Ásta Guðrún Helgadóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. 606 breytingartillaga, fjárlög 2016
 2. 692 breytingartillaga, fjárlög 2016

Meðflutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 400 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Georgíu
 2. 681 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 39/2016 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur, EES-reglur)
 3. 735 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2016 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
 4. 736 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2017 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið, EES-reglur)
 5. 737 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 121/2016 um breytingu á II. viðauka og X. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir, vottun, almenn þjónusta, EES-regl)
 6. 738 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 194/2016 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd, EES-reglur)
 7. 739 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 215/2016 um breytingu á XIII. viðauka og XX. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, umhverfismál, EES-reglur)
 8. 740 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 100/2016 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur)
 9. 810 nefndarálit utanríkismálanefndar, landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn (grunnlínupunktar og aðlægt belti)

145. þing, 2015–2016

 1. 406 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
 2. 407 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
 3. 410 breytingartillaga, náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
 4. 431 breytingartillaga, náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.)
 5. 473 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, Landhelgisgæsla Íslands (verkefni erlendis)
 6. 604 breytingartillaga, fjárlög 2016
 7. 631 breytingartillaga, fjáraukalög 2015
 8. 635 breytingartillaga, fjárlög 2016
 9. 689 breytingartillaga, fjárlög 2016
 10. 690 breytingartillaga, fjárlög 2016
 11. 994 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, landsskipulagsstefna 2015--2026
 12. 1474 nál. með frávt. umhverfis- og samgöngunefndar, uppbygging áningarstaða Vegagerðarinnar við þjóðvegi
 13. 1475 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, aðgerðaáætlun gegn súrnun sjávar á norðurslóðum
 14. 1507 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, kjaramál Félags íslenskra flugumferðarstjóra
 15. 1583 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála og meðferð einkamála (endurupptaka)
 16. 1584 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016--2019
 17. 1585 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016--2019
 18. 1606 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (stjórnfyrirkomulag, verndaráætlun, leyfisveitingar)
 19. 1607 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (stjórnfyrirkomulag, verndaráætlun, leyfisveitingar)
 20. 1683 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 21. 1684 breytingartillaga minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018
 22. 1725 nál. með frávt. minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (heildarlög)
 23. 1756 breytingartillaga, fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018