Ari Trausti Guðmundsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

149. þing, 2018–2019

 1. 1730 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (stjórnvaldssektir o.fl.)
 2. 1853 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, staða sveitarfélaganna á Suðurnesjum
 3. 1906 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.)
 4. 1907 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.)

148. þing, 2017–2018

 1. 711 nefndarálit, sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn)

Meðflutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. 263 nefndarálit utanríkismálanefndar, ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu
 2. 264 breytingartillaga utanríkismálanefndar, ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu
 3. 283 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta
 4. 309 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Lýðveldisins Norður-Makedóníu
 5. 436 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, óháð úttekt á Landeyjahöfn
 6. 478 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, EES-reglur)
 7. 479 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 190/2019 um breytingu á IX. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, neytendavernd, EES-reglur)
 8. 480 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, EES-reglur)
 9. 481 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2019 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, orka.)
 10. 482 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/2019 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, orka)
 11. 483 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2019 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi)
 12. 484 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2019 um breytingu á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, neytendavernd)
 13. 485 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2019 um breytingu á I. og II. viðauka við EES-samninginn (heilbrigði dýra, plantna, tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
 14. 486 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding heildarsamnings um efnahagslega samvinnu milli EFTA-ríkjanna og Indónesíu
 15. 648 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2019 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)
 16. 681 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar (alþjóðlegar skuldbindingar)
 17. 688 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019--2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2023
 18. 703 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (smáskipaviðmið og mönnunarkröfur)
 19. 716 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (forsendur úthlutana úr Jöfnunarsjóði)
 20. 740 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (forsendur úthlutana úr Jöfnunarsjóði)
 21. 756 nál. með frávt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, endurskoðun á ráðstöfun almannafjár við gæðastýringu í sauðfjárrækt
 22. 992 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorræn umhverfisverðlaun hafsins
 23. 993 nefndarálit utanríkismálanefndar, niðurgreiðsla flugfargjalda ungmenna milli Vestur-Norðurlanda
 24. 1055 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 269/2019 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn (samvinna á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins o.fl.)
 25. 1132 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, sveitarstjórnarlög (neyðarástand í sveitarfélagi)
 26. 1349 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 311/2019 um breytingu á X. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (almenn þjónusta, neytendavernd)
 27. 1350 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2020 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 28. 1351 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 237/2019 og nr. 305/2019 um breytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 29. 1352 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 259/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 30. 1353 nefndarálit utanríkismálanefndar, Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 288/2019 og nr. 301/2019 um breytingu á I. viðauka og II. viðauka við EES-samninginn (heilbrigði dýra og plantna, tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir, vottun)
 31. 1431 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, náttúruvernd (óbyggt víðerni)
 32. 1435 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 260/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 33. 1436 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 302/2019 um breytingu á V. viðauka og bókun 31 við EES-samninginn (frelsi launþega til flutninga, samvinna á sérstökum sviðum utan fjórfrelsis)
 34. 1437 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 35. 1496 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, leigubifreiðar (innlögn atvinnuleyfis)

149. þing, 2018–2019

 1. 216 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða)
 2. 217 breytingartillaga atvinnuveganefndar, fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða)
 3. 398 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, vaktstöð siglinga (hafnsaga)
 4. 648 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2018 um breytingu á IX., XII. og XXII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, frjálsir fjármagnsflutningar, félagaréttur)
 5. 649 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið)
 6. 650 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið)
 7. 651 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið)
 8. 652 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2018 um breytingu á XXII. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (félagaréttur, skráin sem kveðið er á um í 101. gr.)
 9. 689 nefndarálit utanríkismálanefndar, rammasamkomulag milli Grænlands/Danmerkur, Íslands og Noregs um verndun loðnustofnsins og stjórnun veiða úr honum
 10. 690 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2018
 11. 742 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (stofnanir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis)
 12. 743 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (stofnanir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis)
 13. 745 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, landgræðsla
 14. 746 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, landgræðsla
 15. 879 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fimm ára samgönguáætlun 2019--2023
 16. 879 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, samgönguáætlun 2019--2033
 17. 880 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fimm ára samgönguáætlun 2019--2023
 18. 881 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, samgönguáætlun 2019--2033
 19. 933 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding heildarsamnings um efnahagslega samvinnu milli EFTA-ríkjanna og Ekvador
 20. 934 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding á uppfærðum fríverslunarsamningi milli EFTA-ríkjanna og Tyrklands
 21. 1185 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, skógar og skógrækt
 22. 1186 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, skógar og skógrækt
 23. 1208 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, stefna um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2019--2023
 24. 1209 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 258/2018 um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna)
 25. 1210 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 242/2018 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
 26. 1211 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 214/2018 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 27. 1302 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, burðarpokar)
 28. 1304 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2018 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 29. 1305 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2018 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 30. 1306 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2018 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 31. 1307 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 32. 1308 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 18/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 33. 1309 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn og reglugerð (ESB) 2017/1129 (fjármálaþjónusta)
 34. 1311 nál. með frávt. umhverfis- og samgöngunefndar, efling björgunarskipaflota Landsbjargar
 35. 1331 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, póstþjónusta (erlendar póstsendingar og rafrænar sendingar)
 36. 1401 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, siglingavernd (dagsektir, laumufarþegar o.fl.)
 37. 1446 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja
 38. 1504 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (þriðji orkupakkinn)
 39. 1545 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um að koma í veg fyrir stjórnlausar úthafsveiðar í miðhluta Norður-Íshafsins
 40. 1546 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, fimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019--2023
 41. 1546 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, stefna í fjarskiptum fyrir árin 2019--2033
 42. 1547 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, fimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019--2023
 43. 1548 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, stefna í fjarskiptum fyrir árin 2019--2033
 44. 1618 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög
 45. 1619 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög
 46. 1620 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (stjórnvaldssektir o.fl.)
 47. 1621 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (stjórnvaldssektir o.fl.)
 48. 1646 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, efnalög (breytt hugtakanotkun, einföldun á framkvæmd, EES-reglur um kvikasilfur)
 49. 1647 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, efnalög (breytt hugtakanotkun, einföldun á framkvæmd, EES-reglur um kvikasilfur)
 50. 1699 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða
 51. 1700 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða
 52. 1702 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samstarf vestnorrænu landanna um tungumál í stafrænum heimi
 53. 1705 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorrænt samstarf á sviði íþrótta barna og unglinga
 54. 1726 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög
 55. 1728 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (styrking á stjórnsýslu og umgjörð)
 56. 1729 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (styrking á stjórnsýslu og umgjörð)
 57. 1734 nefndarálit utanríkismálanefndar, frysting fjármuna og skráning aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna
 58. 1735 breytingartillaga utanríkismálanefndar, frysting fjármuna og skráning aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna
 59. 1883 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, skilgreining auðlinda
 60. 1916 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, póstþjónusta
 61. 1917 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, póstþjónusta

