Jón Steindór Valdimarsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 483 nál. með brtt., breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021

150. þing, 2019–2020

 1. 748 nefndarálit, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl. (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar)
 2. 1326 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir)
 3. 1341 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 4. 1342 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 5. 1433 nefndarálit, stimpilgjald (afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa)

149. þing, 2018–2019

 1. 1727 nál. með brtt. minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð einkamála o.fl. (skilvirkni og samræming málsmeðferðarreglna o.fl.)
 2. 1825 nál. með brtt. minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, kynrænt sjálfræði

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 253 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framhald á lokunarstyrkjum)
 2. 259 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjufallsstyrkir
 3. 260 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjufallsstyrkir
 4. 377 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir gegn óréttmætri takmörkun á netumferð o.fl.
 5. 394 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptaleyndarmál
 6. 395 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptaleyndarmál

150. þing, 2019–2020

 1. 203 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (sala haldlagðra og kyrrsettra eigna og muna)
 2. 412 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, skráning einstaklinga (heildarlög)
 3. 413 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, skráning einstaklinga (heildarlög)
 4. 418 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (gildissvið)
 5. 420 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, útgáfa á dómum og skjölum Yfirréttarins á Íslandi í tilefni af aldarafmæli Hæstaréttar
 6. 495 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017
 7. 554 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2020
 8. 651 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, sviðslistir
 9. 652 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, sviðslistir
 10. 659 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, þinglýsingalög og skráning og mat fasteigna (aflýsingar)
 11. 695 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2020--2023
 12. 696 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2020--2023
 13. 699 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, betrun fanga
 14. 782 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu
 15. 948 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, íslenskur ríkisborgararéttur
 16. 950 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (EES-reglur)
 17. 1026 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (leyfisveitingar, málsmeðferð, endurupptaka o.fl.)
 18. 1027 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, samvinna stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd
 19. 1034 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd (heimildir til rannsókna og framfylgdar)
 20. 1035 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd (heimildir til rannsókna og framfylgdar)
 21. 1185 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almannavarnir (borgaraleg skylda starfsmanna opinberra aðila)
 22. 1235 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, vernd uppljóstrara
 23. 1322 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir)
 24. 1323 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir)
 25. 1380 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru
 26. 1381 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru
 27. 1497 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti
 28. 1498 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti
 29. 1562 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (gjaldstofn og helmingsafsláttur)
 30. 1564 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fasteignalán til neytenda (viðskipti lánamiðlara yfir landamæri)
 31. 1565 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti
 32. 1641 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Kría - sprota- og nýsköpunarsjóður
 33. 1663 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja
 34. 1664 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja
 35. 1682 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (rafræn afgreiðsla o.fl.)
 36. 1694 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda (ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka)
 37. 1695 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda (ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka)
 38. 1707 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar og endurskoðendur og endurskoðun (gagnsæi stærri kerfislega mikilvægra félaga)
 39. 1745 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (mótframlagslán)
 40. 1854 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar)
 41. 1855 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (söluhagnaður)
 42. 1863 nál. með frávt., samkeppnislög (almenn endurskoðun og norrænn samstarfssamningur)

