Brynjar Níelsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. 1485 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, varnir gegn hagsmunaárekstrum í Stjórnarráði Íslands

146. þing, 2016–2017

 1. 397 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands (fjölgun ráðuneyta)
 2. 941 nál. með frávt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, kosningar til sveitarstjórna (kosningarréttur erlendra ríkisborgara)

145. þing, 2015–2016

 1. 1374 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
 2. 1716 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur)
 3. 1717 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur)

144. þing, 2014–2015

 1. 1268 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, úrskurðarnefnd velferðarmála (heildarlög)
 2. 1269 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, úrskurðarnefnd velferðarmála (heildarlög)
 3. 1270 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
 4. 1271 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
 5. 1281 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
 6. 1543 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)

142. þing, 2013

 1. 75 nál. með brtt., þingsköp Alþingis (samkomudagur Alþingis haustið 2013)

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 253 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framhald á lokunarstyrkjum)
 2. 259 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjufallsstyrkir
 3. 260 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjufallsstyrkir
 4. 377 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir gegn óréttmætri takmörkun á netumferð o.fl.
 5. 394 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptaleyndarmál
 6. 395 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptaleyndarmál
 7. 430 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021
 8. 431 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021
 9. 567 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðspyrnustyrkir
 10. 572 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (tryggingagjald o.fl.)
 11. 573 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (tryggingagjald o.fl.)
 12. 602 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (fjármagnstekjuskattur)
 13. 605 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl.
 14. 661 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl.
 15. 761 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skipagjald
 16. 762 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárhagslegar viðmiðanir
 17. 888 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (rekstraraðilar sérhæfðra sjóða)
 18. 921 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (varnarlína um fjárfestingarbankastarfsemi)
 19. 958 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, upplýsingaskylda útgefenda verðbréfa og flöggunarskylda
 20. 959 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, upplýsingaskylda útgefenda verðbréfa og flöggunarskylda
 21. 995 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum er varða úrskurðaraðila á sviði neytendamála (einföldun úrskurðarnefnda)
 22. 999 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Neytendastofa o.fl. (stjórnsýsla neytendamála)
 23. 1051 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum til einföldunar á regluverki
 24. 1061 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, rannsókn og saksókn í skattalagabrotum (tvöföld refsing, málsmeðferð)
 25. 1062 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, rannsókn og saksókn í skattalagabrotum (tvöföld refsing, málsmeðferð)
 26. 1166 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (skattalegir hvatar fyrir lögaðila sem starfa til almannaheilla)
 27. 1167 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (skattalegir hvatar fyrir lögaðila sem starfa til almannaheilla)
 28. 1171 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (hvatar til fjárfestinga)
 29. 1172 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (hvatar til fjárfestinga)
 30. 1269 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja (forgangsröð krafna við skila- og slitameðferð)
 31. 1310 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (innleiðing, endurbótaáætlanir)
 32. 1311 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, brottfall laga um vísitölu byggingarkostnaðar
 33. 1367 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (greiðsludreifing staðgreiðslu og tryggingagjalds, úttekt séreignarsparnaðar)
 34. 1393 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár (dregið úr reglubyrði)
 35. 1394 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta
 36. 1398 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framlenging úrræða, viðbætur)
 37. 1421 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn markaðssvikum
 38. 1422 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn markaðssvikum
 39. 1434 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ástandsskýrslur fasteigna
 40. 1476 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (milliverðlagning)
 41. 1481 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, kosningar til Alþingis (rafræn meðmæli o.fl.)
 42. 1493 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (nýting séreignarsparnaðar)
 43. 1535 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þingsköp Alþingis og réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (starf þingnefnda, tímafrestir, eftirlit, starfsfólk, stjórnsýsla o.fl.)
 44. 1607 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda
 45. 1628 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fasteignalán til neytenda (hámark greiðslubyrðar, undanþágur o.fl.)
 46. 1685 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, félög til almannaheilla
 47. 1688 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsluþjónusta
 48. 1689 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsluþjónusta
 49. 1709 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál
 50. 1714 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir
 51. 1715 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir
 52. 1717 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, markaðir fyrir fjármálagerninga
 53. 1718 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, markaðir fyrir fjármálagerninga
 54. 1747 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (nýsköpun, arður, yfirskattanefnd o.fl.)
 55. 1748 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (sjóðir um sameiginlega fjárfestingu)
 56. 1750 nál. með frávt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (takmarkanir á notkun verðtryggingar í lánssamningum til neytenda)
 57. 1751 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæða um tilgreinda séreign (lágmarkstryggingavernd o.fl.)
 58. 1753 nál. með frávt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, græn atvinnubylting
 59. 1756 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra (gagnsæi, skráning og vinnsla persónuupplýsinga)
 60. 1783 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tímasett aðgerðaáætlun um einföldun regluverks

