Halldór Blöndal: þingskjöl

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 453 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tollabandalags Suður-Afríkuríkja
 2. 480 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 3. 481 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur)
 4. 523 breytingartillaga, fjárlög 2007
 5. 1177 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (raforkuviðskipti)
 6. 1191 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl.
 7. 1192 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl.
 8. 1193 nefndarálit utanríkismálanefndar, útflutningsaðstoð (fjármögnun Útflutningsráðs)
 9. 1194 breytingartillaga utanríkismálanefndar, útflutningsaðstoð (fjármögnun Útflutningsráðs)
 10. 1197 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)
 11. 1198 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)
 12. 1223 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyja
 13. 1224 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og neytendavernd)
 14. 1225 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum)
 15. 1226 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um gagnkvæma réttaraðstoð (EES-reglur)
 16. 1244 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Egyptalands
 17. 1290 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, færanleg sjúkrastöð í Palestínu
 18. 1339 framhaldsnefndarálit utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)
 19. 1340 breytingartillaga utanríkismálanefndar, íslenska friðargæslan (heildarlög)

132. þing, 2005–2006

 1. 464 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Túnis
 2. 465 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar um umhverfismál)
 3. 466 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (rafbúnaðarúrgangur)
 4. 467 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög)
 5. 1014 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnun og fjármögnun vestnorrænna rithöfundanámskeiða
 6. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum
 7. 1142 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf
 8. 1143 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf vestnorrænna landa í orkumálum
 9. 1144 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafi
 10. 1145 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf Vestur-Norðurlanda um baráttu fyrir sjálfbærri nýtingu náttúruauðæfa og umhverfisvernd
 11. 1216 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Suður-Kóreu
 12. 1217 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (mælitæki)
 13. 1218 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (framleiðsla rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum)
 14. 1219 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (endurnot opinberra upplýsinga)
 15. 1223 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Hoyvíkur-samningsins (sameiginlegt efnahagssvæði)
 16. 1230 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um almannaskráningu
 17. 1231 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna
 18. 1274 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar (stjórn og rekstur flugvallarins)
 19. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 20. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um tölvubrot
 21. 1392 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja (sameiginlegt efnahagssvæði)
 22. 1393 breytingartillaga utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja (sameiginlegt efnahagssvæði)

131. þing, 2004–2005

 1. 925 breytingartillaga, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)

122. þing, 1997–1998

 1. 1100 breytingartillaga, loftferðir (heildarlög)

117. þing, 1993–1994

 1. 693 breytingartillaga, hafnalög (heildarlög)

115. þing, 1991–1992

 1. 908 breytingartillaga, flugmálaáætlun 1992--1995

113. þing, 1990–1991

 1. 366 nefndarálit, lánsfjárlög 1991
 2. 370 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla á gjaldi af erlendum lánum
 3. 380 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (staðfesting bráðabirgðalaga)
 4. 535 nefndarálit, launamál (staðfesting bráðabirgðalaga)

112. þing, 1989–1990

 1. 325 nefndarálit, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 2. 326 breytingartillaga, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 3. 341 breytingartillaga, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 4. 349 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 5. 350 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 6. 400 nefndarálit, lánsfjárlög 1990
 7. 422 breytingartillaga, lánsfjárlög 1990
 8. 481 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (gjalddagi)
 9. 663 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (frestun gjalddaga til 1.apríl)
 10. 664 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (frestun gjalddaga til 1.apríl)
 11. 814 nefndarálit, bifreiðagjald (upphæð gjalds)
 12. 822 breytingartillaga, ábyrgðadeild fiskeldislána
 13. 1028 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, gjald af erlendum lánum vegna skipasmíða
 14. 1142 nál. með frávt., Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 15. 1295 breytingartillaga, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (heildarlög)

111. þing, 1988–1989

 1. 207 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 208 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 3. 278 nefndarálit, framhaldsskólar (gildistaka)
 4. 279 breytingartillaga, framhaldsskólar (gildistaka)
 5. 338 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988 (gjald af erlendum lánum)
 6. 339 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988 (gjald af erlendum lánum)
 7. 342 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988 (gjald af erlendum lánum)
 8. 355 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988 (gjald af erlendum lánum)
 9. 368 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
 10. 373 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
 11. 379 breytingartillaga, vörugjald (gjaldflokkar og gjaldstofn)
 12. 505 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1989
 13. 530 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 14. 639 breytingartillaga, Háskóli Íslands (dómnefndir og veiting embætta)
 15. 659 nefndarálit, Seðlabanki Íslands (vaxtaákvarðanir o.fl.)
 16. 660 nefndarálit, sparisjóðir (stjórn, hagsmunaárekstrar o.fl.)
 17. 661 nefndarálit, viðskiptabankar (bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
 18. 662 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands (dómnefndir og veiting embætta)
 19. 1125 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 20. 1126 breytingartillaga, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 21. 1166 nál. með rökst., framhaldsskólar (rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
 22. 1263 nál. með frávt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launavísitala

