Brynjar Níelsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 397 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands (fjölgun ráðuneyta)
 2. 941 nál. með frávt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, kosningar til sveitarstjórna (kosningarréttur erlendra ríkisborgara)

145. þing, 2015–2016

 1. 1374 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
 2. 1716 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur)
 3. 1717 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur)

144. þing, 2014–2015

 1. 1268 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, úrskurðarnefnd velferðarmála (heildarlög)
 2. 1269 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, úrskurðarnefnd velferðarmála (heildarlög)
 3. 1270 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
 4. 1271 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
 5. 1281 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
 6. 1543 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)

142. þing, 2013

 1. 75 nál. með brtt., þingsköp Alþingis (samkomudagur Alþingis haustið 2013)

Meðflutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 71 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 2. 72 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 3. 74 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði)
 4. 108 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (launafyrirkomulag forstöðumanna)
 5. 110 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 6. 549 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár (EES-reglur)
 7. 570 nefndarálit, kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur)
 8. 640 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur, eftirlitsstofnanir o.fl.)
 9. 902 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurnot opinberra upplýsinga
 10. 903 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurnot opinberra upplýsinga
 11. 928 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Viðlagatrygging Íslands (heiti stofnunar, einföldun stjórnsýslu o.fl.)
 12. 929 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, brottfall laga um Lífeyrissjóð bænda
 13. 932 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (endurbótaáætlun, tímanleg inngrip, eftirlit á samstæðugrunni o.fl)
 14. 933 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, innheimtulög (innheimtustarfsemi félaga í eigu lögmanna)
 15. 1020 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld (hlutabréfakaup, skuldajöfnun, álagning o.fl.)
 16. 1021 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, siðareglur fyrir alþingismenn
 17. 1063 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vanþróuðustu ríki heims)
 18. 1102 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (kaup og sala þjónustu milli landa, áskriftir og sala fréttablaða o.fl.)
 19. 1103 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (sýndarfé og stafræn veski)
 20. 1149 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn skattundanskotum og skattsvikum (hert skatteftirlit og skattrannsóknir, aukin upplýsingaöflun o.fl.)
 21. 1150 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (dvalarleyfi vegna samninga við erlend ríki)
 22. 1205 nál. með frávt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (húsnæðisliður vísitölu neysluverðs)
 23. 1207 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (sýndarfé og stafræn veski)

146. þing, 2016–2017

 1. 13 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð
 2. 15 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 3. 38 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)
 4. 39 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)
 5. 41 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 6. 45 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð
 7. 514 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði)
 8. 670 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (eftirlitsgjald)
 9. 771 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
 10. 772 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
 11. 779 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands
 12. 811 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum (úttektarheimildir)
 13. 812 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánshæfismatsfyrirtæki (EES-reglur)
 14. 813 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánshæfismatsfyrirtæki (EES-reglur)
 15. 826 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skortsala og skuldatryggingar (EES-reglur)
 16. 839 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar o.fl. (fjöldi hæstaréttardómara, meðferð ólokinna sakamála)
 17. 858 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar, tollar og gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
 18. 859 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar, tollar og gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
 19. 902 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum (úttektarheimildir)
 20. 907 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
 21. 908 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
 22. 915 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingasamstæður
 23. 916 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingasamstæður
 24. 918 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, jafnræði í skráningu foreldratengsla
 25. 920 nefndarálit, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð o.fl. (framkvæmd og dagsetningar)
 26. 931 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum
 27. 932 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum
 28. 950 frhnál. með brtt. velferðarnefndar, bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum

145. þing, 2015–2016

 1. 164 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga)
 2. 457 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleikakannanir, undanþága frá áreiðanleikakönnun, eftirlit o.fl.)
 3. 577 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 4. 578 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 5. 629 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu)
 6. 678 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 7. 680 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 8. 693 breytingartillaga, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 9. 872 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, siðareglur fyrir alþingismenn
 10. 873 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, siðareglur fyrir alþingismenn
 11. 909 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (stöðugleikaframlag)
 12. 1168 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu)
 13. 1282 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög)
 14. 1317 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum
 15. 1327 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, rannsóknarnefndir
 16. 1335 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög)
 17. 1372 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
 18. 1382 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti
 19. 1422 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB, EES-reglur)
 20. 1423 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB, EES-reglur)
 21. 1434 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, undirbúningur að gerð þjóðhagsáætlana til langs tíma
 22. 1492 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál o.fl. (fjárstreymistæki til að draga úr neikvæðum áhrifum fjármagnsinnstreymis)
 23. 1521 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
 24. 1522 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
 25. 1551 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 26. 1552 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 27. 1685 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 28. 1686 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 29. 1701 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 30. 1702 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 31. 1709 nál. með brtt., vextir og verðtrygging (verðtryggð neytendalán)
 32. 1714 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð
 33. 1715 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð
 34. 1727 frhnál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 35. 1775 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.

144. þing, 2014–2015

 1. 302 nefndarálit velferðarnefndar, evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum (EES-reglur)
 2. 303 nál. með brtt. velferðarnefndar, heilbrigðisþjónusta (reglugerðarheimild, EES-reglur)
 3. 304 nefndarálit velferðarnefndar, Ábyrgðasjóður launa (EES-reglur)
 4. 305 nefndarálit velferðarnefndar, frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur)
 5. 351 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (frádráttarliðir)
 6. 611 nál. með brtt. velferðarnefndar, sjúkratryggingar (flóttamenn)
 7. 775 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurupptaka vegna látinna dómþola í máli Hæstaréttar nr. 214/1978
 8. 1138 nál. með brtt. velferðarnefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks (aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta)
 9. 1253 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, meðferð elds og varnir gegn gróðureldum (heildarlög, strangari reglur)
 10. 1272 nefndarálit velferðarnefndar, slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög, EES-reglur)
 11. 1273 breytingartillaga velferðarnefndar, slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög, EES-reglur)
 12. 1277 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjalög (auglýsingar)
 13. 1336 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (skilyrði fjárhagsaðstoðar)
 14. 1372 nál. með frávt. velferðarnefndar, almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót)
 15. 1378 nál. með frávt. velferðarnefndar, aðgerðaáætlun um geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn, unglinga og fjölskyldur þeirra
 16. 1388 nefndarálit velferðarnefndar, lyfjalög (lyfjagát, EES-reglur)
 17. 1389 breytingartillaga velferðarnefndar, lyfjalög (lyfjagát, EES-reglur)
 18. 1423 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu vöru og þjónustu)
 19. 1477 breytingartillaga velferðarnefndar, almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
 20. 1509 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)

143. þing, 2013–2014

 1. 284 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslanaskrár, firmu og prókúruumboð, sameignarfélög og fyrirtækjaskrá (flutningur firmaskrár)
 2. 370 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur)
 3. 381 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki o.fl., EES-reglur)
 4. 382 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (fjárhæð losunargjalds)
 5. 443 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög o.fl. (sektarfjárhæðir og auðveldari framkvæmd)
 6. 445 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.)
 7. 446 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.)
 8. 624 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (frestun gildistöku)
 9. 695 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, myglusveppur og tjón af völdum hans
 10. 696 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, skrásetning kjörsóknar eftir fæðingarári í kosningum á Íslandi frá vori 2014
 11. 719 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, landsnet ferðaleiða
 12. 899 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, samning stefnumarkandi frumvarpa og þingsályktunartillagna
 13. 906 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, frestun verkfallsaðgerða á Herjólfi VE
 14. 1056 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, siglingavernd o.fl. (hert öryggismál í flugi og á hafnarsvæðum)
 15. 1069 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (höfuðstólslækkun húsnæðislána)
 16. 1070 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar (höfuðstólslækkun húsnæðislána)
 17. 1071 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar (höfuðstólslækkun húsnæðislána)
 18. 1093 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, losun og móttaka úrgangs frá skipum (EES-reglur)
 19. 1134 frhnál. með frávt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans)
 20. 1143 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, skipulagslög (bótaákvæði o.fl.)
 21. 1144 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur)
 22. 1292 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, frestun verkfallsaðgerða Flugvirkjafélags Íslands gegn Icelandair

142. þing, 2013

 1. 64 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, stjórnarskipunarlög (tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá)