Logi Einarsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 17 nál. með brtt., Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 2. 44 nefndarálit, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)

Meðflutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 140 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2017
 2. 468 nefndarálit utanríkismálanefndar, útgáfa vestnorrænnar söngbókar
 3. 533 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2017 um breytingu á VII. viðauka og X. viðauka við EES-samninginn (gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi, almenn þjónusta)
 4. 534 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 129/2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
 5. 535 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 187/2017 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 6. 536 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2017 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 7. 578 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2017 um breytingu á II. viðauka og XVII. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, hugverkaréttindi)
 8. 796 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, úttekt á stofnun vestnorrænna eftirskóla
 9. 797 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorrænt samstarf um menntun í sjávarútvegsfræðum
 10. 798 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ráðstefna um stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála
 11. 799 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafi
 12. 1051 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 186/2017 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (Hugverkaréttindi)
 13. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (upplýsingasamfélagið, almenna persónuverndarreglugerðin)
 14. 1153 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (rekstrarform o.fl.)
 15. 1154 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (rekstrarform o.fl.)

146. þing, 2016–2017

 1. 13 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð
 2. 41 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 3. 45 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð
 4. 814 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (hlutverk, framlag ríkissjóðs o.fl.)
 5. 827 nefndarálit atvinnuveganefndar, orkuskipti
 6. 828 breytingartillaga atvinnuveganefndar, orkuskipti
 7. 872 nefndarálit atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar og Fiskistofa (eftirlit með vigtunarleyfishöfum)

141. þing, 2012–2013

 1. 1008 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, lyfjalög (lyfjablandað fóður, EES-reglur)
 2. 1010 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur)
 3. 1011 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 4. 1011 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 5. 1012 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
 6. 1013 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
 7. 1021 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (afnám heimildar til að veita stofnfjárstyrki)
 8. 1073 nefndarálit velferðarnefndar, Ábyrgðasjóður launa (staðfesta vinnuveitanda og miðlun upplýsinga, EES-reglur)
 9. 1123 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 10. 1124 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 11. 1125 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun í barnavernd til 2014
 12. 1130 nefndarálit atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (kyntar veitur)
 13. 1131 nefndarálit atvinnuveganefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar)
 14. 1132 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)
 15. 1133 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)
 16. 1136 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (afnám heimildar til að veita stofnfjárstyrki)

140. þing, 2011–2012

 1. 590 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun (heildarlög)
 2. 591 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 3. 593 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjársýsluskattur (heildarlög)