110. þing, 1987–1988

 1. 156 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 2. 214 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (ávöxtun og iðgjaldagreiðslur)
 3. 250 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 4. 284 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur (gjaldskylda)
 5. 304 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollskrá)
 6. 305 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollskrá)
 7. 306 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 8. 307 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 9. 308 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (heildarlög)
 10. 309 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (heildarlög)
 11. 336 breytingartillaga, tollalög (tollskrá)
 12. 340 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1988
 13. 341 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1988
 14. 346 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
 15. 347 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda
 16. 351 breytingartillaga, vörugjald (heildarlög)
 17. 354 breytingartillaga, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 18. 377 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning fyrirtækja)
 19. 385 breytingartillaga, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 20. 424 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 21. 450 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands
 22. 451 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, útflutningsleyfi
 23. 513 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1988
 24. 643 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988
 25. 647 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988
 26. 877 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála
 27. 908 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Ríkisendurskoðun (skoðunarheimildir)
 28. 1005 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur
 29. 1006 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur
 30. 1009 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum (aukning hlutafjár)
 31. 1010 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (áhættugjald og ábyrgðargjald)
 32. 1011 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald
 33. 1012 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala fasteigna Grænmetisverslunar landbúnaðarins
 34. 1013 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda (hámark óráðstafaðs persónuafsláttar til greiðslu eignarskatts)
 35. 1078 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja)
 36. 1079 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja)
 37. 1080 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu

109. þing, 1986–1987

 1. 477 breytingartillaga, fjárlög 1987
 2. 836 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (rannsóknastofnun uppeldismála)
 3. 837 nefndarálit menntamálanefndar, veiting prestakalla (heildarlög)
 4. 911 breytingartillaga, vaxtalög
 5. 1044 nefndarálit menntamálanefndar, Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins

108. þing, 1985–1986

 1. 295 breytingartillaga, fjárlög 1986
 2. 296 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld
 3. 325 breytingartillaga, fjárlög 1986
 4. 867 breytingartillaga, verðbréfamiðlun
 5. 879 nefndarálit menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóra
 6. 880 breytingartillaga menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóra
 7. 882 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög
 8. 902 breytingartillaga, útvarpslög
 9. 1018 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins
 10. 1058 breytingartillaga, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins
 11. 1067 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Viðey í Kollafirði
 12. 1068 nefndarálit menntamálanefndar, forgangsréttur kandídata til embætta

107. þing, 1984–1985

 1. 181 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjusóknir
 2. 182 breytingartillaga menntamálanefndar, kirkjusóknir
 3. 377 breytingartillaga, fjárlög 1985
 4. 505 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, útvarpslög
 5. 509 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, útvarpslög
 6. 597 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 7. 598 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 8. 667 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjórnarnám
 9. 843 breytingartillaga, útvarpslög
 10. 1009 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarskólar
 11. 1010 breytingartillaga menntamálanefndar, tónlistarskólar
 12. 1216 nefndarálit menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands
 13. 1217 nál. með frávt. meirihluta menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti kennara
 14. 1218 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, grunnskólar
 15. 1219 breytingartillaga, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 16. 1254 breytingartillaga, Byggðastofnun
 17. 1269 breytingartillaga, áfengislög
 18. 1301 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld
 19. 1302 breytingartillaga menntamálanefndar, sóknargjöld

106. þing, 1983–1984

 1. 201 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla
 2. 285 nefndarálit samvinnunefnd menntamálaar, fjárlög 1984
 3. 286 breytingartillaga samvinnunefnd menntamálaar, fjárlög 1984
 4. 847 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 5. 848 breytingartillaga menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 6. 849 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 7. 850 breytingartillaga menntamálanefndar, menntaskólar
 8. 851 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 9. 852 breytingartillaga menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 10. 853 nefndarálit menntamálanefndar, bókasafnsfræðingar
 11. 907 nefndarálit menntamálanefndar, kvikmyndamál
 12. 952 breytingartillaga menntamálanefndar, Íslensk málnefnd
 13. 953 nefndarálit menntamálanefndar, Íslensk málnefnd
 14. 1001 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög
 15. 1034 nefndarálit menntamálanefndar, Tónskáldasjóður Íslands

105. þing, 1982–1983

 1. 340 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir

104. þing, 1981–1982

 1. 293 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 2. 304 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 3. 468 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins
 4. 469 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins

103. þing, 1980–1981

 1. 305 breytingartillaga, ferðagjaldeyrir
 2. 373 breytingartillaga, fjárlög 1981
 3. 375 breytingartillaga, fjárlög 1981
 4. 747 breytingartillaga, Framleiðsluráð landbúnaðarins
 5. 851 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 862 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 878 breytingartillaga, almannatryggingar
 8. 998 breytingartillaga, framkvæmdasjóður aldraðra
 9. 1059 breytingartillaga, dýralæknar