149. þing, 2018–2019

 1. 492 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði
 2. 541 nál. með brtt., breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands
 3. 601 breytingartillaga, fjárlög 2019
 4. 604 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2019
 5. 655 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, umboðsmaður Alþingis (OPCAT-eftirlit)
 6. 682 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra (aukið gagnsæi í stjórnmálum, framlög, birting ársreikninga o.fl.)
 7. 723 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, stuðningur við útgáfu bóka á íslensku
 8. 724 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, stuðningur við útgáfu bóka á íslensku
 9. 726 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist æru
 10. 727 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist æru
 11. 728 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, þinglýsingalög o.fl. (rafrænar þinglýsingar)
 12. 750 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (starfsmenn þingflokka og aðstoðarmenn formanna stjórnmálaflokka)
 13. 888 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (brottfall kröfu um ríkisborgararétt)
 14. 889 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, nálgunarbann og brottvísun af heimili (meðferð beiðna um nálgunarbann)
 15. 1102 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, skráning og mat fasteigna (ákvörðun matsverðs)
 16. 1111 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð einkamála og meðferð sakamála (táknmálstúlkar o.fl.)
 17. 1218 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, Jafnréttissjóður Íslands
 18. 1297 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, opinber stuðningur við vísindarannsóknir (samfjármögnun alþjóðlegra rannsóknaráætlana og sjálfstæð stjórn Innviðasjóðs)
 19. 1460 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs
 20. 1461 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs
 21. 1527 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, samtök um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC)
 22. 1582 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (flytjanleiki efnisveituþjónustu)
 23. 1602 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, stjórnsýslulög (tjáningarfrelsi og þagnarskylda)
 24. 1603 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, stjórnsýslulög (tjáningarfrelsi og þagnarskylda)
 25. 1627 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Höfðaborgarsamningurinn um alþjóðleg tryggingarréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókun um búnað loftfara
 26. 1631 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, áætlun fyrir árin 2019--2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess
 27. 1632 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, áætlun fyrir árin 2019--2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess
 28. 1641 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, upplýsingalög (útvíkkun gildissviðs o.fl.)
 29. 1642 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, upplýsingalög (útvíkkun gildissviðs o.fl.)
 30. 1644 nál. með frávt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ráðgjafarnefnd um afnám stjórnsýsluhindrana til að greiða fyrir frjálsri för innan Norðurlanda
 31. 1651 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (eftirlit með tekjum ríkisins o.fl.)
 32. 1663 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, helgidagafriður og 40 stunda vinnuvika (helgihald)
 33. 1666 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, vandaðir starfshættir í vísindum
 34. 1667 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, íslenska sem opinbert mál á Íslandi
 35. 1668 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, íslenska sem opinbert mál á Íslandi
 36. 1669 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lýðskólar
 37. 1681 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, vinnsla persónuupplýsinga í löggæslutilgangi
 38. 1682 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, vinnsla persónuupplýsinga í löggæslutilgangi
 39. 1734 nefndarálit utanríkismálanefndar, frysting fjármuna og skráning aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna
 40. 1735 breytingartillaga utanríkismálanefndar, frysting fjármuna og skráning aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna
 41. 1739 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, úrskurðarnefndir á sviði neytendamála
 42. 1740 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, úrskurðarnefndir á sviði neytendamála
 43. 1741 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum (samningar við þjónustuaðila)
 44. 1772 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, sameiginleg umsýsla höfundarréttar
 45. 1773 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, upplýsingalög (útvíkkun gildissviðs o.fl.)
 46. 1846 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, endurskoðun lögræðislaga
 47. 1909 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, menntun, hæfni og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla
 48. 1910 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, menntun, hæfni og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla
 49. 1914 nefndarálit minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, mannanöfn
 50. 1915 breytingartillaga minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, mannanöfn
 51. 1954 breytingartillaga, breyting á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018--2022

148. þing, 2017–2018

 1. 73 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (dvalarleyfi vegna iðnnáms)
 2. 82 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar o.fl. (setning og leyfi dómara, áfrýjun einkamála, lögmannsréttindi o.fl.)
 3. 92 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2018
 4. 140 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2017
 5. 502 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 6. 546 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur)
 7. 547 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (sakarkostnaður)
 8. 583 breytingartillaga, fjármálastefna 2018--2022
 9. 825 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, samræming verklags um fjarfundi á vegum ráðuneyta
 10. 826 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, ættleiðingar (umsögn nákominna)
 11. 900 nál. með frávt. allsherjar- og menntamálanefndar, endurskoðun XXV. kafla almennra hegningarlaga
 12. 902 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurnot opinberra upplýsinga
 13. 903 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurnot opinberra upplýsinga
 14. 1021 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, siðareglur fyrir alþingismenn
 15. 1052 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, aðgengi að stafrænum smiðjum
 16. 1060 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (mútubrot)
 17. 1061 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, gerð áætlunar um stafræna endurgerð íslensks prentmáls
 18. 1062 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, skil menningarverðmæta til annarra landa (frestir)
 19. 1066 nál. með brtt. minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta
 20. 1084 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, Þjóðskrá Íslands
 21. 1157 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, kvikmyndalög (ráðstafanir vegna EES-reglna)
 22. 1160 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lögheimili og aðsetur
 23. 1179 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna
 24. 1184 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn meðferð á vinnumarkaði
 25. 1281 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga
 26. 1282 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga

146. þing, 2016–2017

 1. 397 nefndarálit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands (fjölgun ráðuneyta)
 2. 427 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjármálastefna 2017--2022
 3. 514 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði)
 4. 592 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög o.fl. (einföldun, búsetuskilyrði)
 5. 593 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði (EES-reglur)
 6. 771 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
 7. 772 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
 8. 779 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands
 9. 811 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum (úttektarheimildir)
 10. 812 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánshæfismatsfyrirtæki (EES-reglur)
 11. 813 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánshæfismatsfyrirtæki (EES-reglur)
 12. 826 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skortsala og skuldatryggingar (EES-reglur)
 13. 858 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar, tollar og gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
 14. 859 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar, tollar og gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
 15. 902 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum (úttektarheimildir)
 16. 915 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingasamstæður
 17. 916 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingasamstæður