Björt Ólafsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 1008 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, stefna um nýfjárfestingar
 2. 1536 frávísunartilllaga, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 3. 1599 nefndarálit, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)

144. þing, 2014–2015

 1. 864 nefndarálit, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald)
 2. 1361 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)

143. þing, 2013–2014

 1. 288 nál. með brtt. minnihluta velferðarnefndar, sjúkraskrár (aðgangsheimildir)
 2. 901 nefndarálit, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald)

Meðflutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 13 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð
 2. 15 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 3. 38 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)
 4. 39 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)
 5. 41 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 6. 45 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð

145. þing, 2015–2016

 1. 962 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla (útvíkkun skilgreiningar)
 2. 1202 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli, slátrun og eftirlit með fóðri (eftirlit, verkaskipting, EES-reglur)
 3. 1214 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, raforkulög (tenging minni virkjana við dreifikerfi raforku)
 4. 1245 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkur til hitaveitna)
 5. 1268 nefndarálit atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 6. 1269 breytingartillaga atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 7. 1345 breytingartillaga atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 8. 1403 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla
 9. 1766 nefndarálit, raflínur að iðnaðarsvæðinu á Bakka
 10. 1769 breytingartillaga atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)

144. þing, 2014–2015

 1. 302 nefndarálit velferðarnefndar, evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum (EES-reglur)
 2. 303 nál. með brtt. velferðarnefndar, heilbrigðisþjónusta (reglugerðarheimild, EES-reglur)
 3. 304 nefndarálit velferðarnefndar, Ábyrgðasjóður launa (EES-reglur)
 4. 305 nefndarálit velferðarnefndar, frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur)
 5. 334 nefndarálit atvinnuveganefndar, visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur)
 6. 457 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs)
 7. 501 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (hæfi dyravarða)
 8. 517 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda
 9. 566 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur)
 10. 588 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja (EES-reglur)
 11. 589 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi (heildarlög)
 12. 611 nál. með brtt. velferðarnefndar, sjúkratryggingar (flóttamenn)
 13. 696 nál. með brtt. velferðarnefndar, umboðsmaður skuldara (upplýsingaskylda og dagsektir)
 14. 726 nefndarálit atvinnuveganefndar, vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur)
 15. 727 breytingartillaga atvinnuveganefndar, vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur)
 16. 736 breytingartillaga, almannatryggingar o.fl. (örorkugreiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða)
 17. 753 breytingartillaga atvinnuveganefndar, uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (gildistími laganna)
 18. 789 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 19. 930 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 20. 1029 nefndarálit atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 21. 1056 nál. með brtt. velferðarnefndar, aðgerðaáætlun til að efla fjarheilbrigðisþjónustu
 22. 1091 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 23. 1092 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 24. 1223 frhnál. með brtt. atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 25. 1248 nál. með frávt., áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun)
 26. 1275 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (meðferð og ráðstöfun eigna veiðifélags)
 27. 1310 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (hafnríkisaðgerðir)
 28. 1332 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (heildarlög)
 29. 1332 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 30. 1333 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (heildarlög)
 31. 1334 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 32. 1477 breytingartillaga velferðarnefndar, almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)

143. þing, 2013–2014

 1. 205 nefndarálit atvinnuveganefndar, síldarútvegsnefnd og sjóðir í þágu síldarútvegsins (síldarrannsóknasjóður)
 2. 289 nefndarálit atvinnuveganefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun (byggðakort, styrktarsvæði og gildistími)
 3. 314 nefndarálit velferðarnefndar, málefni aldraðra (stjórn Framkvæmdasjóðs)
 4. 322 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, barnaverndarlög (rekstur heimila fyrir börn)
 5. 340 nefndarálit atvinnuveganefndar, matvæli (eftirlit og gjaldtökuheimild, EES-reglur)
 6. 341 nefndarálit atvinnuveganefndar, átak til atvinnuuppbyggingar í Austur-Húnavatnssýslu
 7. 373 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, velferð dýra (eftirlit)
 8. 384 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, Orkuveita Reykjavíkur (heildarlög)
 9. 385 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, Orkuveita Reykjavíkur (heildarlög)
 10. 410 nál. með brtt. velferðarnefndar, mótun geðheilbrigðisstefnu og aðgerðaáætlunar
 11. 644 nál. með brtt. velferðarnefndar, heilbrigðisþjónusta (reglugerðarheimild, EES-reglur)
 12. 672 nefndarálit velferðarnefndar, lífsýnasöfn (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar)
 13. 672 nefndarálit velferðarnefndar, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög)
 14. 673 breytingartillaga velferðarnefndar, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög)
 15. 674 breytingartillaga velferðarnefndar, lífsýnasöfn (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar)
 16. 748 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs)
 17. 770 nál. með brtt. velferðarnefndar, forvarnastarf vegna krabbameins í blöðruhálskirtli
 18. 845 nál. með brtt. velferðarnefndar, jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum (tvöfalt lögheimili)
 19. 915 nál. með brtt. velferðarnefndar, skráning upplýsinga um umgengnisforeldra
 20. 917 nál. með frávt. velferðarnefndar, brottnám líffæra (ætlað samþykki)
 21. 956 nefndarálit atvinnuveganefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017
 22. 957 breytingartillaga atvinnuveganefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017
 23. 968 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, efling skógræktar sem atvinnuvegar
 24. 1014 nál. með brtt. velferðarnefndar, heilbrigðisstarfsmenn (starfsheiti, aldursmörk og gjaldtaka)
 25. 1045 nál. með brtt. velferðarnefndar, aðgerðir í þágu lækningar við mænuskaða
 26. 1074 nefndarálit atvinnuveganefndar, smáþörungaverksmiðja Algalífs Iceland ehf. á Reykjanesi (ívilnanir og sköttum og gjöldum o.fl.)
 27. 1098 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku
 28. 1107 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskeldi (breyting ýmissa laga)
 29. 1114 breytingartillaga atvinnuveganefndar, fiskeldi (breyting ýmissa laga)
 30. 1136 nál. með brtt. velferðarnefndar, endurnýjun og uppbygging Landspítala
 31. 1137 nál. með frávt. meirihluta velferðarnefndar, bráðaaðgerðir til að efla leigumarkað á Íslandi
 32. 1138 nefndarálit velferðarnefndar, lífsýnasöfn (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar)
 33. 1138 nefndarálit velferðarnefndar, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög)
 34. 1139 breytingartillaga velferðarnefndar, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög)
 35. 1147 nál. með brtt. velferðarnefndar, mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneyslu
 36. 1156 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, málefni innflytjenda (forstöðumaður Fjölmenningarseturs)
 37. 1163 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (aflahlutdeildir í rækju)
 38. 1164 breytingartillaga atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (aflahlutdeildir í rækju)
 39. 1166 nefndarálit, veiðigjöld (fjárhæð og álagning gjalda)

142. þing, 2013

 1. 41 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir)
 2. 59 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.)
 3. 60 breytingartillaga minnihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.)