100. þing, 1978–1979

 1. 130 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu

98. þing, 1976–1977

 1. 81 þál. (samhlj.), samkomulag um veiðar breskra togara

94. þing, 1973–1974

 1. 505 nefndarálit, skattkerfisbreyting
 2. 506 breytingartillaga, skattkerfisbreyting
 3. 661 breytingartillaga, Félagsmálaskóli alþýðu
 4. 671 breytingartillaga, skráning og mat fasteigna
 5. 697 breytingartillaga, skráning og mat fasteigna
 6. 896 breytingartillaga, grunnskóli

93. þing, 1972–1973

 1. 138 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, leigunám hvalveiðiskipa

92. þing, 1971–1972

 1. 197 breytingartillaga, fjárlög 1972
 2. 227 breytingartillaga, Tækniskóli Íslands

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. 181 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða
 2. 242 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Hafrannsóknastofnunin)
 3. 334 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 4. 349 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundin lækkun tolls af bensíni
 5. 388 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1991
 6. 389 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1991
 7. 417 breytingartillaga, fjárlög 1991
 8. 473 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald (lækkun gjalds og niðurfelling)
 9. 489 nefndarálit, tryggingagjald
 10. 725 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum
 11. 726 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum
 12. 802 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, starfskjör presta þjóðkirkjunnar (breyting ýmissa laga)
 13. 803 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hjálparbúnaður fyrir sjónskerta)
 14. 814 nefndarálit samgöngunefndar, Slysavarnaskóli sjómanna
 15. 815 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, starfskjör presta þjóðkirkjunnar (breyting ýmissa laga)
 16. 890 nefndarálit menntamálanefndar, mannanöfn
 17. 891 breytingartillaga menntamálanefndar, mannanöfn
 18. 939 nefndarálit menntamálanefndar, listamannalaun (heildarlög)
 19. 940 breytingartillaga menntamálanefndar, listamannalaun (heildarlög)
 20. 989 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (heildarlög)
 21. 1025 nefndarálit, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (heildarlög)
 22. 1066 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
 23. 1067 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
 24. 1068 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
 25. 1069 nefndarálit, frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
 26. 1070 breytingartillaga, frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
 27. 1080 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
 28. 1096 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 29. 1112 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skaðsemisábyrgð

112. þing, 1989–1990

 1. 268 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána (launavísitala)
 2. 306 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (fjármögnun útgjalda og verðbætur)
 3. 314 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla (heildarlög)
 4. 331 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (samruni viðskiptabanka)
 5. 347 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur (gjalddagi)
 6. 351 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga)
 7. 362 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (skipunartími stjórnar lánasjóðs)
 8. 410 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1990
 9. 411 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1990
 10. 418 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1990
 11. 419 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (hlutabréf)
 12. 420 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámarksfjárhæðir)
 13. 426 breytingartillaga, fjárlög 1990
 14. 443 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi o.fl.)
 15. 444 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi o.fl.)
 16. 763 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (stjórnarkjör)
 17. 807 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands (stjórnsýsla)
 18. 808 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána
 19. 991 nál. með brtt. menntamálanefndar, Tilraunastöð Háskólans í meinafræði
 20. 1010 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu (niðurfelling gagnvart Namibíu)
 21. 1011 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um aðstoð í skattamálum
 22. 1012 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lánasýsla ríkisins (heildarlög)
 23. 1013 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga (skattskyld mörk eigna)
 24. 1031 breytingartillaga menntamálanefndar, Tilraunastöð Háskólans í meinafræði
 25. 1034 nefndarálit menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins (heildarlög)
 26. 1119 nefndarálit, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 27. 1120 nefndarálit menntamálanefndar, Skákskóli Íslands (heildarlög)
 28. 1121 nefndarálit menntamálanefndar, launasjóður stórmeistara í skák (heildarlög)
 29. 1123 rökstudd dagskrá, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 30. 1124 frávísunartilllaga, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 31. 1205 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli (skólaskylda 6 ára barna)
 32. 1213 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (sjóðfélagar)
 33. 1214 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða
 34. 1215 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (söluhagnaður af hlutabréfum o.fl.)
 35. 1216 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða
 36. 1226 nál. með brtt. samgöngunefndar, vegtenging um utanverðan Hvalfjörð
 37. 1291 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur og eignarskattur eftirlifandi maka)
 38. 1292 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningur 1988
 39. 1303 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (heildarlög)
 40. 1308 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands (færeysk og grænlensk fiskiskip)