150. þing, 2019–2020

 1. 206 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri
 2. 418 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (gildissvið)
 3. 420 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, útgáfa á dómum og skjölum Yfirréttarins á Íslandi í tilefni af aldarafmæli Hæstaréttar
 4. 430 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall)
 5. 493 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (afnám búsetuskilyrða)
 6. 496 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (tekjuskattur einstaklinga, barnabætur, persónuafsláttur)
 7. 543 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020
 8. 544 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020
 9. 587 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl.
 10. 588 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl.
 11. 672 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þingsköp Alþingis (aðgangur að upplýsingum um stjórnsýslu Alþingis)
 12. 673 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innheimta opinberra skatta og gjalda
 13. 713 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, úrvinnsla eigna og skulda ÍL-sjóðs
 14. 714 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, úrvinnsla eigna og skulda ÍL-sjóðs
 15. 718 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (efling neytendaverndar o.fl.)
 16. 719 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (efling neytendaverndar o.fl.)
 17. 723 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs)
 18. 741 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur og tekjuskattur (vistvæn ökutæki o.fl.)
 19. 742 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur og tekjuskattur (vistvæn ökutæki o.fl.)
 20. 918 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræn eignarskráning
 21. 920 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, lýsing verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði
 22. 987 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
 23. 1025 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar (einföldun regluverks)
 24. 1057 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (staðgreiðsla, álagning o.fl.)
 25. 1058 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (staðgreiðsla, álagning o.fl.)
 26. 1099 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, rekstraraðilar sérhæfðra sjóða
 27. 1100 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, rekstraraðilar sérhæfðra sjóða
 28. 1114 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lagaákvæðum um innlánsdeildir og hæfisskilyrði stjórnarmanna og framkvæmdastjóra samvinnufélaga
 29. 1115 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, brottfall ýmissa laga (úrelt lög)
 30. 1124 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda og tryggingagjald (frestun gjalddaga)
 31. 1188 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru
 32. 1189 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru
 33. 1322 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir)
 34. 1323 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir)
 35. 1380 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru
 36. 1381 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru
 37. 1432 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa)
 38. 1497 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti
 39. 1498 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti
 40. 1562 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (gjaldstofn og helmingsafsláttur)
 41. 1564 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fasteignalán til neytenda (viðskipti lánamiðlara yfir landamæri)
 42. 1565 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti
 43. 1632 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (skil ársreikninga)
 44. 1641 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Kría - sprota- og nýsköpunarsjóður
 45. 1663 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja
 46. 1664 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja
 47. 1682 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (rafræn afgreiðsla o.fl.)
 48. 1683 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þingsköp Alþingis (samkomudagur reglulegs Alþingis 2020)
 49. 1694 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda (ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka)
 50. 1695 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda (ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka)
 51. 1707 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar og endurskoðendur og endurskoðun (gagnsæi stærri kerfislega mikilvægra félaga)
 52. 1732 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (almenn endurskoðun og norrænn samstarfssamningur)
 53. 1745 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (mótframlagslán)
 54. 1799 nál. með frávt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, félög til almannaheilla
 55. 1839 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, sjúkratryggingar (stjórn og eftirlit)
 56. 1854 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar)
 57. 1855 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (söluhagnaður)
 58. 1867 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, náttúrustofur
 59. 2101 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (kaupréttur og áskriftarréttindi)

