Einar Arnórsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

63. þing, 1944–1945

 1. 100 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög

45. þing, 1932

 1. 48 nál. með brtt. allsherjarnefndar, opinber greinargerð starfsmanna ríkisins
 2. 49 breytingartillaga, skipulag kauptúna og sjávarþorpa
 3. 121 breytingartillaga, fimmtardómur
 4. 126 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, fimmtardómur
 5. 127 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, fimmtardómur
 6. 132 breytingartillaga, innflutningur á kartöflum o. fl.
 7. 151 breytingartillaga, bifreiðaskattur o.fl.
 8. 241 breytingartillaga, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 9. 275 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kosning sáttanefndarmanna í Reykjavík
 10. 373 nefndarálit menntamálanefndar, bygging fyrir Háskóla Íslands
 11. 382 nefndarálit allsherjarnefndar, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 12. 411 breytingartillaga, raforkuvirki
 13. 416 breytingartillaga, lækningaleyfi
 14. 638 breytingartillaga menntamálanefndar, barnavernd
 15. 639 nefndarálit menntamálanefndar, barnavernd
 16. 701 breytingartillaga, lántaka fyrir ríkissjóð
 17. 760 breytingartillaga, ábúðarlög
 18. 761 breytingartillaga, ábúðarlög
 19. 780 breytingartillaga, ábúðarlög
 20. 806 breytingartillaga, fátækralög
 21. 848 breytingartillaga, lán til skipaviðgerðarstöðvar í Reykjavík

44. þing, 1931

 1. 85 nefndarálit allsherjarnefndar, sjóveita í Vestmannaeyjum
 2. 112 nál. með brtt. allsherjarnefndar, útsvör
 3. 165 breytingartillaga, stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur
 4. 182 breytingartillaga, notkun bifreiða
 5. 247 nefndarálit allsherjarnefndar, hjúskapur, ættleiðing og lögráð
 6. 266 breytingartillaga, athugasemdir yfirskoðunarmanna landsreikningsins 1929
 7. 288 frhnál. með brtt. allsherjarnefndar, útsvör

31. þing, 1919

 1. 227 breytingartillaga, tollalög (breyting á 1. gr.)
 2. 252 breytingartillaga, siglingalög
 3. 444 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, sérstakt læknishérað í Hólshreppi
 4. 524 nefndarálit allsherjarnefndar, sérstakt læknishérað í Hólshreppi
 5. 527 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, skipun læknishéraða o. fl. (Bakkahérað)
 6. 560 breytingartillaga, laun embættismanna
 7. 833 frumvarp eftir 2. umræðu, aðflutningsgjald af kolum
 8. 834 breytingartillaga, aðflutningsgjald af kolum
 9. 836 breytingartillaga, laun embættismanna

29. þing, 1918

 1. 26 breytingartillaga, verslunarframkvæmdir
 2. 37 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Siglufirði
 3. 61 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlaun handa Birni bankastjóra Kristjánssyni
 4. 64 nefndarálit allsherjarnefndar, útibú á Siglufirði
 5. 65 nál. með brtt. allsherjarnefndar, mótak
 6. 72 nefndarálit allsherjarnefndar, mjólkursala á Ísafirði
 7. 77 nefndarálit allsherjarnefndar, hafsaga í Reykjavík
 8. 90 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, laun íslenskra embættismanna
 9. 91 breytingartillaga allsherjarnefndar, laun íslenskra embættismanna
 10. 97 breytingartillaga allsherjarnefndar, mótak
 11. 98 breytingartillaga allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Siglufirði
 12. 102 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Akureyri
 13. 171 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skemmtanaskattur
 14. 187 nefndarálit allsherjarnefndar, tekjuskattur og lóðargjöld í Reykjavík
 15. 188 breytingartillaga allsherjarnefndar, tekjuskattur og lóðargjöld í Reykjavík
 16. 204 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn Vestmannaeyja
 17. 208 breytingartillaga, námsstyrkur til háskólasveina
 18. 249 breytingartillaga, laun íslenskra embættismanna
 19. 268 breytingartillaga, dýrtíðaruppbót af aukatekjum
 20. 271 nál. með rökst. allsherjarnefndar, skipamiðlarar
 21. 301 rökstudd dagskrá allsherjarnefndar, skipamiðlarar
 22. 305 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, mótak
 23. 316 frhnál. með brtt. allsherjarnefndar, eftirlaun handa Birni bankastjóra Kristjánssyni
 24. 325 breytingartillaga, heimild til tryggingar á aðflutningum til landsins
 25. 326 breytingartillaga, bráðabirgða útflutningsgjald
 26. 426 breytingartillaga, bráðabirgðalaunaviðbót til embættismanna o. fl.
 27. 434 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, skemmtanaskattur

28. þing, 1917

 1. 61 nefndarálit allsherjarnefndar, almennur ellistyrkur
 2. 73 nefndarálit allsherjarnefndar, laun hreppstjóra og aukatekjur
 3. 80 nefndarálit allsherjarnefndar, stefnufrestur
 4. 93 nefndarálit allsherjarnefndar, einkasala á mjólk
 5. 114 nefndarálit allsherjarnefndar, málskostnaður einkamála
 6. 120 breytingartillaga allsherjarnefndar, laun hreppstjóra og aukatekjur
 7. 127 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun læknishéraða o. fl. (Bakkahérað)
 8. 138 nefndarálit allsherjarnefndar, Hólshérað
 9. 154 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun landsbanka
 10. 155 nefndarálit allsherjarnefndar, útibú frá Landsbanka Íslands í Árnessýslu
 11. 171 breytingartillaga, stofnun og slit hjúskapar
 12. 172 rökstudd dagskrá allsherjarnefndar, einkasala á mjólk
 13. 176 nefndarálit allsherjarnefndar, skipting bæjarfógetaembættisins í Reykjavík
 14. 183 breytingartillaga ar, útvegun á nauðsynjavörum
 15. 190 nefndarálit ar, ráðstafanir út af Norðurálfuófriðnum
 16. 208 nefndarálit allsherjarnefndar, þóknun til vitna
 17. 235 nefndarálit allsherjarnefndar, stækkun verslunarlóðar Ísafjarðar
 18. 236 nefndarálit allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 19. 237 breytingartillaga allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 20. 249 breytingartillaga, dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslumönnum landssjóðs
 21. 251 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmd eignarnáms
 22. 259 breytingartillaga minnihluta ar, nauðsynjavörur undir verði
 23. 264 breytingartillaga, eignarnám eða leiga á brauðgerðarhús o.fl.
 24. 266 nefndarálit allsherjarnefndar, hjónavígsla
 25. 267 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 26. 277 nefndarálit ar, nauðsynjavörur undir verði
 27. 298 nefndarálit allsherjarnefndar, stefnubirtingar
 28. 301 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 29. 305 nefndarálit allsherjarnefndar, varnarþing í einkamálum
 30. 311 breytingartillaga allsherjarnefndar, framkvæmd eignarnáms
 31. 348 breytingartillaga, stofnun alþýðuskóla á Eiðum
 32. 351 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun prestakalla
 33. 386 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild fyrir bæjarstjórn Ísafjarðar
 34. 391 nefndarálit ar, verðlag á vörum
 35. 392 breytingartillaga ar, verðlag á vörum
 36. 414 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræði
 37. 415 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögræði
 38. 416 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga í Reykjavík
 39. 417 nefndarálit ar, eignarnám eða leiga á brauðgerðarhús o.fl.
 40. 452 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrasamlög
 41. 453 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, þóknun til vitna
 42. 456 nefndarálit allsherjarnefndar, manntal í Reykjavík
 43. 463 nefndarálit allsherjarnefndar, fátækralög
 44. 486 nefndarálit allsherjarnefndar, mælitæki og vogaráhöld
 45. 518 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, stefnufrestur
 46. 519 nefndarálit allsherjarnefndar, útmælingar lóða
 47. 530 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, laun hreppstjóra og aukatekjur
 48. 565 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 49. 591 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 50. 598 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, mjólkursala í Reykjavík
 51. 608 breytingartillaga ar, almenn hjálp
 52. 628 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, málskostnaður einkamála
 53. 629 nefndarálit allsherjarnefndar, gjöld til holræsa og gangstétta á Akureyri
 54. 666 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Akureyri
 55. 668 nefndarálit meirihluta ar, umsjón á landssjóðsvöru
 56. 683 rökstudd dagskrá, forkaupsréttur á jörðum
 57. 708 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, prestsmata
 58. 720 breytingartillaga, breyting á tilskipun og fátækralögum
 59. 723 breytingartillaga allsherjarnefndar, útmælingar lóða
 60. 725 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn Ísafjarðar
 61. 726 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, skipting bæjarfógetaembættisins í Reykjavík
 62. 727 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, hjónavígsla
 63. 752 breytingartillaga allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Akureyri
 64. 753 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Siglufirði
 65. 754 nefndarálit allsherjarnefndar, skipulag kauptúna og sjávarþorpa
 66. 755 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 67. 756 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun landsbanka
 68. 786 nefndarálit ar, verð á landssjóðsvöru
 69. 819 nefndarálit allsherjarnefndar, löggæsla
 70. 821 nefndarálit allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða í kaupstöðum
 71. 856 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, lögræði
 72. 857 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, stefnubirtingar
 73. 877 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, laun íslenskra embættismanna
 74. 911 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 75. 943 framhaldsnefndarálit ar, dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslumönnum landssjóðs
 76. 944 framhaldsnefndarálit ar, almenn hjálp
 77. 974 rökstudd dagskrá, kjötþurkun
 78. 976 rökstudd dagskrá, frestun á skólahaldi

27. þing, 1916–1917

 1. 154 breytingartillaga, kaup á eimskipum til vöruflutninga
 2. 173 breytingartillaga, bann við sölu og leigu skipa úr landi

26. þing, 1915

 1. 203 frv. (afgr. frá deild), Akureyrarhöfn
 2. 234 breytingartillaga, rafmagnsveitur
 3. 241 breytingartillaga, fjáraukalög 1914 og 1915
 4. 259 breytingartillaga, póstsparisjóðir
 5. 425 breytingartillaga, fjárlög 1916 og 1917
 6. 497 breytingartillaga, fjárlög 1916 og 1917
 7. 509 breytingartillaga, lögtak og fjárnám
 8. 538 breytingartillaga, fjárlög 1916 og 1917
 9. 579 breytingartillaga, fjárlög 1916 og 1917
 10. 678 breytingartillaga, skipun dýralækna
 11. 823 breytingartillaga, fjárlög 1916 og 1917
 12. 842 breytingartillaga, fjárlög 1916 og 1917
 13. 843 breytingartillaga, fjárlög 1916 og 1917
 14. 844 breytingartillaga, fjárlög 1916 og 1917
 15. 845 breytingartillaga, fjárlög 1916 og 1917

25. þing, 1914

 1. 55 breytingartillaga, girðingar
 2. 111 breytingartillaga sérnefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 3. 184 nál. með brtt. meirihluta sérnefndar, umboðsstjórn Íslands
 4. 203 nál. með brtt. sérnefndar, forðagæsla (breyting á viðauka)
 5. 226 breytingartillaga, sparisjóðir
 6. 243 breytingartillaga, sparisjóðir
 7. 244 breytingartillaga, sparisjóðir
 8. 293 breytingartillaga, handbært fé landssjóðs komið í gull
 9. 297 breytingartillaga, Norðurálfuófriðurinn
 10. 302 breytingartillaga, Norðurálfuófriðurinn
 11. 315 nefndarálit sérnefndar, sjóvátrygging
 12. 384 breytingartillaga, notkun bifreiða
 13. 404 breytingartillaga meirihluta sérnefndar, hlutafélagsbanki
 14. 405 nefndarálit sérnefndar, hlutafélagsbanki
 15. 411 breytingartillaga sérnefndar, kaup á Þorlákshöfn
 16. 448 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 17. 449 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 18. 450 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 19. 451 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 20. 457 breytingartillaga, kaup á Þorlákshöfn
 21. 458 frumvarp eftir 2. umræðu, sjóvátrygging
 22. 512 framhaldsnefndarálit sérnefndar, kosningar til Alþingis
 23. 517 breytingartillaga, gjaldmiðill

