Vilhjálmur Bjarnason: þingskjöl

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 1721 nál. með brtt., stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð
 2. 1730 nefndarálit, vextir og verðtrygging (verðtryggð neytendalán)
 3. 1811 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um vernd heilbrigðisstarfsfólks á átakasvæðum

144. þing, 2014–2015

 1. 918 breytingartillaga, vátryggingarsamningar (hreyfanleiki viðskiptavina)
 2. 1011 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)

Meðflutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. 1737 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun (niðurlagning flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara)
 2. 1739 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir
 3. 1749 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð)
 4. 1752 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (skuldbindingar og losunarheimildir)
 5. 1753 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (skuldbindingar og losunarheimildir)
 6. 1758 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar (skilvirkari framkvæmd)
 7. 1759 nefndarálit velferðarnefndar, þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (notendaráð)

146. þing, 2016–2017

 1. 15 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 2. 38 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)
 3. 39 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)
 4. 41 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 5. 45 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð
 6. 62 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (frestun réttaráhrifa)
 7. 400 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Georgíu
 8. 514 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði)
 9. 592 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög o.fl. (einföldun, búsetuskilyrði)
 10. 593 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði (EES-reglur)
 11. 652 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2016 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið, EES-reglur)
 12. 670 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (eftirlitsgjald)
 13. 681 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 39/2016 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur, EES-reglur)
 14. 735 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2016 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 15. 736 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2017 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið, EES-reglur)
 16. 737 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 121/2016 um breytingu á II. viðauka og X. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir, vottun, almenn þjónusta, EES-regl)
 17. 738 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 194/2016 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd, EES-reglur)
 18. 739 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 215/2016 um breytingu á XIII. viðauka og XX. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, umhverfismál, EES-reglur)
 19. 740 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 100/2016 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 20. 771 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
 21. 772 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
 22. 779 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands
 23. 810 nefndarálit utanríkismálanefndar, landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn (grunnlínupunktar og aðlægt belti)
 24. 811 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum (úttektarheimildir)
 25. 812 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánshæfismatsfyrirtæki (EES-reglur)
 26. 813 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánshæfismatsfyrirtæki (EES-reglur)
 27. 826 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skortsala og skuldatryggingar (EES-reglur)
 28. 858 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar, tollar og gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
 29. 859 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar, tollar og gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
 30. 902 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum (úttektarheimildir)
 31. 915 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingasamstæður
 32. 916 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingasamstæður
 33. 917 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja
 34. 920 nefndarálit, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð o.fl. (framkvæmd og dagsetningar)
 35. 931 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum
 36. 932 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum
 37. 943 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði)

