Andrés Ingi Jónsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. 720 breytingartillaga, fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs)
 2. 783 breytingartillaga, fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs)
 3. 826 breytingartillaga, fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs)
 4. 1492 nefndarálit minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, varnir gegn hagsmunaárekstrum hjá æðstu handhöfum framkvæmdarvalds í Stjórnarráði Íslands
 5. 1493 breytingartillaga minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, varnir gegn hagsmunaárekstrum hjá æðstu handhöfum framkvæmdarvalds í Stjórnarráði Íslands

149. þing, 2018–2019

 1. 1703 breytingartillaga, persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (stofnanir á málefnasviði félags- og barnamálaráðherra)

148. þing, 2017–2018

 1. 1085 nál. með frávt. minnihluta velferðarnefndar, barnalög (stefnandi faðernismáls)
 2. 1106 nál. með frávt. meirihluta velferðarnefndar, skilyrðislaus grunnframfærsla (borgaralaun)

146. þing, 2016–2017

 1. 273 nál. með brtt. minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar)
 2. 1162 nefndarálit minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)

Meðflutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. 203 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (sala haldlagðra og kyrrsettra eigna og muna)
 2. 412 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, skráning einstaklinga (heildarlög)
 3. 413 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, skráning einstaklinga (heildarlög)
 4. 495 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017
 5. 554 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2020
 6. 672 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þingsköp Alþingis (aðgangur að upplýsingum um stjórnsýslu Alþingis)
 7. 1338 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 8. 1339 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 9. 1340 breytingartillaga, fjáraukalög 2020

149. þing, 2018–2019

 1. 492 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði
 2. 582 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, heilbrigðisþjónusta o.fl. (dvalarrými og dagdvöl)
 3. 604 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2019
 4. 609 nefndarálit velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar o.fl. (framlag í lífeyrissjóði)
 5. 621 nál. með brtt. velferðarnefndar, almannatryggingar (barnalífeyrir)
 6. 647 nál. með brtt. velferðarnefndar, umboðsmaður barna (hlutverk umboðsmanns barna, ráðgjafarhópur barna og barnaþing)
 7. 654 nál. með brtt. velferðarnefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð)
 8. 687 nefndarálit velferðarnefndar, lyfjalög og landlæknir og lýðheilsa (lyfjaávísanir hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra)
 9. 724 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, stuðningur við útgáfu bóka á íslensku
 10. 888 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (brottfall kröfu um ríkisborgararétt)
 11. 889 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, nálgunarbann og brottvísun af heimili (meðferð beiðna um nálgunarbann)
 12. 1102 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, skráning og mat fasteigna (ákvörðun matsverðs)
 13. 1218 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, Jafnréttissjóður Íslands
 14. 1247 nál. með brtt. velferðarnefndar, ófrjósemisaðgerðir
 15. 1297 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, opinber stuðningur við vísindarannsóknir (samfjármögnun alþjóðlegra rannsóknaráætlana og sjálfstæð stjórn Innviðasjóðs)
 16. 1301 nál. með frávt. velferðarnefndar, aðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2022 til að styrkja stöðu barna og ungmenna
 17. 1402 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, þungunarrof
 18. 1403 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, þungunarrof
 19. 1428 nál. með frávt. velferðarnefndar, 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma)
 20. 1460 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs
 21. 1461 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs
 22. 1484 nál. með brtt. velferðarnefndar, lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
 23. 1495 nál. með brtt. velferðarnefndar, breyting á ýmsum lögum til innleiðingar á tilskipun (ESB) 2015/1794 (farmenn)
 24. 1505 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, heilbrigðisstefna til ársins 2030
 25. 1506 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, heilbrigðisstefna til ársins 2030
 26. 1511 nefndarálit velferðarnefndar, réttur barna sem aðstandendur
 27. 1512 breytingartillaga velferðarnefndar, réttur barna sem aðstandendur
 28. 1527 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, samtök um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC)
 29. 1582 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (flytjanleiki efnisveituþjónustu)
 30. 1594 nefndarálit velferðarnefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (aðsetur Félagsdóms)
 31. 1622 nál. með brtt. velferðarnefndar, sjúkratryggingar (persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga)
 32. 1623 nefndarálit velferðarnefndar, persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (stofnanir á málefnasviði félags- og barnamálaráðherra)
 33. 1624 breytingartillaga velferðarnefndar, persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (stofnanir á málefnasviði félags- og barnamálaráðherra)
 34. 1627 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Höfðaborgarsamningurinn um alþjóðleg tryggingarréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókun um búnað loftfara
 35. 1628 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, stofnun ráðgjafarstofu innflytjenda
 36. 1631 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, áætlun fyrir árin 2019--2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess
 37. 1632 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, áætlun fyrir árin 2019--2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess
 38. 1663 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, helgidagafriður og 40 stunda vinnuvika (helgihald)
 39. 1666 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, vandaðir starfshættir í vísindum
 40. 1667 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, íslenska sem opinbert mál á Íslandi
 41. 1668 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, íslenska sem opinbert mál á Íslandi
 42. 1669 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lýðskólar
 43. 1676 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð einkamála o.fl. (skilvirkni og samræming málsmeðferðarreglna o.fl.)
 44. 1681 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, vinnsla persónuupplýsinga í löggæslutilgangi
 45. 1682 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, vinnsla persónuupplýsinga í löggæslutilgangi
 46. 1697 nál. með brtt. velferðarnefndar, húsaleigulög (bætt réttarstaða leigjenda við lok leigusamnings)
 47. 1723 nál. með frávt. velferðarnefndar, ávana- og fíkniefni (neyslurými)
 48. 1739 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, úrskurðarnefndir á sviði neytendamála
 49. 1740 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, úrskurðarnefndir á sviði neytendamála
 50. 1767 nefndarálit velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar 2019--2022
 51. 1768 breytingartillaga velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar 2019--2022
 52. 1772 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, sameiginleg umsýsla höfundarréttar
 53. 1846 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, endurskoðun lögræðislaga
 54. 1895 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, mannanöfn

148. þing, 2017–2018

 1. 70 nefndarálit velferðarnefndar, málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (notendastýrð persónuleg aðstoð)
 2. 73 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (dvalarleyfi vegna iðnnáms)
 3. 82 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar o.fl. (setning og leyfi dómara, áfrýjun einkamála, lögmannsréttindi o.fl.)
 4. 92 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2018
 5. 502 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 6. 795 nefndarálit velferðarnefndar, húsnæðissamvinnufélög (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga)
 7. 816 nefndarálit velferðarnefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál)
 8. 816 nefndarálit velferðarnefndar, þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir
 9. 817 breytingartillaga velferðarnefndar, þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir
 10. 818 breytingartillaga velferðarnefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál)
 11. 826 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, ættleiðingar (umsögn nákominna)
 12. 900 nál. með frávt. allsherjar- og menntamálanefndar, endurskoðun XXV. kafla almennra hegningarlaga
 13. 1046 nál. með brtt. velferðarnefndar, brottnám líffæra (ætlað samþykki)
 14. 1052 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, aðgengi að stafrænum smiðjum
 15. 1060 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (mútubrot)
 16. 1061 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, gerð áætlunar um stafræna endurgerð íslensks prentmáls
 17. 1062 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, skil menningarverðmæta til annarra landa (frestir)
 18. 1083 nál. með brtt. velferðarnefndar, réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands o.fl. (vernd réttinda á vinnumarkaði, EES-mál)
 19. 1084 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, Þjóðskrá Íslands
 20. 1086 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur
 21. 1089 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, óháð, fagleg staðarvalsgreining fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús
 22. 1155 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, íslenskur ríkisborgararéttur og barnalög (ríkisfangsleysi)
 23. 1157 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, kvikmyndalög (ráðstafanir vegna EES-reglna)
 24. 1159 frhnál. með brtt. velferðarnefndar, rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur
 25. 1160 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lögheimili og aðsetur
 26. 1173 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta
 27. 1179 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna
 28. 1184 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn meðferð á vinnumarkaði
 29. 1281 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga
 30. 1282 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga

147. þing, 2017

 1. 136 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (uppreist æru)
 2. 139 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (málsmeðferðartími)

146. þing, 2016–2017

 1. 585 nál. með brtt. minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (frestun réttaráhrifa o.fl.)
 2. 714 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, vopnalög (forefni til sprengiefnagerðar, EES-reglur)
 3. 742 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (rafræn undirritun sakbornings)
 4. 787 nál. með brtt. minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánshæfi aðfaranáms)
 5. 886 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (rafræn undirritun sakbornings)
 6. 901 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (skiptinemar)
 7. 934 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánshæfi aðfaranáms)
 8. 942 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (jafnlaunavottun)
 9. 983 frhnál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (jafnlaunavottun)