149. þing, 2018–2019

 1. 355 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (texti ársreiknings)
 2. 359 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (losunarviðmið, sendi-, vöru- og golfbifreiðar)
 3. 472 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (verðlagsuppfærsla)
 4. 473 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (losunarviðmið, sendi-, vöru- og golfbifreiðar)
 5. 622 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (skattfrádráttur vegna hlutabréfakaupa, skattfrádráttur nýsköpunarfyrirtækja)
 6. 623 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (fyrirkomulag innheimtu)
 7. 634 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019
 8. 638 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019 (tekjuskattur, persónuafsláttur, barnabætur, vaxtabætur, tryggingagjald)
 9. 639 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019 (tekjuskattur, persónuafsláttur, barnabætur, vaxtabætur, tryggingagjald)
 10. 655 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, umboðsmaður Alþingis (OPCAT-eftirlit)
 11. 682 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra (aukið gagnsæi í stjórnmálum, framlög, birting ársreikninga o.fl.)
 12. 684 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
 13. 685 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
 14. 697 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (gildisdagsetningar, virðisaukaskattsskylda alþjóðaflugvalla o.fl.)
 15. 750 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (starfsmenn þingflokka og aðstoðarmenn formanna stjórnmálaflokka)
 16. 824 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (flutningur fjármuna, VRA-vottun)
 17. 840 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Bankasýsla ríkisins (starfstími)
 18. 857 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (stjórn og endurskoðun)
 19. 968 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum og gjaldeyrismál (aflandskrónulosun og bindingarskylda á fjármagnsinnstreymi)
 20. 1136 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ökutækjatryggingar
 21. 1137 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ökutækjatryggingar
 22. 1298 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi og vátryggingasamstæður (reglugerðir og reglur)
 23. 1299 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (ríki-fyrir-ríki skýrslur)
 24. 1385 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur
 25. 1404 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bindandi álit í skattamálum (gildistími útgefinna álita, hækkun gjalds)
 26. 1411 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (gjald fyrir þinglýsingar með rafrænni færslu)
 27. 1501 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (lækkun iðgjalds)
 28. 1528 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn auðkenning og traustþjónusta fyrir rafræn viðskipti
 29. 1597 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (takmörkuð ábyrgð hýsingaraðila)
 30. 1598 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (nýting séreignarsparnaðar)
 31. 1602 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, stjórnsýslulög (tjáningarfrelsi og þagnarskylda)
 32. 1603 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, stjórnsýslulög (tjáningarfrelsi og þagnarskylda)
 33. 1604 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, dreifing vátrygginga
 34. 1605 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, dreifing vátrygginga
 35. 1639 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (upplýsingagjöf)
 36. 1640 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (upplýsingagjöf)
 37. 1641 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, upplýsingalög (útvíkkun gildissviðs o.fl.)
 38. 1642 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, upplýsingalög (útvíkkun gildissviðs o.fl.)
 39. 1644 nál. með frávt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ráðgjafarnefnd um afnám stjórnsýsluhindrana til að greiða fyrir frjálsri för innan Norðurlanda
 40. 1648 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins (breyting á ýmsum lögum)
 41. 1648 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 42. 1649 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins (breyting á ýmsum lögum)
 43. 1650 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 44. 1651 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (eftirlit með tekjum ríkisins o.fl.)
 45. 1680 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, almenn hegningarlög o.fl. (misnotkun á félagaformi og hæfisskilyrði)
 46. 1731 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skráning raunverulegra eigenda
 47. 1732 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skráning raunverulegra eigenda
 48. 1741 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum (samningar við þjónustuaðila)
 49. 1773 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, upplýsingalög (útvíkkun gildissviðs o.fl.)
 50. 1827 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur og endurskoðun
 51. 1828 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur og endurskoðun
 52. 1884 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins (breyting á ýmsum lögum)
 53. 1884 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 54. 1906 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.)
 55. 1907 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.)

148. þing, 2017–2018

 1. 71 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 2. 72 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 3. 74 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði)
 4. 108 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (launafyrirkomulag forstöðumanna)
 5. 110 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 6. 549 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár (EES-reglur)
 7. 570 nefndarálit, kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur)
 8. 640 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur, eftirlitsstofnanir o.fl.)
 9. 902 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurnot opinberra upplýsinga
 10. 903 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurnot opinberra upplýsinga
 11. 928 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Viðlagatrygging Íslands (heiti stofnunar, einföldun stjórnsýslu o.fl.)
 12. 929 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, brottfall laga um Lífeyrissjóð bænda
 13. 932 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (endurbótaáætlun, tímanleg inngrip, eftirlit á samstæðugrunni o.fl)
 14. 933 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, innheimtulög (innheimtustarfsemi félaga í eigu lögmanna)
 15. 1020 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld (hlutabréfakaup, skuldajöfnun, álagning o.fl.)
 16. 1021 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, siðareglur fyrir alþingismenn
 17. 1063 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vanþróuðustu ríki heims)
 18. 1102 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (kaup og sala þjónustu milli landa, áskriftir og sala fréttablaða o.fl.)
 19. 1103 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (sýndarfé og stafræn veski)
 20. 1149 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn skattundanskotum og skattsvikum (hert skatteftirlit og skattrannsóknir, aukin upplýsingaöflun o.fl.)
 21. 1150 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (dvalarleyfi vegna samninga við erlend ríki)
 22. 1205 nál. með frávt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (húsnæðisliður vísitölu neysluverðs)
 23. 1207 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (sýndarfé og stafræn veski)

146. þing, 2016–2017

 1. 13 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð
 2. 15 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 3. 38 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)
 4. 39 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)
 5. 41 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 6. 45 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð
 7. 514 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði)
 8. 670 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (eftirlitsgjald)
 9. 771 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
 10. 772 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
 11. 779 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands
 12. 811 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum (úttektarheimildir)
 13. 812 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánshæfismatsfyrirtæki (EES-reglur)
 14. 813 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánshæfismatsfyrirtæki (EES-reglur)
 15. 826 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skortsala og skuldatryggingar (EES-reglur)
 16. 839 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar o.fl. (fjöldi hæstaréttardómara, meðferð ólokinna sakamála)
 17. 858 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar, tollar og gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
 18. 859 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar, tollar og gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
 19. 902 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum (úttektarheimildir)
 20. 907 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
 21. 908 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
 22. 915 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingasamstæður
 23. 916 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingasamstæður
 24. 918 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, jafnræði í skráningu foreldratengsla
 25. 920 nefndarálit, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð o.fl. (framkvæmd og dagsetningar)
 26. 931 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum
 27. 932 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum
 28. 950 frhnál. með brtt. velferðarnefndar, bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum

145. þing, 2015–2016

 1. 164 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga)
 2. 457 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleikakannanir, undanþága frá áreiðanleikakönnun, eftirlit o.fl.)
 3. 577 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 4. 578 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 5. 629 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu)
 6. 678 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 7. 680 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 8. 693 breytingartillaga, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 9. 872 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, siðareglur fyrir alþingismenn
 10. 873 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, siðareglur fyrir alþingismenn
 11. 909 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (stöðugleikaframlag)
 12. 1168 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu)
 13. 1282 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög)
 14. 1317 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum
 15. 1327 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, rannsóknarnefndir
 16. 1335 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög)
 17. 1372 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
 18. 1382 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti
 19. 1422 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB, EES-reglur)
 20. 1423 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB, EES-reglur)
 21. 1434 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, undirbúningur að gerð þjóðhagsáætlana til langs tíma
 22. 1492 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál o.fl. (fjárstreymistæki til að draga úr neikvæðum áhrifum fjármagnsinnstreymis)
 23. 1521 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
 24. 1522 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
 25. 1551 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 26. 1552 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 27. 1685 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 28. 1686 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 29. 1701 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 30. 1702 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 31. 1709 nál. með brtt., vextir og verðtrygging (verðtryggð neytendalán)
 32. 1714 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð
 33. 1715 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð
 34. 1727 frhnál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 35. 1775 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.

