Einar K. Guðfinnsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. 585 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, lækningatæki (aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur)
 2. 749 breytingartillaga, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
 3. 760 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara (hækkun gjalds)
 4. 822 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (hækkun greiðslna og lenging)
 5. 1159 nefndarálit, stjórn fiskveiða (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)
 6. 1322 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, vatnalög og rannsóknir á auðlindum í jörðu (samræming reglna um vatnsréttindi)
 7. 1326 breytingartillaga, velferð dýra (heildarlög)

140. þing, 2011–2012

 1. 532 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (hækkun raforkueftirlitsgjalds)
 2. 558 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna)
 3. 1435 nefndarálit, veiðigjöld (heildarlög)
 4. 1545 breytingartillaga, húsnæðismál (Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
 5. 1561 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli (heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur)
 6. 1568 nefndarálit atvinnuveganefndar, nýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landi
 7. 1631 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, veiðigjöld (heildarlög)

139. þing, 2010–2011

 1. 1710 nefndarálit, stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)

138. þing, 2009–2010

 1. 430 breytingartillaga, endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
 2. 643 breytingartillaga, náttúruverndaráætlun 2009--2013
 3. 645 nál. með rökst. minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 4. 646 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 5. 816 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
 6. 1027 frhnál. með brtt. minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 7. 1029 nefndarálit minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, veiðieftirlitsgjald (strandveiðigjald)
 8. 1352 nefndarálit minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (byggðakvóti)
 9. 1353 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (byggðakvóti)

137. þing, 2009

 1. 116 nefndarálit minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (samningsbundnar greiðslur til bænda)
 2. 117 nefndarálit minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)

128. þing, 2002–2003

 1. 468 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds)
 2. 558 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gjald á aflaheimildir)
 3. 594 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (flutningur aflaheimilda milli ára)
 4. 595 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum (uppsjávarfiskur)
 5. 978 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur, gjaldþol)
 6. 979 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur)
 7. 980 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur)
 8. 1023 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (ársreikningar, slit félaga)
 9. 1024 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (ársreikningar, samlagshlutafélög)
 10. 1025 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (ársreikningar, afskráning félaga)
 11. 1026 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur (ársreikningar)
 12. 1027 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (ábyrgðarlýsingar, EES-reglur)
 13. 1028 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitslistar)
 14. 1048 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti (EES-reglur)
 15. 1065 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (heildarlög, EES-reglur)
 16. 1066 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (heildarlög, EES-reglur)
 17. 1107 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hlutabréfasjóðir)
 18. 1108 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur)
 19. 1109 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur)
 20. 1111 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendakaup (EES-reglur)
 21. 1112 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, neytendakaup (EES-reglur)
 22. 1123 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (ökutækjatryggingar, EES-reglur)
 23. 1128 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 24. 1129 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 25. 1130 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhöfn í Kópavogi)
 26. 1278 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur og kjaranefnd (heilsugæslulæknar)
 27. 1296 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (lækkun gjalds)
 28. 1297 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hafnir, hópferðabifreiðar)
 29. 1340 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, rýrnun eigna íbúa landsbyggðarinnar

127. þing, 2001–2002

 1. 407 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds)
 2. 517 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (hækkun gjalds)
 3. 520 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (krókaaflamarksbátar)
 4. 521 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (krókaaflamarksbátar)
 5. 696 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
 6. 808 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (brottkast afla)
 7. 809 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (brottkast afla)
 8. 980 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar
 9. 981 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar
 10. 1253 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (norsk-íslenski síldarstofninn)
 11. 1262 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðigjald o.fl.)
 12. 1263 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðigjald o.fl.)
 13. 1375 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (krókaaflamarksbátar)
 14. 1404 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (veiðigjald o.fl.)

126. þing, 2000–2001

 1. 351 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (fjárhæðir)
 2. 445 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum (gildistími)
 3. 474 breytingartillaga, fjárlög 2001
 4. 514 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (brottkast)
 5. 728 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (tegundartilfærsla)
 6. 909 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, frestun á verkfalli fiskimanna
 7. 937 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (veiðar umfram aflaheimildir)
 8. 1321 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, könnun á áhrifum fiskmarkaða
 9. 1322 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur lifandi sjávardýra)
 10. 1327 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna og fleira (breyting ýmissa laga)
 11. 1362 framhaldsnefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna og fleira (breyting ýmissa laga)
 12. 1363 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna og fleira (breyting ýmissa laga)

125. þing, 1999–2000

 1. 400 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (EES-reglur)
 2. 792 nefndarálit, fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna
 3. 902 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum (flutningur aflahámarks)
 4. 1029 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (heildarlög)
 5. 1030 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs (breyting ýmissa laga)
 6. 1046 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
 7. 1047 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
 8. 1251 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
 9. 1256 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur frá frystiskipum)

123. þing, 1998–1999

 1. 441 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög (björgun)
 2. 442 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingalög (björgun)
 3. 541 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 1999-2002
 4. 542 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 1999-2002
 5. 857 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála (skipan ferðamálaráðs)
 6. 900 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum (heildarlög)
 7. 901 breytingartillaga samgöngunefndar, skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum (heildarlög)
 8. 992 nefndarálit samgöngunefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa (sjálfvirkt kerfi)
 9. 993 breytingartillaga samgöngunefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa (sjálfvirkt kerfi)
 10. 994 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (skilyrði til aksturs)
 11. 995 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (skilyrði til aksturs)
 12. 1015 nefndarálit samgöngunefndar, vegagerð í afskekktum landshlutum
 13. 1044 nál. með brtt. samgöngunefndar, vegtollar
 14. 1045 nál. með brtt. samgöngunefndar, rannsóknir á gerð vöruhafnar í Þorlákshöfn
 15. 1046 nál. með brtt. samgöngunefndar, langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

122. þing, 1997–1998

 1. 470 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 2. 471 breytingartillaga samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 3. 856 nál. með brtt. samgöngunefndar, samræmd samgönguáætlun
 4. 1063 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (heildarlög)
 5. 1064 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (heildarlög)
 6. 1136 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (gjald af flugvélabensíni)
 7. 1137 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (vöru- og sendibílar)
 8. 1138 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (vöru- og sendibílar)
 9. 1139 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1998-2001
 10. 1140 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1998-2001
 11. 1182 framhaldsnefndarálit meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (heildarlög)
 12. 1239 nefndarálit samgöngunefndar, póstþjónusta (einkaréttur ríkisins)
 13. 1240 breytingartillaga samgöngunefndar, póstþjónusta (einkaréttur ríkisins)
 14. 1243 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1998-2002
 15. 1244 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1998-2002
 16. 1245 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, langtímaáætlun í vegagerð
 17. 1246 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, langtímaáætlun í vegagerð
 18. 1320 nefndarálit samgöngunefndar, vegtenging milli lands og Eyja
 19. 1321 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála (ferðaskrifstofur)
 20. 1322 breytingartillaga samgöngunefndar, skipulag ferðamála (ferðaskrifstofur)
 21. 1323 nál. með brtt. samgöngunefndar, eftirlit með skipum (farþegaflutningar)
 22. 1433 breytingartillaga, loftferðir (heildarlög)

121. þing, 1996–1997

 1. 318 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 2. 372 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög)
 3. 373 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög)
 4. 374 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun
 5. 375 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun
 6. 376 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 7. 377 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 8. 424 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun
 9. 425 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 10. 754 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, Flugskóli Íslands hf.
 11. 853 breytingartillaga, helgidagafriður (heildarlög)
 12. 968 nál. með brtt. samgöngunefndar, skráning skipa (eignarhlutur útlendinga)
 13. 969 nál. með brtt. samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna (nám skv. eldri lögum)
 14. 970 nefndarálit samgöngunefndar, sjóvarnir
 15. 971 breytingartillaga samgöngunefndar, sjóvarnir
 16. 1015 breytingartillaga, sjóvarnir
 17. 1054 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1997
 18. 1055 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1997
 19. 1158 nefndarálit samgöngunefndar, atvinnuréttindi vélfræðinga (réttindanámskeið)
 20. 1159 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (reiðhjólavegir)
 21. 1160 nál. með brtt. samgöngunefndar, Stephansstofa
 22. 1161 nál. með brtt. samgöngunefndar, tilkynningarskylda olíuskipa
 23. 1177 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 1997--2000
 24. 1178 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 1997--2000
 25. 1284 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998
 26. 1285 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998
 27. 1286 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1997 og 1998

120. þing, 1995–1996

 1. 192 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (atkvæðagreiðsla um sameiningu sveitarfélaga)
 2. 417 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 3. 612 nefndarálit samgöngunefndar, flutningar á skipgengum vatnaleiðum vegna EES
 4. 620 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands
 5. 621 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands
 6. 699 nál. með brtt. samgöngunefndar, landflutningasjóður (hlutverk)
 7. 700 nefndarálit samgöngunefndar, köfun (heildarlög)
 8. 701 breytingartillaga samgöngunefndar, köfun (heildarlög)
 9. 890 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1995--1998 (endurskoðun fyrir 1996)
 10. 891 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1995--1998 (endurskoðun fyrir 1996)
 11. 960 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar
 12. 961 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar
 13. 962 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, póstlög (Póstur og sími hf.)
 14. 1000 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 15. 1001 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 16. 1052 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (meðferð einkaréttar ríkisins)
 17. 1053 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (meðferð einkaréttar ríkisins)
 18. 1080 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1996--1999
 19. 1081 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1996--1999
 20. 1098 nál. með brtt. samgöngunefndar, merkingar þilfarsfiskiskipa
 21. 1099 nál. með brtt. samgöngunefndar, notkun steinsteypu til slitlagsgerðar
 22. 1112 nefndarálit samgöngunefndar, græn ferðamennska
 23. 1134 nál. með brtt. samgöngunefndar, rannsóknir í ferðaþjónustu

