Silja Dögg Gunnarsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 485 nefndarálit, fjármálastefna 2017--2022
 2. 831 nefndarálit, fjármálaáætlun 2018--2022

145. þing, 2015–2016

 1. 1582 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (barnalífeyrir)
 2. 1789 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (barnalífeyrir)

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 282 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framlenging bráðabirgðaheimilda)
 2. 366 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2020 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)
 3. 367 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 4. 368 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 5. 369 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 6. 370 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2020 um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun upplýsingasamfélagið, skrá í 101. gr.)
 7. 371 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 8. 376 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, þinglýsingalög (greiðslufrestun)

150. þing, 2019–2020

 1. 206 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri
 2. 430 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall)
 3. 478 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, EES-reglur)
 4. 479 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 190/2019 um breytingu á IX. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, neytendavernd, EES-reglur)
 5. 480 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, EES-reglur)
 6. 481 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2019 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, orka.)
 7. 482 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/2019 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, orka)
 8. 483 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2019 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi)
 9. 484 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2019 um breytingu á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, neytendavernd)
 10. 485 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2019 um breytingu á I. og II. viðauka við EES-samninginn (heilbrigði dýra, plantna, tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
 11. 486 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding heildarsamnings um efnahagslega samvinnu milli EFTA-ríkjanna og Indónesíu
 12. 493 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (afnám búsetuskilyrða)
 13. 496 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (tekjuskattur einstaklinga, barnabætur, persónuafsláttur)
 14. 543 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020
 15. 544 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020
 16. 647 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 172/2019 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 17. 648 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2019 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)
 18. 649 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árunum 2019 og 2020
 19. 987 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
 20. 992 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorræn umhverfisverðlaun hafsins
 21. 993 nefndarálit utanríkismálanefndar, niðurgreiðsla flugfargjalda ungmenna milli Vestur-Norðurlanda
 22. 1025 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar (einföldun regluverks)
 23. 1349 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 311/2019 um breytingu á X. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (almenn þjónusta, neytendavernd)
 24. 1350 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2020 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 25. 1351 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 237/2019 og nr. 305/2019 um breytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 26. 1352 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 259/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 27. 1353 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 288/2019 og nr. 301/2019 um breytingu á I. viðauka og II. viðauka við EES-samninginn (heilbrigði dýra og plantna, tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir, vottun)
 28. 1365 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar o.fl. (Endurupptökudómur)
 29. 1366 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar o.fl. (Endurupptökudómur)
 30. 1367 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, vernd uppljóstrara
 31. 1435 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 260/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 32. 1436 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 302/2019 um breytingu á V. viðauka og bókun 31 við EES-samninginn (frelsi launþega til flutninga, samvinna á sérstökum sviðum utan fjórfrelsis)
 33. 1437 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 34. 1477 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Menntasjóður námsmanna
 35. 1478 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Menntasjóður námsmanna
 36. 1553 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, forvarnir gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni, ásamt áætlun fyrir árin 2021--2025
 37. 1628 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Menntasjóður námsmanna
 38. 1691 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar
 39. 1692 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar
 40. 1763 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, breyting á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna (aðilar utan EES, landeignaskrá, ráðstöfun landeigna, aukið gagnsæi)
 41. 1802 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, utanríkisþjónusta Íslands (skipun embættismanna o.fl.)
 42. 1924 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl. (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar)

149. þing, 2018–2019

 1. 1304 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2018 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 2. 1305 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2018 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 3. 1306 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2018 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 4. 1307 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 5. 1308 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 18/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 6. 1309 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn og reglugerð (ESB) 2017/1129 (fjármálaþjónusta)
 7. 1385 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur
 8. 1404 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bindandi álit í skattamálum (gildistími útgefinna álita, hækkun gjalds)
 9. 1411 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (gjald fyrir þinglýsingar með rafrænni færslu)
 10. 1446 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja
 11. 1501 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (lækkun iðgjalds)
 12. 1504 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (þriðji orkupakkinn)
 13. 1528 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn auðkenning og traustþjónusta fyrir rafræn viðskipti
 14. 1545 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um að koma í veg fyrir stjórnlausar úthafsveiðar í miðhluta Norður-Íshafsins
 15. 1551 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð (launafyrirkomulag)
 16. 1552 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð (launafyrirkomulag)
 17. 1576 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðarsjóður
 18. 1577 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðarsjóður
 19. 1597 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (takmörkuð ábyrgð hýsingaraðila)
 20. 1598 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (nýting séreignarsparnaðar)
 21. 1604 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, dreifing vátrygginga
 22. 1605 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, dreifing vátrygginga
 23. 1639 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (upplýsingagjöf)
 24. 1640 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (upplýsingagjöf)
 25. 1648 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins (breyting á ýmsum lögum)
 26. 1648 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 27. 1649 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins (breyting á ýmsum lögum)
 28. 1650 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 29. 1677 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir)
 30. 1680 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, almenn hegningarlög o.fl. (misnotkun á félagaformi og hæfisskilyrði)
 31. 1702 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samstarf vestnorrænu landanna um tungumál í stafrænum heimi
 32. 1731 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skráning raunverulegra eigenda
 33. 1732 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skráning raunverulegra eigenda
 34. 1734 nefndarálit utanríkismálanefndar, frysting fjármuna og skráning aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna
 35. 1735 breytingartillaga utanríkismálanefndar, frysting fjármuna og skráning aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna
 36. 1827 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur og endurskoðun
 37. 1828 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur og endurskoðun
 38. 1884 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins (breyting á ýmsum lögum)
 39. 1884 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands

148. þing, 2017–2018

 1. 71 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 2. 72 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 3. 74 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði)
 4. 108 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (launafyrirkomulag forstöðumanna)
 5. 110 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 6. 140 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2017
 7. 468 nefndarálit utanríkismálanefndar, útgáfa vestnorrænnar söngbókar
 8. 549 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár (EES-reglur)
 9. 640 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur, eftirlitsstofnanir o.fl.)
 10. 792 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, trygging gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestinga
 11. 796 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, úttekt á stofnun vestnorrænna eftirskóla
 12. 797 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorrænt samstarf um menntun í sjávarútvegsfræðum
 13. 798 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ráðstefna um stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála
 14. 799 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafi
 15. 829 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (skuldajöfnun, greiðslujöfnunarsamningar og ógildir löggerningar)
 16. 842 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (skipan í stjórn, brottfall ákvæða)
 17. 843 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (hálfur lífeyrir)
 18. 892 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, mat á forsendum við útreikning verðtryggingar
 19. 1020 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld (hlutabréfakaup, skuldajöfnun, álagning o.fl.)

146. þing, 2016–2017

 1. 48 nefndarálit, fjárlög 2017
 2. 49 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 2017
 3. 50 breytingartillaga, fjárlög 2017
 4. 51 breytingartillaga, fjárlög 2017
 5. 52 breytingartillaga, fjárlög 2017
 6. 53 breytingartillaga, fjárlög 2017
 7. 64 nefndarálit, fjáraukalög 2016
 8. 65 breytingartillaga, fjáraukalög 2016
 9. 66 breytingartillaga, fjáraukalög 2016
 10. 67 breytingartillaga, fjáraukalög 2016
 11. 68 breytingartillaga, fjáraukalög 2016
 12. 76 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 2017
 13. 77 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 2017
 14. 78 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2016
 15. 80 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 2017

145. þing, 2015–2016

 1. 285 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
 2. 338 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 28/2015 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur)
 3. 339 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 122/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 4. 340 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 143/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 5. 341 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 117/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 6. 342 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 9/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 7. 375 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 15/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 8. 376 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 25/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 9. 595 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
 10. 694 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, málefni aldraðra o.fl. (samningar sjúkratryggingastofnunar við stofnanir fyrir aldraða)
 11. 728 nál. með brtt. velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (andvanafæðing)
 12. 744 nál. með brtt. velferðarnefndar, sjúkratryggingar og lyfjalög (heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
 13. 838 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 115/2015 um breytingu á XIII. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, neytendavernd, EES-reglur)
 14. 839 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 116/2015 um breytingu á XIII. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, neytendavernd, EES-reglur)
 15. 840 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 188/2015 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur)
 16. 841 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 191/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 17. 842 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 195/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 18. 849 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding stofnsamnings um Innviðafjárfestingabanka Asíu
 19. 950 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Gvatemala að fríverslunarsamningi milli EFTA-ríkjanna og Mið-Ameríkuríkjanna
 20. 958 nefndarálit utanríkismálanefndar, greining á sameiginlegum ávinningi að vestnorrænum fríverslunarsamningi og vestnorrænu viðskiptaráði
 21. 959 nefndarálit utanríkismálanefndar, langtímastefna fyrir samgöngur og innviði á Vestur-Norðurlöndum
 22. 960 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Grænland og Færeyjar um sjávarútvegsmál
 23. 1000 breytingartillaga velferðarnefndar, húsnæðissamvinnufélög (réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga)
 24. 1021 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland
 25. 1184 nefndarálit velferðarnefndar, stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára
 26. 1185 breytingartillaga velferðarnefndar, stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára
 27. 1194 nefndarálit utanríkismálanefndar, áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu
 28. 1248 nefndarálit utanríkismálanefndar, Rómarsamþykktin um Alþjóðlega sakamáladómstólinn viðvíkjandi glæpum gegn friði
 29. 1257 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2016
 30. 1266 nefndarálit velferðarnefndar, almennar íbúðir (heildarlög)
 31. 1267 breytingartillaga velferðarnefndar, almennar íbúðir (heildarlög)
 32. 1307 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 293/2015 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur, EES-reglur)
 33. 1308 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 252/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 34. 1309 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 230/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 35. 1310 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 229/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 36. 1321 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 197/2015 um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (heilbrigði dýra og plantna, EES-reglur)
 37. 1325 nefndarálit velferðarnefndar, lyfjalög og lækningatæki (gjaldtaka, EES-reglur)
 38. 1344 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, landlæknir og lýðheilsa (lýðheilsusjóður)
 39. 1365 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (Uppbyggingarsjóður EES 2014--2021)
 40. 1385 nefndarálit velferðarnefndar, húsaleigulög (réttarstaða leigjanda og leigusala)
 41. 1386 breytingartillaga velferðarnefndar, húsaleigulög (réttarstaða leigjanda og leigusala)
 42. 1390 nefndarálit velferðarnefndar, almennar íbúðir (heildarlög)
 43. 1391 breytingartillaga velferðarnefndar, almennar íbúðir (heildarlög)
 44. 1415 nál. með brtt. velferðarnefndar, sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklinga
 45. 1424 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, alþjóðlegt bann við framleiðslu og beitingu sjálfvirkra og sjálfstýrðra vígvéla
 46. 1425 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Svartfjallalands (Montenegró)
 47. 1427 nefndarálit velferðarnefndar, húsnæðisbætur (heildarlög)
 48. 1428 breytingartillaga velferðarnefndar, húsnæðisbætur (heildarlög)
 49. 1429 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samstarf Íslands og Grænlands
 50. 1430 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, þjóðaröryggisráð
 51. 1433 nál. með brtt. velferðarnefndar, sjúkratryggingar (hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring)
 52. 1581 nál. með brtt. velferðarnefndar, aukinn stuðningur vegna tæknifrjóvgana
 53. 1591 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 54. 1592 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 55. 1593 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur (EES-reglur)
 56. 1611 skýrsla n. velferðarnefndar, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
 57. 1612 nál. með frávt. velferðarnefndar, byggingarsjóður Landspítala (heildarlög)
 58. 1669 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Parísarsamningsins
 59. 1674 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (evrópskar reglur um fjármálaeftirlit, EES-reglur)
 60. 1688 breytingartillaga, fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
 61. 1790 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar o.fl. (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)
 62. 1791 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar o.fl. (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)
 63. 1817 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar o.fl. (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)

144. þing, 2014–2015

 1. 988 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 173/2013 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 2. 989 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 75/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (ólöglegt skógarhögg og markaðssetning á timbri, EES-reglur)
 3. 1057 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 153/2014 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
 4. 1058 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 88/2014 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur)
 5. 1266 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2015
 6. 1267 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Grænlands og Íslands um stjórnun rækjuveiða á Dohrnbanka
 7. 1319 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, fullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT)
 8. 1415 nefndarálit utanríkismálanefndar, framkvæmd samnings um klasasprengjur (heildarlög)
 9. 1448 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
 10. 1449 nefndarálit utanríkismálanefndar, heimild fulltrúa Vestnorræna ráðsins til að senda fyrirspurnir til ráðherra
 11. 1455 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur við Japan
 12. 1474 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg öryggismál o.fl. (erlend herskip og herloftför o.fl., breyting ýmissa laga)

143. þing, 2013–2014

 1. 256 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 94/2013 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi, EES-reglur)
 2. 257 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 45/2013 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 3. 258 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 181/2012 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (húsgöngu- og fjarsala, EES-reglur)
 4. 344 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Færeyjar og Grænland um málefni norðurslóða
 5. 345 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 86/2013 um breytingu á XII. viðauka við EES-samninginn (frjálsir fjármagnsflutningar, EES-reglur)
 6. 346 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Færeyjar og Grænland um námskeið fyrir rithöfunda
 7. 347 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Færeyjar og Grænland vegna fækkunar kvenna á Vestur-Norðurlöndum
 8. 469 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur Íslands og Kína
 9. 577 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Færeyjar og Grænland á sviði menntunar heilbrigðisstarfsmanna
 10. 578 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Færeyjar og Grænland á sviði heilbrigðisþjónustu
 11. 659 nefndarálit utanríkismálanefndar, stuðningur við sjálfsákvörðunarrétt íbúa Vestur-Sahara
 12. 747 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um þátttöku Króatíu á Evrópska efnahagssvæðinu (breyting ýmissa laga, EES-reglur)
 13. 1006 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi)
 14. 1018 frhnál. með brtt. utanríkismálanefndar, stuðningur við sjálfsákvörðunarrétt íbúa Vestur-Sahara
 15. 1019 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2014
 16. 1020 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Lýðveldisins Kostaríka og Lýðveldisins Panama
 17. 1021 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Bosníu og Hersegóvínu og landbúnaðarsamningur sömu ríkja
 18. 1022 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Kólumbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Kólumbíu
 19. 1023 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2014
 20. 1064 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli gegn ofsóknum gegn samkynhneigðum í Úganda
 21. 1099 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 164/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi líffæra til ígræðslu)
 22. 1100 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 226/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (flugeldavörur og sprengiefni, EES-reglur)
 23. 1101 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 158/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (lyfjagát, EES-reglur)