144. þing, 2014–2015

 1. 302 nefndarálit velferðarnefndar, evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum (EES-reglur)
 2. 303 nál. með brtt. velferðarnefndar, heilbrigðisþjónusta (reglugerðarheimild, EES-reglur)
 3. 304 nefndarálit velferðarnefndar, Ábyrgðasjóður launa (EES-reglur)
 4. 305 nefndarálit velferðarnefndar, frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur)
 5. 351 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (frádráttarliðir)
 6. 611 nál. með brtt. velferðarnefndar, sjúkratryggingar (flóttamenn)
 7. 775 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurupptaka vegna látinna dómþola í máli Hæstaréttar nr. 214/1978
 8. 1138 nál. með brtt. velferðarnefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks (aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta)
 9. 1253 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, meðferð elds og varnir gegn gróðureldum (heildarlög, strangari reglur)
 10. 1272 nefndarálit velferðarnefndar, slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög, EES-reglur)
 11. 1273 breytingartillaga velferðarnefndar, slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög, EES-reglur)
 12. 1277 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjalög (auglýsingar)
 13. 1336 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (skilyrði fjárhagsaðstoðar)
 14. 1372 nál. með frávt. velferðarnefndar, almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót)
 15. 1378 nál. með frávt. velferðarnefndar, aðgerðaáætlun um geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn, unglinga og fjölskyldur þeirra
 16. 1388 nefndarálit velferðarnefndar, lyfjalög (lyfjagát, EES-reglur)
 17. 1389 breytingartillaga velferðarnefndar, lyfjalög (lyfjagát, EES-reglur)
 18. 1423 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu vöru og þjónustu)
 19. 1477 breytingartillaga velferðarnefndar, almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
 20. 1509 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)

143. þing, 2013–2014

 1. 284 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslanaskrár, firmu og prókúruumboð, sameignarfélög og fyrirtækjaskrá (flutningur firmaskrár)
 2. 370 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur)
 3. 381 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki o.fl., EES-reglur)
 4. 382 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (fjárhæð losunargjalds)
 5. 443 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (sektarfjárhæðir og auðveldari framkvæmd)
 6. 445 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.)
 7. 446 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.)
 8. 624 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (frestun gildistöku)
 9. 695 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, myglusveppur og tjón af völdum hans
 10. 696 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, skrásetning kjörsóknar eftir fæðingarári í kosningum á Íslandi frá vori 2014
 11. 719 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, landsnet ferðaleiða
 12. 899 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, samning stefnumarkandi frumvarpa og þingsályktunartillagna
 13. 906 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, frestun verkfallsaðgerða á Herjólfi VE
 14. 1056 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, siglingavernd o.fl. (hert öryggismál í flugi og á hafnarsvæðum)
 15. 1069 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (höfuðstólslækkun húsnæðislána)
 16. 1070 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar (höfuðstólslækkun húsnæðislána)
 17. 1071 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar (höfuðstólslækkun húsnæðislána)
 18. 1093 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, losun og móttaka úrgangs frá skipum (EES-reglur)
 19. 1134 frhnál. með frávt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans)
 20. 1143 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, skipulagslög (bótaákvæði o.fl.)
 21. 1144 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur)
 22. 1292 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, frestun verkfallsaðgerða Flugvirkjafélags Íslands gegn Icelandair

142. þing, 2013

 1. 64 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, stjórnarskipunarlög (tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá)