Steinunn Þóra Árnadóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 281 nefndarálit, almannatryggingar (leiðrétting)

145. þing, 2015–2016

 1. 855 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, fullgilding stofnsamnings um Innviðafjárfestingabanka Asíu
 2. 1431 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Svartfjallalands (Montenegró)
 3. 1601 nál. með frávt. minnihluta utanríkismálanefndar, samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur (EES-reglur)
 4. 1794 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (barnalífeyrir)

Meðflutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 73 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (dvalarleyfi vegna iðnnáms)
 2. 82 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar o.fl. (setning og leyfi dómara, áfrýjun einkamála, lögmannsréttindi o.fl.)
 3. 92 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2018
 4. 502 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 5. 547 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (sakarkostnaður)
 6. 826 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, ættleiðingar (umsögn nákominna)
 7. 900 nál. með frávt. allsherjar- og menntamálanefndar, endurskoðun XXV. kafla almennra hegningarlaga
 8. 962 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjalög (fölsuð lyf, netverslun, miðlun lyfja)
 9. 1052 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, aðgengi að stafrænum smiðjum
 10. 1060 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (mútubrot)
 11. 1061 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, gerð áætlunar um stafræna endurgerð íslensks prentmáls
 12. 1062 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, skil menningarverðmæta til annarra landa (frestir)
 13. 1084 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, Þjóðskrá Íslands
 14. 1155 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, íslenskur ríkisborgararéttur og barnalög (ríkisfangsleysi)
 15. 1157 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, kvikmyndalög (ráðstafanir vegna EES-reglna)
 16. 1160 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lögheimili og aðsetur
 17. 1173 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta
 18. 1179 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna
 19. 1184 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn meðferð á vinnumarkaði
 20. 1281 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga
 21. 1282 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga

146. þing, 2016–2017

 1. 400 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Georgíu
 2. 652 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2016 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið, EES-reglur)
 3. 681 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 39/2016 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur, EES-reglur)
 4. 810 nefndarálit utanríkismálanefndar, landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn (grunnlínupunktar og aðlægt belti)

145. þing, 2015–2016

 1. 299 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
 2. 398 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT)
 3. 648 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
 4. 649 breytingartillaga minnihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
 5. 838 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 115/2015 um breytingu á XIII. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, neytendavernd, EES-reglur)
 6. 839 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 116/2015 um breytingu á XIII. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, neytendavernd, EES-reglur)
 7. 840 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 188/2015 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur)
 8. 841 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 191/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 9. 842 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 195/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 10. 863 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur við Japan
 11. 909 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (stöðugleikaframlag)
 12. 950 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Gvatemala að fríverslunarsamningi milli EFTA-ríkjanna og Mið-Ameríkuríkjanna
 13. 958 nefndarálit utanríkismálanefndar, greining á sameiginlegum ávinningi að vestnorrænum fríverslunarsamningi og vestnorrænu viðskiptaráði
 14. 959 nefndarálit utanríkismálanefndar, langtímastefna fyrir samgöngur og innviði á Vestur-Norðurlöndum
 15. 960 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Grænland og Færeyjar um sjávarútvegsmál
 16. 1021 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland
 17. 1194 nefndarálit utanríkismálanefndar, áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu
 18. 1248 nefndarálit utanríkismálanefndar, Rómarsamþykktin um Alþjóðlega sakamáladómstólinn viðvíkjandi glæpum gegn friði
 19. 1257 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2016
 20. 1307 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 293/2015 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur, EES-reglur)
 21. 1308 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 252/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 22. 1309 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 230/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 23. 1310 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 229/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 24. 1321 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 197/2015 um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (heilbrigði dýra og plantna, EES-reglur)
 25. 1325 nefndarálit velferðarnefndar, lyfjalög og lækningatæki (gjaldtaka, EES-reglur)
 26. 1364 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, landlæknir og lýðheilsa (lýðheilsusjóður)
 27. 1365 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (Uppbyggingarsjóður EES 2014--2021)
 28. 1424 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, alþjóðlegt bann við framleiðslu og beitingu sjálfvirkra og sjálfstýrðra vígvéla
 29. 1429 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samstarf Íslands og Grænlands
 30. 1430 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, þjóðaröryggisráð
 31. 1669 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Parísarsamningsins
 32. 1670 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
 33. 1671 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 97/2016 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn (opinber innkaup, EES-reglur)
 34. 1688 breytingartillaga, fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
 35. 1793 nál. með brtt. minnihluta velferðarnefndar, almannatryggingar o.fl. (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)
 36. 1813 nál. með frávt. velferðarnefndar, félagsleg aðstoð (bifreiðastyrkir)
 37. 1817 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar o.fl. (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)

144. þing, 2014–2015

 1. 611 nál. með brtt. velferðarnefndar, sjúkratryggingar (flóttamenn)
 2. 696 nál. með brtt. velferðarnefndar, umboðsmaður skuldara (upplýsingaskylda og dagsektir)
 3. 736 breytingartillaga, almannatryggingar o.fl. (örorkugreiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða)
 4. 772 breytingartillaga, fjárlög 2015
 5. 1056 nál. með brtt. velferðarnefndar, aðgerðaáætlun til að efla fjarheilbrigðisþjónustu
 6. 1138 nál. með brtt. velferðarnefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks (aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta)
 7. 1272 nefndarálit velferðarnefndar, slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög, EES-reglur)
 8. 1273 breytingartillaga velferðarnefndar, slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög, EES-reglur)
 9. 1277 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjalög (auglýsingar)
 10. 1295 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, úrskurðarnefnd velferðarmála (heildarlög)
 11. 1296 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
 12. 1372 nál. með frávt. velferðarnefndar, almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót)
 13. 1378 nál. með frávt. velferðarnefndar, aðgerðaáætlun um geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn, unglinga og fjölskyldur þeirra
 14. 1383 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, útreikningur nýrra neysluviðmiða fyrir íslensk heimili
 15. 1388 nefndarálit velferðarnefndar, lyfjalög (lyfjagát, EES-reglur)
 16. 1389 breytingartillaga velferðarnefndar, lyfjalög (lyfjagát, EES-reglur)
 17. 1415 nefndarálit utanríkismálanefndar, framkvæmd samnings um klasasprengjur (heildarlög)
 18. 1431 nál. með brtt. minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga
 19. 1433 breytingartillaga minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga
 20. 1434 rökstudd dagskrá minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga
 21. 1477 breytingartillaga velferðarnefndar, almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
 22. 1481 nefndarálit, félagsþjónusta sveitarfélaga (skilyrði fjárhagsaðstoðar)

143. þing, 2013–2014

 1. 259 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 129/2013 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn (opinber innkaup, EES-reglur)

135. þing, 2007–2008

 1. 606 nefndarálit menntamálanefndar, einkaleyfi handa Háskóla Íslands til útgáfu almanaks (brottfall laganna)