148. þing, 2017–2018

 1. 52 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, mannvirki (faggilding, frestur)
 2. 53 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða)
 3. 140 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2017
 4. 236 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignasjóður)
 5. 468 nefndarálit utanríkismálanefndar, útgáfa vestnorrænnar söngbókar
 6. 533 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2017 um breytingu á VII. viðauka og X. viðauka við EES-samninginn (gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi, almenn þjónusta)
 7. 534 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 129/2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
 8. 535 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 187/2017 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 9. 536 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2017 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 10. 578 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2017 um breytingu á II. viðauka og XVII. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, hugverkaréttindi)
 11. 796 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, úttekt á stofnun vestnorrænna eftirskóla
 12. 797 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorrænt samstarf um menntun í sjávarútvegsfræðum
 13. 798 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ráðstefna um stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála
 14. 799 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafi
 15. 830 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, Samgöngustofa, stjórnsýslustofnun samgöngumála (birting alþjóðlegra reglna á sviði siglinga)
 16. 894 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, fjarskipti (EES-reglur, nethlutleysi, CE-merkingar á fjarskiptabúnaði)
 17. 895 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, fjarskipti (EES-reglur, nethlutleysi, CE-merkingar á fjarskiptabúnaði)
 18. 935 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála
 19. 1051 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 186/2017 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (Hugverkaréttindi)
 20. 1056 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, siglingavernd og loftferðir (laumufarþegar, stjórnsýsluviðurlög, bakgrunnsathuganir o.fl.)
 21. 1058 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, siglingavernd og loftferðir (laumufarþegar, stjórnsýsluviðurlög, bakgrunnsathuganir o.fl.)
 22. 1065 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun o.fl. (gjaldtaka fyrir tíðnir og alþjónusta)
 23. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (upplýsingasamfélagið, almenna persónuverndarreglugerðin)
 24. 1087 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, mannvirki (stjórnsýsla við mannvirkjagerð o.fl.)
 25. 1124 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2018--2024
 26. 1125 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, köfun
 27. 1126 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, köfun
 28. 1153 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (rekstrarform o.fl.)
 29. 1154 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (rekstrarform o.fl.)
 30. 1161 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis)
 31. 1182 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018--2029
 32. 1183 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði farmanna
 33. 1187 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar á landi (leyfisskyldir farþegaflutningar)
 34. 1195 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, skipulag haf- og strandsvæða
 35. 1196 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, skipulag haf- og strandsvæða

146. þing, 2016–2017

 1. 650 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 2. 651 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 3. 760 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 4. 781 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (losun lofttegunda, EES-reglur)
 5. 782 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda og hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, refsiákvæði)
 6. 783 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, landmælingar og grunnkortagerð (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga)
 7. 784 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði samgangna (innleiðing alþjóðlegra skuldbindinga, EES-reglur)
 8. 795 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög (bílastæðagjöld)
 9. 924 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (kröfur til mönnunar o.fl.)
 10. 943 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði)
 11. 944 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)
 12. 945 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)
 13. 981 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, landmælingar og grunnkortagerð (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga)
 14. 1025 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)