. 807 breytingartillaga velferðarnefndar, sóttvarnalög (opinberar sóttvarnaráðstafanir o.fl.)
 3. 845 nefndarálit velferðarnefndar, sóttvarnalög (opinberar sóttvarnaráðstafanir o.fl.)

149. þing, 2018–2019

 1. 1551 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð (launafyrirkomulag)
 2. 1552 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð (launafyrirkomulag)
 3. 1576 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðarsjóður
 4. 1577 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðarsjóður
 5. 1730 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (stjórnvaldssektir o.fl.)

146. þing, 2016–2017

 1. 13 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð
 2. 15 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 3. 38 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)
 4. 39 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)
 5. 41 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 6. 45 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð

145. þing, 2015–2016

 1. 164 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga)
 2. 353 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
 3. 354 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
 4. 378 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
 5. 379 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
 6. 457 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleikakannanir, undanþága frá áreiðanleikakönnun, eftirlit o.fl.)
 7. 577 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 8. 578 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 9. 634 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (breyting ýmissa laga)
 10. 678 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 11. 680 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 12. 694 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, málefni aldraðra o.fl. (samningar sjúkratryggingastofnunar við stofnanir fyrir aldraða)
 13. 909 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (stöðugleikaframlag)
 14. 1001 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (stöðugleikaframlag)
 15. 1183 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði)
 16. 1317 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum
 17. 1344 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, landlæknir og lýðheilsa (lýðheilsusjóður)
 18. 1372 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
 19. 1374 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
 20. 1382 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti
 21. 1422 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB, EES-reglur)
 22. 1423 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB, EES-reglur)
 23. 1434 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, undirbúningur að gerð þjóðhagsáætlana til langs tíma
 24. 1492 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál o.fl. (fjárstreymistæki til að draga úr neikvæðum áhrifum fjármagnsinnstreymis)
 25. 1521 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
 26. 1522 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
 27. 1551 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 28. 1552 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 29. 1685 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 30. 1686 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 31. 1701 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 32. 1702 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 33. 1714 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð
 34. 1715 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð
 35. 1716 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur)
 36. 1717 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur)
 37. 1743 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 38. 1744 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 39. 1774 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.
 40. 1775 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.
 41. 1812 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (undanþága og endurgreiðslur til íþróttafélaga)

144. þing, 2014–2015

 1. 735 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (aukin skilvirkni)
 2. 738 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (kostnaður við hættumat)
 3. 1098 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (undantekningar frá tryggingavernd)
 4. 1234 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sala fasteigna og skipa (heildarlög)
 5. 1235 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sala fasteigna og skipa (heildarlög)
 6. 1236 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur)
 7. 1237 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur)
 8. 1281 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
 9. 1408 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur, lengri verndartími hljóðrita)
 10. 1423 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu vöru og þjónustu)
 11. 1427 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, opinber fjármál (heildarlög)
 12. 1428 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, opinber fjármál (heildarlög)
 13. 1471 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl. (breyting ýmissa laga, EES-reglur)
 14. 1543 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
 15. 1609 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stöðugleikaskattur (heildarlög)

143. þing, 2013–2014

 1. 747 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um þátttöku Króatíu á Evrópska efnahagssvæðinu (breyting ýmissa laga, EES-reglur)