Eggert G. Þorsteinsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

98. þing, 1976–1977

 1. 252 frávísunartilllaga, almannatryggingar
 2. 551 breytingartillaga, Iðnlánasjóður

97. þing, 1975–1976

 1. 525 breytingartillaga, skotvopn
 2. 711 breytingartillaga, fjölbýlishús

94. þing, 1973–1974

 1. 295 breytingartillaga, fjárlög 1974
 2. 482 breytingartillaga, umferðarlög

93. þing, 1972–1973

 1. 418 nefndarálit, kaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipum
 2. 419 breytingartillaga, kaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipum
 3. 421 breytingartillaga, kaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipum
 4. 739 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta

92. þing, 1971–1972

 1. 241 breytingartillaga, almannatryggingar
 2. 402 nál. með frávt., tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 403 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 4. 421 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 5. 956 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins

88. þing, 1967–1968

 1. 627 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 2. 629 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins

85. þing, 1964–1965

 1. 134 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 135 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 3. 136 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 4. 271 nefndarálit allsherjarnefndar, einkasala ríkisins á tóbaki (br. 58/1931)
 5. 338 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar
 6. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum o.fl.
 7. 340 nefndarálit allsherjarnefndar, nafnskírteini
 8. 344 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki
 9. 426 nefndarálit allsherjarnefndar, skipströnd og vogrek
 10. 438 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 11. 439 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 12. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 13. 527 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 14. 638 nefndarálit iðnaðarnefndar, lausaskuldir iðnaðarins
 15. 639 nefndarálit iðnaðarnefndar, dráttarbrautir og skipasmíðastöðvar

84. þing, 1963–1964

 1. 101 nál. með brtt. allsherjarnefndar, innlend endurtrygging
 2. 120 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta refsidóma
 3. 262 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, rannsóknarnefnd til rannsóknar á verðbréfa- og víxlakaupum
 4. 469 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 5. 603 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, lausn kjaradeilu verkfræðinga
 6. 627 nefndarálit iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn

83. þing, 1962–1963

 1. 295 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 2. 415 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar
 3. 551 nefndarálit iðnaðarnefndar, ábyrgð á láni fyrir Slippstöðina á Akureyri
 4. 582 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Sogsins
 5. 629 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands h/f

82. þing, 1961–1962

 1. 135 nefndarálit iðnaðarnefndar, Parísarsamþykktin um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar
 2. 291 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnaðarmálastofnun Íslands
 3. 453 breytingartillaga, verkamannabústaðir
 4. 677 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands

81. þing, 1960–1961

 1. 195 nefndarálit iðnaðarnefndar, heimild til að veita Friedrich Karl Lüder atvinnurekstrarleyfi á Íslandi (samþ. brbrl.)
 2. 452 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnaðarmálastofnun Íslands
 3. 453 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkstjóranámskeið
 4. 454 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verkstjóranámskeið
 5. 560 nefndarálit iðnaðarnefndar, matreiðslumenn (brytar)

78. þing, 1958–1959

 1. 143 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 2. 212 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 3. 313 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 4. 335 nál. með brtt. allsherjarnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 5. 363 nefndarálit allsherjarnefndar, firmu og prókúruumboð
 6. 364 nefndarálit allsherjarnefndar, veitingasala, gistihúshald
 7. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 8. 444 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Hafnarfirði
 9. 500 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.

77. þing, 1957–1958

 1. 323 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipun innflutnings og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl.
 2. 582 nefndarálit, útflutningssjóður o. fl.

76. þing, 1956–1957

 1. 403 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnfræðsla
 2. 469 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, tunnuverksmiðjur ríkisins

75. þing, 1955–1956

 1. 97 breytingartillaga, eftirlit með skipum
 2. 203 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins

74. þing, 1954–1955

 1. 415 breytingartillaga, iðnskólar

73. þing, 1953–1954

 1. 782 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

Meðflutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. 74 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 2. 75 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun aldraðra félaga í stéttarfélögum
 3. 76 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 4. 109 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um ræðissamband
 5. 160 breytingartillaga, fjárlög 1978
 6. 162 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 7. 196 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, iðjuþjálfun
 8. 197 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, matvælarannsóknir ríkisins
 9. 198 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, matvælarannsóknir ríkisins
 10. 202 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 11. 222 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 12. 225 breytingartillaga, fjárlög 1978
 13. 240 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1978
 14. 241 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1978
 15. 250 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 16. 269 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög
 17. 368 nefndarálit félagsmálanefndar, byggingarlög
 18. 369 breytingartillaga félagsmálanefndar, byggingarlög
 19. 370 nefndarálit félagsmálanefndar, skipulagslög
 20. 371 breytingartillaga félagsmálanefndar, skipulagslög
 21. 424 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 22. 425 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög
 23. 428 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 24. 438 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, þroskaþjálfar
 25. 439 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, þroskaþjálfar
 26. 441 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 27. 468 nefndarálit allsherjarnefndar, áskorunarmál
 28. 904 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 29. 932 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 30. 948 breytingartillaga, iðnaðarlög

