Einar Ágústsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. 245 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 2. 275 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi
 3. 276 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsókn landgrunns Íslands
 4. 285 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 5. 296 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Norðmenn um réttindi landanna á Íslandshafi
 6. 297 nefndarálit utanríkismálanefndar, landgrunnsmörk Íslands
 7. 336 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 8. 349 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga
 9. 498 nál. með rökst. minnihluta utanríkismálanefndar, verktakastarfsemi við Keflavíkurflugvöll
 10. 548 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningar um mannréttindi
 11. 606 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 12. 628 nefndarálit utanríkismálanefndar, varnir gegn olíumengun í nágrenni Keflavíkurflugvallar
 13. 649 nefndarálit utanríkismálanefndar, endurskipan varnarmálanefndar utanríkisráðuneytisins
 14. 679 nál. með rökst. heilbrigðis- og trygginganefndar, matvælarannsóknir ríkisins
 15. 680 nál. með rökst. heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 16. 681 nál. með rökst. heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlit með matvælum
 17. 827 breytingartillaga, eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum
 18. 885 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 19. 886 nál. með frávt. minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun aldraðra

91. þing, 1970–1971

 1. 160 nefndarálit, atvinnuöryggi
 2. 604 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar
 3. 614 breytingartillaga, almannatryggingar
 4. 659 breytingartillaga, Iðnþróunarstofnun Íslands
 5. 669 breytingartillaga, náttúruvernd
 6. 749 nál. með brtt., Kennaraháskóli Íslands
 7. 762 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 763 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

90. þing, 1969–1970

 1. 158 breytingartillaga, fjárlög 1970
 2. 452 nefndarálit, álbræðsla við Straumsvík

89. þing, 1968–1969

 1. 439 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, aðgerðir í atvinnumálum
 2. 475 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, frjáls umferð Íslendinga á Keflavíkurflugvelli
 3. 502 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, smíði fiskiskipa
 4. 597 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn
 5. 674 breytingartillaga, áfengislög
 6. 722 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1967
 7. 770 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969

88. þing, 1967–1968

 1. 85 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu
 2. 185 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 186 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 191 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 5. 198 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 273 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 7. 311 breytingartillaga, Iðnlánasjóður
 8. 318 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins

87. þing, 1966–1967

 1. 108 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, hlutverk Seðlabankans að tryggja atvinnuvegunum lánsfé
 2. 345 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, sumardvalarheimili kaupstaðarbarna í sveit
 3. 427 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verndun og efling landsbyggðar
 4. 592 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967
 5. 593 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967
 6. 610 breytingartillaga, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967

86. þing, 1965–1966

 1. 174 nefndarálit, innflutnings- og gjaldeyrismál
 2. 355 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, verðtrygging fjárskuldbindinga
 3. 367 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, samdráttur í iðnaði
 4. 469 nál. með brtt., Framkvæmdasjóður Íslands
 5. 562 breytingartillaga, tollskrá o.fl. (lækkun tolla af húsum og húshlutum)
 6. 640 breytingartillaga, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar 1966

85. þing, 1964–1965

 1. 103 breytingartillaga, innlent lán
 2. 214 nefndarálit, söluskattur
 3. 220 breytingartillaga, söluskattur
 4. 452 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, samdráttur í iðnaði
 5. 479 nefndarálit, tollskrá o.fl. (lækkun tolla á flökunarvélum o.fl.)
 6. 567 breytingartillaga, innlent lán
 7. 570 nefndarálit, innlent lán
 8. 721 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 9. 725 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 726 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

84. þing, 1963–1964

 1. 61 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, launamál o.fl.
 2. 399 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Seðlabanki Íslands
 3. 416 breytingartillaga, lausaskuldir iðnaðarins
 4. 474 breytingartillaga, lausaskuldir iðnaðarins
 5. 477 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, héraðsskólar o.fl.
 6. 480 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Seðlabanki Íslands
 7. 497 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands
 8. 571 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 9. 572 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 10. 616 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 679 breytingartillaga, lausn kjaradeilu verkfræðinga
 12. 681 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands

Meðflutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. 24 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 305 breytingartillaga, fjárlög 1979
 3. 444 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu
 4. 455 nál. með brtt. allsherjarnefndar, dómvextir og meðferð einkamála í héraði
 5. 588 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 6. 593 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám
 7. 594 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 8. 595 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögræði
 9. 596 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 10. 605 nefndarálit allsherjarnefndar, landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn
 11. 648 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 12. 708 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 13. 727 breytingartillaga, framhaldsskólar
 14. 845 nefndarálit allsherjarnefndar, almannavarnir
 15. 867 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 16. 868 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

91. þing, 1970–1971

 1. 58 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsvirkjun
 2. 88 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjuþing og kirkjuráð
 3. 108 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1968
 4. 140 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 5. 181 nefndarálit allsherjarnefndar, aðstoð Íslands við þróunarlöndin
 6. 203 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 7. 220 breytingartillaga, fjárlög 1971
 8. 224 breytingartillaga, fjárlög 1971
 9. 243 nefndarálit iðnaðarnefndar, Landsvirkjun
 10. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 11. 263 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Lagarfoss
 12. 272 breytingartillaga, fjárlög 1971
 13. 281 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, fyrirframinnheimta opinberra gjalda
 14. 284 breytingartillaga, fjárlög 1971
 15. 297 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 16. 350 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, orkulög (58/1967)
 17. 362 nefndarálit fjárhagsnefndar, Vatnsveita Vestmannaeyja
 18. 445 nefndarálit menntamálanefndar, ráðgjafar- og rannsóknarstofnun skólamála
 19. 461 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi (er opni hringveg um landið)
 20. 462 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (lækkun tolla af bifreiðum)
 21. 485 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um stjórnmálasamband
 22. 496 nefndarálit menntamálanefndar, Hótel- og veitingaskóli Íslands
 23. 506 nefndarálit iðnaðarnefndar, Útflutningsmiðstöð iðnaðarins
 24. 525 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 25. 527 nefndarálit menntamálanefndar, náttúruvernd
 26. 531 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 27. 532 nefndarálit fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 28. 533 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 29. 540 nál. með brtt. allsherjarnefndar, utanríkisþjónusta Íslands
 30. 562 breytingartillaga, náttúruvernd
 31. 594 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar
 32. 595 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 33. 596 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar
 34. 605 nefndarálit menntamálanefndar, iðnfræðsla
 35. 608 nefndarálit menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Reykjavík
 36. 609 nefndarálit menntamálanefndar, Listasafn Íslands
 37. 610 nefndarálit menntamálanefndar, Menningarsjóður og menntamálaráð
 38. 611 nefndarálit menntamálanefndar, vísindasjóður
 39. 618 nefndarálit iðnaðarnefndar, olíuhreinsunarstöð
 40. 619 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnþróunarstofnun Íslands
 41. 620 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Iðnþróunarstofnun Íslands
 42. 637 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög
 43. 680 nefndarálit menntamálanefndar, listamannalaun
 44. 748 nefndarálit allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 45. 751 nefndarálit fjárhagsnefndar, Hagstofnun launþegasamtakanna
 46. 789 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Svartár í Skagafirði
 47. 838 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 48. 848 nefndarálit fjárhagsnefndar, sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka

90. þing, 1969–1970

 1. 103 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 2. 123 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 3. 137 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 4. 169 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningur um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði
 5. 185 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1970
 6. 189 breytingartillaga, fjárlög 1970
 7. 373 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 8. 374 breytingartillaga menntamálanefndar, menntaskólar
 9. 388 nefndarálit iðnaðarnefndar, Rafmagnsveitur ríkisins
 10. 451 nál. með rökst., verðgæsla og samkeppnishömlur
 11. 462 nefndarálit menntamálanefndar, æskulýðsmál

89. þing, 1968–1969

 1. 40 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 2. 124 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 3. 144 nefndarálit iðnaðarnefndar, breyting á lausaskuldum iðnaðarins í föst lán
 4. 210 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 5. 212 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 6. 215 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 7. 269 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 8. 270 nefndarálit fjárhagsnefndar, Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun
 9. 351 nefndarálit allsherjarnefndar, yfirráðaréttur íslenska ríkisins yfir landgrunninu
 10. 361 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 11. 371 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Atvinnumálastofnun
 12. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 13. 411 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 14. 420 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðing
 15. 421 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 16. 436 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántökuheimildi fyrir ríkissjóð
 17. 438 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, aðgerðir í atvinnumálum
 18. 476 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, loðdýrarækt
 19. 479 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun forseta Íslands
 20. 505 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsvirkjun
 21. 506 nefndarálit fjárhagsnefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
 22. 527 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 23. 570 nefndarálit fjárhagsnefndar, umboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankanna
 24. 589 breytingartillaga, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf
 25. 593 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 26. 596 nefndarálit fjárhagsnefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 27. 619 nefndarálit fjárhagsnefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf
 28. 627 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrirtækjaskrá
 29. 651 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf
 30. 658 breytingartillaga, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf
 31. 682 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 32. 701 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 33. 702 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 34. 707 nefndarálit allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands
 35. 725 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög
 36. 745 nefndarálit allsherjarnefndar, heimild að selja Keflavíkurkaupstað landssvæði sem tilheyrði samningssvæði varnarliðsins
 37. 757 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 38. 758 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969

88. þing, 1967–1968

 1. 66 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 2. 96 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræði
 3. 97 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 4. 98 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar
 5. 99 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar
 6. 100 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 7. 201 breytingartillaga, fjárlög 1968
 8. 216 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta gjalda með viðauka
 9. 259 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög
 10. 260 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög
 11. 278 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 12. 307 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 13. 309 breytingartillaga, fræðsla í fiskirækt og fiskeldi
 14. 367 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar
 15. 386 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins
 16. 407 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 17. 422 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 18. 442 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bókhald
 19. 445 nefndarálit fjárhagsnefndar, dráttarbrautir og skipasmíðastöðvar
 20. 446 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda
 21. 447 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda
 22. 460 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 23. 461 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 24. 520 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékkar
 25. 521 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxillög
 26. 635 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 27. 636 nefndarálit allsherjarnefndar, vörumerki
 28. 654 nál. með brtt. allsherjarnefndar, styrjöldin í Víetnam
 29. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, verslunaratvinna
 30. 678 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1968
 31. 679 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1968

87. þing, 1966–1967

 1. 58 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 82 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán fyrir Flugfélag Íslands til kaupa á millilandaflugvél
 3. 129 nefndarálit, verðstöðvun
 4. 172 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 5. 176 breytingartillaga, verðjöfnun á olíu og bensíni
 6. 311 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bætt aðbúð sjómanna
 7. 339 nefndarálit, orkulög
 8. 340 breytingartillaga, orkulög
 9. 451 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 10. 452 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 11. 475 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 12. 485 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þungaflutningar í snjó
 13. 500 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1965
 14. 572 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 15. 573 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur

86. þing, 1965–1966

 1. 120 nefndarálit allsherjarnefndar, ellefu hundruð ára afmæli Íslandsbyggðar 1974
 2. 123 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 3. 152 nál. með brtt. allsherjarnefndar, markaðsrannsóknir í þágu útflutningsatvinnuveganna
 4. 180 nefndarálit, fjárhagur rafmagnsveitna ríkisins
 5. 191 nefndarálit, aukatekjur ríkissjóðs
 6. 204 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (tollfrjáls innflutningur farmanna og ferðamanna)
 7. 461 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lækkun kosningaaldurs (18 ára kosningaaldur)
 8. 462 nefndarálit fjárhagsnefndar, Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja
 9. 563 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisbókhald, gerð ríkisreiknings og fjárlaga
 10. 566 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (lækkun tolla af húsum og húshlutum)
 11. 580 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka vegna vega- og flugvallargerða
 12. 613 nefndarálit, Atvinnujöfnunarsjóður
 13. 634 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka vegna framkvæmdaáætlunar 1966

85. þing, 1964–1965

 1. 61 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 73 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, vaxtalækkun
 3. 94 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtrygging launa
 4. 98 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 5. 162 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1963
 6. 163 breytingartillaga, fjárlög 1965
 7. 205 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1965
 8. 247 nefndarálit allsherjarnefndar, skjólbelti
 9. 258 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 10. 267 nál. með brtt. allsherjarnefndar, radarspeglar á suðurströnd landsins
 11. 422 nefndarálit allsherjarnefndar, kvikmyndasýningar í sveitum
 12. 440 nál. með brtt. allsherjarnefndar, síldarleit fyrir Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum
 13. 469 nál. með brtt. allsherjarnefndar, vigtun bræðslusíldar
 14. 470 nefndarálit allsherjarnefndar, efling Akureyrar sem skólabæjar
 15. 485 nefndarálit allsherjarnefndar, símagjöld á Suðurnesjum
 16. 492 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, raforkumál
 17. 494 nál. með brtt. allsherjarnefndar, síldarflutningar og síldarlöndun
 18. 504 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, tæknistofnun sjávarútvegsins
 19. 514 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fiskiðjuver við Rifshöfn
 20. 518 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán fyrir Flugfélag Íslands
 21. 547 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékkar
 22. 568 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxillög
 23. 574 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 24. 575 nefndarálit allsherjarnefndar, dráttarbraut á Siglufirði
 25. 591 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun alþingismanna
 26. 596 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með fyrirtækjasamtökum
 27. 642 nál. með brtt. allsherjarnefndar, markaðsrannsóknir í þágu atvinnuveganna
 28. 666 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 29. 667 nefndarálit fjárhagsnefndar, bann við okri
 30. 668 nefndarálit fjárhagsnefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 31. 671 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun ráðherra
 32. 724 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 33. 727 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lántaka til vegaframkvæmda
 34. 746 nefndarálit fjárhagsnefndar, Laxárvirkjun
 35. 747 nál. með brtt., Landsvirkjun
 36. 749 breytingartillaga, Laxárvirkjun
 37. 752 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni

84. þing, 1963–1964

 1. 77 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 2. 110 breytingartillaga, hækkun á bótum almannatrygginga
 3. 131 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1964
 4. 159 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1962
 5. 189 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 6. 210 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.
 7. 211 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.
 8. 218 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.
 9. 233 nefndarálit allsherjarnefndar, kal í túnum o.fl.
 10. 243 nál. með brtt. allsherjarnefndar, viðgerðarþjónusta fiskileitartækja
 11. 279 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 12. 280 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 13. 298 nefndarálit fjárhagsnefndar, afnám laga um verðlagsskrár
 14. 314 nál. með brtt. allsherjarnefndar, örorku- og dánarbætur sjómanna
 15. 346 nefndarálit allsherjarnefndar, hefting sandfoks við Þorlákshöfn
 16. 348 nefndarálit allsherjarnefndar, efling skipasmíða
 17. 350 nál. með brtt. allsherjarnefndar, geðveikralög
 18. 364 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnlánasjóðir sjávarútvegsins
 19. 373 breytingartillaga fjárhagsnefndar, afnám laga um verðlagsskrár
 20. 374 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með opinberum sjóðum
 21. 381 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 22. 386 nefndarálit fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 23. 397 nál. með brtt. allsherjarnefndar, úthlutun listamannalauna
 24. 401 nefndarálit fjárhagsnefndar, lausaskuldir iðnaðarins
 25. 450 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fiskiðnskóli
 26. 459 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, afurða- og rekstrarlán landbúnaðarins
 27. 461 nál. með brtt. allsherjarnefndar, efling byggðar á Reykhólum
 28. 481 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, vaxtalækkun o.fl.
 29. 504 nefndarálit allsherjarnefndar, unglingafræðsla utan kaupstaða
 30. 523 nefndarálit allsherjarnefndar, æskulýðsmálaráðstefna
 31. 527 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, rafvæðingaráætlun
 32. 565 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, fækkun og stækkun sveitarfélaga
 33. 569 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þörf atvinnuveganna fyrir tæknimenntað fólk
 34. 570 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð dómsmála
 35. 573 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengisvandamálið
 36. 594 breytingartillaga fjárhagsnefndar, eftirlit með opinberum sjóðum
 37. 597 nefndarálit fjárhagsnefndar, sóknargjöld
 38. 598 breytingartillaga fjárhagsnefndar, sóknargjöld
 39. 602 nefndarálit allsherjarnefndar, hægri handar akstur
 40. 625 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 41. 650 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tunnuverksmiðja á Skagaströnd
 42. 660 nál. með brtt. allsherjarnefndar, félagsheimili

83. þing, 1962–1963

 1. 333 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar

81. þing, 1960–1961

 1. 87 nefndarálit iðnaðarnefndar, heimild til að veita Friedrich Karl Lüder atvinnurekstrarleyfi á Íslandi (samþ. brbrl.)