Hanna Birna Kristjánsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 285 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
 2. 338 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 28/2015 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur)
 3. 339 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 122/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 4. 340 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 143/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 5. 341 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 117/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 6. 342 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 9/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 7. 375 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 15/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 8. 376 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 25/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 9. 398 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT)
 10. 595 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
 11. 838 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 115/2015 um breytingu á XIII. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, neytendavernd, EES-reglur)
 12. 839 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 116/2015 um breytingu á XIII. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, neytendavernd, EES-reglur)
 13. 840 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 188/2015 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur)
 14. 841 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 191/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 15. 842 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 195/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 16. 849 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding stofnsamnings um Innviðafjárfestingabanka Asíu
 17. 863 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur við Japan
 18. 950 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Gvatemala að fríverslunarsamningi milli EFTA-ríkjanna og Mið-Ameríkuríkjanna
 19. 958 nefndarálit utanríkismálanefndar, greining á sameiginlegum ávinningi að vestnorrænum fríverslunarsamningi og vestnorrænu viðskiptaráði
 20. 959 nefndarálit utanríkismálanefndar, langtímastefna fyrir samgöngur og innviði á Vestur-Norðurlöndum
 21. 960 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Grænland og Færeyjar um sjávarútvegsmál
 22. 1021 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland
 23. 1194 nefndarálit utanríkismálanefndar, áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu
 24. 1248 nefndarálit utanríkismálanefndar, Rómarsamþykktin um Alþjóðlega sakamáladómstólinn viðvíkjandi glæpum gegn friði
 25. 1257 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2016
 26. 1307 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 293/2015 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur, EES-reglur)
 27. 1308 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 252/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 28. 1309 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 230/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 29. 1310 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 229/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 30. 1321 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 197/2015 um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (heilbrigði dýra og plantna, EES-reglur)
 31. 1365 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (Uppbyggingarsjóður EES 2014--2021)
 32. 1424 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, alþjóðlegt bann við framleiðslu og beitingu sjálfvirkra og sjálfstýrðra vígvéla
 33. 1425 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Svartfjallalands (Montenegró)
 34. 1429 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samstarf Íslands og Grænlands
 35. 1430 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, þjóðaröryggisráð
 36. 1593 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur (EES-reglur)
 37. 1669 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Parísarsamningsins
 38. 1670 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
 39. 1671 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 97/2016 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn (opinber innkaup, EES-reglur)
 40. 1674 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (evrópskar reglur um fjármálaeftirlit, EES-reglur)

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 1688 breytingartillaga, fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

144. þing, 2014–2015

 1. 1268 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, úrskurðarnefnd velferðarmála (heildarlög)
 2. 1269 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, úrskurðarnefnd velferðarmála (heildarlög)
 3. 1270 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
 4. 1271 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
 5. 1272 nefndarálit velferðarnefndar, slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög, EES-reglur)
 6. 1273 breytingartillaga velferðarnefndar, slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög, EES-reglur)
 7. 1441 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dagur helgaður fræðslu um mannréttindi barna
 8. 1450 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (guðlast)
 9. 1452 nál. með frávt. allsherjar- og menntamálanefndar, mannanöfn (mannanafnanefnd, ættarnöfn)
 10. 1457 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (nálgunarbann)
 11. 1471 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl. (breyting ýmissa laga, EES-reglur)
 12. 1482 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lögræðislög (réttindi fatlaðs fólks, svipting lögræðis o.fl.)