98. þing, 1976–1977

 1. 208 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 209 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 228 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 4. 231 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1977
 5. 232 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1977
 6. 244 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 7. 317 nefndarálit allsherjarnefndar, skotvopn
 8. 318 breytingartillaga allsherjarnefndar, skotvopn
 9. 328 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 10. 329 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 11. 357 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, virkjun Hvítár í Borgarfirði
 12. 444 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, innlend endurtrygging
 13. 453 lög (samhlj.), almannatryggingar
 14. 472 nefndarálit samgöngunefndar, póst- og símamál
 15. 473 breytingartillaga samgöngunefndar, póst- og símamál
 16. 474 breytingartillaga, póst- og símamál
 17. 476 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 18. 477 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 19. 511 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 20. 512 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 21. 513 breytingartillaga félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 22. 522 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 23. 525 breytingartillaga samgöngunefndar, póst- og símamál
 24. 534 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 25. 535 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 26. 565 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingum
 27. 584 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 28. 585 nefndarálit allsherjarnefndar, skotvopn
 29. 586 breytingartillaga allsherjarnefndar, skotvopn
 30. 588 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 31. 589 nefndarálit allsherjarnefndar, tékkar
 32. 626 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 33. 627 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 34. 630 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 35. 647 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 36. 672 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 37. 680 nefndarálit félagsmálanefndar, samvinnufélög

97. þing, 1975–1976

 1. 13 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni
 2. 453 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 3. 455 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fasteignasala
 4. 498 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 5. 499 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 6. 500 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum
 7. 534 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi í Austur-Skaftafellssýslu
 8. 542 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 9. 543 breytingartillaga félagsmálanefndar, orlof
 10. 568 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ljósmæðralög
 11. 569 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfsölulög
 12. 570 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfsölulög
 13. 578 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 14. 621 nefndarálit félagsmálanefndar, fjölbýlishús
 15. 622 breytingartillaga félagsmálanefndar, fjölbýlishús
 16. 649 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Orkubú Vestfjarða
 17. 651 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, saltverksmiðja á Reykjanesi
 18. 655 nefndarálit samgöngunefndar, ferðamál
 19. 656 breytingartillaga samgöngunefndar, ferðamál
 20. 677 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjald á Akureyri
 21. 678 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 22. 679 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 23. 720 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraþjálfun
 24. 721 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraþjálfun
 25. 750 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 26. 751 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 27. 870 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 28. 875 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegalög
 29. 876 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög
 30. 915 nál. með brtt. allsherjarnefndar, jafnrétti kvenna og karla

96. þing, 1974–1975

 1. 82 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 2. 142 nefndarálit félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga
 3. 196 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal
 4. 211 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar
 5. 212 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 6. 219 breytingartillaga, fjárlög 1975
 7. 221 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1975
 8. 312 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 9. 313 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög
 10. 357 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög
 11. 363 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 12. 364 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 13. 431 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, fóstureyðingar
 14. 432 nefndarálit allsherjarnefndar, trúfélög
 15. 433 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 16. 434 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 17. 435 nefndarálit allsherjarnefndar, vátryggingasamningar
 18. 448 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 19. 582 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóður til aðstoðar við drykkjusjúka
 20. 583 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ljósmæðralög
 21. 584 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, fóstureyðingar
 22. 624 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf
 23. 625 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf
 24. 626 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 25. 627 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 26. 642 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hjúkrunarlög
 27. 676 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 28. 732 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald
 29. 788 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 30. 789 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 31. 790 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fjarskipti
 32. 792 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 33. 793 nefndarálit iðnaðarnefndar, Fljótsdalsvirkjun
 34. 811 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 35. 812 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf
 36. 815 nefndarálit allsherjarnefndar, aðsetursskipti
 37. 835 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, aðstoð við vangefna og fjölfatlaða

95. þing, 1974

 1. 37 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis
 2. 51 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku

94. þing, 1973–1974

 1. 106 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 2. 107 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningur um skrifstofur Ráðherranefndar og skrifstofu Norðurlandaráðs
 3. 108 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 4. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 5. 147 nefndarálit félagsmálanefndar, starfskjör launþega
 6. 156 nefndarálit félagsmálanefndar, húsbyggingar á vegum Viðlagasjóðs
 7. 169 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hjúkrunarlög
 8. 170 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, hjúkrunarlög
 9. 186 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög
 10. 220 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjaframleiðsla
 11. 221 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjaframleiðsla
 12. 226 nál. með brtt. félagsmálanefndar, lögheimili
 13. 229 breytingartillaga, fjárlög 1974
 14. 231 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, þörungavinnsla við Breiðafjörð
 15. 250 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 16. 251 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 17. 252 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 18. 288 breytingartillaga, fjárlög 1974
 19. 376 nál. með brtt. félagsmálanefndar, ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot
 20. 430 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 21. 477 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 22. 488 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 23. 489 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 24. 501 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 25. 503 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, jarðgufuvirkjun við Kröflu eða Námafjall
 26. 504 nefndarálit iðnaðarnefndar, Landsvirkjun
 27. 556 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Félagsmálaskóli alþýðu
 28. 567 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Eskifjarðarhreppi
 29. 568 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Grindavíkurhreppi
 30. 605 nefndarálit félagsmálanefndar, heimilishjálp í viðlögum
 31. 608 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarneshreppi
 32. 609 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð við kaupstaði eða kauptún vegna landakaupa
 33. 650 nefndarálit allsherjarnefndar, notkun nafnskírteina
 34. 664 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 35. 665 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkurkauptúni
 36. 666 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúni
 37. 692 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, verkfræðingar o.fl.
 38. 723 nál. með brtt. félagsmálanefndar, gatnagerðargjöld
 39. 878 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 40. 889 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

93. þing, 1972–1973

 1. 116 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmd eignarnáms
 2. 141 nál. með brtt. félagsmálanefndar, orlof
 3. 152 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, þörungavinnsla á Reykhólum
 4. 242 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 5. 273 nefndarálit allsherjarnefndar, dómsmálastjórn í Vestmannaeyjum
 6. 277 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 7. 363 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, leigunám hvalveiðiskipa
 8. 369 nefndarálit allsherjarnefndar, dómari og rannsóknardeild í ávana- og fíkniefnamálum
 9. 372 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjóri í Hafnarhreppi í Austur-Skaftafellssýslu
 10. 397 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, námulög
 11. 410 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkulög
 12. 422 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 13. 450 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 14. 483 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 15. 484 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkulög
 16. 531 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 17. 532 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 18. 535 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, dvalarheimili aldraðra
 19. 537 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni
 20. 555 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingarstarfsemi
 21. 561 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Iðnrekstrarsjóður
 22. 577 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 23. 584 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 24. 586 nefndarálit félagsmálanefndar, Jafnlaunaráð
 25. 590 breytingartillaga, Iðnrekstrarsjóður
 26. 598 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og vinnuhæli
 27. 617 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 28. 621 nefndarálit allsherjarnefndar, breyting á mörkum Gullbringusýslu og Kjósarsýslu
 29. 641 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 30. 643 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkuver Vestfjarða
 31. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um varnir gegn mengun hafsins
 32. 681 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 33. 682 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa
 34. 695 nefndarálit félagsmálanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 35. 708 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 36. 710 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta
 37. 734 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 38. 735 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 39. 745 nefndarálit félagsmálanefndar, verkfræðiþjónusta á vegum landshlutasamtaka sveitarfélaga
 40. 785 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 41. 786 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna

92. þing, 1971–1972

 1. 36 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 2. 119 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 3. 125 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjur sveitarfélaga
 4. 129 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof
 5. 136 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fjörutíu stunda vinnuvika
 6. 194 breytingartillaga, fjárlög 1972
 7. 196 breytingartillaga, fjárlög 1972
 8. 216 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afstaða foreldra til skilgetinna barna
 9. 217 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afstaða foreldra til óskilgetinna barna
 10. 218 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 11. 242 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 12. 249 breytingartillaga, fjárlög 1972
 13. 269 frávísunartilllaga, fjárlög 1972
 14. 271 breytingartillaga, fjárlög 1972
 15. 379 nál. með brtt. menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Reykjavík
 16. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, verslunaratvinna
 17. 409 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 18. 458 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkulög
 19. 644 breytingartillaga, leiguhúsnæði á vegum sveitarfélaga
 20. 649 nál. með frávt. menntamálanefndar, mannanöfn
 21. 658 nál. með brtt. menntamálanefndar, Tækniskóli Íslands
 22. 659 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Lagarfoss
 23. 660 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 24. 661 nefndarálit allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti
 25. 681 breytingartillaga menntamálanefndar, Tækniskóli Íslands
 26. 697 nál. með frávt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ljósmæðralög
 27. 699 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnu- og þjónustufyrirtæki sveitarfélaga
 28. 709 nál. með brtt. menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 29. 743 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining Borgarfjarðarhrepps og Loðmundarfjarðarhrepps
 30. 745 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 31. 746 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verkfræðiþjónusta á vegum landshlutasamtaka
 32. 748 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn
 33. 749 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglumenn
 34. 766 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 35. 767 nál. með brtt. menntamálanefndar, Íþróttakennaraskóli Íslands
 36. 769 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttalög
 37. 784 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 38. 785 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, erfðafjárskattur
 39. 786 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulagslög
 40. 787 nál. með brtt. menntamálanefndar, Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi
 41. 793 nál. með frávt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, snjóbílar vegna heilbrigðisþjónustu
 42. 804 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 43. 813 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnfræðsla
 44. 814 nál. með frávt. menntamálanefndar, fiskvinnsluskóli
 45. 815 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 46. 830 nefndarálit allsherjarnefndar, Jafnlaunadómur
 47. 839 breytingartillaga allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 48. 840 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 49. 841 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 50. 842 nefndarálit menntamálanefndar, jöfnun á námskostnaði
 51. 843 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög
 52. 878 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 53. 879 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hjúkrunarskóli í Reykjavík
 54. 893 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, námulög
 55. 918 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 56. 957 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 57. 958 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins

85. þing, 1964–1965

 1. 172 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum
 2. 202 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 3. 208 breytingartillaga, fjárlög 1965
 4. 287 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 5. 481 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 6. 519 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar á íslenskum skipum

84. þing, 1963–1964

 1. 164 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 2. 430 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi
 3. 472 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, varðskip landsins og skipverjar á þeim

83. þing, 1962–1963

 1. 194 breytingartillaga, fjárlög 1963
 2. 266 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Tunnuverksmiðjur ríkisins
 3. 339 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi
 4. 340 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi
 5. 355 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, innflutningur á hvalveiðiskipi
 6. 447 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi
 7. 504 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 8. 530 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, sjómannalög
 9. 531 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 10. 552 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, varðskip
 11. 624 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, varðskip
 12. 652 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, þátttaka síldarverksmiðja ríkisins í útgerðarfélagi
 13. 673 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip

82. þing, 1961–1962

 1. 145 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, innflutningur á hvalveiðiskipum
 2. 150 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamþykkt um varnir gegn óhreinkun sjávarins
 3. 227 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 4. 253 breytingartillaga, fjárlög 1962
 5. 371 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 6. 372 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður
 7. 645 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Tunnuverksmiðjur ríkisins
 8. 646 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi
 9. 678 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarútvegsnefnd
 10. 732 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 11. 798 nefndarálit iðnaðarnefndar, lán til þriggja skipasmíðastöðva

81. þing, 1960–1961

 1. 391 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 2. 541 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, síldarútvegsnefnd (útflutningur á síld, hagnýting markaða)

80. þing, 1959–1960

 1. 251 breytingartillaga, fjárlög 1960
 2. 259 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamningur um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs
 3. 411 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ferskfiskeftirlit
 4. 412 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, ferskfiskeftirlit
 5. 449 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, ferskfiskeftirlit
 6. 472 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 7. 521 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasiglingamálastofnun (IMCO)
 8. 609 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi
 9. 610 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vitabyggingar

79. þing, 1959

 1. 22 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 2. 37 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 3. 38 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 4. 40 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 5. 43 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis

78. þing, 1958–1959

 1. 24 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 2. 32 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 3. 33 nefndarálit ar, skemmtanaskattur með viðauka
 4. 88 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld með viðauka
 5. 98 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 6. 100 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 7. 115 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 8. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 182 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 10. 183 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 11. 191 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög nr. 93
 12. 206 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 13. 234 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameign fjölbýlishúsa
 14. 237 framhaldsnefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög nr. 93
 15. 255 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 16. 256 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 260 nefndarálit samgöngunefndar, póstlög
 18. 269 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 19. 285 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skattar og gjöld til sveitarsjóða
 20. 290 nál. með rökst. menntamálanefndar, fræðsla barna
 21. 291 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 22. 293 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 23. 314 nefndarálit fjárhagsnefndar, samband íslenskra berklasjúklinga
 24. 316 nál. með brtt. menntamálanefndar, skipun prestakalla
 25. 341 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lögheimili
 26. 352 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulagslög
 27. 374 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 28. 394 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 29. 402 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1959
 30. 403 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1959
 31. 435 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 32. 462 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun gjaldeyrissjóðs og alþjóðabanka
 33. 463 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrissamningur Evrópu
 34. 465 nál. með rökst. menntamálanefndar, kirkjugarðar
 35. 479 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 36. 506 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 37. 512 nál. með rökst. menntamálanefndar, rithöfundaréttur og prentréttur
 38. 535 nefndarálit menntamálanefndar, byggingarsjóður Listasafns Íslands

