Jóhanna María Sigmundsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 1053 nefndarálit minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 287 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (breyting ýmissa laga)
 2. 295 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007 (sanngirnisbætur vegna Landakotsskóla)
 3. 510 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu (15. samningsviðauki)
 4. 517 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, happdrætti og talnagetraunir (framlenging starfsleyfis)
 5. 767 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur, munaðarlaus verk)
 6. 768 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur, lengri verndartími hljóðrita)
 7. 780 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (einkaréttindi höfunda, samningskvaðir o.fl., EES-reglur)
 8. 981 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, fullnusta refsinga (heildarlög)
 9. 987 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (samningur Evrópuráðsins um baráttu gegn ofbeldi gegn konum)
 10. 1219 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (kærunefnd, fjölgun nefndarmanna)
 11. 1290 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, handtaka og afhending manna til og frá Íslandi á grundvelli handtökuskipunar (heildarlög)
 12. 1315 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (heildarlög, millidómstig, Landsréttur)
 13. 1315 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð einkamála og meðferð sakamála (millidómstig, Landsréttur)
 14. 1316 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (heildarlög, millidómstig, Landsréttur)
 15. 1378 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lögreglulög (eftirlit með störfum lögreglu)
 16. 1380 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, grunnskólar (sjálfstætt reknir grunnskólar, breytt valdmörk ráðuneyta, tómstundastarf)
 17. 1400 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (heildarlög)
 18. 1401 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (heildarlög)
 19. 1413 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lýðháskólar
 20. 1414 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, endurskoðun laga um lögheimili
 21. 1416 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, Laxnesssetur að Gljúfrasteini í Mosfellsbæ
 22. 1417 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, mjólkurfræði
 23. 1420 breytingartillaga, útlendingar (heildarlög)
 24. 1426 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, tölvutækt snið þingskjala
 25. 1583 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála og meðferð einkamála (endurupptaka)
 26. 1584 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016--2019
 27. 1585 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016--2019
 28. 1634 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (skilyrði fyrir beitingu símahlustunar)
 29. 1650 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016--2019
 30. 1651 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016--2019
 31. 1673 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð einkamála (gjafsókn)
 32. 1723 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (heildarlög)
 33. 1724 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (heildarlög)
 34. 1749 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (eintakagerð til einkanota)
 35. 1758 breytingartillaga, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 36. 1776 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, stofnun millidómstigs
 37. 1809 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna

144. þing, 2014–2015

 1. 110 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, nauðungarsala (frestun nauðungarsölu)
 2. 162 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 3. 559 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, framhaldsskólar (rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
 4. 644 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2015
 5. 717 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (gildistími laganna o.fl.)
 6. 719 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga)
 7. 966 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, örnefni (heildarlög)
 8. 994 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (uppfærsla kerfisins, EES-reglur)
 9. 1002 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, nauðungarsala (frestun nauðungarsölu)
 10. 1060 nefndarálit, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
 11. 1075 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (breyting ýmissa laga)
 12. 1076 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, grunnskólar (kæruleiðir, einkareknir skólar o.fl.)
 13. 1137 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (vörukaup og þjónusta, EES-reglur)
 14. 1157 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála og lögreglulög (skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.)
 15. 1306 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Menntamálastofnun (heildarlög)
 16. 1307 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Menntamálastofnun (heildarlög)
 17. 1318 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, vopnalög (skoteldar, EES-reglur)
 18. 1363 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð einkamála o.fl. (aukin skilvirkni, einfaldari reglur)
 19. 1385 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (nýting landsréttinda, óbyggðanefnd o.fl.)
 20. 1386 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur, munaðarlaus verk)
 21. 1392 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (einkaréttindi höfunda, samningskvaðir o.fl., EES-reglur)
 22. 1408 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur, lengri verndartími hljóðrita)
 23. 1430 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga
 24. 1440 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verndarsvæði í byggð (vernd sögulegra byggða, heildarlög)
 25. 1441 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, dagur helgaður fræðslu um mannréttindi barna
 26. 1450 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (guðlast)
 27. 1452 nál. með frávt. allsherjar- og menntamálanefndar, mannanöfn (mannanafnanefnd, ættarnöfn)
 28. 1453 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019
 29. 1457 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (nálgunarbann)
 30. 1482 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lögræðislög (réttindi fatlaðs fólks, svipting lögræðis o.fl.)
 31. 1489 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála og lögreglulög (skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.)
 32. 1596 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Fiskistofa o.fl. (gjaldskrárheimildir)

143. þing, 2013–2014

 1. 224 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, skaðsemisábyrgð (ábyrgð dreifingaraðila, EES-reglur)
 2. 330 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, leikskóli að loknu fæðingarorlofi
 3. 331 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, flutningur verkefna frá innanríkisráðuneytinu til sýslumannsembætta
 4. 333 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (kynvitund)
 5. 336 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, skaðsemisábyrgð (ábyrgð dreifingaraðila, EES-reglur)
 6. 441 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, veiting ríkisborgararéttar
 7. 442 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, flutningur verkefna frá innanríkisráðuneytinu til sýslumannsembætta
 8. 645 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraði (heildarlög)
 9. 645 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, lögreglulög (fækkun umdæma o.fl.)
 10. 646 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraði (heildarlög)
 11. 647 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, lögreglulög (fækkun umdæma o.fl.)
 12. 693 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, varðveisla menningararfleifðar á stafrænu formi
 13. 712 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, aðgerðaáætlun um notkun íslensku í stafrænni upplýsingatækni
 14. 713 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (úthlutunarreglur)
 15. 714 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, færsla eftirlits með rafföngum til Mannvirkjastofnunar (forræði rafmagnsöryggismála)
 16. 821 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (EES-reglur og kærunefnd)
 17. 822 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (EES-reglur og kærunefnd)
 18. 1054 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, efling tónlistarnáms (nám óháð búsetu)
 19. 1055 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 20. 1095 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, ráðstafanir gegn málverkafölsunum
 21. 1096 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (vörukaup, þjónusta o.fl., EES-reglur)
 22. 1097 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lögreglulög (fækkun umdæma o.fl.)
 23. 1160 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, örnefni (heildarlög)
 24. 1182 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (skip- og vélstjórnarréttindi)
 25. 1195 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, framhaldsskólar (rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)

142. þing, 2013

 1. 25 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (val stjórnarmanna)
 2. 27 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð einkamála (flýtimeðferð)
 3. 53 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (val stjórnarmanna)
 4. 107 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Hagstofa Íslands (upplýsingar um fjárhagsmálefni)
 5. 108 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Hagstofa Íslands (upplýsingar um fjárhagsmálefni)