111. þing, 1988–1989

 1. 209 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 233 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (gildistaka)
 3. 290 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (áætlaðar tekjur, skattkort o.fl.)
 4. 296 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 5. 334 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 6. 370 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjaldflokkar og gjaldstofn)
 7. 374 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (grænmeti)
 8. 381 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 9. 419 breytingartillaga, fjárlög 1989
 10. 451 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænn þróunarsjóður
 11. 585 nefndarálit menntamálanefndar, jöfnun á námskostnaði (heildarlög)
 12. 586 breytingartillaga menntamálanefndar, jöfnun á námskostnaði (heildarlög)
 13. 605 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 14. 606 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 15. 607 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (verðbréfafyrirtæki)
 16. 615 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála o.fl. (lágmarkstími verðtryggingar og fastir vextir)
 17. 621 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 18. 640 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, eignarleigustarfsemi
 19. 641 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, eignarleigustarfsemi
 20. 890 nefndarálit, vaxtalög (fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
 21. 948 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhöfn á Egilstöðum)
 22. 952 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhöfn á Egilstöðum)
 23. 985 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, endurbætur forsetasetursins á Bessastöðum
 24. 986 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (vélar til garðyrkju)
 25. 987 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu (undanþága öryrkja frá skatti)
 26. 1012 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningur 1987
 27. 1013 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, vaxtalög (fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
 28. 1021 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup alþingismanna (biðlaun)
 29. 1052 nefndarálit menntamálanefndar, Íslensk málnefnd (nefndarmenn)
 30. 1104 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 31. 1105 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 32. 1135 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (húsnæðisbætur)
 33. 1136 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (húsnæðisbætur)
 34. 1181 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (greiðsla opinberra gjalda með skuldaviðurkenningu)
 35. 1182 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (greiðsla opinberra gjalda með skuldaviðurkenningu)
 36. 1205 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 37. 1206 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 38. 1231 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild starfsmanna Sinfóníuhljómsveitarinnar)
 39. 1242 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 40. 1261 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (forgangur skattkrafna við skipti)
 41. 1266 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (forgangur skattkrafna við skipti)
 42. 1295 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (framfærslugrunnur)

110. þing, 1987–1988

 1. 290 nefndarálit menntamálanefndar, Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 291 nál. með brtt. menntamálanefndar, bann við ofbeldiskvikmyndum (gildistími)
 3. 359 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 4. 360 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld (heildarlög)
 5. 361 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjugarðar (kirkjugarðsgjöld)
 6. 369 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 7. 388 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 8. 389 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 9. 398 breytingartillaga, fjárlög 1988
 10. 597 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, útvarpslög (útvarp um streng o.fl.)
 11. 609 nefndarálit menntamálanefndar, sálfræðingar (sérfræðileyfi)
 12. 681 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðgerðir í sjávarútvegi (staðfesting bráðabirgðalaga)
 13. 710 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri
 14. 711 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri
 15. 914 nefndarálit menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála
 16. 915 breytingartillaga menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála
 17. 916 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (heildarlög)
 18. 917 breytingartillaga menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (heildarlög)
 19. 1044 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 20. 1065 nefndarálit menntamálanefndar, Listasafn Íslands (heildarlög)

109. þing, 1986–1987

 1. 132 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tékkar
 2. 273 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (heildarlög)
 3. 274 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (heildarlög)
 4. 275 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (heildarlög)
 5. 276 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lögreglumenn (verkfallsréttur)
 6. 277 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (starfsmenn án verkfallsréttar)
 7. 278 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur
 8. 279 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur
 9. 325 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða (mat á ferskum fiski)
 10. 327 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi og frádráttarliðir)
 11. 328 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi og frádráttarliðir)
 12. 356 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fangelsi og vinnuhæli (verkfall fangavarða o.fl.)
 13. 383 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, verkfall flugvirkja og flugvélstjóra hjá Arnarflugi hf. (staðfesting bráðabirgðalaga)
 14. 384 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, verkfall félagsmanna í Skipstjórafélagi Íslands (staðfesting bráðabirgðalaga)
 15. 407 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norræn fjárfestingarlán
 16. 408 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar)
 17. 411 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987
 18. 429 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Stofnfjársjóður fiskiskipa (heildarlög)
 19. 444 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1987
 20. 445 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1987
 21. 467 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1987
 22. 482 breytingartillaga, fjárlög 1987
 23. 485 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1987
 24. 518 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Þróunarsjóður fyrir Færeyjar, Grænland og Ísland
 25. 621 nefndarálit kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis (úthlutun þingsæta o.fl.)
 26. 622 breytingartillaga kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis (úthlutun þingsæta o.fl.)
 27. 648 breytingartillaga kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis (úthlutun þingsæta o.fl.)
 28. 682 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (heildarlög)
 29. 683 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (heildarlög)
 30. 752 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (heildarlög)
 31. 753 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (heildarlög)
 32. 790 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun
 33. 816 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (heildarlög)
 34. 824 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vaxtalög
 35. 825 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vaxtalög
 36. 830 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla
 37. 831 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, sjómannadagur
 38. 867 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstofn og álagningarreglur)
 39. 868 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda
 40. 869 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda
 41. 871 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda
 42. 872 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu (skattvísitala)
 43. 873 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningslánasjóður (takmörkuð ábyrgð)
 44. 874 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningslánasjóður (takmörkuð ábyrgð)
 45. 875 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, listmunauppboð
 46. 876 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, listmunauppboð
 47. 885 breytingartillaga, umferðarlög (heildarlög)
 48. 939 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamþykkt um þjálfun og vaktstöður sjómanna
 49. 953 breytingartillaga, listmunauppboð
 50. 988 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 51. 996 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands
 52. 1002 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá (myndavélar o.fl.)
 53. 1008 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup
 54. 1030 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstofn og álagningarreglur)
 55. 1051 nefndarálit samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög)
 56. 1052 nefndarálit samgöngunefndar, póst- og símamál
 57. 1053 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (útflutningsbætur o.fl.)
 58. 1063 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar með langferðabifreiðum (heildarlög)
 59. 1064 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (aukið afla- og sóknarmark)

108. þing, 1985–1986

 1. 121 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 240 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 3. 241 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 4. 242 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða
 5. 243 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða
 6. 265 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 7. 292 breytingartillaga, fjárlög 1986
 8. 332 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Jarðboranir hf.
 9. 358 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, barnabótaauki
 10. 360 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1986
 11. 361 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1986
 12. 384 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 13. 387 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.
 14. 401 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1986
 15. 402 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1986
 16. 428 nefndarálit, viðskiptabankar
 17. 564 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum
 18. 603 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 19. 658 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 20. 678 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, vinnudeila Mjólkurfræðingafélags Íslands
 21. 694 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 22. 695 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, lausaskuldir bænda
 23. 745 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veð
 24. 758 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, kostnaðarhlutur útgerðar
 25. 773 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, selveiðar við Ísland
 26. 801 nefndarálit félagsmálanefndar, öryggi á vinnustöðum
 27. 814 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 28. 820 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 29. 851 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Rannsóknadeild fiskisjúkdóma
 30. 862 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisendurskoðun
 31. 863 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfamiðlun
 32. 865 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 33. 866 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 34. 943 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður Íslands
 35. 962 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 36. 980 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi
 37. 986 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu
 38. 991 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigusamningar
 39. 992 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga
 40. 999 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi
 41. 1017 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 42. 1061 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Streitis
 43. 1069 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins
 44. 1095 nefndarálit kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis
 45. 1096 breytingartillaga kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis
 46. 1103 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Arnarflugs hf.
 47. 1104 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Arnarflugs hf.

107. þing, 1984–1985

 1. 235 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins
 2. 319 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, löggiltir endurskoðendur
 3. 320 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri
 4. 325 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 5. 327 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, barnabótaauki
 6. 328 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 7. 332 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 8. 343 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 9. 345 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 372 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 11. 376 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 12. 494 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 13. 580 nefndarálit félagsmálanefndar, vinnumiðlun
 14. 581 breytingartillaga félagsmálanefndar, vinnumiðlun
 15. 617 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 16. 632 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins
 17. 649 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, selveiðar við Ísland
 18. 654 nefndarálit félagsmálanefndar, ríkisábyrgð á launum
 19. 655 breytingartillaga félagsmálanefndar, ríkisábyrgð á launum
 20. 715 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afréttamálefni
 21. 716 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, afréttamálefni
 22. 748 nál. með frávt. félagsmálanefndar, byggingarlög
 23. 787 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sláturafurðir
 24. 788 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Víðiness í Beruneshreppi
 25. 792 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 26. 840 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup
 27. 882 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1980
 28. 913 nál. með frávt. meirihluta félagsmálanefndar, endurmenntun vegna tæknivæðingar
 29. 932 nál. með frávt. meirihluta félagsmálanefndar, réttur verkafólks til uppsagnarfrests
 30. 955 nefndarálit félagsmálanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum
 31. 959 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkislögmaður
 32. 968 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála
 33. 977 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna
 34. 1051 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 35. 1052 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 36. 1053 breytingartillaga, Byggðastofnun
 37. 1054 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, nýsköpun í atvinnulífi
 38. 1055 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, nýsköpun í atvinnulífi
 39. 1056 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Íslands
 40. 1057 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Íslands
 41. 1058 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Byggðastofnun
 42. 1059 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Byggðastofnun
 43. 1070 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisendurskoðun
 44. 1071 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisendurskoðun
 45. 1087 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1985
 46. 1088 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1985
 47. 1111 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána
 48. 1112 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána
 49. 1159 nefndarálit félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 50. 1160 breytingartillaga, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 51. 1164 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, nýsköpun í atvinnulífi
 52. 1169 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1985
 53. 1243 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 54. 1260 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum o.fl.
 55. 1262 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum o.fl.
 56. 1279 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 57. 1286 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 58. 1287 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 59. 1288 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar
 60. 1289 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar
 61. 1295 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Íslands
 62. 1299 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar
 63. 1304 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 64. 1305 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 65. 1347 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisbókhald
 66. 1348 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veðdeild Búnaðarbanka Íslands
 67. 1349 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, flutningsjöfnunarsjóður olíu og bensíns
 68. 1350 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, veðdeild Búnaðarbanka Íslands
 69. 1355 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 70. 1357 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 71. 1401 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stálvölsunarverksmiðja

106. þing, 1983–1984

 1. 134 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 2. 229 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 3. 247 framhaldsnefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 4. 438 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, lausaskuldir bænda
 5. 439 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, lausaskuldir bænda
 6. 468 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 469 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri
 8. 470 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri
 9. 476 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vísitala framfærslukostnaðar
 10. 482 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 488 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, húsaleiga
 12. 521 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 13. 522 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 14. 553 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfelling stimpilgjalda af íbúðalánum
 15. 554 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum
 16. 558 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, afnám laga um álag á ferðagjaldeyri
 17. 564 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 18. 568 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda
 19. 675 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 20. 676 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 21. 692 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 22. 693 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 23. 734 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 24. 735 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 25. 739 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala ríkisjarðarinnar Selárdals í Suðureyrarhreppi
 26. 740 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Írafells í Lýtingsstaðahreppi
 27. 741 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala kristfjárjarðarinnar Ytra-Vallholts
 28. 761 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 29. 792 nefndarálit félagsmálanefndar, erfðafjárskattur
 30. 811 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 31. 812 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frestun byggingaframkvæmda við Seðlabanka Íslands
 32. 813 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 33. 823 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni fyrir Arnarflug
 34. 824 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 35. 825 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðalög
 36. 826 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 37. 831 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum
 38. 832 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum
 39. 834 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 40. 835 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 41. 845 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 42. 846 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegsmálum
 43. 875 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógrækt
 44. 900 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 45. 905 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigusamningar
 46. 906 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 47. 954 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, selveiðar
 48. 957 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka Áburðarverksmiðju ríkisins
 49. 958 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 50. 966 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 51. 974 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 52. 975 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 53. 977 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 54. 978 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Búnaðarbanki Íslands
 55. 979 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 56. 998 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 57. 999 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðalög
 58. 1042 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 59. 1062 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður bænda
 60. 1069 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta
 61. 1086 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana
 62. 1089 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af grásleppuafurðum

105. þing, 1982–1983

 1. 169 breytingartillaga, fjárlög 1983
 2. 200 breytingartillaga, fjárlög 1983
 3. 207 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1983
 4. 214 breytingartillaga, fjárlög 1983
 5. 223 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1983
 6. 292 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli
 7. 298 breytingartillaga, Olíusjóður fiskiskipa
 8. 300 nefndarálit, Olíusjóður fiskiskipa
 9. 306 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 10. 307 breytingartillaga, Olíusjóður fiskiskipa
 11. 346 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tölvuvinnsla og upplýsingamiðlun varðandi landbúnaðinn
 12. 358 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 13. 359 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 14. 360 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins
 15. 377 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir
 16. 378 nefndarálit samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 17. 380 nefndarálit menntamálanefndar, Tónskáldasjóður Íslands
 18. 394 nefndarálit menntamálanefndar, bann við ofbeldiskvikmyndum
 19. 422 nefndarálit allsherjarnefndar, öryggiskröfur til hjólbarða
 20. 585 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli
 21. 588 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög

104. þing, 1981–1982

 1. 144 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 2. 189 breytingartillaga, fjárlög 1982
 3. 197 nefndarálit allsherjarnefndar, ár aldraðra
 4. 198 breytingartillaga allsherjarnefndar, ár aldraðra
 5. 229 breytingartillaga, fjárlög 1982
 6. 232 breytingartillaga menntamálanefndar, fjárlög 1982
 7. 233 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1982
 8. 234 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1982
 9. 241 breytingartillaga, fjárlög 1982
 10. 319 nefndarálit, olíugjald til fiskiskipa
 11. 332 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar
 12. 335 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafuðrum
 13. 341 nefndarálit allsherjarnefndar, smærri hlutafélög
 14. 342 breytingartillaga allsherjarnefndar, smærri hlutafélög
 15. 343 nefndarálit allsherjarnefndar, almannavarnir
 16. 344 breytingartillaga allsherjarnefndar, almannavarnir
 17. 441 nefndarálit samgöngunefndar, flutningssamningar
 18. 442 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir
 19. 495 nefndarálit allsherjarnefndar, öryggisbúnaður fiski- og farskipahafna
 20. 497 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 21. 509 nefndarálit allsherjarnefndar, orlofsbúðir fyrir almenning
 22. 510 breytingartillaga allsherjarnefndar, orlofsbúðir fyrir almenning
 23. 511 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsismál
 24. 512 breytingartillaga allsherjarnefndar, fangelsismál
 25. 556 nál. með frávt. allsherjarnefndar, sjúkraflutningar
 26. 568 breytingartillaga, steinullarverksmiðja í Þorlákshöfn
 27. 579 breytingartillaga menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins
 28. 603 nefndarálit allsherjarnefndar, ávana- og fíkniefni
 29. 604 breytingartillaga allsherjarnefndar, ávana- og fíkniefni
 30. 605 nefndarálit allsherjarnefndar, Kolbeinsey
 31. 660 nefndarálit allsherjarnefndar, lækningarmáttur jarðsjávar við Svartsengi
 32. 661 breytingartillaga allsherjarnefndar, lækningarmáttur jarðsjávar við Svartsengi
 33. 662 nefndarálit allsherjarnefndar, íslenskt efni á myndsnældum
 34. 663 nefndarálit menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands
 35. 664 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar
 36. 665 nefndarálit allsherjarnefndar, Orkubú Suðurnesja
 37. 667 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 38. 668 breytingartillaga menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 39. 687 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staða og rekstrargrundvöllur félagsheimila
 40. 695 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjuþing og kirkjuráð
 41. 696 nefndarálit menntamálanefndar, Blindrabókasafn Íslands
 42. 698 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sjálfsforræði sveitarfélaga
 43. 699 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, sjálfsforræði sveitarfélaga
 44. 700 nál. með brtt. allsherjarnefndar, byggðaþróun í Árneshreppi
 45. 728 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hagnýting orkulinda
 46. 729 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, hagnýting orkulinda
 47. 730 nefndarálit allsherjarnefndar, listiðnaður
 48. 731 breytingartillaga allsherjarnefndar, listiðnaður
 49. 736 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 50. 737 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af grásleppuafurðum
 51. 738 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af grásleppuafurðum
 52. 760 nál. með frávt. allsherjarnefndar, slysa-, líf- og örorkutryggingar björgunarmanna

103. þing, 1980–1981

 1. 70 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, olíugjald til fiskiskipa
 2. 91 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 3. 141 nál. með brtt. menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands
 4. 185 nefndarálit menntamálanefndar, viðskptafræðingar
 5. 304 breytingartillaga, fjárlög 1981
 6. 327 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1981
 7. 328 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1981
 8. 363 breytingartillaga, fjárlög 1981
 9. 456 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Framleiðslueftirlit sjávarafurða
 10. 457 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskvinnsluskóli
 11. 458 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskvinnsluskóli
 12. 501 nefndarálit allsherjarnefndar, björgunarnet
 13. 502 breytingartillaga allsherjarnefndar, björgunarnet
 14. 523 nefndarálit allsherjarnefndar, alkalískemmdir á steinsteypu í húsum
 15. 524 breytingartillaga allsherjarnefndar, alkalískemmdir á steinsteypu í húsum
 16. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, undirbúningur almennra stjórnsýslulaga til að auka réttaröryggi
 17. 530 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðilandhelgi Íslands
 18. 531 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 19. 540 nál. með brtt. menntamálanefndar, kirkjubyggingasjóður
 20. 588 nefndarálit allsherjarnefndar, launasjóður rithöfunda
 21. 589 breytingartillaga allsherjarnefndar, launasjóður rithöfunda
 22. 616 nefndarálit allsherjarnefndar, opinber stefna í áfengismálum
 23. 617 breytingartillaga allsherjarnefndar, opinber stefna í áfengismálum
 24. 618 nefndarálit, tímabundið olíugjald til fiskiskipa
 25. 622 nefndarálit allsherjarnefndar, geðheilbrigðismál
 26. 623 breytingartillaga allsherjarnefndar, geðheilbrigðismál
 27. 652 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 28. 659 breytingartillaga, lánsfjárlög 1981
 29. 683 nefndarálit allsherjarnefndar, kennsla í útvegsfræðum
 30. 684 breytingartillaga allsherjarnefndar, kennsla í útvegsfræðum
 31. 735 nefndarálit menntamálanefndar, þýðingarsjóður
 32. 736 breytingartillaga menntamálanefndar, þýðingarsjóður
 33. 765 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stóriðjumál
 34. 767 nefndarálit allsherjarnefndar, fræðsla um efnahagsmál
 35. 768 nefndarálit allsherjarnefndar, árangur nemenda í grunnskólum og framhaldsskólum
 36. 770 nefndarálit allsherjarnefndar, ókeypis símaþjónusta opinberra stjórnsýslustofnana
 37. 772 nefndarálit allsherjarnefndar, menntun fangavarða
 38. 773 breytingartillaga allsherjarnefndar, menntun fangavarða
 39. 781 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 40. 791 nefndarálit allsherjarnefndar, veðurfregnir
 41. 792 breytingartillaga allsherjarnefndar, veðurfregnir
 42. 793 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknir á háhitasvæðum landsins
 43. 794 nefndarálit allsherjarnefndar, innlendur lyfjaiðnaður
 44. 795 breytingartillaga allsherjarnefndar, innlendur lyfjaiðnaður
 45. 796 nefndarálit allsherjarnefndar, siglingalög
 46. 797 breytingartillaga allsherjarnefndar, siglingalög
 47. 798 nefndarálit allsherjarnefndar, samræming á mati og skráningu fasteigna
 48. 799 breytingartillaga allsherjarnefndar, samræming á mati og skráningu fasteigna
 49. 800 nefndarálit allsherjarnefndar, flugrekstur ríkisins
 50. 801 breytingartillaga allsherjarnefndar, flugrekstur ríkisins
 51. 803 nefndarálit allsherjarnefndar, áhrif tölvuvæðingar á skólakerfi landsins
 52. 804 breytingartillaga allsherjarnefndar, áhrif tölvuvæðingar á skólakerfi landsins
 53. 843 nefndarálit samgöngunefndar, vitamál
 54. 844 breytingartillaga samgöngunefndar, vitamál
 55. 873 nefndarálit samgöngunefndar, lagning sjálfvirks síma
 56. 936 nefndarálit allsherjarnefndar, félagsleg þjónusta fyrir aldraða
 57. 944 nefndarálit allsherjarnefndar, samgöngur um Hvalfjörð
 58. 977 nefndarálit allsherjarnefndar, starfsskilyrði myndlistarmanna
 59. 978 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi
 60. 1008 nál. með rökst. menntamálanefndar, útvarpslög

102. þing, 1979–1980

 1. 53 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, olíugjald til fiskiskipa
 2. 76 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 3. 171 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 242 breytingartillaga, fjárlög 1980
 5. 248 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1980
 6. 249 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1980
 7. 277 breytingartillaga, fjárlög 1980
 8. 281 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, olíugjald til fiskiskipa
 9. 436 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar
 10. 443 nál. með brtt. allsherjarnefndar, málefni hreyfihamlaðra
 11. 444 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kaup og sala á fasteignum
 12. 455 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 13. 456 breytingartillaga menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 14. 467 nefndarálit samgöngunefndar, sjómannalög
 15. 468 breytingartillaga samgöngunefndar, sjómannalög
 16. 486 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna
 17. 544 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála
 18. 643 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samvinnufélagalög

100. þing, 1978–1979

 1. 505 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kortabók Íslands

99. þing, 1977–1978

 1. 128 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 2. 155 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 156 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 157 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 5. 180 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1975
 6. 181 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 7. 182 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 8. 202 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 9. 214 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 10. 215 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 11. 254 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 12. 260 breytingartillaga, fjárlög 1978
 13. 282 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978
 14. 293 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald

98. þing, 1976–1977

 1. 97 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 2. 98 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 3. 102 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 4. 377 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðbótarsamningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum
 5. 378 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 6. 402 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

94. þing, 1973–1974

 1. 58 nefndarálit allsherjarnefndar, tilkynningar aðsetursskipta
 2. 106 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 3. 107 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningur um skrifstofur Ráðherranefndar og skrifstofu Norðurlandaráðs
 4. 108 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 5. 430 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 6. 436 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1971
 7. 448 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, skattaleg meðferð verðbréfa
 8. 485 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimildir erlendis
 9. 488 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 10. 489 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 11. 490 breytingartillaga, lántökuheimildir erlendis
 12. 531 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands
 13. 618 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild fyrir ríkissjóð
 14. 648 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 15. 650 nefndarálit allsherjarnefndar, notkun nafnskírteina
 16. 770 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 17. 771 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 18. 772 nefndarálit allsherjarnefndar, dómari í ávana- og fíkniefnamálum
 19. 776 nefndarálit allsherjarnefndar, ávana- og fíkniefni
 20. 830 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 21. 833 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 22. 834 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg
 23. 878 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 24. 889 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

93. þing, 1972–1973

 1. 182 nefndarálit menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum

92. þing, 1971–1972

 1. 155 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Framkvæmdastofnun ríkisins
 2. 156 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, Framkvæmdastofnun ríkisins
 3. 159 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 4. 160 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi
 5. 196 breytingartillaga, fjárlög 1972
 6. 215 nefndarálit fjárhagsnefndar, stöðugt verðlag
 7. 247 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 8. 248 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald
 9. 272 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 10. 274 breytingartillaga, fjárlög 1972