145. þing, 2015–2016

 1. 164 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga)
 2. 285 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
 3. 338 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 28/2015 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur)
 4. 339 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 122/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 5. 340 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 143/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 6. 341 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 117/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 7. 342 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 9/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 8. 353 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
 9. 354 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
 10. 375 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 15/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 11. 376 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 25/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 12. 378 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
 13. 379 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
 14. 398 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT)
 15. 577 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 16. 578 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 17. 595 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
 18. 678 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 19. 680 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 20. 693 breytingartillaga, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga)
 21. 838 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 115/2015 um breytingu á XIII. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, neytendavernd, EES-reglur)
 22. 839 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 116/2015 um breytingu á XIII. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, neytendavernd, EES-reglur)
 23. 840 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 188/2015 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur)
 24. 841 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 191/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 25. 842 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 195/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 26. 849 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding stofnsamnings um Innviðafjárfestingabanka Asíu
 27. 863 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur við Japan
 28. 909 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (stöðugleikaframlag)
 29. 950 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Gvatemala að fríverslunarsamningi milli EFTA-ríkjanna og Mið-Ameríkuríkjanna
 30. 958 nefndarálit utanríkismálanefndar, greining á sameiginlegum ávinningi að vestnorrænum fríverslunarsamningi og vestnorrænu viðskiptaráði
 31. 959 nefndarálit utanríkismálanefndar, langtímastefna fyrir samgöngur og innviði á Vestur-Norðurlöndum
 32. 960 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Grænland og Færeyjar um sjávarútvegsmál
 33. 1001 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (stöðugleikaframlag)
 34. 1021 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland
 35. 1183 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði)
 36. 1184 nefndarálit velferðarnefndar, stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára
 37. 1185 breytingartillaga velferðarnefndar, stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára
 38. 1194 nefndarálit utanríkismálanefndar, áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu
 39. 1248 nefndarálit utanríkismálanefndar, Rómarsamþykktin um Alþjóðlega sakamáladómstólinn viðvíkjandi glæpum gegn friði
 40. 1257 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2016
 41. 1317 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum
 42. 1365 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (Uppbyggingarsjóður EES 2014--2021)
 43. 1372 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
 44. 1374 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
 45. 1382 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti
 46. 1422 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB, EES-reglur)
 47. 1423 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (einföldun og innleiðing ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB, EES-reglur)
 48. 1424 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, alþjóðlegt bann við framleiðslu og beitingu sjálfvirkra og sjálfstýrðra vígvéla
 49. 1425 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Svartfjallalands (Montenegró)
 50. 1429 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samstarf Íslands og Grænlands
 51. 1430 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, þjóðaröryggisráð
 52. 1434 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, undirbúningur að gerð þjóðhagsáætlana til langs tíma
 53. 1521 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
 54. 1522 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur)
 55. 1551 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 56. 1552 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
 57. 1593 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur (EES-reglur)
 58. 1669 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Parísarsamningsins
 59. 1670 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
 60. 1671 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 97/2016 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn (opinber innkaup, EES-reglur)
 61. 1674 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (evrópskar reglur um fjármálaeftirlit, EES-reglur)
 62. 1685 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 63. 1686 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 64. 1701 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 65. 1702 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)
 66. 1716 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur)
 67. 1717 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur)
 68. 1727 frhnál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 69. 1775 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.
 70. 1810 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, aðild Íslands að Geimvísindastofnun Evrópu
 71. 1812 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (undanþága og endurgreiðslur til íþróttafélaga)

144. þing, 2014–2015

 1. 160 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliðs og lífeyrisskuldbindinga)
 2. 587 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsludráttur í verslunarviðskiptum (EES-reglur)
 3. 595 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (hreyfanleiki viðskiptavina)
 4. 596 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (hreyfanleiki viðskiptavina)
 5. 613 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög o.fl. (samþykktir)
 6. 617 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga)
 7. 618 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga)
 8. 620 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)
 9. 621 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)
 10. 687 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
 11. 697 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, yfirskattanefnd o.fl. (verkefni ríkistollanefndar o.fl.)
 12. 717 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (gildistími laganna o.fl.)
 13. 719 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga)
 14. 737 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar)
 15. 740 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga)
 16. 988 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 173/2013 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 17. 989 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 75/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (ólöglegt skógarhögg og markaðssetning á timbri, EES-reglur)
 18. 1039 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga)
 19. 1040 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga)
 20. 1057 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 153/2014 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
 21. 1058 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 88/2014 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur)
 22. 1098 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (undantekningar frá tryggingavernd)
 23. 1220 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samstarf við Færeyjar og Grænland um leiðir til að draga úr útblæstri brennisteins frá skipum
 24. 1221 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur hafnríkja til að uppræta ólöglegar, ótilkynntar og eftirlitslausar veiðar (aðgangur erlendra skipa að höfnum)
 25. 1234 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sala fasteigna og skipa (heildarlög)
 26. 1235 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sala fasteigna og skipa (heildarlög)
 27. 1236 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur)
 28. 1237 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur)
 29. 1240 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 269/2014 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (markaðssetning og notkun forefna sprengiefna, EES-reglur)
 30. 1241 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 29/2015 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi, EES-reglur)
 31. 1266 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2015
 32. 1267 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Grænlands og Íslands um stjórnun rækjuveiða á Dohrnbanka
 33. 1319 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, fullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT)
 34. 1382 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga)
 35. 1415 nefndarálit utanríkismálanefndar, framkvæmd samnings um klasasprengjur (heildarlög)
 36. 1448 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
 37. 1449 nefndarálit utanríkismálanefndar, heimild fulltrúa Vestnorræna ráðsins til að senda fyrirspurnir til ráðherra
 38. 1455 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur við Japan
 39. 1474 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, alþjóðleg öryggismál o.fl. (erlend herskip og herloftför o.fl., breyting ýmissa laga)
 40. 1510 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
 41. 1609 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stöðugleikaskattur (heildarlög)
 42. 1612 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (nauðasamningar)

143. þing, 2013–2014

 1. 256 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 94/2013 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi, EES-reglur)
 2. 257 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 45/2013 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 3. 259 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 129/2013 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn (opinber innkaup, EES-reglur)
 4. 294 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Landsvirkjun (heimild til sameiningar)
 5. 308 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (heildarlög)
 6. 309 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (heildarlög)
 7. 312 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (skilyrði til greiðslu örorkulífeyris og fjárfestingarheimildir)
 8. 313 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (heilbrigðisstéttir, fjölmiðlar o.fl.)
 9. 315 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.)
 10. 316 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.)
 11. 344 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Færeyjar og Grænland um málefni norðurslóða
 12. 345 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 86/2013 um breytingu á XII. viðauka við EES-samninginn (frjálsir fjármagnsflutningar, EES-reglur)
 13. 346 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Færeyjar og Grænland um námskeið fyrir rithöfunda
 14. 347 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Færeyjar og Grænland vegna fækkunar kvenna á Vestur-Norðurlöndum
 15. 386 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014 (tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
 16. 387 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014 (tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
 17. 404 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga (markaðssetning o.fl., EES-reglur)
 18. 408 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga (markaðssetning o.fl., EES-reglur)
 19. 417 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (afleiðuviðskipti o.fl.)
 20. 418 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (afleiðuviðskipti o.fl.)
 21. 490 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (skatthlutfall og fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns)
 22. 577 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Færeyjar og Grænland á sviði menntunar heilbrigðisstarfsmanna
 23. 578 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf við Færeyjar og Grænland á sviði heilbrigðisþjónustu
 24. 603 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (framlenging bráðabirgðaákvæðis)
 25. 604 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti og kauphallir (framkvæmd fyrirmæla o.fl., EES-reglur)
 26. 684 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga (markaðssetning o.fl., EES-reglur)
 27. 725 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup (innkaup á sviði varnarmála, EES-reglur)
 28. 727 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðslur yfir landamæri í evrum (heildarlög, EES-reglur)
 29. 747 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um þátttöku Króatíu á Evrópska efnahagssvæðinu (breyting ýmissa laga, EES-reglur)
 30. 921 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (þunn eiginfjármögnun)
 31. 922 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og vörugjald (sojamjólk)
 32. 927 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (fyrning uppgjörskrafna)
 33. 931 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum)
 34. 992 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldskrárlækkanir o.fl. (breyting ýmissa laga)
 35. 1006 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi)
 36. 1017 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verslun með áfengi og tóbak (heimildir ÁTVR til að hafna áfengi)
 37. 1019 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2014
 38. 1020 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Lýðveldisins Kostaríka og Lýðveldisins Panama
 39. 1021 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA og Bosníu og Hersegóvínu og landbúnaðarsamningur sömu ríkja
 40. 1022 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Kólumbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Kólumbíu
 41. 1023 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2014
 42. 1044 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (innheimta lífeyrisiðgjalda)
 43. 1052 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (uppgjör vátryggingastofns, EES-reglur o.fl.)
 44. 1064 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli gegn ofsóknum gegn samkynhneigðum í Úganda
 45. 1067 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (takmörkun tilkynningarskyldu, EES-reglur)
 46. 1099 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 164/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi líffæra til ígræðslu)
 47. 1100 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 226/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (flugeldavörur og sprengiefni, EES-reglur)
 48. 1101 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 158/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (lyfjagát, EES-reglur)
 49. 1118 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, málefni innflytjenda (forstöðumaður Fjölmenningarseturs)
 50. 1146 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálastöðugleikaráð (heildarlög)
 51. 1148 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 113/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (byggingarvörur)
 52. 1153 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar (höfuðstólslækkun húsnæðislána)
 53. 1173 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjald á jarðstrengi)

142. þing, 2013

 1. 32 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (virðisaukaskattur á ferðaþjónustu)
 2. 47 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
 3. 61 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (varúðarreglur, aðgangur að upplýsingum o.fl.)
 4. 119 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur eignarliða og lífeyrisskuldbindinga o.fl.)