Meðflutningsmaður

45. þing, 1932

 1. 80 nefndarálit allsherjarnefndar, skipulag kauptúna og sjávarþorpa
 2. 82 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóli Íslands
 3. 94 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 4. 158 nál. með brtt. menntamálanefndar, próf leikfimi- og íþróttakennara
 5. 166 nefndarálit allsherjarnefndar, lækningaleyfi
 6. 182 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eignarnám á landspildu á Bolungavíkurmölum
 7. 183 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám á landspildu í Skeljavík
 8. 209 breytingartillaga, fimmtardómur
 9. 276 nefndarálit allsherjarnefndar, geðveikrahæli
 10. 313 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 11. 394 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á Reykjatanga
 12. 406 nál. með rökst. menntamálanefndar, ríkisútgáfa skólabóka
 13. 420 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna
 14. 635 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur

44. þing, 1931

 1. 124 nál. með brtt. allsherjarnefndar, stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur
 2. 172 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skipulag kauptúna og sjávarþorpa
 3. 173 nál. með brtt. allsherjarnefndar, slysatryggingalög
 4. 181 breytingartillaga allsherjarnefndar, stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur
 5. 212 nefndarálit allsherjarnefndar, undanþága skóla og sjúkrahúsa frá afnotagjaldi til útvarps
 6. 246 nefndarálit allsherjarnefndar, innheimta meðlaga
 7. 284 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 8. 351 nefndarálit utanríkismálanefndar, gæsla hagsmuna Íslands út af Grænlandsmálum
 9. 363 nál. með rökst. allsherjarnefndar, opinber vinna
 10. 441 nefndarálit allsherjarnefndar, leyfi til að reka útvarpsstöð

31. þing, 1919

 1. 69 breytingartillaga, vatnalög
 2. 78 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga í Reykjavík
 3. 79 nefndarálit allsherjarnefndar, sameining Dalasýslu og Strandasýslu
 4. 204 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki o. fl.
 5. 207 breytingartillaga, fjáraukalög 1918 og 1919
 6. 219 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina
 7. 253 nefndarálit allsherjarnefndar, vegir
 8. 281 breytingartillaga allsherjarnefndar, eignaréttur og afnotaréttur fasteigna
 9. 282 nefndarálit allsherjarnefndar, eignaréttur og afnotaréttur fasteigna
 10. 284 breytingartillaga, hundaskattur
 11. 302 breytingartillaga, eyðing refa
 12. 312 breytingartillaga allsherjarnefndar, hæstiréttur
 13. 313 breytingartillaga, bifreiðar
 14. 376 breytingartillaga allsherjarnefndar, eignaréttur og afnotaréttur fasteigna
 15. 378 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 16. 387 nefndarálit menntamálanefndar, landsbókasafn og landsskjalasafn
 17. 393 breytingartillaga allsherjarnefndar, eignaréttur og afnotaréttur fasteigna
 18. 404 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina
 19. 463 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipun læknishéraða o. fl. (Bakkahérað)
 20. 464 nefndarálit allsherjarnefndar, læknishérað í Ólafsfirði
 21. 465 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Seyðisfirði
 22. 467 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á prestsmötu
 23. 478 nefndarálit allsherjarnefndar, brunabótafélag Íslands
 24. 489 breytingartillaga, laun embættismanna
 25. 504 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands
 26. 505 nefndarálit menntamálanefndar, laun háskólakennara
 27. 528 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, skipun læknishéraða o.fl. (Árnessýsla)
 28. 559 breytingartillaga, laun embættismanna
 29. 563 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki o. fl.
 30. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, Hvanneyri og Leyningi
 31. 597 breytingartillaga, fjárlög 1920 og 1921
 32. 601 breytingartillaga, fjárlög 1920 og 1921
 33. 623 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands
 34. 674 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 35. 801 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Siglufirði
 36. 825 breytingartillaga, laun embættismanna
 37. 930 framhaldsnefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands

28. þing, 1917

 1. 640 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 2. 678 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 3. 824 breytingartillaga, vegamál

27. þing, 1916–1917

 1. 79 nefndarálit fjárhagsnefndar, kolarannsókn og kolavinnsla
 2. 116 breytingartillaga, bann við sölu og leigu skipa úr landi
 3. 178 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun Brunabótafélags Íslands

25. þing, 1914

 1. 52 nál. með brtt. sérnefndar, bæjarstjórn í Reykjavík
 2. 53 nál. með brtt. sérnefndar, mæling og skrásetning lóða
 3. 57 nefndarálit sérnefndar, undanþága vegna siglingalaganna
 4. 62 nál. með brtt. sérnefndar, lögreglusamþykkt fyrir Hvanneyrarhrepp
 5. 63 nefndarálit sérnefndar, eignarnámsheimild vegna mannvirkja undir hafnarbryggju
 6. 90 nál. með brtt. sérnefndar, varadómari í landsyfirrétti
 7. 100 nál. með brtt. sérnefndar, dómtúlkar og skjalþýðendur
 8. 101 nál. með brtt. sérnefndar, löggiltir endurskoðendur
 9. 112 nefndarálit sérnefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 10. 151 nefndarálit sérnefndar, sjódómar og réttarfar í sjómálum
 11. 163 nál. með brtt. sérnefndar, siglingalög
 12. 165 breytingartillaga, fjáraukalög 1914 og 1915
 13. 199 breytingartillaga sérnefndar, þingsköp Alþingis
 14. 200 nefndarálit sérnefndar, þingsköp Alþingis
 15. 201 nefndarálit meirihluta sérnefndar, friðun á laxi
 16. 201 nefndarálit meirihluta sérnefndar, friðun á laxi
 17. 206 breytingartillaga sérnefndar, siglingalög
 18. 208 nefndarálit sérnefndar, landsdómur
 19. 278 nál. með brtt. sérnefndar, land til stækkunar á kirkjugarðinum í Reykjavík
 20. 287 breytingartillaga sérnefndar, tollalög
 21. 288 nefndarálit sérnefndar, tollalög
 22. 344 breytingartillaga sérnefndar, tollalög
 23. 346 breytingartillaga, vegir
 24. 347 framhaldsnefndarálit sérnefndar, mæling og skrásetning lóða
 25. 350 framhaldsnefndarálit sérnefndar, eignarnámsheimild vegna mannvirkja undir hafnarbryggju
 26. 354 framhaldsnefndarálit sérnefndar, varadómari í landsyfirrétti
 27. 355 framhaldsnefndarálit sérnefndar, dómtúlkar og skjalþýðendur
 28. 371 nefndarálit minnihluta sérnefndar, kosningar til Alþingis
 29. 372 breytingartillaga meirihluta sérnefndar, kosningar til Alþingis
 30. 387 framhaldsnefndarálit sérnefndar, siglingalög
 31. 393 nefndarálit sérnefndar, hafnargerð í Þorlákshöfn
 32. 403 framhaldsnefndarálit sérnefndar, bæjarstjórn í Reykjavík
 33. 432 framhaldsnefndarálit sérnefndar, tollalög
 34. 437 nefndarálit meirihluta sérnefndar, stjórnarskrá
 35. 465 nefndarálit sérnefndar, varnargarður á Siglufjarðareyri
 36. 467 framhaldsnefndarálit sérnefndar, sjóvátrygging
 37. 513 nefndarálit sérnefndar, atkvæðagreiðsla við alþingiskosningar