77. þing, 1957–1958

 1. 30 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 31 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl
 3. 32 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarskattsviðauki
 4. 49 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 5. 68 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 6. 69 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 7. 142 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 8. 151 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, farsóttarlög
 9. 175 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fæðingarheimili Reykjavíkurbæjar
 10. 176 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignamat
 11. 215 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæði fyrir félagsstarfsemi
 12. 243 nefndarálit fjárhagsnefndar, kostnaður við rekstur ríkisins
 13. 246 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, réttur verkafólks
 14. 268 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, réttur verkafólks
 15. 302 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattur á stóreignir
 16. 309 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæði fyrir félagsstarfsemi
 17. 311 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 18. 312 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landhelgisbrot
 19. 321 nál. með brtt. ar, hafnargerðir og endurskoðun hafnarlaga
 20. 377 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 21. 379 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 22. 396 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 23. 408 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun
 24. 450 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við vangefið fólk
 25. 472 nál. með rökst. ar, þang- og þaravinnsla
 26. 475 nál. með rökst. ar, sjálfvirk símastöð fyrir Ísafjörð
 27. 480 nál. með rökst. ar, sjálfvirk símastöð í Vestmannaeyjum
 28. 487 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 29. 527 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, útsvör
 30. 553 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 31. 558 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 32. 564 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 33. 591 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 34. 598 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög

76. þing, 1956–1957

 1. 313 nefndarálit fjárhagsnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 2. 315 nefndarálit fjárhagsnefndar, lækkun tekjuskatts af lágtekjum
 3. 336 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 4. 353 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattfrádráttur
 5. 362 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 6. 366 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 7. 373 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 8. 434 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuverndarlög
 9. 442 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, samþykkt á ríkisreikningum
 10. 474 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsasjóður og talnahappdrætti
 11. 475 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 12. 498 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismálfjárfestingarmála o. fl.
 13. 531 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 14. 562 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 15. 564 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun
 16. 586 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuvernd í skólum
 17. 601 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattur á stóreignir
 18. 626 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur

75. þing, 1955–1956

 1. 107 breytingartillaga, friðunarsvæði fyrir Vestfjörðum
 2. 298 breytingartillaga, fjárlög 1956
 3. 346 breytingartillaga, almannatryggingar

74. þing, 1954–1955

 1. 88 breytingartillaga, friðunarsvæði fyrir Vestfjörðum
 2. 365 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnskólar
 3. 408 breytingartillaga iðnaðarnefndar, iðnskólar
 4. 445 breytingartillaga iðnaðarnefndar, iðnskólar
 5. 495 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 6. 689 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum

73. þing, 1953–1954

 1. 57 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarmat
 2. 102 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 3. 205 nál. með brtt. allsherjarnefndar, firma og prókúruumboð
 4. 297 breytingartillaga allsherjarnefndar, firma og prókúruumboð
 5. 298 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hlutafélög
 6. 303 nefndarálit allsherjarnefndar, vátryggingasamningar
 7. 304 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitastjórnarkosningar
 8. 317 breytingartillaga allsherjarnefndar, firma og prókúruumboð
 9. 322 nefndarálit allsherjarnefndar, löggiltir endurskoðendur
 10. 333 breytingartillaga, fjárlög 1954
 11. 470 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hlutafélög
 12. 481 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjóri á Keflavíkurflugvelli
 13. 489 nál. með brtt. allsherjarnefndar, áfengislög
 14. 501 breytingartillaga, friðunarsvæði fyrir Vestfjörðum
 15. 517 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 16. 585 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 625 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki o. fl.
 18. 660 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög
 19. 723 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stéttarfélög og vinnudeilur
 20. 761 nefndarálit allsherjarnefndar, innheimta meðlaga
 21. 762 nefndarálit allsherjarnefndar, hjúskapur, ættleiðing og lögráð
 22. 808 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 23. 809 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 24. 815 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar utan Reykjavíkur