119. þing, 1995

 1. 41 nál. með brtt. samgöngunefndar, skipulag ferðamála (umboðssala farmiða)

115. þing, 1991–1992

 1. 176 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjáraukalög 1991
 2. 177 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1991
 3. 233 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1992
 4. 293 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjáraukalög 1990 (niðurstöður greiðsluuppgjörs)
 5. 294 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1992
 6. 295 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1992
 7. 302 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1992
 8. 308 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1992

Meðflutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. 251 nefndarálit velferðarnefndar, skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (réttur til launa í veikindum, EES-reglur)
 2. 263 nefndarálit velferðarnefndar, barnaverndarlög (frestun tilfærslu heimila og stofnana fyrir börn)
 3. 415 nál. með brtt. velferðarnefndar, málefni innflytjenda (stjórnsýsla, Fjölmenningarsetur, innflytjendaráð o.fl.)
 4. 716 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 5. 717 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 6. 718 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 7. 719 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 8. 720 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 9. 721 breytingartillaga, vernd og orkunýting landsvæða (rammaáætlun)
 10. 725 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, sjúkratryggingar (samningar sjúkratryggingastofnunar)
 11. 736 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, búnaðarlög og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (leiðbeiningarþjónusta, búvörusamningar o.fl.)
 12. 744 nefndarálit atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
 13. 745 breytingartillaga atvinnuveganefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
 14. 817 nál. með brtt. velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar (greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks o.fl.)
 15. 891 nál. með brtt. velferðarnefndar, málefni barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun
 16. 1125 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun í barnavernd til 2014
 17. 1130 nefndarálit atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (kyntar veitur)
 18. 1131 nefndarálit atvinnuveganefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar)
 19. 1183 nál. með brtt. velferðarnefndar, ætlað samþykki við líffæragjafir
 20. 1189 nefndarálit velferðarnefndar, jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum (tvöfalt lögheimili)
 21. 1190 nefndarálit velferðarnefndar, starfsmannaleigur (kjör starfsmanna, EES-reglur)
 22. 1216 nefndarálit atvinnuveganefndar, velferð dýra (heildarlög)
 23. 1217 breytingartillaga atvinnuveganefndar, velferð dýra (heildarlög)
 24. 1230 nefndarálit atvinnuveganefndar, búfjárhald (heildarlög)
 25. 1231 breytingartillaga atvinnuveganefndar, búfjárhald (heildarlög)
 26. 1243 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, kísilver í landi Bakka (fjárfestingarsamningur og ívilnanir)
 27. 1243 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (stækkun hafnar og vegtenging)
 28. 1253 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandi
 29. 1256 nefndarálit atvinnuveganefndar, nýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landi
 30. 1257 frhnál. með brtt. atvinnuveganefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar)
 31. 1259 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (aukin hlutdeild, EES-reglur)

140. þing, 2011–2012

 1. 488 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (EES-reglur)
 2. 553 nefndarálit, Landsvirkjun o.fl. (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar)
 3. 583 frhnál. með brtt. atvinnuveganefndar, Landsvirkjun o.fl. (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar)
 4. 743 nefndarálit atvinnuveganefndar, norræna hollustumerkið Skráargatið
 5. 993 nefndarálit atvinnuveganefndar, efling græna hagkerfisins á Íslandi
 6. 994 breytingartillaga atvinnuveganefndar, efling græna hagkerfisins á Íslandi
 7. 1077 breytingartillaga atvinnuveganefndar, matvæli (takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)
 8. 1332 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli (heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur)
 9. 1562 nefndarálit atvinnuveganefndar, upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur)
 10. 1563 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, frádráttarákvæði)

139. þing, 2010–2011

 1. 586 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (skil á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum)
 2. 903 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (innlausn veiðiréttar og breytt skipan matsnefndar)
 3. 1171 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
 4. 1343 framhaldsnefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (innlausn veiðiréttar og breytt skipan matsnefndar)
 5. 1531 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins o.fl. (afnám stofnunarinnar)
 6. 1553 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (framlengdur frestur vegna öskufalls og díoxínmengunar)
 7. 1923 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland

138. þing, 2009–2010

 1. 258 nefndarálit, ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (Icesave-reikningar)
 2. 353 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
 3. 354 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
 4. 355 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (djúpfryst svínasæði)
 5. 357 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (atkvæðisréttur eigenda eyðijarða í veiðifélögum)
 6. 475 frhnál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga)
 7. 542 nál. með brtt. samgöngunefndar, samruni opinberu hlutafélaganna Flugstoða og Keflavíkurflugvallar
 8. 1228 nál. með rökst., varnarmálalög (afnám Varnarmálastofnunar)
 9. 1417 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (viðurlög, heimavinnsla og aðilaskipti að greiðslumarki í mjólkurframleiðslu)
 10. 1442 nefndarálit utanríkismálanefndar, árleg ráðstefna á Akureyri um málefni heimskautasvæðanna

137. þing, 2009

 1. 349 breytingartillaga, ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (Icesave-samningar)
 2. 350 framhaldsnefndarálit, ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (Icesave-samningar)

136. þing, 2008–2009

 1. 815 nefndarálit, listamannalaun (heildarlög)
 2. 841 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)

131. þing, 2004–2005

 1. 499 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (hámark lánshlutfalls)
 2. 500 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðismál (hámark lánshlutfalls)
 3. 989 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
 4. 990 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
 5. 991 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gildistími laganna)
 6. 1196 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutímatilskipunin)
 7. 1367 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008
 8. 1368 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008
 9. 1369 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (fjarskiptaáætlun o.fl.)
 10. 1370 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (fjarskiptaáætlun o.fl.)
 11. 1371 nefndarálit samgöngunefndar, stefna í fjarskiptamálum 2005--2010
 12. 1397 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald (lækkun olíugjalds)
 13. 1403 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, rekstur skólaskips

130. þing, 2003–2004

 1. 324 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði o.fl. (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 603 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi vöru)
 3. 604 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (sæfiefni)
 4. 627 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hafrannsóknaafli, þorskeldiskvóti)
 5. 628 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (rannsóknir og nýsköpun)
 6. 629 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (rannsóknir og nýsköpun)
 7. 663 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (línuívilnun o.fl.)
 8. 863 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar (erfðablöndun)
 9. 879 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (alþjóðlegir reikningsskilastaðlar)
 10. 880 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjarsala á fjármálaþjónustu)
 11. 970 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (ný aðildarríki)
 12. 1093 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (greiðslur yfir landamæri í evrum)
 13. 1094 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (miðlun vátrygginga)
 14. 1146 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen
 15. 1147 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu
 16. 1148 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 17. 1231 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (peningaþvætti)
 18. 1232 nefndarálit utanríkismálanefndar, samvinna Vestur-Norðurlanda í heilbrigðismálum
 19. 1233 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Chiles
 20. 1409 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (slátrun eldisfisks)
 21. 1594 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög)
 22. 1616 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa
 23. 1639 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Gvadalajara-samningi
 24. 1640 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um veitingu evrópskra einkaleyfa
 25. 1711 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (landanir erlendis, undirmálsfiskur)
 26. 1753 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðalög (heildarlög)
 27. 1754 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðalög (heildarlög)
 28. 1755 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög (heildarlög)
 29. 1756 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög (heildarlög)
 30. 1776 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
 31. 1777 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
 32. 1827 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)

128. þing, 2002–2003

 1. 508 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi og tóbaki (hækkun gjalda)
 2. 520 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lækkun gjalds o.fl.)
 3. 521 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (tryggingatími)
 4. 579 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (ýmsar gjaldtökuheimildir)
 5. 580 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (skylduaðild maka, skipting iðgjalda)
 6. 581 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja (verslunarlánasjóður)
 7. 582 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (elli- og makalífeyrir)
 8. 590 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgðir vegna lánaflokks í Norræna fjárfestingarbankanum til umhverfismála
 9. 591 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda (vextir)
 10. 592 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir)
 11. 616 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (viðurlög, skilaskylda)
 12. 617 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 13. 618 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (innheimta, skuldajöfnun o.fl.)
 14. 619 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
 15. 620 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
 16. 621 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
 17. 626 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XV. viðauka við EES-samninginn (aðstoð til menntunar, ríkisaðstoð til fyrirtækja)
 18. 627 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (lögmenn)
 19. 628 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Singapúr
 20. 630 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 21. 631 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
 22. 632 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, útflutningsaðstoð (heildarlög)
 23. 633 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (tryggingardeild útflutnings)
 24. 653 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (viðmiðun lífeyris)
 25. 675 breytingartillaga, fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 26. 676 breytingartillaga, aukatekjur ríkissjóðs (ýmsar gjaldtökuheimildir)
 27. 677 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
 28. 734 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (viðurkenning á prófskírteinum)
 29. 735 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (matsreglur um ársreikninga og samstæðureikninga)
 30. 736 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutími)
 31. 737 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (aðild starfsmanna að málum Evrópufélaga)
 32. 738 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (samþykktir fyrir Evrópufélög)
 33. 739 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (rekstrarfélög o.fl.)
 34. 740 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (mat á umhverfisáhrifum)
 35. 1243 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, færeyska fiskveiðistjórnarkerfið
 36. 1244 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, atferlis- og eldisrannsóknir á þorski á Vestfjörðum
 37. 1245 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, rannsóknir á þorskeldi
 38. 1255 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (meðafli)
 39. 1284 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (uppfinningar í líftækni)
 40. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (tóbaksvörur)
 41. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (umferð á sjó)
 42. 1287 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (fylgiréttur höfunda)
 43. 1288 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (lánastofnanir)
 44. 1289 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (vátryggingafélög)
 45. 1290 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (gjaldþol tryggingafyrirtækja)
 46. 1291 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (bótaábyrgð flugfélaga)
 47. 1292 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingamiðlun til launamanna o.fl.)
 48. 1293 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (póstþjónusta)
 49. 1299 nefndarálit utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 50. 1300 breytingartillaga utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 51. 1368 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar (yfirstjórn fisksjúkdómamála, EES-reglur)

127. þing, 2001–2002

 1. 461 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 2. 462 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 3. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 4. 494 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 5. 522 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002 (breyting ýmissa laga)
 6. 524 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 7. 525 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð)
 8. 526 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð)
 9. 529 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald)
 10. 530 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald)
 11. 537 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollkvótar og tollar af tóbaki)
 12. 538 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi (tóbaksgjald)
 13. 539 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis)
 14. 540 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis)
 15. 694 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 16. 736 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga)
 17. 907 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
 18. 908 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
 19. 978 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
 20. 979 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
 21. 982 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Jórdaníu
 22. 983 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Króatíu
 23. 984 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Makedóníu
 24. 1124 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bensín)
 25. 1131 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (framlenging ábyrgðar)
 26. 1148 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (viðmiðunarlaun, réttur barna og maka o.fl.)
 27. 1149 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (réttur barna og maka)
 28. 1171 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
 29. 1172 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
 30. 1202 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl (einkavæðing)
 31. 1203 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa
 32. 1204 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Stokkhólmssamnings um þrávirk lífræn efni
 33. 1205 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum
 34. 1206 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
 35. 1207 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002
 36. 1211 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
 37. 1212 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
 38. 1213 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (EES-reglur, ríkisaðstoð)
 39. 1230 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðhagsstofnun o.fl.
 40. 1254 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (sektir, barnabílstólar)
 41. 1255 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörur unnar úr eðalmálmum (merkingar og eftirlit)
 42. 1256 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, alþjóðleg viðskiptafélög (bókhald í erlendum gjaldeyri)
 43. 1267 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA)
 44. 1268 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum o.fl.)
 45. 1269 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 46. 1270 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um vörslu kjarnakleyfra efna
 47. 1273 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar
 48. 1274 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar
 49. 1372 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjárreiður ríkisins (Fjársýsla)

126. þing, 2000–2001

 1. 365 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 2. 368 nál. með brtt. menntamálanefndar, Blindrabókasafn Íslands (verkefni og stjórn)
 3. 424 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (EES-reglur)
 4. 490 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (upplýsingaskylda seljenda)
 5. 491 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (upplýsingaskylda seljenda)
 6. 492 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar)
 7. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur)
 8. 561 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.)
 9. 562 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.)
 10. 563 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (markaðsgjald)
 11. 564 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001 (breyting ýmissa laga)
 12. 578 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (reiknað endurgjald)
 13. 579 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (fæðingarorlof)
 14. 581 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboð og innherjaviðskipti)
 15. 582 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboð og innherjaviðskipti)
 16. 584 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (þungaskattur)
 17. 592 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
 18. 593 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
 19. 599 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (ríkistollstjóri)
 20. 754 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur milli Evrópubandalagsins og Íslands og Noregs um beiðni um hæli
 21. 881 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (starfsmenntun)
 22. 882 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 23. 938 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (rekstrarumgjörð)
 24. 939 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (rekstrarumgjörð)
 25. 940 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (innlánsdeildir)
 26. 941 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um opinber innkaup
 27. 942 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (samvinnufélög)
 28. 943 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (samvinnufélög)
 29. 990 nefndarálit utanríkismálanefndar, breytingar á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)
 30. 1182 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum milli aðildarríkja Evrópusambandsins
 31. 1183 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 32. 1188 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 33. 1189 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 34. 1190 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2001
 35. 1191 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2001
 36. 1192 nefndarálit utanríkismálanefndar, Genfarsamningur um skráningu hönnunar á sviði iðnaðar
 37. 1211 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (heildarlög)
 38. 1213 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bifreiðar til ökukennslu o.fl.)
 39. 1214 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (heildarlög)
 40. 1215 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (heildarlög)
 41. 1216 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur frá fátækustu þróunarríkjum)
 42. 1217 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur frá fátækustu þróunarríkjum)
 43. 1218 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (iðgjald)
 44. 1219 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (ársreikningaskrá)
 45. 1220 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hópferðabifreiðar)
 46. 1221 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.)
 47. 1222 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (útgáfa matsskrár o.fl.)
 48. 1233 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 49. 1234 nefndarálit utanríkismálanefndar, breytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 50. 1235 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 51. 1249 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT)
 52. 1337 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (verðtryggðar eignir og skuldir)
 53. 1366 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bifreiðar til ökukennslu o.fl.)
 54. 1371 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (atvinnurekstrarleyfi)
 55. 1401 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gerð neyslustaðals

125. þing, 1999–2000

 1. 327 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa
 2. 328 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um flutning dæmdra manna
 3. 382 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu (CITES)
 4. 785 nefndarálit utanríkismálanefndar, bráðabirgðasamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Frelsissamtaka Palestínu (PLO)
 5. 981 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna
 6. 982 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna
 7. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um jafnrétti
 8. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting breytinga á stofnsamningi Evrópustofnunar fjarskipta um gervitungl, EUTELSAT
 9. 1080 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2000
 10. 1081 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2000
 11. 1082 nefndarálit utanríkismálanefndar, skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu (EES-reglur)
 12. 1083 breytingartillaga utanríkismálanefndar, skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu (EES-reglur)
 13. 1102 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar

124. þing, 1999

 1. 13 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands, Noregs og Rússlands um þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs

123. þing, 1998–1999

 1. 171 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (gildistaka EES-reglna)
 2. 177 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (staðfesting bráðabirgðalaga)
 3. 520 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
 4. 522 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
 5. 523 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili (sjálfræðisaldur)
 6. 524 nefndarálit félagsmálanefndar, tilkynningar aðsetursskipta (sjálfræðisaldur)
 7. 525 nefndarálit félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (yfirfærsla til sveitarfélaga)
 8. 526 nefndarálit félagsmálanefndar, byggingarsamvinnufélög
 9. 527 breytingartillaga félagsmálanefndar, byggingarsamvinnufélög
 10. 528 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðissamvinnufélög
 11. 529 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðissamvinnufélög
 12. 530 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (þinglýst eignaskiptayfirlýsing)
 13. 967 nefndarálit félagsmálanefndar, evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum
 14. 968 breytingartillaga félagsmálanefndar, evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum
 15. 1007 nefndarálit allsherjarnefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (ráðningartími héraðspresta)
 16. 1095 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (starfsmenn svæðisskrifstofu)

122. þing, 1997–1998

 1. 456 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 2. 570 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur (heildarlög)
 3. 571 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur (heildarlög)
 4. 827 nefndarálit félagsmálanefndar, kosningar til sveitarstjórna (heildarlög)
 5. 828 breytingartillaga félagsmálanefndar, kosningar til sveitarstjórna (heildarlög)
 6. 897 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnusjóður kvenna
 7. 898 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur
 8. 1192 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 9. 1193 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 10. 1349 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál
 11. 1350 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál
 12. 1365 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga (geymsla áunnins réttar o.fl.)
 13. 1366 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (geymsla áunnins réttar o.fl.)
 14. 1372 nál. með frávt. félagsmálanefndar, umboðsmaður jafnréttismála
 15. 1373 nál. með frávt. félagsmálanefndar, rannsókn á atvinnuleysi kvenna
 16. 1377 nefndarálit félagsmálanefndar, aðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálum
 17. 1410 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál
 18. 1414 nefndarálit félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna
 19. 1415 breytingartillaga félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

121. þing, 1996–1997

 1. 79 breytingartillaga, umferðarlög (EES-reglur, vegheiti o.fl.)
 2. 257 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsing)
 3. 303 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (sumarhús o.fl.)
 4. 304 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (sumarhús o.fl.)
 5. 410 nál. með brtt. félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (yfirtaka sveitarfélaga o.fl.)
 6. 465 breytingartillaga, fjárlög 1997
 7. 653 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)
 8. 654 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)
 9. 655 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir
 10. 656 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir
 11. 807 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga
 12. 808 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga
 13. 1082 nefndarálit félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
 14. 1083 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
 15. 1092 nefndarálit félagsmálanefndar, opinber fjölskyldustefna
 16. 1093 breytingartillaga félagsmálanefndar, opinber fjölskyldustefna
 17. 1156 nál. með brtt. félagsmálanefndar, erfðafjárskattur (niðurfelling hjá sambýlisfólki)

120. þing, 1995–1996

 1. 276 nefndarálit félagsmálanefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (fjárhagsaðstoð til sambúðarfólks)
 2. 305 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (Sléttuhreppur)
 3. 343 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsingar og bílskúrar)
 4. 344 breytingartillaga félagsmálanefndar, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsingar og bílskúrar)
 5. 351 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnalög (holræsagjald)
 6. 352 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur, þjónustuframlög)
 7. 407 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur, þjónustuframlög)
 8. 423 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heimæðar, vatnsgjald)
 9. 424 breytingartillaga félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heimæðar, vatnsgjald)
 10. 439 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (lánstími húsbréfa o.fl.)
 11. 440 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (lánstími húsbréfa o.fl.)
 12. 441 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður (heildarlög)
 13. 675 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 14. 676 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 15. 716 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 16. 954 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
 17. 955 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
 18. 1032 breytingartillaga, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 19. 1048 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar eignaríbúðir)
 20. 1055 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (flutningur grunnskólans)
 21. 1061 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
 22. 1085 nál. með brtt. félagsmálanefndar, menningar- og tómstundastarf fatlaðra
 23. 1126 nefndarálit félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög (félagslegar íbúðir, atvinnuleysistryggingar)
 24. 1127 nefndarálit félagsmálanefndar, rannsókn á launa- og starfskjörum landsmanna
 25. 1138 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (samningar við skuldara)
 26. 1139 breytingartillaga félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (samningar við skuldara)

119. þing, 1995

 1. 42 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES (ráðstöfun lausra starfa)

118. þing, 1994–1995

 1. 325 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1994
 2. 326 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1994
 3. 353 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1995
 4. 354 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1995
 5. 376 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (skipan Framleiðsluráðs)
 6. 378 nefndarálit félagsmálanefndar, hópuppsagnir (uppsögn ráðningarsamninga einstakra starfsmanna)
 7. 422 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forfallaþjónusta í sveitum
 8. 423 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, forfallaþjónusta í sveitum
 9. 424 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (heildarlög)
 10. 442 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (útsvar af tekjum barna)
 11. 443 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1994
 12. 444 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1994
 13. 445 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lífræn landbúnaðarframleiðsla
 14. 455 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1995
 15. 456 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1995
 16. 457 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1995
 17. 464 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1995
 18. 465 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1995
 19. 668 nefndarálit félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (barnaverndarstofa)
 20. 669 breytingartillaga félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (barnaverndarstofa)
 21. 739 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framleiðsla og markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða
 22. 740 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, markaðssetning rekaviðar
 23. 746 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, jarðalög (EES-reglur o.fl.)
 24. 792 nefndarálit félagsmálanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
 25. 793 breytingartillaga félagsmálanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
 26. 849 nefndarálit félagsmálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (heildarlög)
 27. 850 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (réttur opinberra starfsmanna, greiðslur bóta, EES-reglur)
 28. 851 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
 29. 852 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
 30. 853 nefndarálit félagsmálanefndar, bjargráðasjóður (EES-reglur)
 31. 854 nefndarálit félagsmálanefndar, lánasjóður sveitarfélaga (EES-reglur, lántökur)
 32. 890 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
 33. 891 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
 34. 892 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vaxtalög (verðtrygging sparifjár og lánsfjár)
 35. 893 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vísitala neysluverðs (heildarlög)
 36. 894 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (gjaldhlutfall, gjaldflokkar, hópferðabílar o.fl.)

117. þing, 1993–1994

 1. 294 nefndarálit fjárlaganefndar, lánsfjárlög 1993 (heildarlántökur ríkissjóðs o.fl.)
 2. 297 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1993
 3. 298 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1993
 4. 325 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1994
 5. 326 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1994
 6. 389 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
 7. 390 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
 8. 456 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1994
 9. 457 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1994
 10. 458 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1994
 11. 459 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1994
 12. 460 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1994
 13. 461 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 1994
 14. 466 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
 15. 467 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
 16. 468 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
 17. 471 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
 18. 589 nefndarálit, stöðvun verkfalls fiskimanna (staðfesting bráðabirgðalaga)
 19. 671 nefndarálit, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
 20. 672 breytingartillaga, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
 21. 708 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1992 (greiðsluuppgjör)
 22. 709 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1991 (greiðsluuppgjör)
 23. 746 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (heildarlög)
 24. 768 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)
 25. 770 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (heildarlög)
 26. 771 breytingartillaga félagsmálanefndar, fjöleignarhús (heildarlög)
 27. 774 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
 28. 775 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
 29. 804 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afréttamálefni, fjallskil o.fl. (sameining sveitarfélaga)
 30. 835 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigulög (heildarlög)
 31. 836 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsaleigulög (heildarlög)
 32. 838 nefndarálit fjárlaganefndar, endurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmda
 33. 839 breytingartillaga fjárlaganefndar, endurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmda
 34. 855 nefndarálit landbúnaðarnefndar, héraðsskógar (skógrækt á eyðijörðum)
 35. 936 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (löggilding slökkviliðsmanna)
 36. 976 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja ríkisins
 37. 977 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja ríkisins
 38. 1006 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (greiðslumark sauðfjárafurða)
 39. 1007 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (greiðslumark sauðfjárafurða)
 40. 1016 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 41. 1017 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 42. 1063 nefndarálit félagsmálanefndar, fjáröflun til varna gegn ofanflóðum (breyting ýmissa laga)
 43. 1070 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1991
 44. 1086 nál. með brtt. félagsmálanefndar, stytting vinnutíma
 45. 1090 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)
 46. 1091 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)
 47. 1095 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins
 48. 1096 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins
 49. 1118 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög
 50. 1119 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög
 51. 1176 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1992
 52. 1177 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1993 (niðurstaða greiðsluuppgjörs)
 53. 1190 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna
 54. 1191 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur
 55. 1192 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur
 56. 1269 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)
 57. 1294 nefndarálit félagsmálanefndar, rannsóknir á heimilisofbeldi
 58. 1295 breytingartillaga félagsmálanefndar, rannsóknir á heimilisofbeldi

116. þing, 1992–1993

 1. 266 nál. með brtt. félagsmálanefndar, hópuppsagnir
 2. 343 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES
 3. 356 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES
 4. 402 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1992
 5. 403 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1992
 6. 436 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 7. 437 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 8. 438 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 9. 482 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 10. 483 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 11. 484 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 12. 496 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (aðstöðugjald)
 13. 513 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 14. 514 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 15. 515 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1993
 16. 521 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjáraukalög 1992
 17. 542 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (stjórn mjólkurframleiðslu)
 18. 543 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (stjórn mjólkurframleiðslu)
 19. 753 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Sementsverksmiðja ríkisins
 20. 804 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (heildarlög)
 21. 805 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (heildarlög)
 22. 954 nefndarálit félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur)
 23. 955 breytingartillaga félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur)
 24. 957 breytingartillaga samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög)
 25. 960 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (kostnaður við skoðun)
 26. 1032 nefndarálit landbúnaðarnefndar, heimild til að selja jörðina Lönguhlíð í Vallahreppi
 27. 1056 nefndarálit félagsmálanefndar, ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota (heildarlög)
 28. 1057 breytingartillaga félagsmálanefndar, ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota (heildarlög)
 29. 1079 nefndarálit félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna
 30. 1080 breytingartillaga félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna
 31. 1101 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, framkvæmd útboða
 32. 1102 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (innlánsdeild)
 33. 1103 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (innlánsdeild)
 34. 1104 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 35. 1108 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Áburðarverksmiðja ríkisins
 36. 1121 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, Áburðarverksmiðja ríkisins
 37. 1122 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)
 38. 1123 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)
 39. 1124 nefndarálit félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög
 40. 1125 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur á búvörum)
 41. 1132 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti
 42. 1133 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur á búvörum)
 43. 1134 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti
 44. 1151 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1990
 45. 1152 nefndarálit landbúnaðarnefndar, rannsóknir og þróun fiskeldis fram til aldamóta
 46. 1153 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, rannsóknir og þróun fiskeldis fram til aldamóta
 47. 1154 nefndarálit félagsmálanefndar, íbúðaverð á landsbyggðinni
 48. 1158 nál. með brtt. félagsmálanefndar, rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis
 49. 1174 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (fráviksmörk greiðslumarks)
 50. 1235 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1991 (greiðsluuppgjör)
 51. 1239 nefndarálit fjárlaganefndar, fjáraukalög 1992 (greiðsluuppgjör)
 52. 1240 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1991
 53. 1244 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)

115. þing, 1991–1992

 1. 122 nefndarálit fjárlaganefndar, fjáraukalög 1991
 2. 232 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1992
 3. 292 nefndarálit fjárlaganefndar, fjáraukalög 1990 (niðurstöður greiðsluuppgjörs)
 4. 301 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1992
 5. 306 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 6. 383 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 7. 384 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 8. 401 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 9. 402 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 10. 460 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (breytingar vegna búvörusamnings)
 11. 461 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (breytingar vegna búvörusamnings)
 12. 744 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, starfsmenntun í atvinnulífinu
 13. 745 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, starfsmenntun í atvinnulífinu
 14. 761 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (sóttvarnardýralæknir)
 15. 851 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1989
 16. 878 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, vistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandi
 17. 879 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (Fiskræktarsjóður)
 18. 881 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Jarðasjóður (heildarlög)
 19. 901 breytingartillaga, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun (greiðslur til Vélstjórafélags Íslands)
 20. 904 nefndarálit landbúnaðarnefndar, heimild til að selja kirkjujörðina Stóru-Borg (sölukvaðir)
 21. 915 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (heildarlög)
 22. 916 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (heildarlög)
 23. 938 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (heildarlög)
 24. 966 nefndarálit fjárlaganefndar, greiðslur úr ríkissjóði
 25. 975 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forfallaþjónusta í sveitum (heildarlög)
 26. 977 nefndarálit félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (heildarlög)
 27. 981 nefndarálit félagsmálanefndar, staða samkynhneigðs fólks

112. þing, 1989–1990

 1. 912 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu (niðurfelling gagnvart Namibíu)
 2. 913 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um aðstoð í skattamálum
 3. 1191 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (heildarlög)

111. þing, 1988–1989

 1. 920 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, endurbætur forsetasetursins á Bessastöðum
 2. 925 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (vörukaupalán)
 3. 929 nefndarálit, viðskiptabankar (bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
 4. 930 nefndarálit, sparisjóðir (stjórn, hagsmunaárekstrar o.fl.)
 5. 967 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (heildarendurskoðun)
 6. 968 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (heildarendurskoðun)

110. þing, 1987–1988

 1. 632 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðgerðir í sjávarútvegi (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 659 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988
 3. 709 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála
 4. 879 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum (aukning hlutafjár)
 5. 920 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, lánskjör og ávöxtun sparifjár
 6. 1066 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Ríkisendurskoðun (skoðunarheimildir)
 7. 1084 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala fasteigna Grænmetisverslunar landbúnaðarins
 8. 1085 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald
 9. 1128 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur
 10. 1133 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja)
 11. 1134 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir (stjórn,útlánareglur, fasteignir o.fl.)

102. þing, 1979–1980

 1. 328 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir
 2. 333 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 3. 334 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar

86. þing, 1965–1966

 1. 681 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 2. 695 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, stækkun lögsagnarumdæmis Keflavíkurkaupstaðar