Þórunn Egilsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 54 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2017
 2. 62 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (frestun réttaráhrifa)

143. þing, 2013–2014

 1. 1118 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, málefni innflytjenda (forstöðumaður Fjölmenningarseturs)

142. þing, 2013

 1. 66 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (frítekjumörk, tekjutengingar)
 2. 79 breytingartillaga, almannatryggingar og málefni aldraðra (frítekjumörk, tekjutengingar)

Meðflutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 546 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur)
 2. 825 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, samræming verklags um fjarfundi á vegum ráðuneyta
 3. 902 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurnot opinberra upplýsinga
 4. 903 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurnot opinberra upplýsinga
 5. 928 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Viðlagatrygging Íslands (heiti stofnunar, einföldun stjórnsýslu o.fl.)
 6. 929 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, brottfall laga um Lífeyrissjóð bænda
 7. 932 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (endurbótaáætlun, tímanleg inngrip, eftirlit á samstæðugrunni o.fl)
 8. 933 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, innheimtulög (innheimtustarfsemi félaga í eigu lögmanna)
 9. 1021 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, siðareglur fyrir alþingismenn

146. þing, 2016–2017

 1. 984 framhaldsnefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)
 2. 985 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)

145. þing, 2015–2016

 1. 466 breytingartillaga, Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana)
 2. 467 breytingartillaga, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 3. 471 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana)
 4. 472 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
 5. 962 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla (útvíkkun skilgreiningar)
 6. 998 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, stefna um nýfjárfestingar
 7. 1214 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, raforkulög (tenging minni virkjana við dreifikerfi raforku)
 8. 1245 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkur til hitaveitna)
 9. 1268 nefndarálit atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 10. 1269 breytingartillaga atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 11. 1345 breytingartillaga atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi)
 12. 1399 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (byggðakvóti og framlenging bráðabirgðaákvæða)
 13. 1403 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla
 14. 1442 nefndarálit atvinnuveganefndar, áhættumat vegna ferðamennsku
 15. 1591 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 16. 1592 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 17. 1647 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
 18. 1656 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (síld og makríll)
 19. 1735 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, raflínur að iðnaðarsvæðinu á Bakka
 20. 1742 nefndarálit atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist
 21. 1768 nefndarálit atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)
 22. 1769 breytingartillaga atvinnuveganefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)
 23. 1810 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, aðild Íslands að Geimvísindastofnun Evrópu
 24. 1811 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um vernd heilbrigðisstarfsfólks á átakasvæðum

144. þing, 2014–2015

 1. 457 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs)
 2. 501 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (hæfi dyravarða)
 3. 517 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda
 4. 566 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur)
 5. 611 nál. með brtt. velferðarnefndar, sjúkratryggingar (flóttamenn)
 6. 726 nefndarálit atvinnuveganefndar, vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur)
 7. 727 breytingartillaga atvinnuveganefndar, vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur)
 8. 753 breytingartillaga atvinnuveganefndar, uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (gildistími laganna)
 9. 841 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald)
 10. 930 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 11. 972 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 12. 973 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, stefna stjórnvalda um lagningu raflína
 13. 1029 nefndarálit atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 14. 1091 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 15. 1092 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur)
 16. 1180 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun)
 17. 1223 frhnál. með brtt. atvinnuveganefndar, jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða)
 18. 1275 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (meðferð og ráðstöfun eigna veiðifélags)
 19. 1309 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun)
 20. 1335 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög)
 21. 1354 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (leyfisveitingar og EES-reglur)
 22. 1359 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar)
 23. 1395 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, leiga skráningarskyldra ökutækja (heildarlög)
 24. 1421 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala búvöru o.fl. (umsjón og útgreiðsla beingreiðslna)
 25. 1424 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, byggðaáætlun og sóknaráætlanir (heildarlög)
 26. 1485 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (veiðigjald 2015--2018)
 27. 1491 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, innflutningur dýra (erfðaefni holdanautgripa)
 28. 1494 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

143. þing, 2013–2014

 1. 167 nefndarálit velferðarnefndar, lögfesting Norðurlandasamnings um almannatryggingar
 2. 195 nál. með brtt. velferðarnefndar, geislavarnir (heildarendurskoðun, EES-reglur)
 3. 205 nefndarálit atvinnuveganefndar, síldarútvegsnefnd og sjóðir í þágu síldarútvegsins (síldarrannsóknasjóður)
 4. 252 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, sjúkraskrár (aðgangsheimildir)
 5. 280 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (sjúkdómalistar og reglugerðarheimild)
 6. 283 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (umsýslustofnun)
 7. 285 nefndarálit atvinnuveganefndar, Orkuveita Reykjavíkur (heildarlög)
 8. 286 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, tollalög (úthlutun tollkvóta)
 9. 289 nefndarálit atvinnuveganefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun (byggðakort, styrktarsvæði og gildistími)
 10. 314 nefndarálit velferðarnefndar, málefni aldraðra (stjórn Framkvæmdasjóðs)
 11. 322 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, barnaverndarlög (rekstur heimila fyrir börn)
 12. 340 nefndarálit atvinnuveganefndar, matvæli (eftirlit og gjaldtökuheimild, EES-reglur)
 13. 341 nefndarálit atvinnuveganefndar, átak til atvinnuuppbyggingar í Austur-Húnavatnssýslu
 14. 343 nál. með brtt. velferðarnefndar, almannatryggingar, málefni aldraðra og félagsleg aðstoð (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir)
 15. 373 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, velferð dýra (eftirlit)
 16. 410 nál. með brtt. velferðarnefndar, mótun geðheilbrigðisstefnu og aðgerðaáætlunar
 17. 535 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (ábyrgð félagsmanna í veiðifélögum)
 18. 644 nál. með brtt. velferðarnefndar, heilbrigðisþjónusta (reglugerðarheimild, EES-reglur)
 19. 672 nefndarálit velferðarnefndar, lífsýnasöfn (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar)
 20. 672 nefndarálit velferðarnefndar, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög)
 21. 673 breytingartillaga velferðarnefndar, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög)
 22. 674 breytingartillaga velferðarnefndar, lífsýnasöfn (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar)
 23. 704 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjalög (gjaldtökuheimild og samhliða innflutningur, EES-reglur)
 24. 745 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, visthönnun vöru sem notar orku (orkutengdar vörur og aukið eftirlit, EES-reglur)
 25. 746 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.)
 26. 748 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs)
 27. 770 nál. með brtt. velferðarnefndar, forvarnastarf vegna krabbameins í blöðruhálskirtli
 28. 834 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald)
 29. 915 nál. með brtt. velferðarnefndar, skráning upplýsinga um umgengnisforeldra
 30. 917 nál. með frávt. velferðarnefndar, brottnám líffæra (ætlað samþykki)
 31. 956 nefndarálit atvinnuveganefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017
 32. 957 breytingartillaga atvinnuveganefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017
 33. 968 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, efling skógræktar sem atvinnuvegar
 34. 1014 nál. með brtt. velferðarnefndar, heilbrigðisstarfsmenn (starfsheiti, aldursmörk og gjaldtaka)
 35. 1045 nál. með brtt. velferðarnefndar, aðgerðir í þágu lækningar við mænuskaða
 36. 1074 nefndarálit atvinnuveganefndar, smáþörungaverksmiðja Algalífs Iceland ehf. á Reykjanesi (ívilnanir og sköttum og gjöldum o.fl.)
 37. 1098 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku
 38. 1107 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskeldi (breyting ýmissa laga)
 39. 1114 breytingartillaga atvinnuveganefndar, fiskeldi (breyting ýmissa laga)
 40. 1136 nál. með brtt. velferðarnefndar, endurnýjun og uppbygging Landspítala
 41. 1137 nál. með frávt. meirihluta velferðarnefndar, bráðaaðgerðir til að efla leigumarkað á Íslandi
 42. 1138 nefndarálit velferðarnefndar, lífsýnasöfn (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar)
 43. 1138 nefndarálit velferðarnefndar, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög)
 44. 1139 breytingartillaga velferðarnefndar, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög)
 45. 1161 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (fjárhæð og álagning gjalda)
 46. 1162 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (fjárhæð og álagning gjalda)
 47. 1163 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (aflahlutdeildir í rækju)
 48. 1164 breytingartillaga atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (aflahlutdeildir í rækju)
 49. 1178 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskvegur í Efra-Sog

142. þing, 2013

 1. 21 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir)
 2. 22 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir)
 3. 23 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (framlenging bráðabirgðaákvæða)
 4. 41 nefndarálit atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir)
 5. 52 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.)
 6. 73 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.)